Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 23-3-15
F160202 - Elektrotechniek in industriële gebouwen
F160202  Info block
Elektrotechniek in industriële gebouwen  Info block
Andere benamingen
Elektricien (m/v)  Info block
Elektricien zonne-energie (m/v)  Info block
Industrieel elektricien (m/v)  Info block
Industrieel elektrotechnieker (m/v)  Info block
Installatie-elektrotechnicus (m/v)  Info block
Installatieverantwoordelijke (m/v)  Info block
Monteur-elektricien (m/v)  Info block
Teamleider elektriciens (m/v)  Info block
Werfelektricien (m/v)  Info block
Industrieel elektrotechnisch installateur (m/v)  Info block
Definitie
Installeert elektrische installaties in industriële gebouwen en stelt ze in werking volgens de veiligheidsregels.
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: installaties op zeer lage spanning bedraden en aansluiten (telefonie, informatica, alarmen, …), herstellings- en onderhoudswerkzaamheden uitvoeren.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Tracés realiseren voor het doortrekken van kabels (muren doorboren, dichtplamuren, …)  Info block
- Raadpleegt technische bronnen (aansluitschema’s, bedradingslijsten, grondplannen, …)
- Draagt persoonlijke beschermingsmiddelen (veiligheidsschoenen, handschoenen, …)
- Plaatst ladders, stellingen en hoogwerkers volgens de veiligheidsregels
- Gebruikt manuele, elektrische en elektropneumatische werktuigen (boormachine, knipschaar, …)
- Zet leidingtracés en de plaats van toestellen uit op basis van technische plannen
- Past het ontwerp van de installatie aan onvoorziene hindernissen aan na overleg met de verantwoordelijke
- Maakt doorboringen in vloeren en muren door te slijpen, te kappen en te boren
- Metselt of plamuurt sleuven en holtes dicht  Info block
Kennis van veiligheidsvoorschriften  Info block
Kennis van het AREI (Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties)  Info block
Opgebouwde of ingebouwde kabelgoten en leidingen plaatsen  Info block
- Raadpleegt technische bronnen (aansluitschema’s, bedradingslijsten, grondplannen, …)
- Houdt zich aan de normen voor elektrische beschermingsgraden (IP)
- Houdt rekening met uitwendige invloeden op de elektrische installatie (vocht, stof, …)
- Bepaalt de gewenste buislengte en diameter
- Brengt buizen op maat en werkt ze af (plooien, ontbramen, …)
- Verbindt buizen met behulp van een mof
- Bevestigt afgewerkte buizen of kabels met pluggen, beugels, klemmen, …
- Zaagt, slijpt of knipt onderdelen van goot- en draagsystemen op maat
- Plaatst bevestigingssteunen en monteert leidingen, goot- en draagsystemen en hun hulpstukken (bochten, koppelplaten, …) aan de steunen
- Plaatst dozen en aftakdozen
- Maakt verbindingen tussen en aftakkingen van de kabels
- Houdt een logica aan in het kleurgebruik van verschillende elektrische draden en nummert de kabels, conform het AREI
- Plaatst opbouwdozen op wanden en plafonds en waar nodig aan kabelgoten en draadgoten  Info block
Kennis van veiligheidsvoorschriften  Info block
Kennis van het AREI (Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties)  Info block
Kennis van de verschillende stroomkringen  Info block
Een industriële elektriciteitskast plaatsen en uitrusten  Info block
- Raadpleegt technische bronnen (aansluitschema’s, bedradingslijsten, grondplannen, …)
- Realiseert het aardingssysteem volgens het netsysteem en het lastenboek
- Plaatst een algemeen laagspanningsbord (ALSB), energieverdeelborden, verdeelborden en stuurborden en sluit ze aan
- Monteert en bedraadt onderdelen en componenten op de borden
- Bundelt draden die tot dezelfde kring behoren
- Houdt zich aan de vooropgestelde draadsectie
- Sluit in- en uitgangskaarten voor PLC’s aan
- Etiketteert de stroomkringen en de voedingsspanning op de verdeelkast
- Past de interne bedrading in een bestaande verdeelkast aan
- Sluit bronnen van hernieuwbare energie aan op het elektriciteitsnet  Info block
Kennis van het AREI (Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties)  Info block
Kennis van normen voor energieverdeelborden en stuurborden  Info block
Kennis van de Wet van Ohm  Info block
Kennis van de bekabeling van het aardingssysteem  Info block
Kennis van hoofd- en bijkomende equipotentiale verbindingen  Info block
Basiskennis van een TN-C, TN-S en TT-net (bouw, werking)  Info block
