Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 15-1-15
F110601  Info block
Bouwengineering en -studies  Info block
Andere benamingen
Assistent bouw (m/v)  Info block
Assistent klimaat- en energie-engineering bouw (m/v)  Info block
BIM manager (m/v)  Info block
Burgerlijk ingenieur bouwkunde (m/v)  Info block
Commercieel ingenieur bouw (m/v)  Info block
Domoticadeskundige (m/v)  Info block
Ingenieur (m/v)  Info block
Ingenieur-medewerker bouw (m/v)  Info block
Ingenieur akoestiek (m/v)  Info block
Ingenieur bouwkunde (m/v)  Info block
Ingenieur bouwmethoden (m/v)  Info block
Ingenieur bouwstudies (m/v)  Info block
Ingenieur domotica (m/v)  Info block
Ingenieur energie-efficiëntie gebouwen (m/v)  Info block
Ingenieur grondwerken (m/v)  Info block
Ingenieur kunstwerken bouw (m/v)  Info block
Ingenieur openbare werken (m/v)  Info block
Ingenieur openbare werken van de overheid (m/v)  Info block
Ingenieur prijsstudies bouw (m/v)  Info block
Ingenieur structuurberekening (m/v)  Info block
Ingenieur studies elektriciteitstechnieken (m/v)  Info block
Ingenieur studies klimaat- en energie-engineering bouw (m/v)  Info block
Ingenieur studies klimaattechnieken (m/v)  Info block
Ingenieur studies van gewapend beton (m/v)  Info block
Ingenieur studies van metaalconstructies (m/v)  Info block
Ingenieur techniek en prijsstudies (m/v)  Info block
Hoofd studiebureau bouw (m/v)  Info block
Medewerker technische bouwstudies (m/v)  Info block
Medewerker bouw (m/v)  Info block
Medewerker bouwconstructies (m/v)  Info block
Medewerker elektriciteit (m/v)  Info block
Medewerker klimaat- en energie-engineering bouw (m/v)  Info block
Planningsingenieur bouw (m/v)  Info block
Projectleider bouw (m/v)  Info block
Projectleider openbare werken (m/v)  Info block
Projectverantwoordelijke bouw (m/v)  Info block
Specialist akoestiek bouw (m/v)  Info block
Structuuringenieur bouw (m/v)  Info block
Technicus bouwakoestiek (m/v)  Info block
Technicus bouwmethoden (m/v)  Info block
Technicus studiebureau bouw (m/v)  Info block
Technicus prijsstudies bouw (m/v)  Info block
Technicus studies klimaat- en energie-engineering bouw (m/v)  Info block
Technisch adviseur ecologisch wonen (m/v)  Info block
Verantwoordelijke vastgoedwerken (m/v)  Info block
Definitie
Werkt bouwprojecten uit en bestudeert de technische processen, de bouwmethoden en de kosten. Realiseert de uitvoeringsstudie van werken en volgt de werf technisch en economisch op.
Een bijkomende activiteit kan zijn: een team of een project coördineren.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De noden van de klant, de technische en de economische gegevens analyseren
Het project omschrijven  Info block
- Analyseert en integreert informatiebronnen (rapporten, kaarten, tekeningen, foto’s, ...)
- Stelt samen met de opdrachtgever een projectdefinitie en programma van eisen op
- Toetst en overlegt over het programma van eisen vanuit diverse invalshoeken
- Stelt het programma van eisen bij
- Ontwikkelt een visie op het project
- Werkt het programma van eisen uit in een projectontwerp
- Overlegt met opdrachtgevers en partners over het ontwerp
- Gebruikt CAD-software  Info block
Kennis van stedenbouwkundig en bouwrecht  Info block
Kennis van constructienormen  Info block
Kennis van softwaretoepassingen  Info block
De haalbaarheid en de kost van het project bestuderen
Technische en financiële oplossingen voorstellen  Info block
- Identificeert engineeringsproblemen en hun mogelijke impact op het project
- Identificeert risico’s en ontwerpt risicomanagement strategieën
- Schat uitrustings- en materiaalvereisten, hun kwantiteit en kost in
- Schat de hoeveelheid arbeid in
- Schat de benodigde tijd voor het project in
- Overlegt met opdrachtgevers en partners over de kosten, haalbaarheid, ...  Info block
Kennis van bouweconomie  Info block
Kennis van constructienormen  Info block
Kennis van stedenbouwkundig en bouwrecht  Info block
Kennis van uitbetalingsmethodes  Info block
Kennis van kostprijsberekeningstechnieken  Info block
De te gebruiken middelen en methodes selecteren en de werfuitvoering plannen  Info block
- Bepaalt de uitvoeringsmethodes conform de kwaliteits- en rendabiliteitseisen
- Bepaalt uitvoeringsfases en de inzet van materiaal en uitrustingen
- Plant de testing van engineeringoplossingen in  Info block
Kennis van bestek van bijzondere administratieve clausules  Info block
Kennis van bestek van bijzondere technische clausules  Info block
Kennis van bouweconomie  Info block
Kennis van constructienormen  Info block
Het ontwerp en de uitvoering van het project bestuderen en de technische vereisten berekenen (structuur, weerstand, bepaling van de afmetingen, fundering, ...)  Info block
- Voert topografisch, grond- en werfonderzoek uit
- Analyseert verkeerspatronen, ecosysteem, ...
