Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 15-1-15
F110201  Info block
Interieurarchitectuur- en vormgeving  Info block
Andere benamingen
Architect-interieurontwerper (m/v)  Info block
Binnenhuisarchitect (m/v)  Info block
Assistent-binnenhuisarchitect (m/v)  Info block
Ontwerper-inrichter van interieurruimtes (m/v)  Info block
Adviseur in architectuur (m/v)  Info block
Adviseur-interieurontwerper (m/v)  Info block
Ontwerper interieurdecoraties (m/v)  Info block
Interieurontwerper-binnenhuisarchitect (m/v)  Info block
Omgevingsdesigner (m/v)  Info block
Interieurarchitect (m/v)  Info block
Interieurvormgever (m/v)  Info block
Definitie
Ontwerpt de inrichting van ruimtes voor beroeps-, cultureel en privéleven volgens de reglementering en de specifieke technische vereisten (inrichting, afwerking, ...). Volgt de werkzaamheden op tot de oplevering (schrijnwerk, elektriciteit, ...).
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: ingrijpen als bouwmeester (indienen van de oplevering, ...), meubilair of decoratieve objecten ontwerpen voor privé- of professioneel gebruik, een team coördineren, een dienst of een instelling leiden.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Samen met de klant de kenmerken en de uitvoeringscriteria van het project bepalen (functies van de ruimte, materialen, kleuren, ...)  Info block
- Stelt gerichte vragen over de verwachtingen van de klant naar functionaliteit, esthetiek, budget en duurzaamheid
- Leest plannen en schema’s
- Brengt de (technische) mogelijkheden en specificaties van de ruimte in kaart
- Overlegt bij een nieuw te bouwen ruimte met de architect
- Gaat na welke regelgeving, normen en voorschriften van toepassing zijn
- Overlegt indien nodig met adviseurs en specialisten
- Stelt samen met de opdrachtgever een ontwerpopgave en programma van eisen op
- Adviseert over te maken keuzes bij te beperkt budget  Info block
Kennis van bouw en afbraak  Info block
Kennis van milieunormen  Info block
Kennis van veiligheids- en toegangsvoorschriften van publieke ruimten en gebouwen  Info block
Kennis van kunst- en stijlgeschiedenis  Info block
Kennis van geschiedenis van de architectuur  Info block
Kennis van bestek van bijzondere technische clausules  Info block
Kennis van stedenbouwkundig en bouwrecht  Info block
Interieurinrichtingen en -indelingen ontwerpen en tekenen  Info block
- Werkt vanuit de ontwerpopgave en het programma van eisen - Benadert elke opdracht, elke ruimte als een unieke situatie
- Onderzoekt, analyseert en integreert informatie in een creatief proces
- Komt tot een ontwerp dat voldoet aan de esthetische en de functionele eisen
- Overlegt over het ontwerp, de kosten, planning, ...
- Werkt het ontwerp van globaal tot zeer gedetailleerd uit (voorontwerp, definitief ontwerp, technisch ontwerp en uitvoeringsgereed ontwerp)
- Omschrijft de specificaties van de niet-dragende binnenconstructies, de materialen, afwerkingen, inrichtingselementen, ...
- Integreert technische componenten in het ontwerp (verwarming, luchtbehandeling, elektra, communicatie-installaties, beveiliging, ...)
- Werkt afhankelijk van de fase van ontwerp tekeningen uit gaande van schets tot gedetailleerde bestek- en uitvoeringstekening
- Gebruikt CAD-software
- Stelt bestekken en calculaties op
- Overlegt met opdrachtgever en partners (technisch ontwerpers, projectleiding, aannemers, ...)  Info block
Kennis van constructienormen  Info block
Kennis van detailtekeningen  Info block
Kennis van ergonomie  Info block
Kennis van geschiedenis van de architectuur  Info block
Kennis van kunst- en stijlgeschiedenis  Info block
Kennis van technisch tekenen (ontwerp, referentienummers, normalisatie, …)  Info block
Het presentatiedossier van het project uitwerken of controleren (schetsen, plannen, maquettes, ...)  Info block
- Bepaalt de doelstelling, de inhoud, stijl en sfeer van het presentatiedossier
- Selecteert plannen en tekeningen of werkt ze bijkomend uit
- Gebruikt CAD-software
- Maakt de stappen binnen het ontwerpproces visueel bespreekbaar  Info block
Kennis van detailtekeningen  Info block
Kennis van technisch tekenen (ontwerp, referentienummers, normalisatie, …)  Info block
Potentiële aannemers consulteren en selecteren  Info block
- Vraagt offertes op
- Vergelijkt offertes (prijs, kwaliteit, voorwaarden, termijnen, ...)
