Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 14-11-13
F150101  Info block
Montage van houten structuren  Info block
Andere benamingen
Daktimmerman (m/v)  Info block
Helper timmerman-installateur (m/v)  Info block
Houtskeletbouwer (m/v)  Info block
Houttimmerman-installateur (m/v)  Info block
Monteur van blokhutten (m/v)  Info block
Monteur van gebouwen in houtstructuur (m/v)  Info block
Monteur van houten chalets (m/v)  Info block
Monteur van houten structuren (m/v)  Info block
Monteur van structuren in hout en composietmateriaal (m/v)  Info block
Plaatser van dakspanen (m/v)  Info block
Plaatser van fermettes (m/v)  Info block
Plaatser van geraamten in hout en composietmateriaal (m/v)  Info block
Plaatser van houten geraamten (m/v)  Info block
Plaatser van houten trappen (m/v)  Info block
Plaatser van industriële geraamten (m/v)  Info block
Plaatser van traditionele geraamten (m/v)  Info block
Teamleider plaatsen van houtstructuren (m/v)  Info block
Timmerman-installateur (m/v)  Info block
Definitie
Plaatst een geprefabriceerde en meestal vooraf geassembleerde structuur (geraamte en frame van een constructie) in hout en/of composietmateriaal volgens de veiligheidsregels.
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: bestaande constructies onderhouden en renoveren; onderdelen, samengestelde gehelen en volledige constructies in hout en composietmateriaal vervaardigen.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De werf inrichten en beveiligen door het installeren van steigers, valbescherming, veiligheidslijnen en opslagplaatsen voor materiaal  Info block
- Raadpleegt technische bronnen (uitvoeringsschetsen, werkbladen, …)
- Bevestigt onderdelen van de houtconstructie voor transport en beschermt ze tegen beschadiging
- Bakent de werkzone af met kegels, hekken, lichten, verkeersborden, …
- Voorziet doorgangen voor voetgangers en toegangen tot woningen en andere gebouwen tijdens de werken
- Plaatst collectieve beschermingsmiddelen (randbeveiliging, veiligheidsnetten, …)
- Draagt persoonlijke beschermingsmiddelen volgens de richtlijnen (valhelm, veiligheidsschoenen, veiligheidsharnas, …)
- Zet materiaal en gereedschap klaar  Info block
Kennis van veiligheidsvoorschriften  Info block
Kennis van heftechnieken  Info block
Kennis van wettelijke bepalingen voor werfsignalisatie op de openbare weg  Info block
De structuurelementen in hout of composietmateriaal hijsen en plaatsen  Info block
- Raadpleegt technische bronnen (uitvoeringsschetsen, werkbladen, …)
- Bepaalt mee de werkwijze voor de plaatsing van de constructie (werkvolgorde, …)
- Gebruikt hijsmaterieel (rolbrug, takel, hijsband, …) en hulpmiddelen voor het verplaatsen van zware lasten
- Geeft bedieners van hijsmaterieel eenduidige seinen en radiofonische instructies
- Brengt ankers en andere bevestigingselementen aan en hellingsspieën om onderdelen van de houtconstructie in de juiste hellingsgraad te plaatsen
- Stelt de te assembleren onderdelen bij
- Gebruikt meet- en controle-instrumenten (schuifmaat, plooimeter, winkelhaak, …)  Info block
Kennis van veiligheidsvoorschriften  Info block
Kennis van conventionele seincodes en gebaren  Info block
Kennis van heftechnieken  Info block
Kennis van technieken voor het assembleren en plaatsen van houten structuren  Info block
Kennis van pastechnieken  Info block
Kennis van driehoeksmeting  Info block
Basiskennis van sterkteleer  Info block
Kennis van terminologie van houten structuren  Info block
De geprefabriceerde en vooraf geassembleerde structuren en structuurelementen in hout of composietmateriaal vastmaken  Info block
- Raadpleegt technische bronnen (uitvoeringsschetsen, werkbladen, …)
- Stelt onderdelen stabiel, lood en pas alvorens ze te monteren
- Maakt onderdelen van de houtconstructie aan elkaar vast (balken, spanten, gordingen, kepers, trapbomen, …)  Info block
Kennis van veiligheidsvoorschriften  Info block
Kennis van technieken voor het assembleren en plaatsen van houten structuren  Info block
