Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 28-6-13
F110801  Info block
Bouwcalculatie  Info block
Andere benamingen
Bouweconoom (m/v)  Info block
Calculator elektriciteit (m/v)  Info block
Calculator (m/v)  Info block
Calculator afwerking (m/v)  Info block
Opmeter bouw (m/v)  Info block
Calculator-controleur (m/v)  Info block
Calculator bouw (m/v)  Info block
Calculator-ontwerper (m/v)  Info block
Calculator openbare werken (m/v)  Info block
Calculator ruwbouw (m/v)  Info block
Calculator van klimatisatie en sanitair (m/v)  Info block
Calculator van metaalbewerking en metaalconstructies (m/v)  Info block
Calculator van timmer- en schrijnwerk (m/v)  Info block
Calculator voor de renovatie van woningen (m/v)  Info block
Definitie
Voert metingen uit en stelt bestek en kostenraming op voor een bouwproject.
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: uitvoeringsdossiers voorbereiden en werven opvolgen.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Het bouwdossier analyseren (architectendossier, plannen, bestek, aanbesteding, ...)  Info block
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, …)
- Gaat na of alle benodigde gegevens voorhanden zijn
- Meldt vergeten posten of fouten in het dossier aan de verantwoordelijke
- Identificeert de posten waarvoor bijkomend onderzoek nodig is (prijsaanvragen, overleg, …)
- Legt een verband tussen plan en lastenboek
- Stelt de bouwtechnieken en -materialen vast  Info block
Kennis van aanbestedingsprocedures  Info block
Kennis van bestek van bijzondere administratieve clausules  Info block
Metingen op de werf uitvoeren (afmetingen, oppervlakten, volumes, locatie, ...)  Info block
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, ...)
- Gebruikt CAD-software
- Raadpleegt technische informatie
- Gebruikt topografische meetapparatuur
- Maakt de maatvoering zichtbaar met geëigende markeringen
- Past het plan aan de werkelijke situatie op de bouwplaats aan  Info block
Kennis van metrologie  Info block
De gedetailleerde lijst, per post, van de uitvoering van het project opstellen  Info block
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, ...)
- Houdt zich aan de bepalingen in het lastenboek en op het plan
- Splitst posten in deelposten op
- Bespreekt de bouwplaatsinrichting met de projectleiding
- Becijfert hoeveelheden (voorziene, vaste of forfaitaire hoeveelheden, …)
- Zoekt technische fiches van producten op
- Informeert bij de werfleider en nacalculatie naar materiaalverbruik, uitvoeringstechnieken en –tijden  Info block
Kennis van bestek van bijzondere administratieve clausules  Info block
Kennis van constructienormen  Info block
Kennis van methodes voor het berekenen van hoeveelheden  Info block
De hoeveelheid materialen en het aantal werkuren voor het project inschatten  Info block
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, ...)
- Gebruikt CAD-software
- Identificeert de taken post per post, de soorten materialen en hoe ze in cijfers te vertalen (voorziene, vaste en forfaitaire hoeveelheden, …)
- Leidt hoeveelheden af uit het dossier en andere informatie
- Stelt vergelijkende tabellen op
- Controleert of de hoeveelheden van de verschillende posten met elkaar in overeenstemming zijn  Info block
Kennis van aanbestedingsprocedures  Info block
Kennis van bestek van bijzondere administratieve clausules  Info block
Kennis van bouweconomie  Info block
Kennis van constructienormen  Info block
Kennis van methodes voor het berekenen van hoeveelheden  Info block
Leveranciers of dienstverleners selecteren
Onderhandelen over contractvoorwaarden
De geleverde diensten of producten controleren  Info block
- Vraagt offertes en bijlagen op binnen de indieningsdatum van het dossier
- Vergelijkt offertes (prijs, kwaliteit, voorwaarden, termijnen, …)
- Onderhandelt over prijzen, termijnen en uitvoeringsprocedures
- Maakt prijs- en leveringsafspraken
- Controleert of de uitvoering van het werk of de dienst voldoet aan de contractvoorwaarden
- Controleert of leveringen overeenstemmen met de bestellingen  Info block
Kennis van aanbestedingsprocedures  Info block
Kennis van bouweconomie  Info block
De eenheidskost van elke uitvoeringsfase berekenen en de prijsraming voor de globale uitvoering van het project opmaken  Info block
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, ...)