- Analyseert test- en engineeringdata, wetenschappelijke en onderzoekresultaten
- Ontwerpt energie-efficiënt en beperkt de impact op het milieu
- Respecteert reglementering en normalisering
- Maakt technische berekeningen (belasting, helling, snelheid van waterstroom, stress factor van materialen, ...)  Info block
Kennis van constructienormen  Info block
Kennis van stedenbouwkundig en bouwrecht  Info block
Kennis van kenmerken van bouwmaterialen  Info block
Kennis van technieken voor verbeterde energieprestatie van gebouwen  Info block
De technische keuzes analyseren en uitrusting en materialen bepalen in functie van de reglementering, het terrein en de kosten  Info block
- Bepaalt ontwerpspecificaties
- Tekent, werkt uit en specifieert technische richtlijnen, materialen en uitrustingen
- Test materialen en oplossingen
- Respecteert reglementering, normalisering en veiligheids- en gezondheidsvoorschriften
- Gebruikt CAD-software
- Maakt vergelijkende kostprijsberekeningen voor verschillende technische oplossingen of materiaalkeuzes  Info block
Kennis van bouweconomie  Info block
Kennis van constructienormen  Info block
Kennis van softwaretoepassingen  Info block
Kennis van kenmerken van bouwmaterialen  Info block
De uitvoering van studies, documenten en detailplannen uitbesteed aan studiebureaus, superviseren en controleren  Info block
- Voorziet in documentatie, gedetailleerde instructies, ontwerp lay-outs, tekeningen op schaal, ...
- Controleert engineeringdocumenten op volledigheid en juistheid
- Verzamelt numerieke en statische informatie
- Gebruikt CAD-software  Info block
Kennis van constructienormen  Info block
Kennis van softwaretoepassingen  Info block
De werken tot de oplevering opvolgen en controleren  Info block
- Inspecteert de werf
- Controleert conformiteit met ontwerpspecificaties en met de veiligheids- en gezondheidsvoorschriften
- Neemt deel aan complexe acties of stuurt deze zelf aan (uitlijnen van installaties, maken van merkpunten, realiseren van hellingen en ophogingen, …)
- Monitort voortgang, processen, incidenten, … en stuurt bij
- Monitort en controleert het gebruik van middelen
- Analyseert informatie (materiaalspecificaties, kostprijs project, ...) en evalueert resultaten  Info block
Kennis van bestek van bijzondere administratieve clausules  Info block
Kennis van bestek van bijzondere technische clausules  Info block
Kennis van bouweconomie  Info block
Kennis van constructienormen  Info block
Kennis van stedenbouwkundig en bouwrecht  Info block
Kennis van plannings- en opvolgingstools  Info block
Kennis van managementtechnieken  Info block
De technische, economische, … informatie en de reglementering opvolgen en actualiseren  Info block
- Communiceert met bevoegde instanties
- Interpreteert nieuwe reglementering en normalisering en past ze toe
- Legt nieuwe reglementering en normalisering uit aan betrokkenen
- Beheert informatie  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Domein:
Akoestiek, warmteleer  Info block
Gewapend beton  Info block
Timmer- en schrijnwerk  Info block
Energie-efficiëntie  Info block
Klimaattechniek en sanitair  Info block
Elektriciteitstechniek  Info block
Burgerlijke bouwkunde  Info block
Hydraulica  Info block
Metaalbewerking en metaalconstructie  Info block
Kunstwerken  Info block
Renovatie van woningen  Info block
Wegen, openbaar wegennet en diverse netwerken  Info block
Infrastructuur  Info block
Bouw  Info block
Domotica  Info block
Inrichting  Info block
Gespecialiseerde werkzaamheden  Info block
Opmetingsstaten, plannen, bouwschema’s opstellen  Info block
Gebruikt CAD-software  Info block
Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, ...)  Info block
Gebruikt planning software  Info block
Kennis van softwaretoepassingen  Info block
Documenten rond de stand van zaken opstellen (opmetings-, kwantificatiedocumenten)  Info block
- Bereidt technische rapporteren en documenten voor
- Rapporteert over de stand van zaken  Info block
Kennis van rapporteringsmogelijkheden  Info block
Het technisch-economische dossier van het project opstellen en berekenen (plannen, opmetingen, prijsramingen, ...)  Info block
- Stelt de beschrijvende en de samenvattende meetstaat van een project op
