Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 30-6-14
E130801  Info block
Technisch beheer grafische industrie  Info block
Andere benamingen
Bestekopmaker in de grafische industrie (m/v)  Info block
Hoofdtechnicus in de grafische industrie (m/v)  Info block
Kwaliteitscontroleur in de grafische industrie (m/v)  Info block
Labotechnicus in de grafische industrie (m/v)  Info block
Verantwoordelijke planning in de grafische industrie (m/v)  Info block
Opmaker van offertes in de grafische industrie (m/v)  Info block
Productietechnicus in de grafische industrie (m/v)  Info block
Productietechnicus-opmaker van offertes in de grafische industrie (m/v)  Info block
Productietechnicus uitgeverij (m/v)  Info block
Productieverantwoordelijke in de grafische sector (m/v)  Info block
Medewerker productondersteuning in de grafische industrie (m/v)  Info block
Technisch medewerker in de productie in de grafische industrie (m/v)  Info block
Technicus in de grafische industrie (m/v)  Info block
Technicus proefneming, kwaliteitscontrole in de grafische industrie (m/v)  Info block
Technicus studies, onderzoek en ontwikkeling in de grafische industrie (m/v)  Info block
Technicus voorbereiding, controle van compositie (m/v)  Info block
Technicus voorbereiding, controle van drukafwerking (m/v)  Info block
Technicus voorbereiding, controle van fotogravure (m/v)  Info block
Technisch medewerker in de productie in een drukkerij (m/v)  Info block
Ondernemer grafische industrie (m/v)  Info block
Technicus grafische technieken (m/v)  Info block
Medewerker orderadministratie (m/v)  Info block
Technicus productieproces grafische industrie (m/v)  Info block
Definitie
Definieert en werkt de vereiste gegevens voor de productie of de vervaardiging van grafische producten volledig of gedeeltelijk uit (kostenraming, productie- en controledossier, productiegamma, bestek, planning, productieorder, kwaliteitsprocedures, onderaanneming, ...). Volgt hierbij de bestellingen en de productievereisten.
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: ontwerpen of meewerken aan het ontwerp van nieuwe producten (grafisch, multimedia, ...), oplossingen uitwerken voor het verbeteren van de productiviteit (technisch, organisatorisch, ...) en een team coördineren of een dienst leiden.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De haalbaarheid van een bestelling controleren (dikte van papier, opmaak, ...)
De klant bijkomende mogelijkheden voorstellen  Info block
- Brengt leveringstermijnen, kosten, kwaliteit en kwantiteit van het product in rekening
- Onderhandelt over het reëel haalbare
- Stelt indien nodig aanpassingen voor  Info block
Kennis van druktechnieken  Info block
Kennis van het grafisch productieproces  Info block
Kennis van grondstoffen en materialen  Info block
Kennis van commerciële technieken  Info block
Productieprocedés, productie- en controlemiddelen, handelwijzen analyseren en bepalen  Info block
- Gebruikt geïntegreerde beheerprogramma's (Enterprise Resource Planning of ERP)
- Optimaliseert de middelen, werkorganisatie en productietijd  Info block
Kennis van druktechnieken  Info block
Kennis van het grafisch productieproces  Info block
Het productiedossier uitwerken (technische vereisten, soort dragers, inkt, afwerking, kwantiteit, ...)
De productieorders opstellen  Info block
- Gebruikt Computerized Production Management system
- Beschrijft alle technische aspecten en opeenvolgende stappen met specificaties
- Verzamelt documenten ter aanvulling van het productiedossier  Info block
Kennis van de eigenschappen van drukdragers  Info block
Kennis van productieplanning  Info block
Kennis van technieken voor afwerking  Info block
Procedures uitwerken en aanpassen (gamma's, productiefiches, kwaliteitsreferenties, ...)