Kennis van aansluitingen voor hernieuwbare energiebronnen  Info block
Materiaal voor lage spanning plaatsen en aansluiten (schakelaars, stopcontacten, …)  Info block
- Houdt rekening met uitwendige invloeden op de elektrische installatie (vocht, stof, …)
- Plaatst industriële opbouwschakelaars (HWD) en –wandcontactdozen (CEE)
- Voert waterdichte aansluitingen uit voor schakelaars en stopcontacten (met wurgwartel, …)
- Sluit schakelaars en wandcontactdozen aan door de geleiders aan de toestelklemmen te verbinden
- Plaatst klemmenborden (junction boxes) en sluit ze aan op het elektriciteitsnetwerk  Info block
Kennis van het AREI (Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties)  Info block
Kennis van schakelschema's  Info block
Kennis van klemmenlijsten  Info block
Kennis van IP-XX waarden  Info block
De kabels van industriële elektrische uitrusting aansluiten op machines, verlichtingspunten of stopcontacten  Info block
- Raadpleegt technische bronnen (klemmenlijsten, …)
- Ontmantelt elektrische kabels
- Bevestigt kabels tussen schakelaars en toestellen met de geëigende hulpmiddelen (draadhulzen, kabelschoenen, …)
- Sluit industriële toestellen, elektrische motoren en verlichtingselementen aan op het elektriciteitsnetwerk (via wandcontactdozen, klemmenborden, …)
- Regelt de thermische beveiliging van elektrische motoren af volgens de motorgegevens
- Plaatst en sluit een buskabel aan voor een bussysteem
- Verricht de afregeling van meet- en regeltechnische installaties  Info block
Kennis van veiligheidsregels voor werkzaamheden onder spanning  Info block
Kennis van het AREI (Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties)  Info block
Kennis van meet- en regeltechniek  Info block
Kennis van aansluitschema's  Info block
Kennis van mono- en driefasige aansluitingen (ster- en driehoekaansluitingen)  Info block
De elektrische installatie in werking stellen en controles uitvoeren  Info block
- Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen bij werkzaamheden onder spanning
- Controleert de continuïteit van het aardingssysteem
- Brengt de elektrische installatie systematisch onder spanning en meet ze uit op het leveren van vermogen
- Test de werking van de industriële installatie
- Meet elektrische grootheden met het juiste meettoestel en vergelijkt de gemeten met de te verwachten en de afgeleide waarden
- Geeft de installatie indien mogelijk vrij voor gebruik na aansluiting en controle  Info block
Kennis van veiligheidsregels voor werkzaamheden onder spanning  Info block
Kennis van het AREI (Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties)  Info block
Kennis van elektrische fouten en van foutzoekmethodes  Info block
Kennis van de Wet van Ohm  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Werkzaamheden uitvoeren waarvoor een opleiding of attest vereist is:
BA4  Info block
BA5  Info block
Certificaat van bekwaamheid als aspirant Hernieuwbare Energie-installateur  Info block
Certificaat van bekwaamheid Hernieuwbare Energie-installateur  Info block
VCA basisveiligheid  Info block
Werken op hoogte  Info block
Een machine gebruiken waarvoor een opleiding of attest vereist is:
Hoogwerker  Info block
Werken aan:
(Elektro)pneumatische systemen  Info block
Industriële elektrische verwarming (convectoren, tracing, ...)  Info block
Meet- en regelapparatuur  Info block
Nood- en beveiligingsapparatuur (noodverlichting, brandbeveiliging, lock-out systemen, …)  Info block
PLC-sturingen  Info block
Signalerings- en bedieningsapparatuur (sensoren, fotocellen, …)  Info block
De materialen kiezen en de voorraad grondstoffen en verbruiksgoederen aanleggen  Info block
- Kiest benodigd materieel en grondstoffen uit het geleverde materiaal voor de bouw van de installatie (schakelaars, kabels, kabelgoten, contactspray, …)
- Plaatst bestellingen voor materieel en grondstoffen
- Beschermt materieel en grondstoffen tegen ongewenste vochtigheid, temperatuur of lichtinval  Info block
Basiskennis van voorraadbeheer  Info block
Kennis van elektrische materialen  Info block
Een diagnose stellen van storingen aan installaties en de defecte onderdelen herstellen  Info block
- Raadpleegt technische bronnen (aansluitschema’s, bedradingslijsten, grondplannen, …)
- Schakelt stroom en spanning indien mogelijk uit voor werkzaamheden buiten spanning