- Stelt het bestek samen (algemene en technische bepalingen)
- Stelt de kostenraming van een project op
- Stelt de aanbestedingen van de verschillende loten op en vraagt prijzen op
- Stelt prijsvergelijkingen, motivatienota’s en gunningsverslagen op  Info block
Kennis van regels voor het opstellen van een bestek of lastenboek  Info block
Kennis van metrologie  Info block
Kennis van aanbestedingsprocedures  Info block
Een consultatiedossier van ondernemingen aanleggen bij antwoorden op aanbestedingen  Info block
- Beheert informatie  Info block
Kennis van aanbestedingsprocedures  Info block
Bestekken, schetsplannen, voorstellen tot offertes, prijsramingen voor de klanten opstellen (specificaties, berekening, prijs, ...)  Info block
Leveranciers, (onder)aannemers raadplegen en selecteren  Info block
- Doet prospectie bij onderaannemers of leveranciers
- Vraagt offertes op
- Vergelijkt offertes (prijs, kwaliteit, voorwaarden, termijnen, ...)
- Onderhandelt over prijzen, termijnen en uitvoeringsprocedures
- Maakt prijs- en leveringsafspraken  Info block
Kennis van de wetgeving over overheidsopdrachten  Info block
Kennis van aanbestedingsprocedures  Info block
Commerciële opvolging uitvoeren
Nieuwe commerciële mogelijkheden verkennen  Info block
- Bouwt een netwerk van contacten uit en onderhoudt dit
- Maakt op discrete en onafhankelijke wijze zijn activiteit aan het publiek bekend
- Treedt commercieel op (actief nieuwe opdrachten zoeken, prijsstelling en relatieonderhoud)
- Neemt deel aan selectieprocedures bij de opdrachtverschaffing
- Maakt voor elke opdracht een schriftelijke overeenkomst op met daarin de verplichtingen van de partijen  Info block
Kennis van commerciële technieken  Info block
Kennis van aanbestedingsprocedures  Info block
Samen met de klant de technische, financiële oplossingen en mogelijkheden voor uitvoering van de werken bepalen  Info block
- Geeft technisch advies
- Onderhandelt en lost conflicten op  Info block
Kennis van uitvoeringstechnieken  Info block
Kennis van kenmerken van bouwmaterialen  Info block
Kennis van methodes voor probleemoplossing  Info block
Het ontwerp en de realisatie van BIM-projecten superviseren (digitaal project van een constructie)  Info block
- Overlegt met de klant en legt BIM-standaarden in een protocol vast
- Start projectteams op
- Maakt afspraken met de verschillende partners rond samenwerking en het delen van informatie
- Creëert nieuwe families, modelleert en detailleert
- Controleert de kwaliteit van aangeleverde informatie en het gebruik van standaarden, templates en workflows
- Lost BIM-design problemen op
- Rapporteert over test-, controleresultaten en oplossingen
- Bepleit intern de gewenste evolutie van de aanwezige BIM-technologie (software, hardware en netwerk)  Info block
Kennis van Building Information Modelling (BIM)  Info block
Een project leiden  Info block
- Omschrijft de stappen in het project
- Bepaalt per projectstap de uitvoeringsvoorwaarden (termijn, budget, personeel, uitbesteding, investeringen, ...)
- Stelt een planning en taakverdeling op
- Controleert of de uitvoering van het project voldoet aan de kwaliteitsnormen en planning  Info block
Kennis van projectmanagement  Info block
De activiteiten van een team coördineren  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Kennis van managementtechnieken  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Studie- en engineeringsbureau  Info block
Architectenbureau  Info block
Lokaal of regionaal bestuur  Info block
Vastgoed- en bouwpromotor  Info block
Administratie, overheidsdienst  Info block
Defensie  Info block
Bouw  Info block
Werkomgeving
Je werkt binnen studiebureaus, architectenbureaus, bouwondernemingen, ... en overlegt met verschillende betrokkenen (klant, architect, leverancier, ...). Soms maak je verplaatsingen en dienstreizen of werk je tijdens het weekend en op feestdagen. Je draagt verplicht persoonlijke beschermingsmiddelen bij werfbezoeken (veiligheidshelm, veiligheidsschoenen, ...).  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Bouwengineering en -studies. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:2142, 2161, 2162, 2164, 3112