Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 14-11-13
F150301  Info block
Timmerwerk  Info block
Andere benamingen
Aftekenaar houtconstructies (m/v)  Info block
Daktimmerman (m/v)  Info block
Helper timmerman (m/v)  Info block
Restauratietimmerman (m/v)  Info block
Scheepstimmerman (m/v)  Info block
Scheepstimmerman houtconstructie (m/v)  Info block
Schrijnwerker-timmerman (m/v)  Info block
Timmerman (m/v)  Info block
Timmerman scheepsconstructies (m/v)  Info block
Timmerman-trappenmaker (m/v)  Info block
Definitie
Tekent plannen. Bewerkt en assembleert de onderdelen van houtconstructies (geraamten, scheepsrompen, frames van houten huizen, …) manueel of met behulp van houtmachines. Houdt zich aan de veiligheidsregels.
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: houtstructuren ter plaatse opstellen en monteren, een team coördineren of een organisatie leiden.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Technische, economische en juridische vereisten bepalen
Kosten ramen en plannen opstellen voor de te plaatsen constructie  Info block
- Gebruikt meet- en controle-instrumenten (schuifmaat, plooimeter, winkelhaak, …)
- Berekent de opmetingsstaat en bepaalt het type constructie
- Stelt materialen en toepassingen voor aan de klant in functie van de technische vereisten, noden en budget, duurzaamheid, …
- Tekent de constructie en alle onderdelen ervan uit in technische plannen
- Gebruikt CAD-software  Info block
Kennis van constructienormen  Info block
Kennis van driehoeksmeting  Info block
Kennis van geometrie  Info block
Kennis van technisch tekenen  Info block
Kennis van meetstaten en lastenboeken  Info block
Kennis van prijsberekeningen  Info block
Hout kiezen en de voorraad grondstoffen en verbruiksgoederen aanleggen  Info block
- Kiest de geschikte houtsoorten in functie van de toepassing, kostprijs en technische vereisten
- Bepaalt benodigde hoeveelheden materiaal (massief hout, plaatmateriaal, spijkers, schroeven, behandelingsproducten, …)
- Plaatst bestellingen rekening houdend met kosten en levertermijnen
- Ontvangt de bestelling en controleert of ze voldoet aan de gestelde vereisten
- Stapelt materialen veilig en zonder schade
- Beschermt materiaal en gereedschap tegen ongewenste vochtigheid, temperatuur of lichtinval  Info block
Kennis van eigenschappen van exotisch hout (soort, dichtheid, ...)  Info block
Kennis van hout en houtderivaten  Info block
Kennis van voorraadbeheer  Info block
De constructie op de grond uitzetten volgens de technische bronnen
Merktekens voor het verzagen en assembleren overbrengen op de onderdelen  Info block
- Gebruikt meet- en controle-instrumenten (plooimeter, winkelhaak, uitsmetlat, smetkoord, …)
- Bepaalt de afmetingen van de houtconstructie op basis van een plan en zet ze uit met jalons, piketten, …
- Tekent maten, verbindingen en profileringen af met zo weinig mogelijk verlies  Info block
Kennis van constructienormen  Info block
Kennis van driehoeksmeting  Info block
Kennis van aftekentechnieken  Info block
Spantbenen, gordingen, treden, ankerbalken, … verzagen en bewerken (steken, doorboren, schaven, …)  Info block
- Gebruikt meet- en controle-instrumenten (schuifmaat, plooimeter, winkelhaak, …)
- Gebruikt manuele, elektrische en automatische houtbewerkingsmachines (vijlen, beitels, zaag- en schaafmachines, frezen, …)
- Kantrecht ruw hout
- Zaagt onderdelen op de juiste afmetingen uit en werkt ze af (boren, schaven, profileren, …)  Info block
Kennis van hout en houtderivaten  Info block
De assemblage in het atelier uitproberen en de onderdelen aanpassen (bijstellen, gladschuren, …)  Info block
- Gebruikt meet- en controle-instrumenten (schuifmaat, plooimeter, winkelhaak, …)
- Gebruikt manuele, elektrische en automatische houtbewerkingsmachines (vijlen, beitels, zaag- en schaafmachines, frezen, …)
- Paart onderdelen om hun plaats en stand in de constructie aan te geven
- Past de verschillende constructieonderdelen in elkaar en werkt waar nodig bij  Info block
Kennis van conventionele paartekens  Info block
Kennis van montage- en assemblagetechnieken  Info block
Kennis van houtverbindingen  Info block
Behandelings- en waterdichtheidsproducten aanbrengen op de onderdelen of op het afgewerkte geheel  Info block
Kennis van veiligheidsvoorschriften voor het werken met schadelijke producten  Info block
Kennis van hout en houtderivaten  Info block
De onderdelen van de constructie op de werf assembleren en monteren, controleren en aanpassen  Info block
- Bepaalt mee de werkwijze voor de plaatsing van de constructie (werkvolgorde, …)
- Plaatst collectieve beschermingsmiddelen (randbeveiliging, veiligheidsnetten, …)
- Draagt persoonlijke beschermingsmiddelen volgens de richtlijnen (valhelm, veiligheidsschoenen, harnas, …)
- Verbindt de onderdelen van de constructie onderling (houtverbindingen maken, verlijmen, nagelen, schroeven, nieten…)
- Stelt onderdelen stabiel, lood en pas alvorens ze te monteren
- Monteert en verankert de onderdelen van de houtconstructie aan de aansluitende constructies (muren, muurplaat, …) met pluggen, bouten, ijzerankers, …
- Brengt ankers, hellingsspieën, … aan om onderdelen van de constructie in de juiste hellingsgraad te plaatsen
- Stelt onvolkomenheden vast en werkt ze bij
