Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 30-6-14
E130701  Info block
Reprografie  Info block
Andere benamingen
Reprograaf-afwerker (m/v)  Info block
Drukker van plannen (m/v)  Info block
Chef reprografieatelier (m/v)  Info block
Medewerker in een reprografieatelier (m/v)  Info block
Medewerker reprografie (m/v)  Info block
Operator fotokopie (m/v)  Info block
Operator fotokopieerapparaten (m/v)  Info block
Operator reprografie (m/v)  Info block
Operator voor digitale reprografiemachines (m/v)  Info block
Polykopieerder (m/v)  Info block
Polyvalent operator in reprografie (m/v)  Info block
Reprograaf (m/v)  Info block
Snijder-vouwer (m/v)  Info block
Technicus in digitale reprografie (m/v)  Info block
Technicus in reprografie (m/v)  Info block
Medewerker fotocopycenter (m/v)  Info block
Definitie
Staat in voor het volledige of gedeeltelijke proces voor reproductie van documenten (bestelling opnemen, advies, kopiëren, afwerking, ...). Werkt volgens de aanwijzingen van de klant (particulier, bedrijf) en volgens de veiligheidsvoorschriften en de productievereisten.
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: documenten opmaken of aanpassen, de gekopieerde producten verpakken voor levering, een offerte opstellen, betalingen van de bestellingen ontvangen, een team coördineren.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Samen met de klant de kenmerken en voorwaarden van de bestelling vastleggen  Info block
- Onderhandelt over de mogelijkheden, de leveringsvoorwaarden, de prijs, de kwaliteit, speciale acties, …
- Bezorgt de klant een prijsopgave
- Biedt bijkomende diensten aan  Info block
De te kopiëren documenten klaarmaken, de kopieerautomaten, ... selecteren en programmeren  Info block
- Houdt zich aan de productieorder of bestelbon
- Stelt parameters in (aantal, recto verso, …)
- Kiest een programma uit een keuzemenu
- Volgt informatie van beeldschermen op  Info block
Kennis van analoge reprografietechnieken  Info block
Kennis van de werking van reprografiemateriaal  Info block
Kennis van digitale reprografietechnieken  Info block
Kennis van kleurmeting  Info block
De werking van de machine in het oog houden (papieraanvoer, verstopping, afdrukken, ...)  Info block
- Doet controlerondes
- Regelt de instellingen bij
- Controleert de toevoer, doorvoer en afvoer van het papier
- Vult papier, inkt, … aan
- Verwijdert vastgelopen papier uit de machine  Info block
Kennis van de werking van reprografiemateriaal  Info block
Kennis van technieken om plannen te drukken  Info block
De kwaliteit van de gekopieerde documenten controleren  Info block
- Neemt steekproeven
- Vergelijkt met het origineel
- Merkt afwijkingen aan de producten op  Info block
Kennis van kleurmeting  Info block
De gekopieerde documenten manueel of met behulp van een machine afwerken  Info block
- Past diverse afwerkingstechnieken toe op de documenten (vouwen, inbinden, plastificeren, perforeren, verpakken, …)  Info block
Kennis van technieken voor afwerking  Info block
De uitrusting schoonmaken en onderhouden  Info block
- Leest technische documenten
- Stelt de installatie veilig voor het uitvoeren van onderhoud
- Houdt zich aan het onderhoudsplan en –richtlijnen
- Stemt de techniek en het materiaal af op de opdracht
- Meldt problemen aan de technicus of verantwoordelijke  Info block
Kennis van onderhoudsprocedures voor reprografiemateriaal  Info block
De opvolggegevens van interventies registreren en de informatie doorgeven aan de betrokken dienst  Info block
- Houdt gegevens bij over het verloop van de werkzaamheden (tijdstip, afwijkingen, storingen, …)
- Houdt gegevens bij over het gebruik van materiaal
- Wisselt mondeling en schriftelijk informatie uit met collega’s en verantwoordelijke
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, …)  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Reprografiehandelingen uitvoeren vertrekkende van:
Cd-rom  Info block
Informatiefiche  Info block
Diskette - USB-stick  Info block
E-mail  Info block
Papieren document  Info block
Een document opmaken  Info block
- Gebruikt software voor desktoppublishing
- Integreert beeldmateriaal
- Houdt rekening met esthetische (kleuren, kleurcomposities, …) en technische (grootte, browsers, downloadtijd, …) criteria
- Creëert (tussen)titels of intro’s die tot lezen of kijken aanzetten  Info block
Kennis van regels voor lay-out en vormgeving  Info block
Een defect of een storing aan het reprografiemateriaal vaststellen en herstellen  Info block
- Interpreteert controlegegevens
- Gaat na wat de oorzaak is van een storing of afwijking
- Regelt de instellingen bij volgens de analyse
- Raadpleegt technische bronnen
- Meldt problemen die zelf niet op te lossen zijn aan de verantwoordelijke  Info block
Basiskennis van algemene mechanica  Info block
Basiskennis van elektriciteit  Info block
De voorraad opvolgen, tekorten vaststellen
Bestellingen plaatsen  Info block
- Registreert het verbruik van producten
- Geeft de te bestellen hoeveelheden of tekorten door  Info block
Goederen (papier, verbruiksgoederen, ...) controleren (referenties, hoeveelheden, ...) en opbergen  Info block
- Vergelijkt een levering met de bestelbon
- Controleert een levering op zichtbare beschadigingen
- Stockeert de goederen volgens interne richtlijnen of voorschriften van de fabrikant  Info block
Kennis van opslagmodaliteiten  Info block
Betalingen ontvangen  Info block
- Gebruikt een geautomatiseerde kassa
- Verrekent kortingen
- Verwerkt betalingen (cash, bankkaart, kredietkaart)
- Controleert de geldigheid van de betaalmiddelen
- Levert een betaalbewijs af  Info block
Kennis van voorschriften voor kassabeheer  Info block
Offertes opstellen rekening houdend met de bestelling  Info block
- Stelt de vereisten van de opdracht vast
- Maakt een overzicht van de kosten per uitgavenpost en van de totale kostprijs
- Hanteert marktconforme prijzen voor materialen, arbeidsloon en winstmarges
- Bepaalt een uitvoeringstermijn  Info block
Producten volgens kenmerken, bestellingen en wijze van transport verpakken  Info block
- Gebruikt verpakkings- of conditioneringstoestellen
- Markeert of labelt de ingepakte producten
- Controleert of de verpakking voldoet aan de vereisten  Info block
Kennis van normen voor adressering  Info block
De gebruiksaanwijzing van reprografiemateriaal aan een klant uitleggen (zelfbedieningszaak, ...)  Info block
- Vertaalt technische boodschappen in voor gebruikers begrijpbare taal
- Gebruikt visuele hulpmiddelen
- Begeleidt de gebruikers bij het gebruik van het materiaal
- Geeft feedback bij problemen  Info block
De activiteiten van een team coördineren  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Jobmobiliteit: Verwante beroepen
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Ambachtelijk bedrijf  Info block
Dienstverlenend bedrijf  Info block
Geïntegreerd atelier  Info block
Industrieel bedrijf  Info block
Lokaal of regionaal bestuur  Info block
Winkel, detailhandel  Info block
Administratie, overheidsdienst  Info block
Grafische industrie  Info block
Papier- en kartonsector  Info block
Werkomgeving
Je werkt in gespecialiseerde bedrijven, winkels of interne reprografiediensten. Je werkt samen met verschillende afdelingen en personen (administratieve diensten, technische diensten, klanten, professionals, ...). Je werk varieert naargelang het soort onderneming (intern atelier in een bedrijf, winkel, ...). Je werkt soms in shifts, in weekends of op feestdagen. Je werk kan plaatsvinden in een atelier en kan het hanteren van lasten inhouden.  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Reprografie. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:7321, 7322