Kennis van bevestigingstechnieken  Info block
Kennis van houtverbindingen  Info block
De tussenruimtes aanpassen en grondregels, bovenregels, het definitieve stutwerk, de basis van het geraamte, … vastmaken  Info block
- Monteert en verankert de onderdelen van de houtconstructie aan de aansluitende constructies (muren, muurplaat, …) met pluggen, bouten, ijzerankers, …
- Verankert een dak voorlopig tijdens de werken met ankers en windschoren
- Gaat na of de muren loodrecht zijn en de vloer waterpas staat en werkt ze bij indien nodig
- Gebruikt meet- en controle-instrumenten (schuifmaat, plooimeter, winkelhaak, …)
- Geeft onvolkomenheden door aan de verantwoordelijke  Info block
Kennis van veiligheidsvoorschriften  Info block
Kennis van bevestigingstechnieken  Info block
Basiskennis van sterkteleer  Info block
Kennis van kenmerken van composietmaterialen  Info block
Kennis van hout en houtderivaten  Info block
Kennis van houtverbindingen  Info block
Afwerkingselementen assembleren en plaatsen (dragers voor dakgoten, dakvensters, …)  Info block
- Raadpleegt technische bronnen (uitvoeringsschetsen, werkbladen, …)
- Werkt onderdaken, binnenwanden, gevels, … af
- Maakt een beschot
- Maakt een raveelverbinding of plaatst een raveelbalk om de krachten van uitsparingen in de balklaag op te vangen
- Monteert afwerkingselementen in of aan het dak (dakkapellen, dakvlakvensters, dakranden en geveloversteken, hang- en bakgoten, …)
- Brengt houtbeschermings- en afwerkingslagen aan (vochtwering, schimmelwering, …)  Info block
Kennis van veiligheidsvoorschriften  Info block
Kennis van bevestigingstechnieken  Info block
Kennis van veiligheidsvoorschriften voor het werken met schadelijke producten  Info block
Kennis van aftekentechnieken  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Een machine gebruiken waarvoor een opleiding of attest vereist is:
Hoogwerker  Info block
Heftruck  Info block
Werkzaamheden uitvoeren waarvoor een opleiding of attest vereist is:
VCA basisveiligheid  Info block
Werken op hoogte  Info block
Draagstructuren monteren (steiger, schoren, platform, ...)  Info block
- Controleert of de ondergrond voldoende vlak en stevig is
- Houdt zich aan de opbouwvoorschriften van de fabrikant
- Beschermt de ondergrond (vloertegels, dakpannen, …) bij gevaar op beschadiging
- Verankert de draagstructuren of voorziet steunconstructies wanneer verankering niet mogelijk is
- Plaatst collectieve beschermingsmiddelen (leuningen, valbescherming, …)
- Zorgt voor een veilige toegang tot de werkvloeren
- Stabiliseert een constructie met stutten of schoren, rekening houdend met belasting, toegankelijkheid en veiligheid van de werkplek
- Demonteert de draagstructuren na de werkzaamheden, rekening houdend met de stabiliteit van de constructie  Info block
Kennis van veiligheidsvoorschriften  Info block
Kennis van het draagvermogen van steunpunten  Info block
Kennis van verankeringstechnieken  Info block
Kennis van de wetgeving over werken op hoogte  Info block
Verschillende onderdelen van houten geraamten ontwerpen en vervaardigen  Info block
- Raadpleegt technische bronnen (uitvoeringsschetsen, werkbladen, …)
- Meet ter plaatse de afmetingen op
- Bepaalt mee het type constructie en de gebruikte houtsoorten en composietmaterialen
- Tekent de constructie en alle onderdelen ervan uit
- Kantrecht ruw hout
- Tekent uit te zagen onderdelen af op gekantrecht hout of plaatmateriaal op basis van visuele uitsmetting en met zo weinig mogelijk verlies
- Zaagt onderdelen op de juiste afmetingen uit en werkt ze af (bijwerken, schaven, profileren, …)
- Paart onderdelen om hun plaats en stand in de constructie aan te geven
- Verbindt de onderdelen van de constructie (houtverbindingen maken, verlijmen, vernagelen, schroeven, nieten, …)
- Gebruikt meet- en controle-instrumenten (plooimeter, winkelhaak, uitsmetlat, smetkoord, …)
- Gebruikt conventionele houtbewerkingsmachines (zaag- en schaafmachines, frezen, …)
- Gebruikt CAD-software  Info block
