Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 23-3-15
F150202 - Rigging en montage van metaalstructuren
F150202  Info block
Rigging en montage van metaalstructuren  Info block
Andere benamingen
Dakplatenlegger (m/v)  Info block
Industriële verhuizer (m/v)  Info block
Kraanmonteur (m/v)  Info block
Monteur in de metaalconstructie (m/v)  Info block
Monteur van circustenten (m/v)  Info block
Monteur van feesttenten (m/v)  Info block
Monteur van gevelbekleding (m/v)  Info block
Monteur van hijskranen (m/v)  Info block
Monteur van masten (m/v)  Info block
Monteur van metalen constructies (m/v)  Info block
Monteur van metalen dakplaten (m/v)  Info block
Monteur van metalen geraamten (m/v)  Info block
Monteur van metalen structuren (m/v)  Info block
Monteur van opbouwkranen (m/v)  Info block
Monteur van pylonen (m/v)  Info block
Monteur van tenten (m/v)  Info block
Plaatser van metalen structuren (m/v)  Info block
Rigger (m/v)  Info block
Teamleider bij metaalconstructies (m/v)  Info block
Tentenbouwer (m/v)  Info block
Monteur (m/v)  Info block
Rigger-monteerder (m/v)  Info block
Definitie
Monteert, demonteert en onderhoudt definitieve of tijdelijke metalen structuren volgens de veiligheidsregels (constructies, zwaar ketelwerk, metalen gebinten, (loop)bruggen, tribunes, circustenten, …). De onderdelen zijn vooraf geproduceerd en worden meestal op de grond geassembleerd.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De werfzone en omgeving afbakenen en beveiligen (netten, hekken, fluorescerende linten, ...)  Info block
- Raadpleegt technische bronnen
- Verzamelt de nodige vergunningen en houdt zich aan de voorschriften ervan
- Bakent de werkzone af met kegels, hekken, linten, …
- Plaatst collectieve beschermingsmiddelen (randbeveiliging, veiligheidsnetten, zeilen, …)
- Draagt persoonlijke beschermingsmiddelen volgens de richtlijnen (valhelm, veiligheidsschoenen, veiligheidsharnas, …)  Info block
Kennis van veiligheidsvoorschriften  Info block
Kennis van werforganisatie  Info block
Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken  Info block
De materialen lossen en ze over de opslag- of montagezones verdelen  Info block
- Bepaalt geschikte opslagplaatsen voor materiaal en gereedschap
- Controleert de staat van materiaal en het gereedschap
- Stapelt materialen veilig en zonder schade
- Beschermt materiaal en gereedschap tegen ongewenste vochtigheid, temperatuur of lichtinval
- Gebruikt hijsmaterieel en hulpmiddelen voor het verplaatsen van zware lasten (katrol, lier, lift, verreiker, …)
- Zet materiaal en gereedschap klaar  Info block
Kennis van veiligheidsvoorschriften  Info block
Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken  Info block
Kennis van keuringsnormen voor hijsmaterieel  Info block
De metalen structuurelementen op de grond in elkaar zetten  Info block
- Raadpleegt technische bronnen
- Gebruikt meet- en controle-instrumenten (rolmeter, schuifmaat, waterpas, …)
- Gaat na of de ondergrond vlak en stevig genoeg is om de constructie of installatie op een veilige manier op te bouwen
- Beschermt de ondergrond waarop gewerkt wordt bij risico op beschadigingen
- Zet de constructie ter plaatse uit en meet de te monteren elementen op (kolommen, liggers, …)
- Bouwt onderdelen voorlopig samen door middel van hechtlassen
- Verbindt onderdelen definitief door middel van boutverbindingen, klinknagels, lijm, eenvoudige las- en soldeerbewerkingen, …  Info block
Kennis van constructienormen  Info block
Kennis van verbindingstechnieken  Info block
Kennis van uitlijntechnieken  Info block
Kennis van de eigenschappen van metaalsoorten en legeringen (ferro en non-ferro)  Info block
Metalen structuurelementen hijsen en ter plaatse brengen  Info block
- Raadpleegt technische bronnen
- Gebruikt meet- en controle-instrumenten (plooimeter, waterpas, …)
- Selecteert een hijshulpmiddel in functie van de te verplaatsen last (kettingtakel, strop, hijsband, staalkabel, hijsmagneet, …)
- Schat het gewicht van de last in en bepaalt het zwaartepunt, de tophoek en de figuur van aanslaan van de last
- Zekert lasten bij het verplaatsen
- Geeft bedieners van hijsmaterieel eenduidige seinen en radiofonische instructies
- Brengt de last manueel of met hulpmiddelen op de plaats van montage  Info block
Kennis van veiligheidsvoorschriften  Info block
Kennis van technieken voor het aanslaan en uitwijzen van lasten  Info block
Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken  Info block
Kennis van driehoeksmeting  Info block
Kennis van conventionele seincodes en gebaren  Info block
Kennis van de wetgeving over werken op hoogte  Info block
Metalen structuurelementen onderling of op een drager monteren (verbindingsplaten, ...)  Info block
- Gebruikt montagegereedschap (manuele, elektrische of pneumatische sleutel, hamer, koevoet, …)
- Maakt bouten correct los en vast (juiste volgorde, aanhaalmoment, …)
- Monteert en verankert structuurelementen met bouten, pennen, spieën, …
- Controleert de montage (vlakken waterpas, onderdelen degelijk vastgezet en geborgd, visuele gebreken, …)  Info block
Kennis van veiligheidsvoorschriften  Info block
