Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 30-6-14
E130401  Info block
Drukwerk manueel afwerken  Info block
Andere benamingen
Bevoorraader bij de afwerking (m/v)  Info block
Bevoorraader-ophaler bij afwerking (m/v)  Info block
Bevoorrader-ophaler bij routering (m/v)  Info block
Etiketteerder (m/v)  Info block
Frankeerder (m/v)  Info block
Manueel brocheerder (m/v)  Info block
Medewerker afwerking en routering (m/v)  Info block
Medewerker afwerking (m/v)  Info block
Medewerker eindbewerking karton (m/v)  Info block
Medewerker manuele afwerking (m/v)  Info block
Medewerker manuele routering (m/v)  Info block
Medewerker routering (m/v)  Info block
Medewerker verzending (m/v)  Info block
Operator afwerking (m/v)  Info block
Operator manuele frankeermachine (m/v)  Info block
Snijder(m/v)  Info block
Operator routering (m/v)  Info block
Operator eindbewerking (m/v)  Info block
Operator afwerking in de grafische industrie (m/v)  Info block
Papierbewerker-afwerker (m/v)  Info block
Drukafwerker (m/v)  Info block
Manueel drukafwerker (m/v)  Info block
Definitie
Werkt gedrukte producten manueel af (vouwen, inleggen, lijmen, tellen, verpakken, ...). Zorgt voor het vullen en leeghalen van afwerkingsmachines (snijden, routering, ...). Werkt volgens de veiligheidsvoorschriften en de productievereisten. Verpakt afgewerkte producten en maakt ze klaar voor verzending (in karton plaatsen, met film bedekken, sorteren per bestemming, ...).
Een bijkomende activiteit kan zijn: eenvoudig afregelen van de machines voor afwerking en routering uitvoeren.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De werkpost voorzien van materiaal en producten of de bevoorrading controleren  Info block
- Houdt zich aan de productieorder en technische fiche
- Gebruikt niet-gemotoriseerde machines voor goederenbehandeling (transpallet, steekwagentje, ...)
- Stemt de hoeveelheid materiaal en producten af op de opdracht
- Verwittigt de verantwoordelijke bij afwijkingen of tekorten van materiaal of producten
- Past hef- en tiltechnieken toe  Info block
Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken  Info block
Manuele afwerkings- en routering handelingen uitvoeren  Info block
- Gebruikt handgereedschap (sleutel, tang, zaag, …)
- Interpreteert een snij- en vouwschema  Info block
Kennis van manuele afwerkingstechnieken  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Afgewerkte producten uit de machine halen
De kwaliteit controleren  Info block
- Voert visuele kwaliteitscontrole uit volgens criteria (aan de hand van een model of proefexemplaar)
- Gebruikt controle-instrumenten en meetapparatuur
- Interpreteert controlegegevens
- Gaat na wat de oorzaak is van een afwijking van de kwaliteit  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Kennis van de eigenschappen van drukdragers  Info block
Niet-kwalitatieve producten aanduiden of naar de daartoe voorziene zones brengen (afval, recycling, ...)  Info block
- Sorteert afval of recupereert grondstoffen volgens de richtlijnen  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Kennis van criteria voor selectief sorteren  Info block
Producten volgens kenmerken, bestellingen en wijze van transport verpakken  Info block
- Gebruikt beschermmaterieel voor voorwerpen (plastiekfolie, mousse, golfkarton, …)
- Gebruikt machinale en/of manuele technieken voor het inpakken en labelen van goederen (banderolleren, cilindrisch etiketteren, flowpack, kartonneren, gesloten krimp, open krimp, …)
- Springt economisch om met de inpakmaterialen
- Houdt zich aan de order
- Past de bedrijfsregels voor etikettering toe  Info block
Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken  Info block
Kennis van verpakkings- en conditioneringstechnieken  Info block
De werkzone reinigen en opruimen (materieel, hulpstukken, ...)  Info block
- Houdt zich aan het onderhoudsplan en -richtlijnen
- Houdt de eigen werkplek schoon
- Bergt de gebruikte gereedschappen en hulpmiddelen op  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Manuele afwerking en routering:
In een omslag steken (bijzondere formaten)  Info block
Lijmen  Info block
Plooien  Info block
Samenvoegen  Info block
Manueel verzenden:
Etiketten aanbrengen  Info block
Frankeren  Info block
In kokers steken  Info block
Sorteren per bestemming (per product, klant, ...)  Info block
Kennis van normen voor adressering  Info block
Eenvoudige afstellingen uitvoeren bij machines voor afwerking en routering (plooimachine, snijmachine, lijmmachine, ...) of voor verpakking (aanbrengen van folie, ...)  Info block
- Stelt parameters manueel of computergestuurd in
- Stelt machineonderdelen manueel of computergestuurd in
- Kiest een programma uit een keuzemenu voor de productie  Info block
Basiskennis van elektriciteit  Info block
De werking van een voorgeprogrammeerde afwerkingsmachine in het oog houden, afstellen of storingen melden  Info block
- Volgt informatie op beeldschermen op
- Doet controlerondes
- Interpreteert de controlegegevens
- Stelt parameters computergestuurd of manueel bij
- Merkt storingen aan de machine op
- Legt de productie stil indien nodig  Info block
Opvolg- en activiteitengegevens registreren
De informatie doorgeven aan de betrokken dienst  Info block
- Houdt gegevens bij over het productieverloop (productiegegevens, kwaliteitscontroles, ...)
- Houdt gegevens bij over het gebruik van materiaal
- Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijke
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, …)  Info block
Preventief of correctief basisonderhoud van machines of uitrustingen uitvoeren  Info block
- Leest technische documenten
- Stelt de installatie veilig voor het uitvoeren van onderhoud
- Houdt zich aan het onderhoudsplan en –richtlijnen
- Stemt de techniek en het materieel af op de opdracht
- Meldt problemen aan de technicus of verantwoordelijke  Info block
Basiskennis van algemene mechanica  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Beschutte werkplaats  Info block
Geïntegreerd atelier  Info block
Drukkerij  Info block
Uitgeverij  Info block
Drukafwerkingsbedrijf  Info block
Boekbinderij  Info block
Administratie, overheidsdienst  Info block
Grafische industrie  Info block
Papier- en kartonsector  Info block
Blootstelling aan lawaai  Info block
Hanteren van lasten  Info block
In ploegen  Info block
In weekends en op feestdagen  Info block
Werkomgeving
Je werkt in gespecialiseerde bedrijven (afwerking, routering) of in een afdeling van industriële bedrijven. Je werkt samen met verschillende afdelingen (onderhoud, kwaliteit, ...). Je werkt soms in shiften, in weekends, op feestdagen of 's nachts. Je werkt in een atelier en soms moet je lasten hanteren. Je moet persoonlijke beschermingsmiddelen dragen (veiligheidsschoenen, gehoorbescherming, bril, ...).  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Drukwerk manueel afwerken. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:4412, 7323, 8143, 8219