Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

ROME-fiche
F1201  Info block
Leiding over bouwwerken  Info block
Andere benamingen
Assistent opzichter (m/v)  Info block
Hoofd afdeling openbare werken (m/v)  Info block
Hoofd van de werkzaamheden (m/v)  Info block
Hoofd bouwwerken (m/v)  Info block
Opzichter van openbare werken (m/v)  Info block
Opzichter werken (m/v)  Info block
Opzichter klimaatengineering (m/v)  Info block
Conducteur bouw (m/v)  Info block
Conducteur openbare werken (m/v)  Info block
Opzichter van elektriciteitswerken (m/v)  Info block
Opzichter van metaalconstructiewerken (m/v)  Info block
Opzichter energie renovatiewerken (m/v)  Info block
Opzichter civiele bouwkunde (m/v)  Info block
Opzichter ruwbouw (m/v)  Info block
Opzichter landschapswerkzaamheden (m/v)  Info block
Opzichter voor zeehaven- en waterwegenwerken (m/v)  Info block
Opzichter openbare werken (m/v)  Info block
Opzichter afwerking bouw (m/v)  Info block
Opzichter voor gespecialiseerde werken (m/v)  Info block
Opzichter wegennet en diverse netwerken (m/v)  Info block
Opzichter werken van de overheid (m/v)  Info block
Opzichter bouwwerken (m/v)  Info block
Conducteur civiele bouwkunde (m/v)  Info block
Hoofdopzichter (m/v)  Info block
Hoofdopzichter openbare werken (m/v)  Info block
Werfcoördinator (m/v)  Info block
Directeur van de werken (m/v)  Info block
Directeur van openbare werken (m/v)  Info block
Ingenieur voor werken (m/v)  Info block
Ingenieur voor openbare werken (m/v)  Info block
Verantwoordelijke voor de werken (m/v)  Info block
Verantwoordelijke voor openbare werken (m/v)  Info block
Supervisor voor gespecialiseerde werken (m/v)  Info block
Definitie
Organiseert en volgt de technische, menselijke en financiële midden voor de realisatie van een bouwwerf op (uitrusting en materialen, interne en externe medewerkers, bouwwijze, ...). Werkt van projectfase tot oplevering. Werkt volgens de deadlines en (veiligheids)regels. Onderhandelt en stelt samen met de bouwheer contracten op.  Info block
Opleidingen en certificaten
Dit beroep is toegankelijk voor houders van een diploma middelbaar onderwijs + 2 jaar vervolgstudie of 2 jaar hoger onderwijs (BTS, ...) in ruwbouw, afwerking bouw, openbare werken en civiele bouwkunde. Een diploma van bouwkundig ingenieur kan worden gevraagd.  Info block
Werkomgeving
Je werkt binnen bouwondernemingen, ondernemingen voor openbare werken, civiele en maritieme bouwkunde, … . Je werkt samen met technische afdeling, werfleider, bouwheer, architect, leveranciers, … . Je maakt verplaatsingen naar werven. Soms werk je tijdens het weekend, op feestdagen en ’s nachts of werk je in een wachtdienst. Je bent verplicht persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen (veiligheidshelm, handschoenen, …).  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Bedrijf  Info block
Onderneming voor landschapsarchitectuur  Info block
Administratie, overheidsdienst  Info block
Inrichting van tuinen en landschappen  Info block
Defensie  Info block
Bouw  Info block
Ruwbouw  Info block
Afwerking bouw  Info block
Militaire genie  Info block
Zeevaart, binnenvaart  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De menselijke, materiële en financiële middelen van een project bepalen  Info block
Werken plannen  Info block
Leveranciers, onderaannemers of dienstverleners selecteren  Info block
Werfdossiers voorstellen aan werfleiders en betrokkenen  Info block
Werfleiders technisch ondersteunen  Info block
Machines inplanten op een werf  Info block
Het beheer van de opslagzones opvolgen  Info block
Het voorraadbeheer controleren  Info block
De activiteiten van het personeel plannen  Info block
Het personeel over de werkposten verdelen  Info block
Meerwerken vaststellen samen met de bouwheer  Info block
Het werk van leveranciers of dienstverleners controleren  Info block
Constructienormen  Info block
Duurzaam bouwen (eco-constructie)  Info block
Technieken voor verbeterde enegieprestatie van gebouwen  Info block
Energie-efficiëntie  Info block
Energietechnologie  Info block
Regels voor interventie op distributienetwerken  Info block
Veiligheidsregels en -voorschriften  Info block
Stedenbouwkundig en bouwrecht  Info block
Bestek van bijzondere administratieve clausules  Info block
Bestek van bijzondere technische clausules  Info block
Sociale wetgeving  Info block
Computer-aided Design (CAD)  Info block
Gebruik van kantoorsoftware (e-mail, tekstverwerker, rekenblad, ...)  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Werken coördineren voor het inrichten van landschappen, beplanten van daken en terrassen, …  Info block
Plantkunde  Info block
Meewerken aan het samenstellen van een aanbestedingsdossier  Info block
Wetgeving voor overheidsopdrachten  Info block
De kostprijs van een verkoop of dienstverlening opstellen  Info block
Een prijsraming opmaken  Info block
Meettechnieken  Info block
Kostprijsberekening  Info block
Facturatie opstellen  Info block
De toepassing van kwaliteitsprocedures controleren  Info block
Veiligheids- en gezondheidsplan  Info block
Een werf opleveren met de klant  Info block
Ongevallen of schade aangeven  Info block
Opleidingsnoden bepalen  Info block
Personeelsbeheer  Info block
Classificatie
ISCO-08-code:1323