- Gebruikt CAD-software
- Berekent de opmetingsstaat
- Kiest een prijsformule (absoluut forfait, relatief forfait, in eigen beheer, …)
- Stelt de kostprijs samen op basis van de materiaalprijs, tijdsnormen, de kost van onderaannemers en materieel
- Verdeelt de kosten over de posten volgens opgelegde verdeelsleutels
- Verrekent een winst- en risicomarge in de kostprijs
- Maakt een overzicht van de totale kosten en van de kosten per post of cluster van posten
- Stelt alternatieven in materiaalkeuze voor en hun effect op de kostprijs  Info block
Kennis van bestek van bijzondere administratieve clausules  Info block
Kennis van bouweconomie  Info block
Kennis van methodes voor het berekenen van hoeveelheden  Info block
Kennis van uitbetalingsmethodes  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Domein:
Bouw  Info block
Elektriciteit  Info block
Houtbewerking  Info block
Indeling  Info block
Airconditioning  Info block
Metaalbewerking, slotenmakerij  Info block
Metselwerk  Info block
Wegennet en diverse netwerken  Info block
Timmer- en schrijnwerk  Info block
Verf  Info block
Verwarming, sanitair, thermische technieken  Info block
De nacalculatie opstellen  Info block
- Analyseert de planning en de kosten van een project
- Vergelijkt de calculatie met de effectieve duurtijd en kosten van een project  Info block
Het dossier voor de projectuitvoering (technische processen, methodes, plannen, ...) voorbereiden  Info block
- Omschrijft de stappen in het project
- Bepaalt per projectstap de uitvoeringsvoorwaarden (termijn, budget, personeel, uitbesteding, investeringen, …)
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, …)  Info block
Werven opvolgen en de uitvoering controleren  Info block
- Stelt op regelmatige tijdstippen vorderingsstaten op
- Controleert of de uitvoering van het werk voldoet aan de contractvoorwaarden
- Voert voor, tijdens en na de werken tests en controleprocedures uit, conform de lastenboeken en normering
- Onderneemt actie (registratie, melden, oplossingen voorstellen en uitvoeren, …) bij gebrek aan conformiteit en vooruitgang  Info block
Kennis van bouwtechnieken  Info block
Kennis van materialen  Info block
Kennis van metrologie  Info block
De kostprijs van een werf berekenen, de uitgaven controleren en de prijzen actualiseren  Info block
- Gebruikt calculatie- en databankprogramma’s
- Schat of berekent de kosten
- Houdt het bestand van onderaannemers, leveranciers, materiaalprijzen, … up tot date
- Evalueert de rentabiliteit van bouwtechnieken
- Stelt een stand van zaken op
- Evalueert bijkomende kosten
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, …)  Info block
Kennis van kostprijsberekeningstechnieken  Info block
De voorraad opvolgen, tekorten vaststellen
Bestellingen plaatsen  Info block
- Gebruikt software voor voorraadbeheer
- Houdt gegevens bij over het verbruik van producten
- Berekent de hoeveelheid producten voor de bestelling
- Vult een bestelformulier in
- Contacteert leveranciers  Info block
Commerciële opvolging uitvoeren
Nieuwe commerciële mogelijkheden verkennen  Info block
- Werkt verkoopdoelstellingen uit en streeft ze na
- Volgt ontwikkelingen in de bouwmarkt op
- Volgt het aanbod van de concurrentie op
- Zoekt nieuwe mogelijkheden en kansen voor verkoop
- Past het assortiment aan wijzigingen aan (trends, onvoorziene omstandigheden, …)
- Verzamelt en beheert gegevens voor een klantenbestand
- Peilt naar de klantentevredenheid  Info block
Kennis van commerciële technieken  Info block
Het contact tussen klant en technische dienst verzekeren (klantenservice, advies)  Info block
- Legt op een duidelijke manier de werken uit
- Overlegt over oplossingen  Info block
Jobmobiliteit: Verwante beroepen
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Architectenbureau  Info block
Bureau voor opmetingen  Info block
Lokaal of regionaal bestuur  Info block
Studie- en engineeringsbureau  Info block
Afwerking bouw  Info block
Bouw  Info block
Ruwbouw  Info block
Als zelfstandige  Info block
Veelvuldig beeldschermwerk  Info block
Verplaatsingen tijdens het werk  Info block
Werkomgeving
Je werkt in studiebureaus, architectenbureaus, bouwondernemingen, ... of als zelfstandige. Soms bezoek je werven en ben je meerdere dagen weg. Je draagt verplicht persoonlijke beschermingsmiddelen (veiligheidshelm, handschoenen, ...).  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Bouwcalculatie. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:3112