Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 14-11-13
E140101  Info block
Publiciteit ontwikkelen en promoten  Info block
Andere benamingen
Assistent-chef publiciteit (m/v)  Info block
Assistent publiciteit (m/v)  Info block
Assistent in een reclamebureau (m/v)  Info block
Chef publiciteit (m/v)  Info block
Directeur publiciteit (m/v)  Info block
Directeur klantendienst in een reclamebureau (m/v)  Info block
Hoofd van een reclameagentschap (m/v)  Info block
Junior publiciteitsverantwoordelijke (m/v)  Info block
Mediaverantwoordelijke (m/v)  Info block
Projectleider publiciteit (m/v)  Info block
Reclameverantwoordelijke (m/v)  Info block
Senior publiciteitsverantwoordelijke (m/v)  Info block
Teamleider in een reclamebureau (m/v)  Info block
Teamleider publiciteit (m/v)  Info block
Verantwoordelijke reclamecampagnes (m/v)  Info block
Verantwoordelijke online-publiciteit (m/v)  Info block
Definitie
Zorgt voor de uitwerking en coördinatie van het promotieplan voor producten, van het ontwerp tot de realisatie. Organiseert de reclamecampagne voor rekening van de klant-adverteerder volgens de vastgelegde commerciële strategie.
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: een klantenportefeuille ontwikkelen, een team leiden en de activiteiten van een bureau coördineren.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Samen met de opdrachtgever de doestellingen van de reclame- of verkoopcampagne bepalen  Info block
- Stelt gericht vragen over de verwachtingen van de klant
- Houdt rekening met bestaande projecten van de klant
- Verzamelt informatie over (potentiële) doelgroep, marktontwikkelingen en productontwikkelingen
- Bespreekt de positionering van het product of merk  Info block
Kennis van commerciële technieken  Info block
Kennis van communicatietechnieken  Info block
Een opdrachtomschrijving uitwerken voor de creatief ontwikkelaars volgens de communicatiestrategie van de opdrachtgever  Info block
- Gebruikt software voor desktoppublishing (DTP)
- Plant overlegvergaderingen met het creatieve team
- Brengt basisideeën aan voor de campagne
- Bepaalt de sfeer, stijl, … rekening houdend met de wensen van de klant
- Ontwikkelt de elementen om een merkcultuur uit te bouwen  Info block
Kennis van commerciële technieken  Info block
Kennis van communicatietechnieken  Info block
Campagneprojecten en mediadragers selecteren en ze aan de opdrachtgever voorleggen ter goedkeuring  Info block
- Houdt rekening met bestaande projecten van de klant
- Volgt de gebruikersprofielen van mediatypes op
- Kiest een mix van mediadragers en een campagneproject die passen binnen de commerciële strategie en het budget
- Overloopt het voorstel met de klant en komt tot een gezamenlijk akkoord  Info block
Kennis van communicatietechnieken  Info block
Kennis van marketingtechnieken  Info block
Kennis van publiciteitstechnieken (keuze van media, dragers, ...)  Info block
Kennis van specifieke kenmerken van de media  Info block
Kennis van het grafisch productieproces  Info block
Het project, de producties en de teams plannen en coördineren
De uitvoering controleren  Info block
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, ...)
