Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

ROME-fiche
F1108  Info block
Bouwcalculatie  Info block
Andere benamingen
Bouweconoom (m/v)  Info block
Calculator (m/v)  Info block
Calculator bouw (m/v)  Info block
Opmeter bouw (m/v)  Info block
Calculator elektriciteit (m/v)  Info block
Calculator van timmer- en schrijnwerk (m/v)  Info block
Calculator van klimatisatie en sanitair (m/v)  Info block
Calculator van metaalbewerking en metaalconstructies (m/v)  Info block
Calculator voor de renovatie van woningen (m/v)  Info block
Calculator ruwbouw (m/v)  Info block
Calculator afwerking (m/v)  Info block
Calculator openbare werken (m/v)  Info block
Calculator-ontwerper (m/v)  Info block
Calculator-controleur (m/v)  Info block
Definitie
Voert metingen uit en stelt bestek en kostenraming op voor een bouwproject.
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: uitvoeringsdossiers voorbereiden en werven opvolgen.  Info block
Opleidingen en certificaten
Dit beroep is toegankelijk voor houders van een diploma middelbaar onderwijs + 2 jaar vervolgstudie of 2 jaar hoger onderwijs (BTS, ...) in opmetingen, bouweconomie of bouwtechnieken. De graad van master (WO-master, ingenieursschool, ...) in de bouw of kunstwerken kan worden gevraagd. Specifieke opleidingen (elektriciteit, schrijnwerk, klimatisatie, ...) kunnen vereist zijn.  Info block
Werkomgeving
Je werkt in studiebureaus, architectenbureaus, bouwondernemingen, ... of als zelfstandige. Soms bezoek je werven en ben je meerdere dagen weg. Je draagt verplicht persoonlijke beschermingsmiddelen (veiligheidshelm, handschoenen, ...).  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Studie- en engineeringsbureau  Info block
Architectenbureau  Info block
Bureau voor opmetingen  Info block
Lokaal of regionaal bestuur  Info block
Bouw  Info block
Ruwbouw  Info block
Afwerking bouw  Info block
Als zelfstandige  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Bouwdossiers analyseren  Info block
Werven opmeten (afmetingen, oppervlakten, ...)  Info block
Benodigde materialen bepalen  Info block
Hoeveelheid werkuren voor het bouwproject bepalen  Info block
Leveranciers, onderaannemers of dienstverleners selecteren  Info block
Onderhandelen over contractvoorwaarden  Info block
De uitvoering van een prestatie controleren  Info block
De productiekosten berekenen  Info block
Een prijsraming opmaken  Info block
Kostprijsberekening  Info block
Constructienormen  Info block
Bestek van bijzondere administratieve clausules  Info block
Uitbetalingsmethodes  Info block
Gebruik van kantoorsoftware (e-mail, tekstverwerker, rekenblad, ...)  Info block
Computer-aided Design (CAD)  Info block
Methodes voor het berekenen van hoeveelheden  Info block
Opmetingsstaten  Info block
Bouwtechnologie  Info block
Wegennet en diverse netwerken  Info block
Warmtetechniek  Info block
Klimatisatie-installaties  Info block
Elektriciteit  Info block
Interieurinrichting  Info block
Slotenmakerij  Info block
Houten schrijnwerk  Info block
Pvc schrijnwerk  Info block
Aluminium schrijnwerk  Info block
Kenmerken van verf  Info block
Metseltechnieken  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Projectuitvoeringdossiers voorbereiden  Info block
Bouweconomie  Info block
De interventies op een werf opvolgen en controleren (veiligheid, termijnen, ...)  Info block
De kostprijs van een werf berekenen  Info block
De uitgaven van de werf controleren  Info block
Prijzen actualiseren  Info block
De voorraad opvolgen  Info block
De voorraadbehoefte bepalen  Info block
Bestellingen plaatsen  Info block
Commercieel opvolgen  Info block
Nieuwe klanten prospecteren  Info block
Technische steun bieden aan klanten  Info block
Jobmobiliteit: Verwante beroepen
Classificatie
ISCO-08-code:3112