Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 14-11-13
F150201  Info block
Stellingbouw  Info block
Andere benamingen
Chef monteur stellingbouw (m/v)  Info block
Monteur stellingbouw (m/v)  Info block
Monteur van steigers (m/v)  Info block
Steigermonteur (m/v)  Info block
Stellingbouwer op scheepswerven (m/v)  Info block
Stellingmonteur (m/v)  Info block
Teamleider stellingbouw (m/v)  Info block
Stellingbouwer (m/v)  Info block
Definitie
Monteert en demonteert tijdelijke metalen structuren (steigers, trappen, tribunes, …) volgens de veiligheidsregels.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De werfzone en omgeving afbakenen en beveiligen (netten, hekken, fluorescerende linten, ...)  Info block
- Verzamelt de nodige werkvergunningen en houdt zich aan de voorschriften ervan
- Bakent de werkzone af met kegels, hekken, lichten, verkeersborden, …
- Voorziet doorgangen voor voetgangers en toegangen voor vrachtwagens
- Plaatst collectieve beschermingsmiddelen (randbeveiliging, veiligheidsnetten, zeilen, …)
- Draagt persoonlijke beschermingsmiddelen volgens de richtlijnen (valhelm, veiligheidsschoenen, veiligheidsharnas, …)
- Beschermt de ondergrond waarop gewerkt wordt bij risico op beschadigingen  Info block
Kennis van veiligheidsvoorschriften  Info block
Kennis van wettelijke bepalingen voor werfsignalisatie op de openbare weg  Info block
Kennis van werforganisatie  Info block
Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken  Info block
De materialen lossen en ze over de opslag- of montagezones verdelen  Info block
- Bepaalt geschikte opslagplaatsen voor materiaal en gereedschap
- Stapelt materialen veilig en zonder schade
- Beschermt materiaal en gereedschap tegen ongewenste vochtigheid, temperatuur of lichtinval
- Gebruikt hijsmaterieel en hulpmiddelen voor het verplaatsen van zware lasten (katrol, lier, lift, verreiker, …)
- Zet materiaal en gereedschap klaar  Info block
Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken  Info block
Kennis van veiligheidsvoorschriften  Info block
Metalen structuurelementen hijsen en ter plaatse brengen  Info block
- Raadpleegt technische bronnen (montageschema’s, ombouwschema’s, …)
- Stelt een montage-, ombouw- en demontageschema voor de stelling op wanneer er geen gebruiksaanwijzing van de fabrikant aanwezig is
- Gebruikt meet- en controle-instrumenten (plooimeter, waterpas, …)
- Gaat na of de ondergrond vlak en stevig genoeg is om de stelling op een veilige manier op te bouwen
- Egaliseert de ondergrond of neemt andere corrigerende maatregelen indien nodig
- Meet de afmetingen van de stelling op
- Plaatst onderleghout op juiste afstanden
- Plaatst spindels op de onderleghouten en bevestigt de voetstukken aan de spindels
- Bouwt steigerslagen met staanders, liggers, dwarsliggers en diagonalen
- Plaatst bijkomende diagonalen om vervorming van de stelling tegen te gaan
- Gebruikt hijsmaterieel en hulpmiddelen voor het verplaatsen van zware lasten (katrol, lier, lift, verreiker, …)
- Zekert lasten bij het verplaatsen  Info block
Kennis van veiligheidsvoorschriften  Info block
Kennis van technieken voor het aanslaan en uitwijzen van lasten  Info block
Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken  Info block
Kennis van de principes stijfheid, stevigheid en stabiliteit  Info block
Kennis van de wetgeving over werken op hoogte  Info block
Metalen structuurelementen onderling of op een drager monteren (verbindingsplaten, ...)  Info block
- Zet steigerslagen vast en plaatst ze waterpas vooraleer een volgende steigerslag op te bouwen
- Borgt alle stellingelementen
- Verankert de stelling aan een punt dat voldoende weerstand biedt
- Plaatst voetverbredingen en steunconstructies indien verankering niet mogelijk is
- Stabiliseert de stelling met ballast wanneer verankeringen, voetverbredingen en steunconstructies niet mogelijk zijn
- Bevestigt bijkomende versterkingen bij windlast of grote hoogtes
- Plaatst werkvloeren, ladders, trappen, puinvangen, …
- Controleert de goede opbouw van de stelling (vlakken waterpas, onderdelen degelijk vastgezet en geborgd, …)
- Laat de stelling keuren en brengt na de keuring de stellingkaart op een zichtbare plaats op de stelling aan
- Markeert steigerdelen die niet gebruiksklaar zijn met waarschuwingssignalen  Info block
Kennis van veiligheidsvoorschriften  Info block
Kennis van bevestigingstechnieken  Info block
Kennis van de invloed van windlast en grote hoogtes  Info block
Kennis van de principes stijfheid, stevigheid en stabiliteit  Info block
Kennis van het draagvermogen van steunpunten  Info block
Kennis van de wetgeving over werken op hoogte  Info block
Een bestaande metalen structuur demonteren  Info block
- Verwijdert de stellingkaart zodat de stelling niet meer door onbevoegden mag worden betreden
- Meldt eventuele beschadigingen (aan leidingen, gevels, isolatie, …) aan de opdrachtgever
- Zorgt ervoor dat de stelling voldoende opgeruimd en gereinigd is voor het demonteren
- Verwijdert per steigerslag de stellingelementen in omgekeerde volgorde van de montage
- Demonteert verankeringen pas wanneer de stelling onder de verankeringshoogte gezakt is
- Transporteert de gedemonteerde stellingelementen naar beneden en voert ze af volgens de instructies  Info block
Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken  Info block
Kennis van technieken voor het aanslaan en uitwijzen van lasten  Info block
Kennis van veiligheidsvoorschriften  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Een machine gebruiken waarvoor een opleiding of attest vereist is:
Heftruck  Info block
Hoogwerker  Info block
Verreiker  Info block
Werkzaamheden uitvoeren waarvoor een opleiding of attest vereist is:
Aanslaan en uitwijzen van lasten (rigging)  Info block
VCA basisveiligheid  Info block
Werken op hoogte  Info block
De activiteiten van een team coördineren  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Waakt over de toepassing van veiligheidsvoorschriften en collectieve en persoonlijke beschermingsmiddelen (vallen van voorwerpen of personen, veranderende weersomstandigheden, toelaatbare belasting, …)
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Ambachtelijk bedrijf  Info block
Bouw  Info block
Defensie  Info block
Evenementen  Info block
Industrie  Info block
Montage  Info block
Hanteren van lasten  Info block
In openlucht  Info block
Ongemakkelijke houdingen  Info block
Op grote hoogte  Info block
Verplaatsingen tijdens het werk  Info block
Werkomgeving
Je werkt op werven voor nieuwbouw of renovatie binnen bouwondernemingen of ondernemingen voor burgerlijke bouwkunde. Je maakt verplaatsingen, soms van meerdere dagen of in het buitenland. Je werkt op hoogte, meestal in openlucht en hanteert lasten. Je draagt persoonlijke beschermingsmiddelen zoals veiligheidsschoenen, veiligheidshelm, harnas, …  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Stellingbouw . Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer. Verder is er een ervaringsbewijs Stellingbouwer .

In elk team moet er een werknemer aanwezig zijn die een specifieke veiligheidsopleiding heeft gevolgd (toepassen van preventiemaatregelen, controle op toelaatbare belasting, …). Werknemers die op een stelling werken, moeten bovendien een opleiding veilig werken op hoogten volgen (K.B. van 31/08/2005 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte).  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:7214