Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 15-1-15
F110301  Info block
Controle en technische diagnose gebouwen  Info block
Andere benamingen
Medewerker technische controle bouwwerken (m/v)  Info block
Technisch controleur bouwwerken (m/v)  Info block
Technisch controleur bouw (m/v)  Info block
Diagnosedeskundige bouwwerken (m/v)  Info block
Diagnosedeskundige gebouwen met asbest (m/v)  Info block
Diagnosedeskundige energieprestatie gebouwen (m/v)  Info block
Multirisicodeskundige voor woningen (m/v)  Info block
Bouwkundig ingenieur technische controle bouwwerken (m/v)  Info block
Ingenieur technische controle bouwwerken (m/v)  Info block
Ingenieur-medewerker technische controle bouwwerken (m/v)  Info block
Ingenieur-deskundige bouw (m/v)  Info block
Technisch inspecteur gebouwen (m/v)  Info block
Medewerker asbestopsporing (m/v)  Info block
Technisch verantwoordelijke diagnose bouwwerken (m/v)  Info block
Controletechnicus bouwtechnieken (m/v)  Info block
Technicus vastgoeddiagnose (m/v)  Info block
Technicus technische diagnose van gebouwen (m/v)  Info block
Bouwtechnicus (m/v)  Info block
Technicus asbestdiagnose (m/v)  Info block
Technicus-medewerker asbestdiagnose (m/v)  Info block
Technicus-medewerker vastgoeddiagnose (m/v)  Info block
Technicus-diagnosedeskundige vastgoed (m/v)  Info block
Technicus-deskundige bij vastgoed (m/v)  Info block
Controleur gebouwen (m/v)  Info block
Definitie
Controleert gebouwen, ruimtes en voert technische (elektriciteit, stabiliteit van het gebouw, veiligheid, ...) en bouwfysische (asbest, lood, parasieten, gas, ...) diagnoses uit. Werkt volgens de reglementering.
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: oppervlakteberekeningen uitvoeren, een team coördineren.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Technische documenten van bouwwerken inventariseren en analyseren  Info block
- Integreert informatiebronnen
- Linkt bouwsystemen, systeemcomponenten en bouwmaterialen aan reglementering en normalisering
- Controleert de aanwezigheid van vereiste systemen en componenten
- Controleert of materialen afgestemd zijn voor de voorgestelde functie
- Analyseert en vergelijkt data met reglementering en normalisering en met de situatie op de werf
- Herkent situaties die atypisch zijn met betrekking tot reglementering en normalisering en voert bijkomend onderzoek uit  Info block
Kennis van meettechnieken  Info block
Kennis van kenmerken van bouwmaterialen  Info block
Kennis van constructienormen  Info block
De site onderzoeken en de producten, materialen, constructies lokaliseren en controleren (vals plafond, balken, verf, bekleding, muren, ...)  Info block
- Bepaalt de nood aan een werfonderzoek en het type werfonderzoek
- Voert de vereiste inspecties door afgestemd op de fases van het bouwproces
- Inspecteert op basis van feitelijke gegevens
- Vertrekt vanuit de algemene toestand op de werf
- Gaat over tot identificatie van bouwsystemen, systeemcomponenten, bouwmaterialen, ...
- Herkent situaties die afwijken van de voorgelegde plannen
- Vraagt bijkomende informatie op (documenten, tests, ...)  Info block
Kennis van constructienormen  Info block
Kennis van gebouwpathologieën  Info block
Kennis van kenmerken van bouwmaterialen  Info block
Stalen nemen en water, lucht, stof, ... opmeten
De resultaten analyseren  Info block
- Bepaalt de nood aan onafhankelijke testen en metingen
- Vraagt testen en metingen aan
- Is aanwezig als getuige
- Analyseert de testen en metingen met betrekking tot reglementering en normalisering
- Beslist over conformiteit  Info block
Kennis van staal- en analysetechnieken  Info block
Gezondheids- en milieurisico's opsporen en identificeren  Info block
- Past risicoanalyse toe
- Identificeert de verschillende vormen van risico’s zowel op en als nabij de bouwplaats  Info block
Kennis van hygiëne-, veiligheid- en milieureglementering  Info block
De staat van producten, materialen of bouwwerken onderzoeken (staat van het gebouw, beschadigingen, stabiliteit van structuren, gezondheidsrisico's, ...)  Info block
- Inspecteert bouwsystemen , systeemcomponenten, bouwmaterialen, …
- Identificeert gebreken in bouwsystemen, systeemcomponenten en bouwmaterialen en componenten
- Controleert de installatiemethode
- Gaat de conformiteit met reglementering en normalisering na
- Beslist over conformiteit  Info block
Kennis van constructienormen  Info block
Kennis van gebouwpathologieën  Info block
Kennis van kenmerken van bouwmaterialen  Info block
Kennis van meettechnieken  Info block
Kennis van staal- en analysetechnieken  Info block
De oppervlakte van ruimtes opmeten en oppervlakteberekeningen uitvoeren (privatief deel, gemeenschappelijk gedeelte, ...)  Info block
- Meet van het grote naar het kleine
- Gebruikt meetinstrumenten
- Past meet- en rekentechnieken toe  Info block
Kennis van meettechnieken  Info block
Het technische controledossier opstellen met vermelding van de staat van de dragers, de structuren, de meetstaat, het totaalbedrag van de werkzaamheden, ...  Info block
- Bepaalt het documentformat
- Registreert en documenteert zowel het proces als de resultaten
- Respecteert de regelgeving (privacy, archivering, ...)
