Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 30-6-14
E130601  Info block
Prepress  Info block
Andere benamingen
Clichémaker (m/v)  Info block
Desktoppublisher (m/v)  Info block
Zetter-desktoppublisher (m/v)  Info block
Fotograveerder (m/v)  Info block
Fotosamensteller (m/v)  Info block
Graficus-opmaker (m/v)  Info block
Graficus voor desktoppublishing (m/v)  Info block
Hoofd prepressatelier (m/v)  Info block
Integreerder tekst en beeld (m/v)  Info block
Kleurenretoucheur (m/v)  Info block
Kopieerder (m/v)  Info block
Belichter prepress (m/v)  Info block
Medewerker voor lichtdruk en fotogravure (m/v)  Info block
Monteerder bij het inbinden (m/v)  Info block
Monteerder-incorporateur (m/v)  Info block
Monteerder-kopieerder (m/v)  Info block
Monteerder offset (m/v)  Info block
Monteerder op tafel (m/v)  Info block
Monteerder-scanner (m/v)  Info block
Offsetkopieerder (m/v)  Info block
Lay-outer-desktoppublisher (m/v)  Info block
Lay-outer drukwerk (m/v)  Info block
Lay-outer uitgeverij (m/v)  Info block
Lay-outer reclame (m/v)  Info block
Operator-desktoppublisher (m/v)  Info block
Operator fotocompositie (m/v)  Info block
Operator grafische vormgeving borden en signalisatie (m/v)  Info block
Operator prepress desktoppublishing (m/v)  Info block
Operator-scanner (m/v)  Info block
Tekst- en beeldoperator-desktoppublisher (m/v)  Info block
Tekstoperator-desktoppublisher (m/v)  Info block
Opmaker (m/v)  Info block
Opmaker-ontwerper (m/v)  Info block
Opmaker tekst en beeld (m/v)  Info block
Retoucheur-kleurenretoucheur (m/v)  Info block
Retoucheur heliogravure (m/v)  Info block
Scanner (m/v)  Info block
Systeemoperator tekst en beeld (m/v)  Info block
Systeemoperator-desktoppublisher (m/v)  Info block
Typograaf (m/v)  Info block
Verantwoordelijke van de prepressafdeling (m/v)  Info block
Verantwoordelijke van een atelier voor fotogravure (m/v)  Info block
Voorbereider drukvormen (m/v)  Info block
Printdesigner (m/v)  Info block
Operator printmedia (m/v)  Info block
Operator elektronische impositie (m/v)  Info block
Operator elektronische opmaak (m/v)  Info block
Operator elektronische prepress (m/v)  Info block
Operator graveermachine (m/v)  Info block
Operator prepress (m/v)  Info block
Operator CNC-graveermachine (m/v)  Info block
Definitie
Staat in voor de volledige of een deel van de prepresshandelingen van grafische producten (klaarmaken van de drukvorm, opmaak van tekst en beeld, impositie, belichten, fotogravure, ...) volgens de bestellingen en vereisten inzake kwantiteit, termijn en kwaliteit. Bijkomende activiteiten kunnen zijn: visuele communicatie ontwerpen (grafische beelden, logo's, borden, bewegwijzering, ...), metalen, plastic, samengestelde, organische en minerale materialen graveren en markeren, een team coördineren en een prepress- of signalisatieafdeling leiden.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De stappen voor de realisatie van de opdracht bepalen (opmaak, impositie, belichting, ...)