- Staat de opdrachtgever bij in de keuze van de aannemer naar prijs, kwaliteit en waarborgen
- Waakt over gelijke kansen voor de mededingers
- Stelt indien nodig een veiligheidscoördinator aan  Info block
Kennis van bouw en afbraak  Info block
Kennis van constructienormen  Info block
Kennis van milieunormen  Info block
Kennis van veiligheids- en toegangsvoorschriften van publieke ruimten en gebouwen  Info block
Decoratieve elementen zoeken en selecteren volgens de keuze van de klant  Info block
- Volgt trends en ontwikkelingen op
- Adviseert over mogelijkheden, alternatieven en combinaties
- Komt tot overeenstemming over de verder uit te werken ideeën
- Maakt keuzes met betrekking tot materialen, meubelen, decoratie, ... en combineert tot een interieur
- Bespreekt de keuzes en past ze aan
- Bestelt artikelen en controleert de levering
- Maakt afspraken over uit te voeren werken met medewerkers of derden  Info block
Kennis van ergonomie  Info block
Kennis van kunst- en stijlgeschiedenis  Info block
Interventies van elektriciens, schilders, vloerleggers, ... plannen en coördineren  Info block
- Legt het uitvoeringprogramma vast
- Past projectmanagement toe
- Spreekt een planning af met de aannemers
- Coördineert de activiteiten
- Stuurt budgetten en planningen bij  Info block
Kennis van bouw en afbraak  Info block
Kennis van constructienormen  Info block
Kennis van milieunormen  Info block
Kennis van stedenbouwkundig en bouwrecht  Info block
Kennis van veiligheids- en toegangsvoorschriften van publieke ruimten en gebouwen  Info block
Kennis van bouwdetails  Info block
De stand van zaken van de werkzaamheden opvolgen en de uitvoering controleren  Info block
- Adviseert en vertegenwoordigt de opdrachtgever bij de uitvoering
- Controleert de uitvoering (kwaliteit, kosten, organisatie, tijdsplanning)
- Geeft aanwijzingen om uitvoeringswijze en materiaalverbruik te verbeteren
- Voert metingen uit en test installaties
- Spreekt uitvoerders aan op tekortkomingen
- Lost technische problemen op
- Lost conflicten op
- Past plannen en tekeningen aan bij praktijkwijzigingen
- Beoordeelt de realisatie op basis van het ontwerpopgave en het programma van eisen  Info block
Kennis van bouwdetails  Info block
Kennis van bouw en afbraak  Info block
Kennis van constructienormen  Info block
Kennis van milieunormen  Info block
Kennis van stedenbouwkundig en bouwrecht  Info block
Kennis van veiligheids- en toegangsvoorschriften van publieke ruimten en gebouwen  Info block
Kennis van technieken voor conflictvoorkoming en -beheersing  Info block
Kennis van plannings- en opvolgingstools  Info block
De klant bijstaan bij het administratieve beheer van het project (aangifte van werkzaamheden, betalingsverzoeken, ...) en bij de oplevering (voorbehoud, ...)  Info block
- Past regelgeving, normen en voorschriften toe
- Bundelt ingeval van aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning waarvoor een eenvoudige dossiersamenstelling volstaat de officiële formulieren en vereiste dossierstukken
- Staat controlerende (overheids)instanties te woord
- Staat de opdrachtgever bij de oplevering bij  Info block
Kennis van bestek van bijzondere technische clausules  Info block
Kennis van constructienormen  Info block
Kennis van milieunormen  Info block
Kennis van stedenbouwkundig en bouwrecht  Info block
Kennis van veiligheids- en toegangsvoorschriften van publieke ruimten en gebouwen  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Verbouwingswerken uitvoeren:
Nieuwbouwwerf  Info block
Renovatiewerf  Info block
Domein:
Particuliere woning  Info block
Winkels, boetieks  Info block
Hotels, restaurants  Info block
Industriële sites  Info block
Medische sites  Info block
Culturele sites  Info block
Afgesloten ruimtes (treinen, vliegtuigen, boten, caravans, ...)  Info block
Openbare ruimtes (station, luchthaven, ...)  Info block
Spektakel (filmset, toneelscène, ...)  Info block
- Werkt domeinspecifieke eisen uit in plan en vorm  Info block
Kennis van de regelgeving  Info block
Kennis van het gebruik van specifieke ruimtes en sites (cultuur, gebruikers, activiteiten, ...)  Info block
Domein:
Historische monumenten en beschermde sites  Info block
- Past de voorschriften inzake beheer van onroerend erfgoed toe
- Gaat uit van het behoud of de versterking van de erfgoedwaarden die tot de bescherming hebben geleid
- Laat de werken uitvoeren volgens de traditionele restauratieambachten
- Staat de opdrachtgever bij het aanvragen van benodigde vergunningen of schriftelijke toelating bij
- Staat de opdrachtgever bij het opstellen van een beheersplan bij
 Info block
Kennis van kunst- en stijlgeschiedenis  Info block
Kennis van stedenbouwkundig en bouwrecht  Info block
Kennis van conserveringstechnieken  Info block
Kennis van gebouwpathologieën  Info block
Kennis van stabiliteitsvoorschriften  Info block
Kennis van historische bouw- en uitvoeringstechnieken  Info block
Ruimtes inrichten:
Werkruimtes  Info block
Keukens, badkamers  Info block
Beurzen, commerciële exposities  Info block
Podia, televisie- en filmsets  Info block
Evenementen  Info block
Basiskennis van akoestiek  Info block
Kennis van de regelgeving  Info block
Kennis van het gebruik van specifieke ruimtes en sites (cultuur, gebruikers, activiteiten, ...)  Info block
Decoratieve elementen of huisstijl ontwerpen:
Huisstijl en logo van ondernemingen  Info block
- Klaart het gewenste type visueel design uit
- Overlegt over bepalende factoren (sfeer, stijl, technisch, ...)
