Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 30-6-14
E130101  Info block
Drukpersen bedienen  Info block
Andere benamingen
Afwerker-bobineur in de grafische industrie (m/v)  Info block
Drukker rotatiepers (m/v)  Info block
Inlegger in de grafische industrie (m/v)  Info block
Inlegger drukpers (m/v)  Info block
Flexodrukker (m/v)  Info block
Helper drukker (m/v)  Info block
Offsetdrukker (m/v)  Info block
Offsetrotatiedrukker (m/v)  Info block
Operator één- of tweekleuren vellenpersen (m/v)  Info block
Operator vier- of meerkleuren vellenpersen (m/v)  Info block
Operator vierkleurenpersen (m/v)  Info block
Operator-bobineur in de grafische industrie (m/v)  Info block
Bobineur-afwerker in de grafische industrie (m/v)  Info block
Operator complexe drukpersen (m/v)  Info block
Operator digitale drukpersen (m/v)  Info block
Machinebediener zeefdruk (m/v)  Info block
Operator drukpersen (m/v)  Info block
Operator heliografie (m/v)  Info block
Operator heliografie vellenpersen (m/v)  Info block
Operator meerkleuren rotatiepersen met één rol (m/v)  Info block
Operator flexografische druk (m/v)  Info block
Operator flexografie (m/v)  Info block
Operator offset (m/v)  Info block
Operator offset met één kleur (m/v)  Info block
Operator offsetrotatiepersen (m/v)  Info block
Operator vellenpersen in de grafische industrie (m/v)  Info block
Operator-rotatiedrukker (m/v)  Info block
Operator vier- of meerkleuren rotatiepersen (m/v)  Info block
Operator rotatiepersen (m/v)  Info block
Operator kettingrotatie met één rol (m/v)  Info block
Operator kettingrotatie met meerdere rollen (m/v)  Info block
Operator heliografie rotatiepersen (m/v)  Info block
Operator typografie rotatiepersen (m/v)  Info block
Machine-operator bobineur in de grafische industrie (m/v)  Info block
Operator typografie vellenpersen (m/v)  Info block
Operator zeefdrukpersen (m/v)  Info block
Rotatiedrukker (m/v)  Info block
Operator offset vellenpersen (m/v)  Info block
Rotatiedrukker heliografie (m/v)  Info block
Stempeldrukker (m/v)  Info block
Typodrukker (m/v)  Info block
Rotatiedrukker typografie (m/v)  Info block
Zeefdrukker (m/v)  Info block
Afwerker in de grafische industrie (m/v)  Info block
Heliodrukker (m/v)  Info block
Machinebediener drukpers (m/v)  Info block
Operator offsetdruk (m/v)  Info block
Operator rotatiepersen rubber tegen rubber (m/v)  Info block
Drukker offset (m/v)  Info block
Operator zeefdruk (m/v)  Info block
Drukker (m/v)  Info block
Definitie
Staat in voor het instellen, toezicht houden op en bijstellen van enkelvoudige of complexe drukpersen (offset, heliogravure, typodruk, ...) waarbij gedrukt wordt op verschillende dragers (papier, karton, kunststof, stof, metaal, ...). Volgt hierbij de veiligheidsvoorschriften en de productievereisten. Controleert de gelijkvormigheid van het drukwerk. Voert het basisonderhoud van machines en uitrustingen uit.
Een bijkomende activiteit kan zijn: een team coördineren.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De werking en het veiligheidssysteem van de drukpers controleren  Info block
- Volgt veiligheidsvoorschriften op
- Doet veiligheidscontroles op de machines volgens de richtlijnen
- Kijkt en luistert naar de draaiende machine om gebreken op te sporen
- Draait proef met toestellen
- Merkt afwijkingen, storingen of de nood aan preventief onderhoud op
- Evalueert risico's en neemt maatregelen om deze te voorkomen (brandgevaar, contact met bewegende onderdelen, gevaarlijke stoffen, …)
- Beschrijft afwijkingen en storingen voor de onderhoudstechnicus  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Inkt selecteren, doseren en mengen volgens de verwachte kleur en de te bedrukken dragers  Info block
- Stelt de benodigde kleur vast aan de hand van een kleurenwaaier, …
- Zoekt een recept op voor het maken van een kleur
- Gebruikt apparatuur voor het doseren, mengen, schudden, …  Info block
Kennis van kleurmengsystemen  Info block
Kennis van inkten  Info block
Kennis van de risico’s verbonden aan het werken met chemische producten  Info block
De drukvorm op de machine plaatsen
Parameters instellen (afstelling, inktgeving, druk van de cilinders, ...)
De machine bevoorraden  Info block
- Houdt zich aan de productieorder
- Controleert en monteert machineonderdelen en stelt ze af (inktrollen, drukplaat, rubberdoek, …)
- Past hef- en tiltechnieken toe
- Stelt machineonderdelen manueel of computergestuurd af
