Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 30-6-14
E130201  Info block
Machines drukafwerking bedienen  Info block
Andere benamingen
Afsteller machines voor routering (m/v)  Info block
Brocheerder in de grafische industrie (m/v)  Info block
Chef afdeling routering (m/v)  Info block
Hulpoperator van afwerkingsmachines (m/v)  Info block
Operator assembleermachines in de grafische industrie (m/v)  Info block
Operator automatische boekbindmachines (m/v)  Info block
Operator bindmachines (m/v)  Info block
Operator boekbindmachines (m/v)  Info block
Operator brocheermachines (m/v)  Info block
Operator bundelsluitmachines (m/v)  Info block
Operator driezijdige snijmachine (m/v)  Info block
Operator frankeermachines (m/v)  Info block
Operator geautomatiseerde bindstraat (m/v)  Info block
Operator geautomatiseerde lijn voor brocheren (m/v)  Info block
Operator geautomatiseerde lijn verzamelhechters (m/v)  Info block
Operator groefmachines (m/v)  Info block
Operator machines voor inbinden zonder naad (m/v)  Info block
Operator lamineermachines (m/v)  Info block
Operator lijminbindmachines met doorlopende kaft (m/v)  Info block
Operator lijn voor brocheren (m/v)  Info block
Operator machines etikettering (m/v)  Info block
Operator machines voor het binden van katernen (m/v)  Info block
Operator machines voor het maken van boekomslagen (m/v)  Info block
Operator machines vergulding in de grafische industrie (m/v)  Info block
Bediener vouwmachines in de grafische industrie (m/v)  Info block
Operator vouwmachines-kleefpersen in de grafische industrie (m/v)  Info block
Operator perforeermachines (m/v)  Info block
Operator machines voor rillen en snijden (m/v)  Info block
Operator manuele snijmachines (m/v)  Info block
Operator snijmachines in de grafische sector (m/v)  Info block
Operator stansmachines (m/v)  Info block
Operator-regelaar afwerking in de grafische industrie (m/v)  Info block
Operator vernismachines in de grafische industrie (m/v)  Info block
Operator verpakkingsmachines met krimpfolie (m/v)  Info block
Operator eindbewerkingsmachines in de grafische industrie (m/v)  Info block
Operator verzamelhechters (m/v)  Info block
Operator sorteringsmachines (m/v)  Info block
Operator omslagvulmachines (m/v)  Info block
Geleider vlaksnijmachine in de grafische industrie (m/v)  Info block
Operator assembleermachines in de grafische sector (m/v)  Info block
Operator hechtmachines in de grafische industrie (m/v)  Info block
Operator machines voor innaaien en -binden (m/v)  Info block
Operator vouwmachines in de grafische industrie (m/v)  Info block
Operator hechtmachines (m/v)  Info block
Operator drukafwerking (m/v)  Info block
Operator papiersnijmachine (m/v)  Info block
Drukafwerker (m/v)  Info block
Operator drukafwerkingsmachines (m/v)  Info block
Definitie
Stelt een halfautomatische machine of geautomatiseerde lijn voor afwerking of routering in, houdt er toezicht op en stelt ze bij. Volgt hierbij de veiligheidsvoorschriften en productievereisten. Controleert de gelijkvormigheid van de afgewerkte producten. Voert basisonderhoud van machines en uitrustingen uit. Staat in voor de opslag van producten.
Een bijkomende activiteit kan zijn: een team coördineren.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Verschillende bewerkingen voor afwerking of routering vaststellen volgens de productiecriteria of de instructies (soort papier, formaat, ...)  Info block
- Houdt zich aan productieorder en technische fiche
- Interpreteert snij- en vouwschema
- Maakt een proefexemplaar  Info block
Kennis van procedures voor routering  Info block
Kennis van technieken voor afwerking  Info block
Machines en werktuigen voor de productie uitkiezen en controleren  Info block
- Raadpleegt technische bronnen (handleidingen, schema’s, …)
- Stelt machineonderdelen manueel of computergestuurd af
- Kijkt en luistert naar de draaiende machine om gebreken op te sporen
- Draait proef met toestellen
- Merkt afwijkingen, storingen of de nood aan preventief onderhoud op
- Beschrijft afwijkingen en storingen voor de onderhoudstechnicus  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Kennis van de machines, de onderdelen en de werking  Info block
De parameters van de machine bepalen en instellen (formaat, marge, dikte, snelheid, positie van samen te voegen elementen, ...)  Info block
- Houdt zich aan de productieorder en technische fiche
- Stelt parameters manueel of computergestuurd in
- Kiest een programma uit een keuzemenu voor de productie  Info block
Basiskennis van automatisering  Info block
Kennis van het afstellen van geautomatiseerde machines  Info block
De machine voorzien van papier, lijm, nietjes, ...
Toezicht houden op het verloop van de afwerking of routering  Info block
- Gebruikt niet-gemotoriseerde machines voor goederenbehandeling (transpallet, steekwagentje, ...)
- Stemt de hoeveelheid grondstoffen en materialen af op de opdracht
- Start de machine op of stopt ze
- Doet controlerondes
- Interpreteert controlegegevens
- Controleert de toevoer, doorvoer en de afvoer van de grondstoffen en materialen  Info block
Kennis van de eigenschappen van drukdragers  Info block
Kennis van procedures voor routering  Info block
Kennis van technieken voor afwerking  Info block
Storingen vaststellen en de instellingen aanpassen  Info block
- Gaat na wat de oorzaak is van een storing
- Regelt instellingen en machineonderdelen manueel of computergestuurd bij volgens de analyse
- Meldt problemen die zelf niet op te lossen zijn aan de verantwoordelijke  Info block