- Komt tot een aantal creatieve visuele designideeën in overeenstemming met de ontwerpopgave
- Evalueert en bespreekt de designideeën
- Selecteert het finale designconcept en -technieken
- Ontwikkelt en levert het design aan in het overeengekomen technische format
- Overlegt over nodige aanpassingen  Info block
Kennis van marketingtechnieken  Info block
Kennis van communicatietechnieken  Info block
Kennis van grafische vormgeving  Info block
Decoratieve elementen of huisstijl ontwerpen:
Gebruiks- of decoratieve voorwerpen  Info block
Technisch meubilair en professionele uitrusting  Info block
- Bepaalt het concept, het thema en de functionaliteiten
- Maakt technische, esthetische en economische keuzes
- Houdt rekening met de mogelijkheden en beperkingen van uitvoeringstechnieken met hout, steen, beton, staal, glas en composietmateriaal
- Maakt schetsen, ruwe tekeningen en bespreekt ze
- Werkt verder op basis van overeengekomen opties en geselecteerde materialen
- Toont en bespreekt maquettes en prototypes
- Selecteert het definitieve project
- Evalueert de artistieke en technische gelijkvormigheid van de prototypes  Info block
Kennis van uitvoeringstechnieken  Info block
Kennis van communicatietechnieken  Info block
Kennis van grafische vormgeving  Info block
Softwareprogramma's gebruiken:
3DS MAX  Info block
Archicad  Info block
Autocad  Info block
Catia  Info block
Illustrator  Info block
Photoshop  Info block
Proplan  Info block
Gerechtelijke interieurexpertises uitvoeren bij schadegevallen, rechtsgedingen, ...  Info block
- Werkt volgens opdracht en de modaliteiten van de beslissing tot het deskundigheidsonderzoek of van de beslissing van de installatievergadering
- Ontvangt van de partijen een geïnventariseerd dossier met de relevante stukken
- Respecteert de termijnen
- Vervult de opdracht onder toezien van de rechter
- Bezorgt indien nodig tussentijdse verslagen
- Verstuurt ter lezing de bevindingen inclusief een voorlopig advies
- Probeert de partijen te verzoenen en dient een vaststelling van verzoening in
- Geeft de rechtbank via het expertiseverslag een volledig en correct beeld van de technische elementen van het geschil  Info block
Kennis van gebouwpathologieën  Info block
Kennis van stedenbouwkundig en bouwrecht  Info block
Kennis van de aanbevelingen van het WTCB  Info block
Kennis van bouwtechnieken  Info block
Kennis van uitvoeringstechnieken  Info block
Kennis van de regels veiligheid en gezondheid van werknemers op het werk  Info block
De maquette van een inrichtingsproject uitwerken met behulp van verschillende materialen (polystyreen, gelaagde platen, hout, ...)  Info block
- Past schaaltechnieken toe
- Kiest en koopt de materialen
- Geeft materialen vorm en stelt ze samen
- Werkt de maquette af
- Controleert aan de hand van de maquette de eigen ontwerpideeën  Info block
Kennis van vormgiettechnieken  Info block
Kennis van lijmtechnieken  Info block
Een organisatie boekhoudkundig en administratief beheren  Info block
- Houdt gegevens bij (uitgaven, inkomsten, personeel,…)
- Verzamelt aan- en verkoopfacturen
- Berekent omzetcijfers
- Beheert het budget  Info block
Basiskennis van boekhouden en administratief beheer  Info block
De activiteiten van een team coördineren
Een organisatie leiden  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken
- Volgt de administratie op (boekhouding, …)
- Voert een personeelsbeleid
- Voert een financieel beleid
- Voert een commercieel beleid
- Komt wettelijke en fiscale verplichtingen na
- Beheert de infrastructuur  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Basiskennis van boekhouden en administratief beheer  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Studie- en engineeringsbureau  Info block
Architectenbureau  Info block
Lokaal of regionaal bestuur  Info block
Administratie, overheidsdienst  Info block
Afwerking bouw  Info block
Als zelfstandige  Info block
Werkomgeving
Je werkt al dan niet als zelfstandige binnen studiebureaus, architectenbureaus, ondernemingen in bouwafwerking, ... Je werkt samen met projectteams, erkende architecten, ondernemingen in bouwafwerking, ... Je maakt verplaatsingen.  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Interieurarchitectuur- en vormgeving. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:3432