Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 14-11-13
E140201  Info block
Mediaplannen uitwerken  Info block
Andere benamingen
Aankoopdirecteur media (m/v)  Info block
Aankoper van advertentieruimte (m/v)  Info block
Affiliation manager (m/v)  Info block
Assistent-koper van publicitaire ruimtes (m/v)  Info block
Hoofd aankoopdienst van publicitaire ruimtes (m/v)  Info block
Hoofd aankoop van publicitaire ruimtes (m/v)  Info block
Inkoper media (m/v)  Info block
Koper van afficheruimte (m/v)  Info block
Koper van filmtijd (m/v)  Info block
Koper van internetruimte (m/v)  Info block
Koper van ruimte in printmedia (m/v)  Info block
Koper van publicitaire ruimte (m/v)  Info block
Koper van radiozendtijd (m/v)  Info block
Koper van online-mediaruimte (m/v)  Info block
Koper van online-publicitaire ruimte (m/v)  Info block
Koper van televisiezendtijd (m/v)  Info block
Medewerker mediaplan (m/v)  Info block
Media-analist (m/v)  Info block
Media-assistent (m/v)  Info block
Mediaconsultant (m/v)  Info block
Mediadirecteur (m/v)  Info block
Mediabuyer (m/v)  Info block
Mediaplanner (m/v)  Info block
Mediaverantwoordelijke (m/v)  Info block
Referencing manager (m/v)  Info block
SEO-specialist (m/v)  Info block
SMO-specialist (m/v)  Info block
Teamleider mediaplanning (m/v)  Info block
Traffic manager (m/v)  Info block
Verantwoordelijke mediastudie (m/v)  Info block
Verantwoordelijke voor het mediaplan (m/v)  Info block
Webplanner (m/v)  Info block
Definitie
Werkt het mediaplan uit. Selecteert het medium (televisie, bioscoop, pers, ...) rekening houdend met de doelgroep van de campagne en met het merk of product. Respecteert het toegewezen budget en het commerciële beleid van het bedrijf of de adverteerder.
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: De aankoop van publicitaire ruimte in verschillende soorten media onderhandelen. Een team of een dienst coördineren.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Een product of merk analyseren, de marktcontext onderzoeken en de noden van de klant-adverteerder identificeren  Info block
- Raadpleegt marktonderzoeksrapporten, vaktijdschriften, nieuwsbrieven van brancheorganisaties, internetforums, …
- Bestudeert trends in de economie, de markt en de maatschappij
- Voert een onderzoek uit naar klanttevredenheid
- Stelt gericht vragen over de verwachtingen van de klant  Info block
Kennis van sociologie  Info block
Kennis van statistische analyse  Info block
Verschillende media selecteren volgens de beoogde doelstellingen en de toegewezen middelen  Info block
- Kiest verschillende mediatypes naargelang de doelgroepprofielen
- Berekent de verwachte Gross rating points (GRP) en de Target rating points (TRP)
- Bepaalt de kostprijs en het rendement van verschillende alternatieven
- Bespreekt voor- en nadelen van verschillende alternatieven met de klant  Info block
Kennis van boekhoudkundig en administratief beheer  Info block
Kennis van marketingtechnieken  Info block
Kennis van verschillende mediatypes  Info block
Kennis van de tarieven van verschillende mediatypes  Info block
Het mediaplan en -programmatie uitwerken en voorleggen aan de klant  Info block
- Koppelt aan het voorgestelde mediatype een keuze op titel-, zender- of internetsite-niveau
- Bepaalt de actieperiode, de lancerings- en verschijningsdatum en de frequentie van verschijning
- Overloopt het voorstel met de klant en komt tot een gezamenlijk akkoord  Info block
Kennis van communicatietechnieken  Info block
Kennis van principes voor het opstellen van een mediaplan  Info block
De gegevens van de campagne opvolgen en bijsturen (veranderen van drager, van media, ...)  Info block
- Vraagt gegevens op bij gebruikte media
- Analyseert gegevens  Info block
Kennis van technieken voor het meten van de kijkcijfers  Info block
Kennis van webanalytics  Info block
De media-, of reclamecampagne evalueren  Info block
- Interpreteert statistieken en gegevens (bereik, impact, ...)