Kennis van technieken voor het assembleren en plaatsen van houten structuren  Info block
Kennis van conventionele paartekens  Info block
Kennis van aftekentechnieken  Info block
Kennis van driehoeksmeting  Info block
Een houten prefabtrap plaatsen  Info block
- Bevestigt en verankert de onderdelen van de trap aan de aansluitende constructie (met pluggen, bouten, ijzerankers, …)
- Laat de trap aansluiten op de muren en de vloer
- Stelt onvolkomenheden vast en werkt ze bij of geeft ze door aan de verantwoordelijke  Info block
Kennis van bevestigingstechnieken  Info block
Een beplanking op de roostering plaatsen  Info block
- Controleert of de ondergrond voldoende vlak en stevig is
- Zaagt onderdelen op de juiste afmetingen uit
- Bevestigt de beplanking
- Gebruikt conventionele houtbewerkingsmachines (zaag- en schaafmachines, frezen, …)  Info block
Kennis van bevestigingstechnieken  Info block
Isolatiematerialen verwijderen en plaatsen (glaswol, rotswol, afdichtingslagen, contralatten, …)  Info block
- Tekent isolatiematerialen af en snijdt ze op maat
- Voegt isolatiematerialen samen en bevestigt ze in, op en onder het gebinte en de vloeren
- Verzekert de continuïteit van de isolatie
- Plaatst een waterkerende laag
- Sorteert afval en voert het af volgens de voorschriften  Info block
Kennis van kenmerken van isolatiematerialen  Info block
Kennis van isolatieprincipes (koudebruggen, opstijgend vocht, luchtdichtheid, …)  Info block
Onderdelen van oude structuren demonteren en markeren  Info block
- Houdt zich aan de geëigende werkvolgorde bij het demonteren van constructies
- Markeert onderdelen van gedemonteerde houtconstructies voor latere assemblage
- Sorteert afval en voert het af volgens de richtlijnen  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Kennis van demontagetechnieken  Info block
Opslagzones voor materialen bepalen en de bevoorradingsstroom organiseren  Info block
- Houdt rekening met de werfomstandigheden bij het organiseren van tijdelijke opslagzones (temperatuur, vochtigheid, sterkte van de draagvloer, …)
- Stapelt onderdelen van de houtconstructie veilig en zonder schade
- Beschermt materiaal en gereedschap tegen ongewenste vochtigheid, temperatuur of lichtinval
- Controleert de voorraad en geeft bestellingen door  Info block
Kennis van hout en houtderivaten  Info block
Kennis van kenmerken van composietmaterialen  Info block
Basiskennis van voorraadbeheer  Info block
De activiteiten van een team coördineren  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Ambachtelijk bedrijf  Info block
KMO  Info block
Bouw  Info block
Afwerking bouw  Info block
Evenementen  Info block
Hanteren van lasten  Info block
In openlucht  Info block
Op grote hoogte  Info block
Verplaatsingen tijdens het werk  Info block
Werkomgeving
Je werkt op werven voor nieuwbouw of renovatie binnen bouwondernemingen of ondernemingen voor burgerlijke bouwkunde. Je maakt verplaatsingen, soms van meerdere dagen. Je werkt op hoogte, meestal in openlucht en hanteert lasten. Je draagt persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals veiligheidsschoenen, veiligheidshelm, harnas, …  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Montage van houten structuren. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen voor het beroep Houtskeletbouwer en het beroep Daktimmerman vind je op de website van onderwijskiezer.

Verder is voor het oprichten van een eigen onderneming een bewijs van beroepsbekwaamheid en kennis van bedrijfsbeheer nodig (K.B. van 29/01/2007 betreffende de beroepsbekwaamheid voor de uitoefening van zelfstandige activiteiten van het bouwvak en van de elektrotechniek, alsook van de algemene aanneming).
Werknemers die op een stelling werken, moeten een opleiding veilig werken op hoogten volgen (K.B. van 31/08/2005 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte).  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:

Beroepskwalificatie niveau 3 - Houtskeletbouwer (m/v)

Beroepskwalificatie niveau 4 - Daktimmerman (m/v)

ISCO-08-code:7115