De gelijkvormigheid en de toepassing ervan controleren  Info block
- Voert kwaliteitscontrole uit
- Stelt oorzaken van problemen vast
- Zoekt mogelijkheden voor verbetering
- Werkt draaiboeken uit over te volgen procedures
- Begeleidt medewerkers bij de invoering van nieuwe procedures en methoden  Info block
De productietijd en productiekosten uitrekenen
De prijsstandaarden en prijsopgaven bepalen  Info block
- Meet productieprestaties
- Verwerkt productieprestaties in kostprijsgegevens
- Bepaalt de prijs volgens richtwaarden (catalogi, eigen expertise, …), verkoopstrategie en toegekende budget  Info block
Kennis van productieplanning  Info block
Kennis van de samenstelling van de kostprijs van drukwerk  Info block
De productieplanning en productieprogramma's opstellen  Info block
- Gebruikt software voor planningsbeheer
- Stemt de planning af op winstmaximalisatie
- Werkt keuzemenu’s voor machines uit
- Beveiligt de toepassing volgens voorschriften en eisen  Info block
Kennis van productieplanning  Info block
De behoefte aan onderaanneming lokaliseren
De onderaannemers selecteren en opvolgen  Info block
- Contacteert aannemers
- Vergelijkt offertes
- Maakt afspraken over prijzen, hoeveelheden, transport, leveringstermijnen, …
- Evalueert de kwaliteit van de producten en geleverde diensten  Info block
Kennis van de markt  Info block
De kwaliteit van de drukproef controleren en vergelijken met de bestelling en "goed voor druk" verklaren  Info block
- Beoordeelt de drukproef aan de hand van het voorbeeld, testen, productspecificaties, kwaliteitsrichtlijnen, …
- Merkt afwijkingen op
- Bespreekt de drukproef met de medewerkers
- Geeft instructies voor het bijsturen van de parameters  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Kennis van kleurmeting  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Documenten klaarmaken voor druk:
Digitaal drukken  Info block
Flexografie  Info block
Heliografie  Info block
Diepdruk  Info block
Lithografie  Info block
Offsetdrukken  Info block
Stempeldrukken  Info block
Typografie  Info block
Zeefdrukken  Info block
Lasergravure  Info block
Mechanische gravure  Info block
Communicatietools ontwerpen (grafisch, multimedia, papier, ...)  Info block
- Gebruikt software voor desktoppublishing (DTP)
- Stemt inhoud en vorm af op de kenmerken van de organisatie
- Respecteert het communicatiebudget
- Presenteert informatie op een manier die belangstelling wekt
- Integreert reeds bestaand materiaal
- Actualiseert materiaal  Info block
Tools voor het opvolgen van de productie van grafische producten opstellen (stuurbordgegevens, definiëring van indicatoren, ...)  Info block
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, ...)
- Zet een informatiesysteem op voor productiecontrole
- Stelt prestatie-indicatoren op voor de productie  Info block
Productiegegevens en -fasen in de grafische industrie verifiëren (kwantiteit, productietypes, storingen, termijnen, ...)  Info block
- Houdt gegevens bij over het productieverloop en interpreteert ze (productiegegevens, storingen, incidenten, …)
- Voert berekeningen uit op de gegevens
- Controleert of de productie voldoet aan richtwaarden op het vlak van leveringstermijnen, kwaliteitseisen, …
- Gaat na wat de oorzaak is van productieproblemen
- Stelt rapporten op  Info block
Technische en organisatorische oplossingen voor productieverbetering uitwerken  Info block
- Doet voorstellen over de personeelsbezetting
- Doet voorstellen tot verbetering op basis van de kwaliteitscontrole
- Doet voorstellen over bewerkingsmethoden en grondstoffen
- Blijft op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van machines
- Doet voorstellen over de aanschaf van nieuw materieel
- Voert aanpassingen door
- Evalueert deze aanpassingen  Info block
Kennis van productiemanagementtechnieken  Info block
Onderhoudsprocedures voor machines en uitrustingen in de grafische industrie uitwerken en verbeteren (drukpersen, afwerkingsmachines, ...)  Info block
- Raadpleegt technische bronnen (productiefiches, referentietabellen, lastenboeken, …)
- Maakt analyses van uitvallen, bottlenecks, lijnefficiëntie, …
- Stelt technische procedures en instrumenten op  Info block
Basiskennis van algemene mechanica  Info block
Basiskennis van elektriciteit  Info block
De productvoorraad opvolgen, tekorten vaststellen
Bestellingen doorgeven  Info block
- Gebruikt software voor voorraadbeheer
- Controleert de staat en de omvang van de voorraad
- Stemt de te bestellen hoeveelheden af op het verbruik, de planning, de opslagcapaciteit, …
- Contacteert de leverancier(s) of aankoopafdeling
- Volgt bestellingen op en controleert de levering  Info block
Kennis van voorraadbeheer  Info block
De activiteiten van het personeel plannen en de werkposten verdelen  Info block
- Houdt zich aan de productieplanning en productiefiches
- Stelt een werkplanning op volgens de duur en de volgorde van de opdrachten
- Houdt rekening met de vaardigheden van en de werklast voor de medewerkers
- Past de planning en inzet van het personeel aan wijzigende omstandigheden aan  Info block
De activiteiten en het administratieve beheer van het personeel opvolgen en controleren  Info block
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Stimuleert een goede werksfeer en teamvorming
- Zorgt voor de begeleiding van nieuwkomers, stagiairs, …
- Houdt personeelsgegevens bij  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Geïntegreerd atelier  Info block
Industrieel bedrijf  Info block
Drukkerij  Info block
Uitgeverij  Info block
Prepress bedrijf  Info block
Administratie, overheidsdienst  Info block
Grafische industrie  Info block
Blootstelling aan lawaai  Info block
Hanteren van lasten  Info block
In ploegen  Info block
In weekends en op feestdagen  Info block
Werkomgeving
Je werkt in grafische bedrijven (drukkerij voor groot drukwerk, uitgeverij , krantendrukkerij, ...) of in een interne drukkerijen in bedrijven. Je werkt samen met verschillende afdelingen (prepress, afwerking, druk, aankopen, kwaliteit, ...). Je werkt varieert naargelang de sector (drukkerij voor groot drukwerk, krantendrukkerij, ...), de omvang van de onderneming, de druktechniek (zeefdruk, offsetdruk, ...) en de automatiseringsgraad. Je werkt soms tijdens het weekend of op feestdagen.  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Technisch beheer grafische industrie. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:1321, 2141, 2166