- Koppelt de resultaten terug naar de klant  Info block
Kennis van statistische analyse  Info block
Media-informatie opvolgen en actualiseren  Info block
- Blijft op de hoogte van gebruikersprofielen en tarieven van mediatypes
- Wisselt kennis uit met collega’s
- Legt en onderhoudt contacten met deskundigen binnen en buiten de organisatie  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Werken binnen het mediadomein:
Affiches  Info block
Film  Info block
Multimedia, internet  Info block
Printmedia  Info block
Radio  Info block
Telefonie  Info block
Televisie  Info block
Sociale media  Info block
Informatie verzamelen over een product of merk (testresultaten, enquêtes, waarnemingen, ...)  Info block
- Raadpleegt marktinformatiebronnen en databasebestanden (CIM, audiometriegegevens, …)
- Voert een onderzoek uit naar klanttevredenheid  Info block
Kennis van wetenschappelijke onderzoeksmethodes  Info block
Aankoopvoorwaarden voor reclameadvertenties en -ruimtes onderhandelen met de leverancier (tarief, periodiciteit, duur, verschijning, ...)  Info block
- Bouwt externe relaties op en onderhoudt deze
- Informeert naar prijzen, diensten en eventuele promoties
- Maakt prijs- en leveringsafspraken  Info block
Kennis van commerciële technieken  Info block
De verspreiding van advertenties en hun plaatsing controleren  Info block
- Controleert of de uitvoering voldoet aan de contractvoorwaarden
- Contacteert de verantwoordelijke bij problemen (fout verschijnen, niet verschijnen, …)
- Onderhandelt over een compensatie bij problemen  Info block
De opstart van reclamecampagnes opvolgen  Info block
- Coördineert het overleg tussen alle betrokken partijen (klant, media, medewerkers, …)
- Controleert of het mediaplan gevolgd wordt en stuurt bij indien nodig  Info block
Methodologieën en tools voor mediaonderzoek en -metingen uitwerken en verbeteren  Info block
- Gebruikt specifieke software (Videotrach, Popcorn, …)
- Bestudeert voor- en nadelen van verschillende onderzoeksmethodes
- Volgt ontwikkelingen in het vakgebied op
- Wisselt kennis uit met collega’s  Info block
Kennis van wetenschappelijke onderzoeksmethodes  Info block
Het verkeer (traffic) naar en op een website optimaliseren  Info block
- Verbetert de kwaliteit van het verkeer op de website op het vlak van bezoekersaantallen
- Verbetert de visibiliteit van de website in zoekmachines
- Gaat partnerships aan met andere websites  Info block
Kennis van technieken voor het meten van traffic (bounce rate, conversion rate, …)  Info block
Kennis van referencingtechnieken  Info block
Kennis van het gedrag van surfers  Info block
De mediastrategie, het concept en de boodschap van de campagne bepalen in samenwerking met de verkopers, de ontwerpers en de adverteerders  Info block
- Stemt de marketing af op de kenmerken en behoeften van de doelgroep
- Bepaalt de prioriteiten
- Brengt basisideeën aan voor de campagne
- Houdt rekening met de wensen van de klant bij het ontwerpen van sfeer, stijl, …
- Houdt rekening met bestaande projecten van de klant  Info block
Kennis van marketingtechnieken  Info block
Sociale media-toepassingen inzetten in professionele processen  Info block
Kennis van sociale media  Info block
Een dienst of een organisatie leiden  Info block
- Bepaalt de doelstellingen van de dienst
- Stimuleert een goede werksfeer en teamvorming
- Zorgt voor de begeleiding van nieuwkomers, stagiairs, …
- Voorziet middelen en tijd voor werkoverleg
- Houdt gegevens bij (uitgaven, inkomsten, personeel, …)
- Evalueert de werking en doet voorstellen ter verbetering
- Volgt de administratie op (boekhouding, …)
- Voert een personeelsbeleid
- Voert een financieel beleid
- Voert een commercieel beleid
- Komt wettelijke en fiscale verplichtingen na
- Beheert de infrastructuur  Info block
Kennis van boekhoudkundig en administratief beheer  Info block
Kennis van budgetbeheer  Info block
Kennis van managementtechnieken  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Adverteerder  Info block
Adviesbureau  Info block
Bedrijf  Info block
Productiehuis, TV- of filmstudio  Info block
Studie- en enquêteringsbureau  Info block
Handel, verkoop  Info block
Reclame  Info block
Als zelfstandige  Info block
Buitenlandse opdrachten  Info block
Verplaatsingen tijdens het werk  Info block
Werkomgeving
Je werkt in adviesbureaus voor marketing, communicatie of reclame, media-agentschappen, bedrijven, ... of als zelfstandige. Je werkt samen met marktanalisten, verkopers, productverantwoordelijken, marketingdirectie, adverteerders, ... Je werk varieert naargelang de sector (reclame, audiovisueel, ...), de beheerde budgetten en het domein (strategie, aankoop van ruimte, ...). Je begrijpt een vreemde taal (technisch Engels).  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Mediaplannen uitwerken. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:1222