- Gebruikt meet- en controle-instrumenten (schuifmaat, plooimeter, winkelhaak, …)
- Gebruikt hijsmaterieel (rolbrug, takel, hijsband, …) en hulpmiddelen voor het verplaatsen van zware lasten
- Geeft bedieners van hijsmaterieel eenduidige seinen en radiofonische instructies  Info block
Kennis van constructienormen  Info block
Kennis van veiligheidsprocedures op de werf  Info block
Kennis van technieken voor het assembleren en plaatsen van houten structuren  Info block
Kennis van sterkteleer  Info block
Kennis van pastechnieken  Info block
Kennis van houtverbindingen  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Afwerkingsbehandelingen uitvoeren:
Insecticiden, schimmelwerende middelen  Info block
Kleuren, beitsen, schilderen  Info block
Vernissen  Info block
Waterafstotend maken  Info block
Houten onderdelen en structuren vervaardigen:
Binnenschrijnwerk (parket, trappen, inbouwkasten, …)  Info block
Buitenschrijnwerk (dakvensters, houten gevels, …)  Info block
Bruggen en loopplanken  Info block
Houten dakbedekking  Info block
Huizen met houten frame, chalets  Info block
Industriële gebouwen (hangars, …)  Info block
Scheepsrompen  Info block
Stadsinrichting en straatmeubilair  Info block
Woonhuizen en kantoorgebouwen  Info block
Scheepsuitrusting (roer, roerblad, batterijkast, ...)  Info block
Stukken vervaardigen (profielen, geraamten, rompen, …) in:
Aluminium  Info block
Hout en houtderivaten (spaanplaten, vezelplaten, meubelplaten, ...)  Info block
Syntetische en composietmaterialen (pvc, hars, kunststof, …)  Info block
Elementen plaatsen en vastzetten:
Dakbedekking (dakpannen, leistenen, ...)  Info block
Isolatiematerialen  Info block
Beglazing  Info block
Zinkwerken  Info block
Werkzaamheden op schepen uitvoeren:
Technische brug-, stuur- en veiligheidsuitrusting plaatsen en afregelen (masten, tuigage, stuurinstallatie, …)  Info block
Uitrusting voor technische netten plaatsen (aandrijving, elektriciteit, hydraulica, …)  Info block
Verstaging monteren  Info block
Versterkingen (kiel, rustijzer, roerblad, …) bekleden en isoleren  Info block
Waterdicht maken (breeuwen, aflatten, behandelen, afkitten, …)  Info block
Een machine gebruiken waarvoor een opleiding of attest vereist is:
Heftruck  Info block
Hoogwerker  Info block
Rolbrug  Info block
Werkzaamheden uitvoeren waarvoor een opleiding of attest vereist is:
VCA basisveiligheid  Info block
Werken op hoogte  Info block
Constructies ontwerpen op basis van plannen en technische vereisten (geraamten, trappen, …)  Info block
- Raadpleegt technische bronnen
- Berekent het draagvermogen van de constructie en haar weerstand tegen krachten en lasten
- Tekent de constructie en alle onderdelen ervan uit in technische plannen
- Gebruikt CAD-software  Info block
Kennis van sterkteleer  Info block
Kennis van technisch tekenen  Info block
Kennis van driehoeksmeting  Info block
De technieken van het vak doorgeven of sensibiliseringsacties opzetten  Info block
- Geeft uitleg over de uitvoering van de opdrachten
- Geeft zelf het voorbeeld
- Bespreekt de uitvoering van de opdrachten met de medewerker
- Stuurt bij indien nodig  Info block
Kennis van didactische technieken  Info block
De activiteiten van een team coördineren
Een organisatie leiden  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken
- Volgt de administratie op (boekhouding, …)
- Voert een personeelsbeleid
- Voert een financieel beleid
- Voert een commercieel beleid
- Komt wettelijke en fiscale verplichtingen na
- Beheert de infrastructuur  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Kennis van managementtechnieken  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Ambachtelijk bedrijf  Info block
KMO  Info block
Lokaal of regionaal bestuur  Info block
Bouw  Info block
Defensie  Info block
Scheepsbouw  Info block
Als zelfstandige  Info block
Hanteren van lasten  Info block
In openlucht  Info block
Op grote hoogte  Info block
Verplaatsingen tijdens het werk  Info block
Werkomgeving
Je werkt bij bouwondernemingen, scheepswerven, openbare instellingen, defensie, … in contact met klanten en andere betrokkenen (architect, andere aannemers van de ruwbouw, …). Soms maak je verplaatsingen (plaatsing op de werf, aan boord, …). Je werkt in een atelier, op de werf, op grote hoogte en in een stoffige omgeving. Je hanteert lasten en scherpe werktuigen. Je draagt persoonlijke beschermingsmiddelen zoals een harnas, veiligheidsschoenen, …  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Timmerwerk.
Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen voor het beroep Binnenschrijnwerker en het beroep Scheepstimmerman vind je op de website van onderwijskiezer.

Verder is voor het oprichten van een eigen onderneming een bewijs van beroepsbekwaamheid en kennis van bedrijfsbeheer nodig (K.B. van 29/01/2007 betreffende de beroepsbekwaamheid voor de uitoefening van zelfstandige activiteiten van het bouwvak en van de elektrotechniek, alsook van de algemene aanneming).
Werknemers die op een stelling werken, moeten een opleiding veilig werken op hoogten volgen (K.B. van 31/08/2005 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte).  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:

Beroepskwalificatie niveau 4 - Daktimmerman (m/v)

ISCO-08-code:7115