De drager controleren  Info block
- Houdt zich aan de order en de wens van de klant
- Bepaalt de doorloop van het product in de afdeling (bewerkingen en bewerkingsvolgorde)
- Controleert of het materieel en de grondstoffen aan de vereisten voldoet  Info block
Kennis van het grafisch productieproces  Info block
Kennis van druktechnieken  Info block
Kennis van producten  Info block
Kennis van technieken om prepressnetwerken te beheren  Info block
De tekst invoeren of een dummy maken vertrekkende van een manuscript, een voorontwerp of een klad  Info block
- Gebruikt software voor desktoppublishing (DTP)
- Controleert digitaal aangeleverde bestanden op bruikbaarheid (resolutie, bestandsformaat, …)
- Converteert bestanden naar een bruikbaar bestandsformaat  Info block
Kennis van regels voor de beveiliging van informaticabestanden  Info block
Kennis van bestandsformaten  Info block
Documenten en foto's in een databank opzoeken en selecteren  Info block
- Raadpleegt databanken, fototheken, picturestockboeken, internet, …
- Scant foto’s in of importeert ze
- Respecteert eigendomsrechten  Info block
Het ontwerp lay-outen volgens de typografische regels en het grafische charter (tekst- en beeldintegratie, correcties, ...)  Info block
- Gebruikt software voor paginaopmaak, illustratie- en beeldverwerking, …
- Past typografie en kleurmanagement toe
- Past NBN-normen toe
- Stemt vorm en inhoud op elkaar af
- Herkent en past correctietekens toe  Info block
Kennis van regels voor lay-out en vormgeving  Info block
Kennis van typografische regels  Info block
Teksten en beelden behandelen in functie van het drukproces en de drukdragers  Info block
- Brengt teksten, beelden, … samen in één grafisch geheel (digitaal bestand)
- Houdt rekening met mogelijkheden en beperkingen van het drukproces en de drukdragers  Info block
Kennis van afdrukprocedés en -eisen  Info block
Kennis van processen voor fotogravure  Info block
Kennis van typografische regels  Info block
Een proefexemplaar maken en verifiëren (analoog, digitaal, ...)
De film belichten  Info block
- Maakt een geprinte versie van de opgemaakte pagina’s
- Voert de nodige correcties uit  Info block
Kennis van kleurmeting  Info block
Kennis van CMYK-separatietechnieken  Info block
Impositie uitvoeren en kopiëren op een drukvorm (belichting, ontwikkeling van platen, ...)  Info block
- Vormt drukklare pagina’s om tot een vouwbare vorm met het oog op automatische verwerking
- Paginaonderdelen combineren en positioneren
- Houdt rekening met drukvormvervaardiging voor drukkerij en de afwerking (plaatsen van afloop-, snij-, vouwtekens)  Info block
Kennis van afwerkingstechnieken  Info block
Kennis van impositietechnieken  Info block
Kennis van vouw- en inslagschema's  Info block
Systemen voor digitaal belichten (Computer To Film -CTF-) of voor direct belichten van afdrukplaten (Computer To Plate -CTP-) ijken of controleren  Info block
- Gebruikt Computer To Plate-techniek (CTP)
- Gebruikt Computer To Film-techniek (CTF)  Info block
Kennis van apparatuur voor het belichten van grafische filmen of drukvormen  Info block
De gelijkvormigheid van de drukproef controleren (grafisch charter, ontwerp, ...) met het oog op de -goed voor druk-  Info block
- Gebruikt controle-instrumenten en meetapparatuur
- Beoordeelt de drukproef op verschillende parameters (kleur, bladschikking, dekking, …)
- Stelt de parameters bij op basis van de vaststellingen
- Houdt zich aan de productieorder  Info block
Kennis van CMYK-separatietechnieken  Info block
Kennis van kleurmeting  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Softwareprogramma's gebruiken:
Corel Draw  Info block
FrameMaker  Info block
Illustrator  Info block
InDesign  Info block
Page Maker  Info block
Photoshop  Info block
Quark Express  Info block
ArtCAM  Info block
GravoStyle  Info block
Type 3  Info block
Documenten klaarmaken voor druk:
Heliografie  Info block
Digitaal drukken  Info block
Flexografie  Info block
Diepdruk  Info block
Lithografie  Info block
Offsetdrukken  Info block
Stempeldrukken  Info block
Typografie  Info block
Zeefdrukken  Info block
Lasergravure  Info block
