Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 23-3-15
F160201 - Elektrotechniek in residentiële gebouwen
F160201  Info block
Elektrotechniek in residentiële gebouwen  Info block
Andere benamingen
Elektricien (m/v)  Info block
Elektricien utiliteitsbouw (m/v)  Info block
Elektricien van gebouwen (m/v)  Info block
Elektricien van woninguitrusting (m/v)  Info block
Elektricien zonne-energie (m/v)  Info block
Installateur van domotica- en immoticasystemen (m/v)  Info block
Monteur-elektricien (m/v)  Info block
Reclamebordmaker (m/v)  Info block
Teamleider elektriciens (m/v)  Info block
Technicus alarmsystemen (m/v)  Info block
Technicus bliksembeveiliging (m/v)  Info block
Technicus brandbeveiligingssystemen (m/v)  Info block
Technicus domotica en immotica (m/v)  Info block
Technicus elektrische zwembaduitrustingen (m/v)  Info block
Technicus installatie van hernieuwbare energie (m/v)  Info block
Technicus lichtreclame (m/v)  Info block
Technicus plaatsing van elektriciteitsmeters (m/v)  Info block
Technicus toegangssystemen (m/v)  Info block
Technicus videobewaking (m/v)  Info block
Tertiair elektrotechnisch installateur (m/v)  Info block
Uitrustingselektricien (m/v)  Info block
Werfelektricien (m/v)  Info block
Residentieel elektrotechnisch installateur (m/v)  Info block
Definitie
Installeert elektrische installaties in residentiële en tertiaire gebouwen en stelt ze in werking volgens de veiligheidsregels.
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: installaties op zeer lage spanning bedraden en aansluiten (telefonie, informatica, alarmen, …), herstellings- en onderhoudswerkzaamheden uitvoeren.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Tracés realiseren voor het doortrekken van kabels (muren doorboren, dichtplamuren, …)  Info block
- Raadpleegt technische bronnen (ééndraadschema, situatieschema, …)
- Draagt persoonlijke beschermingsmiddelen (veiligheidsschoenen, handschoenen, …)
- Plaatst ladders volgens de veiligheidsregels
- Gebruikt manuele, elektrische en elektropneumatische werktuigen (hamer en beitel, slijpschijf, boorhamer, …)
- Zet leidingtracés en de plaats van toestellen uit op basis van technische plannen
- Past het ontwerp van de installatie aan onvoorziene hindernissen aan na overleg met de verantwoordelijke
- Maakt sleuven, nissen en doorboringen in vloeren en muren door te slijpen, te kappen en te boren
- Metselt of plamuurt sleuven en holtes dicht  Info block
Kennis van veiligheidsvoorschriften  Info block
Kennis van het AREI (Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties)  Info block
Opgebouwde of ingebouwde kabelgoten en leidingen plaatsen  Info block
- Raadpleegt technische bronnen (ééndraadschema, situatieschema, …)
- Plaatst inbouwdozen en centraaldozen in muren, plafonds of holle wanden en bevestigt ze
- Bepaalt de gewenste buislengte en diameter
- Brengt buizen op maat en werkt ze af (plooien, ontbramen, …)
- Verbindt buizen met behulp van een mof
- Bevestigt afgewerkte buizen met pluggen, beugels, klemmen, …
- Bevestigt kabelgoten aan muren en plafonds
- Trekt draden van verschillende stroomkringen door de buizen met behulp van een trekveer
- Houdt een logica aan in het kleurgebruik van verschillende elektrische draden, conform het AREI  Info block
Kennis van veiligheidsvoorschriften  Info block
Kennis van het AREI (Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties)  Info block
Kennis van de verschillende stroomkringen  Info block
Een elektrisch verdeelbord in residentiële of tertiaire gebouwen plaatsen en bedraden
Het verdeelbord aansluiten op de uitrustingen  Info block
- Raadpleegt technische bronnen (ééndraadschema, situatieschema, …)
- Plaatst een aarding, aardingsrail en een verdeelbord
- Monteert en bedraadt onderdelen en componenten op het verdeelbord
- Bundelt draden die tot dezelfde kring behoren
- Bepaalt de draadsectie
- Voert de voedingskabel in en verbindt die met de hoofddifferentieelschakelaar
- Plaatst een meterkast en verbindt die met het verdeelbord volgens de richtlijnen van de stroomleverancier
- Etiketteert de stroomkringen en de voedingsspanning op het verdeelbord  Info block
Kennis van de Wet van Ohm  Info block
Kennis van het AREI (Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties)  Info block
Kennis van de bekabeling van het aardingssysteem  Info block
Kennis van hoofd- en bijkomende equipotentiale verbindingen  Info block
Basiskennis van een TT-net (bouw, werking)  Info block
Materiaal voor lage spanning plaatsen en aansluiten (schakelaars, stopcontacten, …)  Info block
- Ontmantelt elektrische kabels
