Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 14-11-13
F160301  Info block
Sanitaire en thermische installaties installeren  Info block
Andere benamingen
Afsteller-hersteller van gastoestellen (m/v)  Info block
Afsteller van verwarmingsketels (m/v)  Info block
Brandertechnicus (m/v)  Info block
Chauffagist (m/v)  Info block
Helper loodgieter (m/v)  Info block
Hersteller van centrale verwarming (m/v)  Info block
Hersteller van sanitaire installaties (m/v)  Info block
Hersteller van verwarmingsketels voor huishoudelijk gebruik (m/v)  Info block
Installateur centrale verwarming (m/v)  Info block
Installateur van gasmeters (m/v)  Info block
Installateur van sanitair (m/v)  Info block
Installateur van verwarming, airconditioning, sanitair en hernieuwbare energietoepassingen (m/v)  Info block
Installateur van watermeters (m/v)  Info block
Installateur van zonneboilers (m/v)  Info block
Installateur verwarming (m/v)  Info block
Loodgieter (m/v)  Info block
Loodgieter-galvaniseur (m/v)  Info block
Loodgieter sanitair (m/v)  Info block
Loodgieter-verwarmingstechnicus (m/v)  Info block
Monteur van centrale verwarmingsinstallaties (m/v)  Info block
Monteur van sanitaire installaties (m/v)  Info block
Monteur van stookolie- en gasbranders (m/v)  Info block
Monteur van thermische installaties (m/v)  Info block
Monteur van verwarming (m/v)  Info block
Monteur van verwarmingsleidingen (m/v)  Info block
Onderhoudsmedewerker verwarming (m/v)  Info block
Ontstoppingstechnieker (m/v)  Info block
Plaatser van ventilatiesystemen (m/v)  Info block
Sanitair installateur (m/v)  Info block
Sanitarist (m/v)  Info block
Schoorsteenveger (m/v)  Info block
Teamleider-hersteller van sanitaire installaties (m/v)  Info block
Teamleider-hersteller van verwarmingsketels voor huishoudelijk gebruik (m/v)  Info block
Teamleider-loodgieter (m/v)  Info block
Teamleider-verwarmingstechnicus (m/v)  Info block
Technicus van zwembaduitrusting (m/v)  Info block
Verwarmingstechnicus (m/v)  Info block
Plaatser sanitaire en thermische installaties (m/v)  Info block
Installateur van verwarmingsinstallaties op hout (m/v)  Info block
Definitie
Maakt alle elementen klaar die nodig zijn voor de volledige installatie van een sanitaire of verwarmingsinstallatie (op gas, stookolie, steenkool, hout, zonne-energie, ...) en plaatst ze volgens de veiligheidsregels. Regelt de installaties, stelt ze in werking en voert er herstelwerkzaamheden aan uit.
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: ventilatie- en airconditioningssystemen voor huishoudelijk gebruik installeren, zwembaden installeren en onderhouden.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Een oude installatie demonteren en verwijderen (verwarming, sanitair, …)  Info block
- Gebruikt manuele en elektrische werktuigen (schroevendraaier, sleutels, slijpschijf, …)
- Sorteert afval en voert het af volgens de voorschriften
- Gebruikt hulpmiddelen voor het verplaatsen van zware lasten  Info block
Kennis van demontagetechnieken  Info block
Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken  Info block
Kennis van veiligheidsvoorschriften  Info block
Sanitaire en verwarmingselementen plaatsen  Info block
- Raadpleegt technische bronnen
- Plaatst verwarmingselementen (verwarmingsketel, brandstoftank, verwarmingslichamen, …)
- Plaatst sanitaire elementen, aanverwante toestellen en installaties (wastafels, kranen, closetpotten, douches en baden, valpijpen, drukreductietoestellen, …)
- Maakt openingen en monteert kokers of roosters voor de ventilatie van ruimtes
- Spoelt de installatie schoon
- Vult de installatie stapsgewijze, zodat de lucht regelmatig en volledig kan ontsnappen
- Meet de schoorsteentrek en sluit afvoerleidingen voor rookgassen aan op de schoorsteen
- Brengt isolatie- en beschermingsmateriaal aan op toestellen, leidingen en andere onderdelen van de sanitaire of CV-installatie  Info block
Kennis van bevestigingstechnieken  Info block
Kennis van veiligheidsvoorschriften  Info block
Kennis van veiligheidsnormen met betrekking tot gas  Info block
Kennis van filtratietechnieken  Info block
Kennis van ventilatieprincipes  Info block
Basiskennis van energieprestatiewetgeving (EPB-decreet)  Info block
Kennis van technieken voor verbeterde energieprestatie van gebouwen  Info block
Inbouw- of opbouwleidingen plaatsen en aansluiten op de verwarmings- en sanitaire elementen (staal, koper, PVC, polyethyleen, ...)  Info block
- Raadpleegt technische bronnen
- Gebruikt manuele, elektrische en elektropneumatische werktuigen (slijpschijf, buissnijder, zaag, …)
- Zet leidingtracés uit op basis van een ontwerptekening, rekening houdend met esthetische aspecten en efficiëntie van de tracés
- Spoort de ligging van nutsleidingen op
- Past het ontwerp van de installatie aan onvoorziene hindernissen aan
- Kiest buizen in functie van de toepassing (aan- en afvoer van gas, water onder druk, rookgassen, …)
- Brengt buizen op maat, rekening houdend met overlap en beugelafstanden, en ontbraamt ze
- Kalibreert buizen zodat koppelingen correct aangesloten kunnen worden
- Buigt buizen warm of koud (met een plooitang, hydraulisch gereedschap, …)