- Demonteert onderdelen van de elektrische installatie
- Zoekt fouten in elektrische installaties op basis van waarnemingen en metingen
- Sluit mogelijke foutoorzaken uit
- Vervangt en/of herstelt defecte onderdelen van de elektrische installatie (transformatoren, schakelaars, motoren, lampen, verdeelkasten, …)
- Controleert of het defect hersteld is  Info block
Kennis van veiligheidsregels voor werkzaamheden onder spanning  Info block
Kennis van het AREI (Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties)  Info block
Kennis van elektrische fouten en van foutzoekmethodes  Info block
Kennis van de Wet van Ohm  Info block
Verlichtingsinstallaties installeren en aansluiten  Info block
- Sluit verlichtingslijnen aan op de verschillende lijndraden zodat er een evenredige energieverdeling ontstaat
- Sluit verlichtingsarmaturen aan en plaatst ze
- Plaatst railsystemen voor het bevestigen van verlichtingsarmaturen en sluit ze aan
- Plaatst en sluit verlichtingstoestellen op zeer lage spanning met grootvermogens aan via een transformator
- Plaatst een starter en voorschakelapparatuur bij fluorescentielampen
- Plaatst het juiste type lampen in de armaturen  Info block
Kennis van het AREI (Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties)  Info block
Kennis van bevestigingstechnieken  Info block
Het elektrische gedeelte van installaties op zonne-energie plaatsen  Info block
- Houdt zich aan de voorschriften van de fabrikant
- Verbindt zonnepanelen met de omvormer en met de aarding en sluit de omvormer aan op de verdeelkast  Info block
Kennis van aansluitingen voor hernieuwbare energiebronnen  Info block
De voortgang van de werkzaamheden en de uitvoering controleren  Info block
- Controleert of de uitvoering van het werk voldoet aan de contractvoorwaarden
- Voert voor, tijdens en na de werken tests en controleprocedures uit, conform de lastenboeken en normering
- Onderneemt actie (registratie, melden, oplossingen voorstellen en uitvoeren, …) bij gebrek aan conformiteit en voortgang
- Lost technische en logistieke problemen op  Info block
Kennis van constructienormen  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
De activiteiten van een team coördineren
Een organisatie leiden  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken
- Volgt de administratie op (boekhouding, …)
- Voert een personeelsbeleid
- Voert een financieel beleid
- Voert een commercieel beleid
- Komt wettelijke en fiscale verplichtingen na
- Beheert de infrastructuur  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Kennis van managementtechnieken  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Ambachtelijk bedrijf  Info block
KMO  Info block
Afwerking bouw  Info block
Elektriciteit  Info block
Defensie  Info block
Scheepsbouw  Info block
Aan installaties  Info block
Als zelfstandige  Info block
Blootstelling aan stof  Info block
In openlucht  Info block
Ongemakkelijke houdingen  Info block
Op grote hoogte  Info block
Verplaatsingen tijdens het werk  Info block
Werken met elektriciteit  Info block
Werkomgeving
Je werkt op werven voor nieuwbouw of renovatie binnen elektriciteitsondernemingen en bouwfirma’s, soms in contact met klanten. Je maakt verplaatsingen en soms werk je tijdens het weekend of in wachtdiensten. Je draagt persoonlijke beschermingsmiddelen (veiligheidsschoenen, handschoenen, …).  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Elektrotechniek in industriële gebouwen. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .

Verder is een BA4 of BA5 certificaat, behaald via de werkgever, verplicht.
Voor het oprichten van een eigen onderneming is een bewijs van beroepsbekwaamheid en kennis van bedrijfsbeheer nodig (K.B. van 29/01/2007 betreffende de beroepsbekwaamheid voor de uitoefening van zelfstandige activiteiten van het bouwvak en van de elektrotechniek, alsook van de algemene aanneming).
Werknemers die op een stelling werken, moeten een opleiding veilig werken op hoogten volgen (K.B. van 31/08/2005 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte).  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:

Beroepskwalificatie niveau 2 - Elektrotechnisch monteur (m/v)

Beroepskwalificatie niveau 3 - Elektrotechnisch installateur (m/v)

Beroepskwalificatie niveau 4 - Elektrotechnicus (m/v)

ISCO-08-code:7411