- Sluit schakelaars en stopcontacten aan door de geleiders aan de toestelklemmen te verbinden
- Plaatst schakelaars en stopcontacten in of op de muren
- Voert waterdichte aansluitingen uit voor schakelaars en stopcontacten (met wurgwartel, …)  Info block
Kennis van het AREI (Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties)  Info block
Kennis van schakelschema's  Info block
Kennis van IP-XX waarden  Info block
De elektrische installatie in werking stellen en controles uitvoeren  Info block
- Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen bij werkzaamheden onder spanning
- Controleert de continuïteit van het aardingssysteem
- Brengt de kringen systematisch onder spanning
- Voert visuele controles uit op de werking van de elektrische installatie
- Meet elektrische grootheden met het juiste meettoestel en vergelijkt de gemeten met de te verwachten en de afgeleide waarden
- Geeft de installatie indien mogelijk vrij voor gebruik na aansluiting en controle  Info block
Kennis van veiligheidsregels voor werkzaamheden onder spanning  Info block
Kennis van het AREI (Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties)  Info block
Kennis van de Wet van Ohm  Info block
Kennis van elektrische fouten en van foutzoekmethodes  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Werkzaamheden uitvoeren waarvoor een opleiding of attest vereist is:
BA4  Info block
BA5  Info block
Certificaat van bekwaamheid als aspirant Hernieuwbare Energie-installateur  Info block
Certificaat van bekwaamheid Hernieuwbare Energie-installateur  Info block
Opleiding installateur van alarmsystemen  Info block
VCA basisveiligheid  Info block
Een machine gebruiken waarvoor een opleiding of attest vereist is:
Hoogwerker  Info block
Werken aan:
Alarmsystemen  Info block
Accumulatiekachels en dagelementen  Info block
Camerabewakingssystemen  Info block
Bliksembeveiliging  Info block
Lichtreclames  Info block
Toegangscontrolesystemen  Info block
Warmtepompen  Info block
Zonnepanelen  Info block
Zwembaduitrusting (pompen, filters, ...)  Info block
Klimaatregelingsinstallaties (HVAC)  Info block
De materialen kiezen en de voorraad grondstoffen en verbruiksgoederen aanleggen  Info block
- Kiest benodigd materieel en grondstoffen uit het geleverde materiaal voor de bouw van de installatie (schakelaars, kabels, kabelgoten, contactspray, …)
- Plaatst bestellingen voor materieel en grondstoffen
- Beschermt materieel en grondstoffen tegen ongewenste vochtigheid, temperatuur of lichtinval  Info block
Basiskennis van voorraadbeheer  Info block
Kennis van elektrische materialen  Info block
Een diagnose stellen van storingen aan installaties en de defecte onderdelen herstellen  Info block
- Raadpleegt technische bronnen (ééndraadschema, situatieschema, …)
- Schakelt stroom en spanning indien mogelijk uit voor werkzaamheden buiten spanning
- Demonteert onderdelen van de elektrische installatie
- Zoekt fouten in elektrische installaties op basis van waarnemingen en metingen
- Sluit mogelijke foutoorzaken uit
- Vervangt en/of herstelt defecte onderdelen van de elektrische installatie
- Controleert of het defect hersteld is  Info block
Kennis van het AREI (Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties)  Info block
Kennis van veiligheidsregels voor werkzaamheden onder spanning  Info block
Kennis van elektrische fouten en van foutzoekmethodes  Info block
Kennis van de Wet van Ohm  Info block
Verlichtingsinstallaties installeren en aansluiten  Info block
- Maakt verdelingen van het stroomnetwerk naar de lichtpunten
- Verbindt de verlichtingsarmaturen met het stroomnetwerk
- Plaatst railsystemen voor het bevestigen van verlichtingsarmaturen
- Plaatst verlichtingsarmaturen in plafonds, valse plafonds en muren
- Plaatst indien nodig transformatoren bij de lampen
- Plaatst een starter en voorschakelapparatuur bij fluorescentielampen
- Plaatst het juiste type lampen in de armaturen  Info block
Kennis van het AREI (Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties)  Info block
Kennis van bevestigingstechnieken  Info block
Installaties op zeer lage spanning installeren en aansluiten (telefonie, informatica, brandalarmen, …)  Info block
- Monteert kabels en outlets voor telefonie, TV- en datadistributie
- Plaatst en verbindt telefoons, TV’s en aanverwante toestellen (modem, parlofoon, videofoon, telefooncentrale, …)
- Plaatst, verbindt en programmeert componenten van domoticasystemen (garagepoortopeners, rolluikbediening, …)
- Plaatst en verbindt de componenten van beveiligingssystemen (brandbeveiliging, inbraakbeveiliging, toegangscontrole, camerabewaking, …)