- Omschrijft de stappen in het project
- Bepaalt per projectstap de uitvoeringsvoorwaarden (termijn, budget, personeel, uitbesteding, investeringen, …)
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Controleert of de uitvoering van het project voldoet aan de kwaliteitsnormen en planning
- Controleert of het project voldoet aan de betrokken wetgeving  Info block
Kennis van projectmanagement  Info block
Naargelang het mediatype, het budget van de campagne verdelen over de uitgavenposten creatie, productie, aankoop van publicitaire ruimte, ...  Info block
- Houdt de mediatarieven actueel
- Schat of berekent de kosten
- Houdt gegevens bij over uitgaven en inkomsten
- Neemt maatregelen bij overschrijding van het budget  Info block
Kennis van boekhoudkundig en administratief beheer  Info block
De verspreiding van de campagne opvolgen, de resultaten analyseren en de evaluatie opmaken  Info block
- Controleert of de publicatie, uitzending, actie, … voldoet aan de contractvoorwaarden
- Vraagt gegevens op bij gebruikte media
- Voert een onderzoek naar de impact van de campagne
- Koppelt de resultaten terug naar de klant
- Evalueert de kwaliteit van geleverde diensten  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Een communicatiestrategie ontwikkelen voor:
Bedrijfscommunicatie  Info block
Design  Info block
Direct marketing  Info block
Evenementen  Info block
Interactieve communicatie  Info block
Public relations, persrelaties  Info block
Verkoopspromotie  Info block
Informatie over een product, een merk zoeken en analyseren (situatie, markt, voorgaande reclamecampagnes, ...)  Info block
- Raadpleegt marktonderzoeksrapporten, vaktijdschriften, nieuwsbrieven van brancheorganisaties, internetforums, …
- Bestudeert trends in de economie, de markt en de maatschappij
- Voert een onderzoek uit naar klanttevredenheid  Info block
Promoten en verkopen van publicitaire ruimte bij adverteerders, agentschappen en aankoopcentrales  Info block
- Overtuigt de klant van de meerwaarde van diensten
- Berekent concurrentiële prijzen
- Zoekt nieuwe mogelijkheden en kansen voor verkoop  Info block
Kennis van commerciële technieken  Info block
Nieuwe klanten werven, over opdrachten onderhandelen en contracten afsluiten (antwoorden op aanbestedingen, offertes, ...)  Info block
- Bouwt een netwerk van contacten uit en onderhoudt dit
- Stelt een prospectieplan op
- Beantwoordt vragen van potentiële klanten
- Onderhandelt over contractvoorwaarden  Info block
Klanten- en prospectenbestanden beheren
Commerciële acties opvolgen  Info block
- Maakt klantenfiches aan en houdt ze up-to-date
- Registreert de commerciële en gespreksresultaten van de klantenwerving
- Volgt bestaande klanten op (klantentevredenheid, behoefte aan bijkomende dienstverlening, …)  Info block
Leveranciers of dienstverleners selecteren
Onderhandelen over contractvoorwaarden
De geleverde diensten of producten controleren  Info block
- Bouwt een netwerk van contacten uit en onderhoudt dit
- Vraagt offertes op
- Vergelijkt offertes (prijs, kwaliteit, voorwaarden, termijnen, …)
- Maakt prijs- en leveringsafspraken
- Controleert of de uitvoering voldoet aan de contractvoorwaarden  Info block
De commerciële strategie van de onderneming organiseren en coördineren  Info block
- Vertaalt de strategische keuzes van het management naar concrete realistische doelstellingen
- Zoekt nieuwe mogelijkheden en kansen voor verkoop
- Werkt verkoopdoelstellingen uit en streeft ze na
- Volgt het aanbod van de concurrentie op
- Legt procedures en werkmethodes vast  Info block
De activiteiten van een team coördineren
Een organisatie leiden  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken
- Volgt de administratie op (boekhouding, …)
- Voert een personeelsbeleid
- Voert een financieel beleid
- Voert een commercieel beleid
- Komt wettelijke en fiscale verplichtingen na
- Beheert de infrastructuur  Info block
Kennis van budgetbeheer  Info block
Kennis van managementtechnieken  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Adverteerder  Info block
Bureau voor promotie en direct marketing  Info block
Communicatiebureau  Info block
Organisatie voor werving van adverteerders (advertentieacquisitie)  Info block
Dienstensector  Info block
Werkomgeving
Je werkt in reclame- en communicatiebureaus, ... samen met creatieve teams, de aankoopdienst van publicitaire ruimtes, klanten, onderaannemers, .... Je werk varieert naargelang de grootte van het agentschap, de beheerde budgetten en de organisatiewijze.  Info block
Opleidingen en certificaten
Voor dit beroep vraagt men meestal een diploma hoger onderwijs of een gelijkwaardige ervaring  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:1222