- Beheert informatie in een document management systeem
- Communiceert naar betrokkenen en verantwoordelijken  Info block
Kennis van rapporteringsmogelijkheden  Info block
Kennis van vastgoedrecht  Info block
Corrigerende acties aanbevelen of het controlecertificaat of -attest afleveren  Info block
- Stelt alternatieven voor die wel conform reglementering en normalisering zijn
- Initieert corrigerende acties en volgt ze op  Info block
Kennis van constructienormen  Info block
Kennis van kenmerken van bouwmaterialen  Info block
Kennis van meettechnieken  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Werkzaamheden uitvoeren waarvoor een opleiding of attest vereist is:
Energiedeskundige type A  Info block
Een diagnose stellen:
Asbest  Info block
Parasitaire toestand (termieten, insecten, schimmel, legionella, ...)  Info block
Gas  Info block
Energieprestatie  Info block
Lood  Info block
- Herkent en analyseert symptonen  Info block
Kennis van gebouwpathologieën  Info block
Kennis van kenmerken van bouwmaterialen  Info block
Kennis van technieken voor verbeterde energieprestatie van gebouwen  Info block
De conformiteit controleren van:
Ruwbouw (funderingen, versterkingen, ...)  Info block
Geleverde producten en materialen  Info block
Afwerking (verwarming, airconditioning, liften, ...)  Info block
Kennis van bouweconomie  Info block
Kennis van stedenbouwkundig en bouwrecht  Info block
Plannen opmaken voor ruimtes of plaatsen  Info block
- Gebruikt CAD-software
- Maakt een basisplan op PC aan
- Werkt de technische beschrijvingen uit
- Maakt berekeningen (volume, gewicht, oppervlakte, ...)
- Past ontwerpeisen en normen toe
- Brengt objecten aan
- Plaatst doorsneden en maten bij de verschillende elementen van de tekening
- Stemt zichten, detaillering en inhoud van de plannen af op hun toepassing
- Wijzigt tekenwerk op basis van opmerkingen, gevraagde aanpassingen, verfijningen, ...
- Hergebruikt tekenwerk uit vorige opdrachten  Info block
Personeel opleiden in procedures, technieken, werkmethodes, gebruik van materieel en toepassing van de voorschriften  Info block
- Licht regels en afspraken van de organisatie toe
- Legt op een duidelijke manier de werkzaamheden uit
- Instrueert de medewerkers in het omgaan met en beheer van informatie  Info block
Diensten, technische en operationele interventieprocedures uitwerken en actualiseren  Info block
- Houdt zich aan de wetgeving en de richtlijnen van de eigen onderneming
- Past procedures en werkmethodes indien nodig aan (verbetering van de dienstverlening, wijziging van de regelgeving, ...)  Info block
Diagnoses en technische controles plannen en coördineren  Info block
- Werkt een programma voor werfonderzoeken uit (timing, frequentie, plaatsen, …)
- Bepaalt de inspectiemethodes  Info block
Kennis van plannings- en opvolgingstools  Info block
De technische, economische, … informatie en de reglementering opvolgen en actualiseren  Info block
- Communiceert met bevoegde instanties
- Interpreteert nieuwe reglementering en normalisering en past ze toe
- Legt nieuwe reglementering en normalisering uit aan betrokkenen
- Doet vanuit de beroepspraktijk zelf voorstellen rond reglementering en normalisering
- Beheert informatie  Info block
Commerciële opvolging uitvoeren
Nieuwe commerciële mogelijkheden verkennen  Info block
- Bouwt een netwerk van contacten uit en onderhoudt dit
- Maakt op discrete en onafhankelijke wijze zijn activiteit aan het publiek bekend
- Treedt commercieel op (actief nieuwe opdrachten zoeken, prijsstelling en relatieonderhoud)
- Neemt deel aan selectieprocedures bij de opdrachtverschaffing
- Maakt voor elke opdracht een schriftelijke overeenkomst op met daarin de verplichtingen van de partijen  Info block
Kennis van managementtechnieken  Info block
De activiteiten van een team coördineren  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Jobmobiliteit: Verwante beroepen
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Studie- en engineeringsbureau  Info block
Technisch controlebureau  Info block
Architectenbureau  Info block
Bouw  Info block
Verplaatsingen tijdens het werk  Info block
Werkomgeving
Je werkt binnen controlediensten, studiebureaus, architectenbureaus, … Je overlegt met particulieren, ondernemingen, klanten, notarissen, ... De inhoud van je job varieert naargelang het soort gebouw (industrieel, dienstensector, particulier, collectief, ...) en het soort diagnose. Je draagt verplicht persoonlijke beschermingsmiddelen bij werfbezoeken (veiligheidshelm, veiligheidsschoenen, ...).  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Controle en technische diagnose gebouwen. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:2142, 3112