- Sluit installaties op zeer lage spanning aan op de elektriciteitsinstallatie
- Regelt meet- en regeltechnische installaties af
- Controleert de goede werking van de installaties door testen en metingen
- Herstelt of vervangt onderdelen (transformatoren, schakelaars, sturingen, detectoren, bekabeling, batterijen, …)  Info block
Kennis van het AREI (Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties)  Info block
Kennis van veiligheidsregels voor werkzaamheden onder spanning  Info block
Kennis van domotica  Info block
Kennis van meet- en regeltechniek  Info block
Basiskennis van automatisering  Info block
Basiskennis van elektronica  Info block
Basiskennis van telecommunicatie  Info block
Elektrische hulpstukken en verdeelborden bouwen  Info block
- Raadpleegt technische bronnen (technisch dossier, schema’s, lijsten, …)
- Selecteert onderdelen (draden, relais, zekeringen, …) op basis van technische bronnen of het vermogen van de toestellen
- Assembleert dragers (kasten, montageramen, rails, goten, …)
- Maakt draden klaar (juiste afmetingen, draadsectie, …)
- Plaatst draden op de dragers en maakt ze vast aan de aansluitklemmen van de toestellen
- Controleert de componenten en de elektrische continuïteit van de bedrading  Info block
Kennis van elektrische materialen  Info block
Kennis van voorschriften betreffende elektrische montage  Info block
Eenvoudig metselwerk uitvoeren  Info block
- Gebruikt manueel en elektrisch gereedschap (troffel, slijpschijf, …)
- Plaatst of herstelt isolatie
- Maakt mortel aan
- Metselt of plamuurt sleuven en holtes dicht
- Voegt metselwerk op  Info block
Basiskennis van metselwerk  Info block
Kennis van mortelsoorten (gebruik, eigenschappen, ...)  Info block
Basiskennis van energieprestatiewetgeving (EPB-decreet)  Info block
Het elektrische gedeelte van installaties op zonne-energie plaatsen  Info block
- Houdt zich aan de voorschriften van de fabrikant
- Verbindt zonnepanelen met de omvormer en met de aarding en sluit de omvormer aan op de verdeelkast  Info block
Kennis van aansluitingen voor hernieuwbare energiebronnen  Info block
De voortgang van de werkzaamheden en de uitvoering controleren  Info block
- Controleert of de uitvoering van het werk voldoet aan de contractvoorwaarden
- Voert voor, tijdens en na de werken tests en controleprocedures uit, conform de lastenboeken en normering
- Onderneemt actie (registratie, melden, oplossingen voorstellen en uitvoeren, …) bij gebrek aan conformiteit en voortgang
- Lost technische en logistieke problemen op  Info block
Kennis van constructienormen  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
De activiteiten van een team coördineren
Een organisatie leiden  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken
- Volgt de administratie op (boekhouding, …)
- Voert een personeelsbeleid
- Voert een financieel beleid
- Voert een commercieel beleid
- Komt wettelijke en fiscale verplichtingen na
- Beheert de infrastructuur  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Kennis van managementtechnieken  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Ambachtelijk bedrijf  Info block
KMO  Info block
Afwerking bouw  Info block
Elektriciteit  Info block
Defensie  Info block
Scheepsbouw  Info block
Podiumkunsten  Info block
Als zelfstandige  Info block
Blootstelling aan stof  Info block
Ongemakkelijke houdingen  Info block
Verplaatsingen tijdens het werk  Info block
Werken met elektriciteit  Info block
Werkomgeving
Je werkt op werven voor nieuwbouw of renovatie binnen elektriciteitsondernemingen en bouwfirma’s, soms in contact met klanten. Je maakt verplaatsingen en soms werk je tijdens het weekend of in wachtdiensten. Je draagt persoonlijke beschermingsmiddelen (veiligheidsschoenen, handschoenen, …).  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Elektrotechniek in residentiële gebouwen. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .

Verder is een BA4 of BA5 certificaat, behaald via de werkgever, verplicht.
Voor het oprichten van een eigen onderneming is een bewijs van beroepsbekwaamheid en kennis van bedrijfsbeheer nodig (K.B. van 29/01/2007 betreffende de beroepsbekwaamheid voor de uitoefening van zelfstandige activiteiten van het bouwvak en van de elektrotechniek, alsook van de algemene aanneming).  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:

Beroepskwalificatie niveau 2 - Elektrotechnisch monteur (m/v)

Beroepskwalificatie niveau 3 - Elektrotechnisch installateur (m/v)

Beroepskwalificatie niveau 4 - Residentieel elektrotechnisch installateur (m/v)

Beroepskwalificatie niveau 4 - Elektrotechnicus (m/v)

ISCO-08-code:7411