Kennis van montage- en assemblagetechnieken  Info block
Kennis van verbindingstechnieken  Info block
Kennis van de wetgeving over werken op hoogte  Info block
Een bestaande metalen structuur demonteren  Info block
- Raadpleegt technische bronnen
- Gebruikt meet- en controle-instrumenten (plooimeter, waterpas, schuifmaat, …)
- Gebruikt montagegereedschap (manuele, elektrische of pneumatische sleutel, hamer, koevoet, …)
- Gebruikt hijsmaterieel en hulpmiddelen voor het verplaatsen van zware lasten (katrol, lier, lift, verreiker, …)
- Meet de te vervangen elementen af
- Plaatst een tijdelijke ondersteuning waar nodig
- Demonteert elementen in de juiste volgorde (constructieprofielen, constructiepanelen, buisleidingen, …)
- Maakt de vrijgemaakte aansluitpunten schoon met het oog op nieuwe montage (ontbramen, …)
- Sorteert afval en voert het af volgens de richtlijnen  Info block
Kennis van montage- en demontagetechnieken  Info block
Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken  Info block
Kennis van veiligheidsvoorschriften  Info block
Kennis van de wetgeving over werken op hoogte  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Een machine gebruiken waarvoor een opleiding of attest vereist is:
Heftruck  Info block
Hoogwerker  Info block
Rolbrug  Info block
Verreiker  Info block
Werkzaamheden uitvoeren waarvoor een opleiding of attest vereist is:
Aanslaan en uitwijzen van lasten (rigging)  Info block
VCA basisveiligheid  Info block
Werken aan flenzen – Flensmonteur  Info block
Werken met onafhankelijke adembescherming  Info block
Werken op hoogte  Info block
Te vervangen elementen uitsnijden  Info block
- Gebruikt manueel en elektrisch gereedschap (slijpmachine, snijbrander, …)
- Voert scheidende metaalbewerkingen uit (knippen, snijbranden, …)
- Voert tussentijds metingen en controles uit
- Gebruikt meet- en controle-instrumenten (plooimeter, waterpas, schuifmaat, …)
- Voert de nodige nabewerkingen uit (slijpen, ontbramen, …)  Info block
Kennis van thermische snijtechnieken  Info block
Kennis van constructienormen  Info block
Daken, terrassen, … isoleren en afdichten  Info block
- Tekent isolatiematerialen af en snijdt ze op maat
- Voegt isolatiematerialen samen en bevestigt ze in, op en onder het gebinte en de vloeren
- Verzekert de continuïteit van de isolatie
- Maakt aansluitingen tussen constructieonderdelen water- en winddicht
- Plaatst afdichtingslagen volgens de opgegeven technieken (branden, gieten, lijmen, …)  Info block
Kennis van afdichtingsprocedés  Info block
Kennis van isolatieprincipes (koudebruggen, opstijgend vocht, luchtdichtheid, ...)  Info block
Kennis van kenmerken van isolatiematerialen  Info block
Afvoerpijpen, dakgoten, profielplaten, ... voor de afwatering van regenwater plaatsen en vastmaken  Info block
- Bevestigt hang- en bakgoten volgens de juiste hellingsgraad
- Plaatst systemen voor opvang en hergebruik van regenwater
- Sluit regenwaterafvoerpijpen aan op het rioleringssysteem
- Voert water- en geurdichte verbindingen uit
- Houdt rekening met de vrije werking, juiste bevestiging, waterdichte uitvoering en vlotte afvoer  Info block
Kennis van plooitechnieken  Info block
Kennis van bevestigingstechnieken  Info block
Kennis van principes voor gescheiden regenwateropvang  Info block
Speciale structuren (tribunes, circustenten, scenes, ...) assembleren en monteren  Info block
Specifieke metalen elementen plaatsen en lassen (sloten, poorten, ...)  Info block
Preventief of correctief basisonderhoud van machines of uitrustingen uitvoeren  Info block
- Houdt zich aan het onderhoudsplan en –richtlijnen
- Merkt de nood aan preventief onderhoud op
- Voert eenvoudige onderhoudswerkzaamheden uit (reinigen, smeren, gereedschappen slijpen of vervangen, …)
- Gebruikt handgereedschap (sleutel, tang, zaag, …)
- Gebruikt draagbaar elektrisch gereedschap (elektrische zaag, schuurmachine, …)  Info block
Kennis van veiligheidsvoorschriften  Info block
De activiteiten van een team coördineren  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Ambachtelijk bedrijf  Info block
Bouw  Info block
Defensie  Info block
Evenementen  Info block
Industrie  Info block
Montage  Info block
Hanteren van lasten  Info block
In openlucht  Info block
Ongemakkelijke houdingen  Info block
Op grote hoogte  Info block
Verplaatsingen tijdens het werk  Info block
Werkomgeving
Je werkt op werven voor nieuwbouw of renovatie binnen bouwondernemingen of ondernemingen voor burgerlijke bouwkunde. Je maakt verplaatsingen, soms van meerdere dagen of in het buitenland. Je werkt op hoogte, meestal in openlucht en hanteert lasten. Je draagt persoonlijke beschermingsmiddelen zoals veiligheidsschoenen, veiligheidshelm, harnas, …  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Rigging en montage van metaalstructuren. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .

Verder moeten werknemers die op een stelling werken een opleiding veilig werken op hoogten volgen (K.B. van 31/08/2005 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte).  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:7214