- Stelt parameters manueel of computergestuurd in (soort, formaat, dikte, oplage, transport, vochtregeling, …)
- Kiest een programma uit een keuzemenu voor de productie
- Stemt de hoeveelheid grondstoffen en materialen af op de opdracht
- Voert ingangscontrole van de grondstoffen uit  Info block
Kennis van druktechnieken  Info block
Kennis van het grafisch productieproces  Info block
Een drukproef maken
Aanpassingen aanbrengen (dichtheid, afstellen van kleuren, dekking, ...)  Info block
- Gebruikt een methode voor het maken van een drukproef (analoog, digitaal, …)
- Gebruikt controle-instrumenten en meetapparatuur
- Beoordeelt de drukproef op verschillende parameters (kleur, inktfijnheid, dekking, wrijfvastheid, densiteit, …)
- Stelt de parameters manueel of computergestuurd bij  Info block
Kennis van de eigenschappen van drukdragers  Info block
Kennis van druktechnieken  Info block
Kennis van het grafisch productieproces  Info block
Kennis van kleurmeting  Info block
Kennis van een MIS-systeem  Info block
Een drukproef voorleggen om een ‘klaar voor druk’ te bekomen
Het drukproces opstarten en controleren  Info block
- Overlegt met de verantwoordelijke en de klant over de drukproef
- Controleert tijdens de productie de toevoer, doorvoer en de afvoer van de materialen (afwikkeling, drukspanning, vocht- en inktregeling, …)
- Houdt de voorraad in de reservoirs op peil
- Interpreteert controlegegevens  Info block
Kennis van druktechnieken  Info block
Kennis van het grafisch productieproces  Info block
Kennis van kleurmeting  Info block
Kennis van een MIS-systeem  Info block
De afgewerkte producten (kranten, boeken, affiches, ...) controleren
De niet gelijkvormige exemplaren verwijderen  Info block
- Voert visuele kwaliteitscontrole uit volgens criteria (aan de hand van een model of proefexemplaar)
- Past densitometrie en spectraalmeting toe
- Gaat na wat de oorzaak is van een afwijking van de kwaliteit  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Basisonderhoud van de drukpers uitvoeren  Info block
- Merkt afwijkingen, storingen of nood aan onderhoud op
- Houdt zich aan het onderhoudsplan en –richtlijnen
- Stelt (mee) de machines of uitrustingen veilig voor het uitvoeren van het onderhoud
- Voert kleine onderhouds- en herstellingswerkzaamheden uit (reinigen, smeren, onderdelen vervangen, vloeistoffen aanvullen, …)
- Meldt problemen die zelf niet op te lossen zijn aan de verantwoordelijke  Info block
Basiskennis van algemene mechanica  Info block
Basiskennis van automatisering  Info block
Basiskennis van elektriciteit  Info block
Gegevens voor productieopvolging registreren
De informatie doorgeven aan de betrokkenen  Info block
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, ...)
- Houdt gegevens bij over het verloop van de productie (tijdstip, waarden, afwijkingen, productiestoringen, gebruik van het materiaal, …)
- Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijke  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Procedés of technieken:
Digitaal drukken  Info block
- Beoordeelt en bewerkt bestanden met behulp van software (technische bruikbaarheid, tekstcorrecties, beelden, …)
- Stelt de printer in volgens productie- en kwaliteitseisen
- Selecteert papier of materiaal
- Beheert het kleurmanagement
- Beheert updates van de software  Info block
Procedés of technieken:
Flexografie  Info block
- Controleert de flexodrukvorm en signaleert afwijkingen
- Plaatst de drukvormcilinder en de rasterwals
- Regelt de inkttoevoer en de materiaalinvoer, -doorvoer en –uitvoer  Info block
Procedés of technieken:
Diepdruk  Info block
- Controleert de drukcilinder en signaleert afwijkingen
- Plaatst de drukcilinder op de machine
- Beoordeelt de inktconditie en vult inkt bij  Info block
Procedés of technieken:
Offsetdrukken  Info block
- Bereidt de drukplaat voor en plaatst ze in de drukpers (manueel of geautomatiseerd)
- Beoordeelt de inktconditie en monteert inktrollen
- Controleert het rubberdoek
- Stelt de vochtwater menginstallatie in  Info block
Procedés of technieken:
Zeefdrukken  Info block
- Kiest een zeefdrukraam met geschikt zeefdrukgaas uit (gaasnummer, fijnheid, …)
- Voorziet het zeefdrukraam van een lichtgevoelige laag
- Stelt infilmapparatuur in of filmt het gaas met een holrakel
- Stelt digitale print- en belichtingsapparatuur in
- Spuit of ontwikkelt zeefdrukvormen  Info block
Procedés of technieken:
Heliografie  Info block
Lithografie  Info block
Stempeldrukken  Info block
Typografie  Info block