Mechanische gravure  Info block
Handelingen voor borden en signalisatie uitvoeren:
Op de plotter voorgeknipte letters afwerken  Info block
Visuals plaatsen (voorgeknipte klevers, ...)  Info block
Modellen met een videomonitor of videoprojector reproduceren  Info block
Kleeffilms snijden  Info block
Visuele dragers in de verf zetten (rol, verfspuit, sjabloon, ...)  Info block
Dragers en materialen voorbereiden (zagen, perforeren, plooien, afkanten, polijsten, ...)  Info block
- Gebruikt automatische snijmachines
- Gebruikt CNC machines  Info block
Visuele communicatie ontwerpen (beeld, logo, grafisch beeld , ...)  Info block
- Gebruikt software voor desktoppublishing (DTP)
- Stemt inhoud en vorm af op de kenmerken van de opdracht
- Presenteert informatie op een manier die belangstelling wekt
- Integreert reeds bestaand materiaal
- Creëert logo’s, lettertypes, …  Info block
Kennis van communicatietechnieken  Info block
Kennis van specifieke kenmerken van de media  Info block
Een programma selecteren voor het graveren van de drukcilinder (heliografie)
De uitvoering controleren  Info block
- Houdt zich aan de productieorder en de technische fiche
- Kiest een programma uit een keuzemenu  Info block
De parameters van een machine met digitale besturing invoeren
De werking controleren  Info block
- Volgt de informatie van beeldschermen op
- Stelt de parameters in volgens de specificaties van de opdracht
- Doet controlerondes  Info block
Storingen op een werkpost opsporen en corrigeren of de onderhoudsdiensten, leverancier, ... verwittigen  Info block
- Interpreteert de controlegegevens
- Gaat na wat de oorzaak is van de storing of afwijking (apparatuur, productieproces, …)
- Regelt parameters bij volgens de afwijkingen
- Regelt machineonderdelen bij volgens de analyse (manueel of computergestuurd)
- Raadpleegt technische bronnen
- Legt de productie stil indien nodig
- Voert niet-standaardbedieningen op aanwijzing uit
- Houdt gegevens bij over de aard van de storing of afwijking, het tijdstip en de oplossing  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Aanbestedingen of lastenboeken voor leveranciers of dienstverleners opstellen  Info block
- Maakt een overzicht van de uit te voeren prestaties
- Stelt voorwaarden over termijn van indiening, leveringstermijnen, betalingsmodaliteiten, kwaliteitsvereisten, ...
- Werkt een lastenboek uit met de technische en administratieve eisen
- Selecteert leveranciers of organisaties waaraan de aanbesteding wordt bekend gemaakt of maakt de aanbesteding openbaar  Info block
Technici opleiden in prepressmaterialen en -software (desktoppublishing, ...)  Info block
- Bouwt verder op reeds aanwezige kennis en vaardigheden
- Past taalgebruik aan
- Gebruikt aangepaste opleidingsmethoden
- Geeft uitleg over vastgestelde problemen, nieuwe toepassingen, functies, …  Info block
Kennis van opleidingstechnieken  Info block
De activiteiten van een team coördineren  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Jobmobiliteit: Verwante beroepen
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Geïntegreerd atelier  Info block
Drukkerij  Info block
Uitgeverij  Info block
Administratie, overheidsdienst  Info block
Communicatie  Info block
Grafische industrie  Info block
Papier- en kartonsector  Info block
Verpakkingsindustrie  Info block
Dienstensector  Info block
Blootstelling aan lawaai  Info block
Veelvuldig beeldschermwerk  Info block
In ploegen  Info block
Werkomgeving
Je werkt in communicatiebedrijven, de grafische industrie (drukkerij, reprografieatelier, interne drukafdeling, fotogravureatelier, reclamebureaus, gravureatelier, atelier voor signalisatie en uithangborden, ...). Je werkt samen met studiebureaus, uitgevers, … Je werk varieert naargelang de sector (groot drukwerk, print media, visuele communicatie, signalisatie ...), de grootte en automatiseringsgraad van het bedrijf. Soms werk je in shifts, in weekends, op feestdagen of 's nachts. Je werkt in een kantoor, een atelier of op de site (fotogravure, gravure, signalisatie, ...).  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Prepress. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:7321