Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 14-11-13
F160203 - Datacommunicatienetwerken installeren
F160203  Info block
Datacommunicatienetwerken installeren  Info block
Andere benamingen
Installateur van databekabeling (m/v)  Info block
Plaatser van databekabeling (m/v)  Info block
Plaatser van datacommunicatienetwerken (m/v)  Info block
Plaatser van glasvezelbekabeling (m/v)  Info block
Plaatser van koperbekabeling (m/v)  Info block
Technicus databekabeling (m/v)  Info block
Technicus datacommunicatienetwerken (m/v)  Info block
Installateur datacommunicatienetwerken (m/v)  Info block
Definitie
Installeert datacommunicatie-uitrusting in residentiële, tertiaire en industriële gebouwen en stelt ze in werking volgens de veiligheidsregels.
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: installaties op zeer lage spanning bedraden en aansluiten (telefonie, informatica, alarmen, …), herstellings- en onderhoudswerkzaamheden uitvoeren.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Tracés realiseren voor het doortrekken van kabels (muren doorboren, dichtplamuren, …)  Info block
- Raadpleegt technische bronnen
- Draagt persoonlijke beschermingsmiddelen (veiligheidsschoenen, handschoenen, …)
- Plaatst ladders en stellingen volgens de veiligheidsregels
- Gebruikt manuele, elektrische en elektropneumatische werktuigen (hamer en beitel, slijpschijf, boorhamer, …)
- Zet leidingtracés en de plaats van toestellen uit op basis van technische plannen
- Past het ontwerp van de installatie aan onvoorziene hindernissen aan na overleg met de verantwoordelijke
- Maakt sleuven, nissen en doorboringen in vloeren en muren door te slijpen, te kappen en te boren
- Metselt of plamuurt sleuven en holtes dicht  Info block
Kennis van het AREI (Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties)  Info block
Kennis van veiligheidsvoorschriften  Info block
Opgebouwde of ingebouwde kabelgoten en leidingen plaatsen  Info block
- Bepaalt de gewenste buislengte en diameter
- Brengt buizen op maat en werkt ze af (plooien, ontbramen, …)
- Verbindt buizen met behulp van een mof
- Bevestigt afgewerkte buizen met pluggen, beugels, klemmen, …
- Bevestigt kabelgoten aan muren en plafonds
- Trekt netwerkkabels door de buizen met behulp van een trekveer  Info block
Kennis van het AREI (Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties)  Info block
Kennis van veiligheidsvoorschriften  Info block
Materiaal voor lage spanning plaatsen en aansluiten (schakelaars, stopcontacten, …)  Info block
- Kiest bekabeling, connectoren en netwerkapparatuur
- Legt gestructureerde bekabeling met behulp van koper- en glasvezelkabels
- Plaatst wandcontactdozen voor datacommunicatie in of op de muren en sluit ze aan op de netwerkkabels
- Plaatst een patchpanel en netwerkapparatuur (hub, modem, switch, signaalversterker, …)
- Verbindt toestellen en netwerkapparatuur via connectoren aan het patchpanel
- Labelt kabels en maakt een bekabelingsschema op  Info block
Kennis van het AREI (Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties)  Info block
Kennis van datacommunicatienetwerken (ISDN, xDSL, HFC, …)  Info block
Kennis van datacommunicatietoepassingen (draadloos internet, digitale TV, VOIP-telefonie, …)  Info block
Kennis van kabels en connectoren voor data-overdracht  Info block
Kennis van topologieën, modellen en protocollen  Info block
Kennis van standaarden voor datanetwerkproducten (kleurcodes, …)  Info block
Kennis van netwerkverbindingen  Info block
Het datacommunicatienetwerk afregelen en testen  Info block
- Controleert en test de installatie met certificeringstoestellen en kabeltesters volgens een voorgeschreven testplan
- Regelt de instellingen van netwerkapparatuur en toestellen (dempen of versterken van signalen, …)
- Neemt de eigenschappen van het kabeltraject in een meetrapport op  Info block
Kennis van standaarden voor datanetwerkproducten (kleurcodes, …)  Info block
Kennis van topologieën, modellen en protocollen  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Werkzaamheden uitvoeren waarvoor een opleiding of attest vereist is:
BA4  Info block
BA5  Info block
VCA basisveiligheid  Info block
Een machine gebruiken waarvoor een opleiding of attest vereist is:
Hoogwerker  Info block
De materialen kiezen en de voorraad grondstoffen en verbruiksgoederen aanleggen  Info block
