Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 15-1-15
F140101  Info block
Vloeistoffen en gassen ontginnen  Info block
Andere benamingen
Medewerker bevestigen van uitrusting (m/v)  Info block
Teamleider-boorder (m/v)  Info block
Elektricien grondboringen (m/v)  Info block
Boorder (m/v)  Info block
Boorder diensthoofd (m/v)  Info block
Waterboorder (m/v)  Info block
Gasboorder (m/v)  Info block
Aardolieboorder (m/v)  Info block
Floorman (m/v)  Info block
Medewerker boren (m/v)  Info block
Bodemboorder (m/v)  Info block
Plaatser van materiaal voor grondboring (m/v)  Info block
Putgraver (m/v)  Info block
Boortechnicus (m/v)  Info block
Technicus slib (m/v)  Info block
Technicus boorvloeistoffen (m/v)  Info block
Ontginner gassen en vloeistoffen (m/v)  Info block
Definitie
Plaatst de boorinstallaties, wint en pompt vloeibare producten of gassen vanuit de ondergrond (water, aardolie, ...). Werkt volgens de veiligheidsregels.
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: bij boringen op grote diepte speciale machines hanteren, werken op land (onshore) of op zee (offshore).  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De boorstructuur volgens het inplantingsplan installeren (boortoren, mast, grondboor, boorstangen, ...)  Info block
- Overlegt over de booropdracht met alle betrokkenen
- Zet gewichten vast aan uiteinden en top van de boortoren
- Positioneert en richt booruitrusting en gebruikt hierbij harnassen en klimuitrusting
- Bevestigt (hijs)kabels met klemmen en blokken
- Fixeert pijpen tijdens het (de)connecteren aan boren en omringende kabels
- Verbindt onderdelen van boorpijpen met hand of elektrisch gereedschap
- Bevestigt pompen en machineonderdelen, verbindt tanks en leidingen
- Onderhoudt en stuurt de uitrusting bij in functie van performantie
- Selecteert en vervangt boorijzers afhankelijk van de ondergrond, boorfase, ...
- Werkt volgens de veiligheids- en gezondheidsregels  Info block
Kennis van veiligheidsvoorschriften  Info block
Kennis van beveiligingsmodaliteiten voor putten  Info block
Kennis van kenmerken van boormateriaal  Info block
Basiskennis van algemene mechanica  Info block
Kennis van technieken voor het aanslaan en uitwijzen van lasten  Info block
Bij het begin van de shift de staat van het materiaal, de elektrische voeding, de productieplanning controleren en voorboringen uitvoeren  Info block
- Controleert de boortoren voorafgaand aan de werken
- Inspecteert de boortoren op gebreken, maakt schoon en smeert onderdelen
- Luistert naar de modderpompen en booruitrusting en controleert regelmatig op problemen
- Houdt gegevens bij
- Meldt problemen aan de verantwoordelijke
- Werkt volgens de veiligheids- en gezondheidsregels  Info block
Basiskennis van algemene mechanica  Info block
Kennis van kenmerken van boormateriaal  Info block
Kennis van veiligheidsvoorschriften  Info block
Stalen van gesteenten nemen
De boorspoelingen volgens formulering voorbereiden  Info block
- Houdt zich aan de voorschriften voor staalname (tijdstip, hoeveelheid, instrumenten, ...)