Kennis van het afstellen van geautomatiseerde machines  Info block
Kennis van procedures voor routering  Info block
Kennis van technieken voor afwerking  Info block
De productie controleren en de niet-conforme producten verwijderen  Info block
- Voert visuele kwaliteitscontrole uit volgens criteria (aan de hand van een model of proefexemplaar)
- Gebruikt controle-instrumenten en meetapparatuur
- Interpreteert controlegegevens
- Gaat na wat de oorzaak is van een afwijking van de kwaliteit  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Gegevens voor productieopvolging registreren
De informatie doorgeven aan de betrokkenen  Info block
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, ...)
- Houdt gegevens bij over het verloop van de productie (tijdstip, waarden, afwijkingen, productiestoringen, gebruik van het materiaal, …)
- Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijke  Info block
Preventief of correctief basisonderhoud van machines of uitrustingen uitvoeren  Info block
- Merkt afwijkingen, storingen of nood aan onderhoud op
- Houdt zich aan het onderhoudsplan en –richtlijnen
- Stelt (mee) de machines of uitrustingen veilig voor het uitvoeren van het onderhoud
- Voert kleine onderhouds- en herstellingswerkzaamheden uit (reinigen, smeren, onderdelen vervangen, vloeistoffen aanvullen, …)
- Meldt problemen die zelf niet op te lossen zijn aan de verantwoordelijke  Info block
Basiskennis van algemene mechanica  Info block
Basiskennis van automatisering  Info block
Basiskennis van elektriciteit  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Kennis van elektronica  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Handelingen uitvoeren met behulp van een specifieke machine:
Bindmachine  Info block
Boekomslagmachine  Info block
Brocheermachine  Info block
Bundelmachine  Info block
Gommeermachine  Info block
Groefmachine  Info block
Innaaimachine  Info block
Nietmachine  Info block
Vouwmachine  Info block
Perforeermachine  Info block
Snijmachine  Info block
Thermo-bindmachine  Info block
Assembleermachine  Info block
Verzamelhechter  Info block
Verzamelplooier  Info block
Handelingen uitvoeren met behulp van specifieke machines met continue werking:
Assemblagelijn  Info block
Bindstraat  Info block
Brocheerstraat  Info block
Verzamelhechtstraat  Info block
Kennis van technieken om een afwerkingslijn te regelen  Info block
Gedrukte producten snijden met een:
Automatische snijmachine  Info block
Programmeerbare snijmachine  Info block
Vlaksnijmachine  Info block
Driesnijder  Info block
Specifieke technieken voor gedrukte producten hanteren:
Lamineren  Info block
Merken  Info block
Plastificering  Info block
Snijden  Info block
Vergulden  Info block
Vernissen  Info block
Vormen  Info block
Machines gebruiken voor afwerking en sortering:
Foliemachine  Info block
Frankeermachine voor brieven  Info block
Frankeermachine voor pakketten  Info block
Inkjet etiketteermachine  Info block
Omslagvulmachine  Info block
Bindmachine  Info block
Papieretiketteermachine  Info block
Weegtoestel  Info block
Kennis van normen voor adressering  Info block
Kennis van technieken voor het regelen van de routering  Info block
De voorraad opvolgen, tekorten vaststellen
Bestellingen plaatsen  Info block
- Registreert het verbruik van producten
- Geeft de te bestellen hoeveelheden of tekorten door  Info block
Kennis van voorraadbeheer  Info block
Producten volgens kenmerken, bestellingen en wijze van transport verpakken  Info block
- Gebruikt beschermmaterieel voor voorwerpen (plastiekfolie, mousse, golfkarton, …)
- Gebruikt machinale en/of manuele technieken voor het inpakken en labelen van goederen (banderolleren, cilindrisch etiketteren, flowpack, kartonneren, gesloten krimp, open krimp, …)
- Springt economisch om met de inpakmaterialen
- Houdt zich aan de order
- Past de bedrijfsregels voor etikettering toe  Info block
Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Kennis van verpakkings- en conditioneringstechnieken  Info block
De activiteiten van een team coördineren  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Geïntegreerd atelier  Info block
Drukkerij  Info block
Uitgeverij  Info block
Drukafwerkingsbedrijf  Info block
Boekbinderij  Info block
Administratie, overheidsdienst  Info block
Grafische industrie  Info block
Papier- en kartonsector  Info block
Blootstelling aan lawaai  Info block
Hanteren van lasten  Info block
In ploegen  Info block
In weekends en op feestdagen  Info block
Werkomgeving
Je werkt in gespecialiseerde bedrijven (afwerking, routering) of in een afdeling van industriële bedrijven, binnen de grafische industrie (groot drukwerk, krantendrukkerij, ...). Je werkt samen met verschillende afdelingen (onderhoud, kwaliteit, ...). Je werk varieert naargelang de sector (groot drukwerk, krantendrukkerij, ...) en de automatiseringsgraad. Je werkt soms in shiften, in weekends, op feestdagen of 's nachts. Je moet soms langdurig rechtstaan en lasten hanteren. Je moet persoonlijke beschermingsmiddelen dragen (veiligheidsschoenen, gehoorbescherming, bril, ...).  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Machines drukafwerking bedienen. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:

Beroepskwalificatie niveau 2 - Productiemedewerker (m/v)

Beroepskwalificatie niveau 2 - Productiemedewerker drukafwerking in de printmedia (m/v)

Beroepskwalificatie niveau 4 - Procesoperator drukafwerking in de printmedia (m/v)

Beroepskwalificatie niveau 4 - Procesoperator (m/v)

ISCO-08-code:7323, 8143