- Kiest benodigd materieel en grondstoffen (schakelaars, kabels, kabelgoten, contactspray, …)
- Plaatst bestellingen voor materieel en grondstoffen
- Beschermt materieel en grondstoffen tegen ongewenste vochtigheid, temperatuur of lichtinval  Info block
Basiskennis van voorraadbeheer  Info block
Kennis van elektrische materialen  Info block
Een diagnose stellen van storingen aan installaties en de defecte onderdelen herstellen  Info block
- Raadpleegt technische bronnen
- Schakelt stroom en spanning indien mogelijk uit voor werkzaamheden buiten spanning
- Ontvangt een storingsmelding of leest het netwerkmanagementsysteem uit
- Zoekt fouten in het netwerk op basis van waarnemingen en metingen
- Sluit mogelijke foutoorzaken uit
- Lokaliseert te lage signaalniveaus, reflecties en storingen met meetapparatuur
- Lokaliseert fouten in glasvezelverbindingen met een optisch tijddomein reflectometer (OTDR)
- Vervangt en/of herstelt defecte netwerkonderdelen (kabels, connectoren, netwerkapparatuur, …)
- Verhelpt fouten en storingen
- Controleert of het defect hersteld is  Info block
Kennis van het AREI (Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties)  Info block
Kennis van veiligheidsregels voor werkzaamheden onder spanning  Info block
Kennis van gestructureerde bekabeling  Info block
Kennis van foutzoekmethodes  Info block
Datacommunicatiekabels bewerken  Info block
- Ontmantelt datacommunicatiekabels en monteert connectoren
- Bereidt glasvezel voor om te lassen (strippen, reinigen, haaks afsnijden)
- Verbindt glasvezelkabels met een fusielasmachine
- Beschermt de las van een glasvezelverbinding met een beschermer of krimper  Info block
Kennis van standaarden voor datanetwerkproducten (kleurcodes, …)  Info block
Eenvoudig metselwerk uitvoeren  Info block
- Gebruikt manuele, elektrische en elektropneumatische werktuigen (hamer en beitel, slijpschijf, boorhamer, …)
- Maakt sleuven, nissen en doorboringen in vloeren en muren door te slijpen, te kappen en te boren
- Metselt of plamuurt sleuven en holtes dicht  Info block
Basiskennis van metselwerk  Info block
Basiskennis van energieprestatiewetgeving (EPB-decreet)  Info block
De voortgang van de werkzaamheden en de uitvoering controleren  Info block
- Controleert of de uitvoering van het werk voldoet aan de contractvoorwaarden
- Voert voor, tijdens en na de werken tests en controleprocedures uit, conform de lastenboeken en normering
- Onderneemt actie (registratie, melden, oplossingen voorstellen en uitvoeren, …) bij gebrek aan conformiteit en voortgang
- Lost technische en logistieke problemen op  Info block
Kennis van constructienormen  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
De activiteiten van een team coördineren
Een organisatie leiden  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken
- Volgt de administratie op (boekhouding, …)
- Voert een personeelsbeleid
- Voert een financieel beleid
- Voert een commercieel beleid
- Komt wettelijke en fiscale verplichtingen na
- Beheert de infrastructuur  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Kennis van managementtechnieken  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Ambachtelijk bedrijf  Info block
KMO  Info block
Afwerking bouw  Info block
Elektriciteit  Info block
Defensie  Info block
Scheepsbouw  Info block
Podiumkunsten  Info block
Als zelfstandige  Info block
Bij particulieren thuis  Info block
Blootstelling aan stof  Info block
Ongemakkelijke houdingen  Info block
Verplaatsingen tijdens het werk  Info block
Werken met elektriciteit  Info block
Werkomgeving
Je werkt op werven voor nieuwbouw of renovatie binnen elektriciteitsondernemingen en bouwfirma’s, soms in contact met klanten. Je maakt verplaatsingen en soms werk je tijdens het weekend of in wachtdiensten. Je draagt persoonlijke beschermingsmiddelen (veiligheidsschoenen, handschoenen, …).  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Datacommunicatienetwerken installeren. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .

Voor het oprichten van een eigen onderneming is een bewijs van beroepsbekwaamheid en kennis van bedrijfsbeheer nodig (K.B. van 29/01/2007 betreffende de beroepsbekwaamheid voor de uitoefening van zelfstandige activiteiten van het bouwvak en van de elektrotechniek, alsook van de algemene aanneming).  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:7411