Machines bedienen:
Rotatiepers met één rol  Info block
Rotatiepers met meerdere rollen  Info block
- Stelt de baanspanning in
- Stelt het papierbaanregister in
- Stelt het vouwapparaat en het uitvoersysteem in
- Voert ingangscontroles uit en stelt bij  Info block
Machines bedienen:
Vellenpers  Info block
- Stelt de invoer, doorvoer en uitvoer van vellen in
- Voert aansluitend op het drukken de online- of offlinebewerkingen uit  Info block
Machines bedienen:
Eén- of tweekleurenpers  Info block
Driekleurenpers  Info block
Vier- en meerkleurenpers  Info block
Complexe machine (inclusief afwerking)  Info block
Machine met digitale bediening  Info block
Geautomatiseerde machine  Info block
Gerobotiseerde installatie  Info block
Grootformaatpers  Info block
Een machine gebruiken waarvoor een opleiding of attest vereist is:
Elektrische transpallet  Info block
Heftruck  Info block
Toezicht houden op de parameters van een productielijn vanuit een controlekamer en indien nodig aanpassen  Info block
- Gebruikt controlesoftware
- Volgt informatie van beeldschermen op
- Interpreteert de controlegegevens (curves, temperaturen, waarden, evoluties, …)
- Merkt afwijkingen en storingen aan machines op
- Gaat na wat de oorzaak is van een storing of afwijking
- Regelt machineonderdelen of parameters bij (manueel, computergestuurd) volgens de analyse  Info block
Handelingen op losstaande machines uitvoeren (snijmachine, plooimachine, boekbindmachine, ...)  Info block
- Stelt de machines in voor verschillende papierformaten, gewichten, vouwschema’s, …  Info block
Kennis van technieken voor afwerking  Info block
Dragers klaarmaken voor continue bevoorrading van een machine (lijmen van bobijnen, ...)  Info block
Bevoorradingsmechanismen van dragers regelen  Info block
- Stemt de bevoorrading af op de omloopsnelheid van de machine  Info block
Producten volgens kenmerken, bestellingen en wijze van transport verpakken  Info block
- Gebruikt beschermmaterieel voor voorwerpen (plastiekfolie, mousse, golfkarton, …)
- Gebruikt machinale en/of manuele technieken voor het inpakken en labelen van goederen (banderolleren, cilindrisch etiketteren, flowpack, kartonneren, gesloten krimp, open krimp, …)
- Springt economisch om met de inpakmaterialen
- Houdt zich aan de order
- Past de bedrijfsregels voor etikettering toe  Info block
Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken  Info block
Kennis van verpakkings- en conditioneringstechnieken  Info block
De voorraad opvolgen, tekorten vaststellen
Bestellingen plaatsen  Info block
- Registreert het verbruik van producten
- Geeft de te bestellen hoeveelheden of tekorten door  Info block
Kennis van voorraadbeheer  Info block
De activiteiten van een team coördineren  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Jobmobiliteit: Verwante beroepen
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Geïntegreerd atelier  Info block
Drukkerij  Info block
Uitgeverij  Info block
Administratie, overheidsdienst  Info block
Communicatie  Info block
Grafische industrie  Info block
Papier- en kartonsector  Info block
Blootstelling aan lawaai  Info block
Hanteren van lasten  Info block
Werken in ploegen  Info block
In weekends en op feestdagen  Info block
Werkomgeving
Je werkt in een drukkerij (voor groot drukwerk, uitgeverij, krantendrukkerij, ...) of in een atelier in een organisatie. Je werkt samen met verschillende afdelingen (prepress, afwerking, onderhoud, kwaliteitscontrole, ...). Je werk varieert naargelang de sector (groot drukwerk, uitgeverij, ...), het soort machine (enkelvoudig, complex, ...), de druktechniek (zeefdruk, flexografie, ...) en de automatiseringsgraad. Je werkt soms in shiften, in weekends, op feestdagen of ’s nachts. Je werkt in een atelier. Je moet soms zware lasten dragen. Je moet persoonlijke beschermingsmiddelen dragen (veiligheidsschoenen, gehoorbescherming, bril, ...).  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Drukpersen bedienen.
Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen voor het beroep Drukker en het beroep Digitaal drukker vind je op de website van onderwijskiezer.  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:

Beroepskwalificatie niveau 2 - Productiemedewerker (m/v)

Beroepskwalificatie niveau 2 - Productiemedewerker drukken in de printmedia (m/v)

Beroepskwalificatie niveau 4 - Procesoperator drukken in de printmedia (m/v)

Beroepskwalificatie niveau 4 - Procesoperator (m/v)

ISCO-08-code:7322