Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 24-3-15
E130501  Info block
Voorbereiden en corrigeren uitgeverij en media  Info block
Andere benamingen
Braillecorrector (m/v)  Info block
Corrector (m/v)  Info block
Corrector in uitzonderlijke talen (m/v)  Info block
Corrector op beeldscherm (m/v)  Info block
Corrector-revisor (m/v)  Info block
Corrector-rewriter (m/v)  Info block
Corrector-uitgever van teksten (m/v)  Info block
Corrector van drukwerk (m/v)  Info block
Corrector van media (m/v)  Info block
Corrector van teksten die drukklaar zijn (m/v)  Info block
Corrector van uitgaven (m/v)  Info block
Gespecialiseerd corrector (m/v)  Info block
Lector-corrector (m/v)  Info block
Lector-corrector van uitgaven (m/v)  Info block
Redacteur-revisor (m/v)  Info block
Revisor (m/v)  Info block
Voorbereider kopieën (m/v)  Info block
Voorbereider-corrector uitgeverij en media (m/v)  Info block
Thuiswerkend corrector (m/v)  Info block
Definitie
Leest en corrigeert handgeschreven of getypte teksten of drukproeven met het oog op het drukken ervan. Volgt hierbij de regels van de spelling, grammatica, syntaxis, typografie, ... Controleert de samenhang van de tekst en geeft aanwijzingen voor de opmaak.
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: teksten opmaken, een document verrijken (selecteren van teksten, illustraties, foto's, ...), een tekst herschrijven en specifieke teksten bijwerken (bibliografie, wetenschappelijke tekst, regionale taal, ...).  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Documenten bewerken op basis van aantekeningen van de uitgever en de auteur  Info block
- Bestudeert de opdracht
- Onderzoekt de mogelijkheden en de beperkingen
- Volgt de richtlijnen die zijn overeengekomen met de klant  Info block
Kennis van redactionele normen  Info block
De tekst lezen
Spelfouten, grammaticale, syntactische en drukfouten corrigeren  Info block
- Past spellings- en grammaticaregels toe
- Gebruikt woordenboeken
- Verbetert zinsconstructie  Info block
Kennis van regels inzake spelling en grammatica  Info block
Kennis van typografische regels  Info block
Betrouwbaarheid van data, wetenschappelijke en historische gegevens en citaten controleren
Noodzakelijke correcties aanbrengen  Info block
- Gebruikt informatiebronnen voor het controleren van gegevens
- Verbetert fouten zonder de inhoud te wijzigen  Info block
Kennis van redactionele normen  Info block
Kennis van typografische regels  Info block
Corrigeren van de samenhang van de tekst (eenvormig maken van spelling, woorden, afkortingen, schrijfwijze van getallen, inhoudstafel, ...)  Info block
- Zorgt voor een logische samenhang in de structuur van de tekst (titel, ondertitels, alinea’s, …)
- Bewaart de eenvormigheid  Info block
Kennis van regels inzake spelling en grammatica  Info block
Het document voorzien van aanwijzingen en noodzakelijke correcties voor de opmaak  Info block
- Gebruikt software voor desktoppublishing (DTP)
- Voegt technische aanwijzingen toe voor titels, illustraties, voetnoten, …
- Gaat na of teksten voldoen aan de huisregels en –stijl van de opdrachtgever  Info block
Kennis van redactionele normen  Info block
Het gecorrigeerde document ter goedkeuring voorleggen aan de opdrachtgever  Info block
- Wijst de opdrachtgever op wijzigingen en correcties en licht deze toe
- Vraagt goedkeuring over het voorliggende document  Info block
De aangebrachte correcties controleren vooraleer het wordt gedrukt  Info block
- Voert een tweede lezing ter controle uit van het document  Info block
Kennis van redactionele normen  Info block
Kennis van typografische regels  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Documenten voorbereiden en verbeteren met als thema:
Biologie  Info block
Economie  Info block
Elektriciteit, elektronica  Info block
Filosofie  Info block
Financiën  Info block
Geneeskunde  Info block
Geografie  Info block
Geschiedenis  Info block
Godsdienst  Info block
Informatica  Info block
Mechanica  Info block
Literatuur  Info block
Onderwijs, vorming  Info block
Politiek  Info block
Psychologie, sociologie  Info block
Rechten  Info block
Sport  Info block
Documenten voorbereiden en verbeteren van het type:
Encyclopedieën, woordenboeken  Info block
Handboeken voor school, universiteit, opleidingen, ...  Info block
Manuscripten  Info block
Pers  Info block
Documenten in een vreemde taal voorbereiden of corrigeren  Info block
- Gebruikt een woordenboek
- Gebruikt een vertaalprogramma  Info block
De inhoud of stijl van teksten herschrijven  Info block
- Past schriftelijke stijlregels toe  Info block
Documenten in braille voorbereiden of corrigeren  Info block
Kennis van brailleschrift  Info block
Een alfabetische lijst, een beknopt overzicht, een inhoudsopgave, een bibliografie, ... opstellen  Info block
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwering, …)
- Stelt een samenvatting op  Info block
Een document opmaken  Info block
- Gebruikt software voor desktoppublishing
- Integreert beeldmateriaal
- Houdt rekening met esthetische (kleuren, kleurcomposities, …) en technische (grootte, browsers, downloadtijd, …) criteria
- Creëert (tussen)titels of intro’s die tot lezen of kijken aanzetten  Info block
Kennis van regels voor lay-out en vormgeving  Info block
Samen met de opdrachtgever de kenmerken voor de voorbereiding en correctie van documenten definiëren en vastleggen  Info block
- Gaat het doelpubliek na
- Overlegt over mogelijkheden en beperkingen
- Geeft aanwijzingen voor de correctie van teksten  Info block
Kennis van commerciële technieken  Info block
Documenten en foto's in een databank opzoeken en selecteren  Info block
- Controleert digitaal aangeleverde bestanden op bruikbaarheid (resolutie, bestandsformaat, …)
- Respecteert eigendomsrechten  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Industrieel bedrijf  Info block
Persagentschap  Info block
Administratie, overheidsdienst  Info block
Communicatie  Info block
Grafische industrie  Info block
Pers  Info block
Uitgeverijen  Info block
Als zelfstandige  Info block
Veelvuldig beeldschermwerk  Info block
Werkomgeving
Je werkt in uitgeverijen, drukkerijen, mediabedrijven, communicatiebedrijven, ... Je werkt samen met verschillende afdelingen en personen (prepress, drukatelier, auteur, uitgever, ...). Je werk varieert naargelang de sector (groot drukwerk, media, ...) en de activiteit (voorbereiding, correctie, ...). Je begrijpt, spreekt en schrijft meerdere vreemde talen (Frans, Engels en Duits).  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Voorbereiden en corrigeren uitgeverij en media. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen voor het beroep Voorbereider-corrector grafische industrie en het beroep Corrector vind je op de website van onderwijskiezer.  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:4413