- Weegt klei en mixt met water en chemicaliën om boormodder te maken
- Gebruikt draagbare mixers
- Controleert de viscositeit en het gewicht van de boorvloeistof
- Werkt volgens de veiligheids- en gezondheidsregels  Info block
Basiskennis van geotechnieken  Info block
Basiskennis van hydrologie  Info block
Kennis van kenmerken van boorspoelingen  Info block
Kennis van peilingstechnieken door bodemstalen te nemen  Info block
De bodem doorboren via opeenvolgende verticale of gestuurde secties (horizontale, schuine)  Info block
- Bedient machines en processen met controlemechanismen of via manuele tussenkomst
- Observeert de drukmetingen
- Bedient de installatie voor het bepalen van de rotatiesnelheid en de druk van de uitrusting op de bodem van boorgaten
- Bedient benzine - diesel- elektriciteits- of stoominstallaties voor het omhoog en/of omlaag brengen van boorpijpen en leidingen in en/of uit de bron
- Start en controleert de werking van de modderpompen
- Verzekert de circulatie en consistentie van modder of boorvloeistof in de bron
- Lokaliseert en recupereert verlies van boorijzers, leidingen, boorpijpen uit bronnen, met speciaal gereedschap
- Voorziet bronnen van packings en valven om uitstroom te reguleren
- Gebruikt radiofonie
- Werkt volgens de veiligheids- en gezondheidsregels  Info block
Kennis van beveiligingsmodaliteiten voor putten  Info block
Kennis van boortechnieken  Info block
Kennis van veiligheidsvoorschriften  Info block
De wanden van de boorput versterken en waterdicht maken door het aanbrengen van buizen (casing) en cementering  Info block
Kennis van technieken voor het aanslaan en uitwijzen van lasten  Info block
Kennis van technieken voor mortelinjectie  Info block
De grondboor insmeren en afkoelen en de put schoonmaken door injectie van boorspoeling  Info block
Basiskennis van geotechnieken  Info block
Basiskennis van hydrologie  Info block
Kennis van kenmerken van boorspoelingen  Info block
Kennis van filtratietechnieken  Info block
Toezicht houden op boor- en pompparameters
Afwijkingen en storingen detecteren (druk, snelheid, debiet, ...)  Info block
- Bepaalt de diepte van boorgaten aan de hand van de secties van boormaatstaven
- Houdt gegevens bij over diepte, plaats, aard van de boring, benodigde materialen, diensten en tijd
- Monitort de voortgang van de booroperaties  Info block
Basiskennis van geotechnieken  Info block
Kennis van boortechnieken  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Delfboringen uitvoeren:
Water  Info block
Gas  Info block
Aardolie  Info block
Maritiem (offshore)  Info block
Land (onshore)  Info block
Werkzaamheden uitvoeren waarvoor een opleiding of attest vereist is:
Werken op hoogte  Info block
Maritieme delfoperaties (offshore) uitvoeren vanaf:
Boot met dynamische instelling  Info block
Automatisch hefplatform  Info block
Drijvend platform  Info block
De druk van een bestaande put controleren of de grootte en het potentieel van een te graven put bepalen  Info block
De gegevens analyseren en het volume aan aardolievoorraden van een gegeven locatie schatten  Info block
Peilmetingen uitvoeren en de dichtheid van een rotsachtige ondergrond, de aanwezigheid van water, olie, gas, ... bepalen  Info block
Kennis van peilingstechnieken door bodemstalen te nemen  Info block
De werking van mechanische en elektrische uitrusting controleren  Info block
- Raadpleegt technische bronnen
- Werkt volgens voorschriften en checklists
- Controleert zowel de werking van de installaties als de aanwezigheid en de staat van veiligheidsuitrusting en signalisatie
- Merkt afwijkingen, storingen en de nood aan onderhoud op
- Meldt problemen aan de verantwoordelijke  Info block
Basiskennis van elektriciteit  Info block
Basiskennis van algemene mechanica  Info block
De activiteiten van een team coördineren  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Aardolie-/gasmaatschappij  Info block
Boor- of delvingsbedrijf  Info block
Ontginning  Info block
Ondergronds  Info block
Op water of zee  Info block
Werkomgeving
Je werkt op werven voor land- of zee-ontginning van vloeibare of gasproducten bij boorondernemingen, aardolie- of gasmaatschappijen. Soms ben je meerdere dagen of maanden op verplaatsing, werk je in shifts, tijdens het weekend, op feestdagen, ’s nachts of in wachtdiensten. Soms werk je op hoogte, ondergronds of hanteer je lasten. Je draagt verplicht persoonlijke beschermingsmiddelen (veiligheidsschoenen, handschoenen, veiligheidshelm, ...).  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Vloeistoffen en gassen ontginnen. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:8113