- Maakt lucht- en waterdichte koppelingen tussen buizen (door lassen, solderen, felsen, draadsnijden, flensen, moffen, persfittings, lijmen, stuiklassen, trekvaste koppelingen, …)
- Monteert bevestigingsmiddelen volgens het tracé en afhankelijk van het materiaal van de leidingen
- Bevestigt leidingen, rekening houdend met de expansie van materiaal
- Monteert leidingappendages (stopkranen op gasleidingen, vul- en aftapkranen, circulatiepomp, expansievat, veiligheidsklep, ontluchter, thermostatische kranen, …)
- Verbindt onderdelen van de sanitaire of CV-installatie en sluit ze aan op diverse leidingnetten (elektriciteit, gas, water, …)
- Brengt het leidingnet op beproevingsdruk en voert controles uit (koppelingen en aansluitstukken van leidingen, waterpeil in de spoelbakken, gasdebiet, …)  Info block
Kennis van veiligheidsvoorschriften  Info block
Kennis van veiligheidsnormen met betrekking tot gas  Info block
Kennis van normen voor gasleidingen (kleur)  Info block
Kennis van berekeningen voor debiet, gelijktijdigheidscoëfficiënt en waarschijnlijkheidsdebiet van waterleidingen  Info block
Kennis van diameterbepaling  Info block
Kennis van eigenschappen en compatibiliteit van buizen (koper, PVC, PE, buis-in-buis, …)  Info block
Kennis van buigtechnieken  Info block
Kennis van lastechnieken  Info block
Basiskennis van algemene mechanica  Info block
Basiskennis van elektriciteit  Info block
Afvoerleidingen installeren op afschot en de waterdichtheid ervan controleren  Info block
- Legt grond-, stand- en liggende leidingen voor de afvoer van water op afschot (hellingsgraad)
- Legt leidingen voor ontluchting en beluchting
- Plaatst sifons, luchtkleppen en ontkoppelingsstukken op de afvoerleidingen
- Verbindt de afvoerleiding met de dienstleiding en met de sanitaire toestellen door middel van hulpstukken  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Basiskennis van algemene mechanica  Info block
Kennis van het stromingsbeeld van afvalwater in de leidingen  Info block
Een diagnose stellen van defecten of storingen aan een installatie (gas- of waterlek, …)  Info block
- Controleert de installatie in zijn geheel en analyseert eventuele problemen
- Gebruikt beproevingspompen en gereedschap voor het controleren op dichtheid of het opsporen van lekkages (persapparaat, gaslekmeettoestel, open U-buismanometer, …)
- Controleert visueel op evidente foutoorzaken
- Controleert de water- en luchtdichtheid van sanitaire en verwarmingsinstallaties
- Controleert leidingen op verstopping  Info block
Kennis van veiligheidsvoorschriften  Info block
Kennis van testprocedures  Info block
Kennis van de wetgeving rond keuring en onderhoud van verwarmingsinstallaties  Info block
Defecte onderdelen vervangen of herstellen  Info block
- Raadpleegt technische bronnen
- Houdt zich aan de wettelijke voorschriften en de instructies van de fabrikant
- Vervangt of herstelt onderdelen van de CV- of sanitaire installatie (branders, radiatoren, leidingen, koppelingen, kranen, pompen, branders, radiatoren, …)
- Vervangt sanitaire en gastoestellen en hun uitrusting
- Reinigt verstopte afvoerleidingen
- Reinigt verstopte binnenleidingen van gas met een perspomp of vacuümpomp
- Reinigt of vervangt componenten van sanitaire en ventilatiesystemen (filters, luchtkanalen, …)  Info block
Kennis van veiligheidsvoorschriften  Info block
Kennis van veiligheidsnormen met betrekking tot gas  Info block
Druk, temperatuur, warmte-uitwisseling, … controleren en de instellingen aanpassen  Info block
- Raadpleegt technische bronnen
- Controleert de werkingsparameters van de installatie (keteltemperatuur, sproeiers, druk, rookindex, verbrandingsrendement,…)
- Stelt parameters manueel of computergestuurd in
- Houdt rekening met de technische vereisten van de installaties, het rendement, de aard en het gebruik van de ruimtes en de wensen van de klant  Info block
Kennis van meet- en regeltechniek  Info block
Kennis van regelsystemen  Info block
Basiskennis van energieprestatiewetgeving (EPB-decreet)  Info block
Sleuven graven  Info block
- Gebruikt manueel, elektrisch of elektropneumatisch gereedschap (hamer, slijpschijf, boorhamer, …)
- Maakt sleuven, nissen en doorboringen in vloeren en muren door te slijpen, te kappen en te boren volgens de uitgezette tracés
- Houdt leidingsleuven en werkputten droog met behulp van pompen
- Kiest een geschikte plaats om het overtollige water te lozen
- Monteert dak- en muurdoorvoeren en werkt de elementen van het dak- en muurcomplex opnieuw aan
- Herstelt de werf in zijn oorspronkelijke staat (plamuren, eenvoudig metselwerk, …)  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Kennis van werkingsprincipes voor het droog houden van leidingsleuven en werkputten  Info block
Kennis van stabiliteitsvoorschriften  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Werken aan:
Beveiligingen tegen drinkwatervervuiling  Info block
Brandbestrijdingsinstallaties (droge stijgleidingen, sprinklerinstallaties, …)  Info block
Individuele gasverwarmingstoestellen  Info block
Installaties voor gebruik van regenwater  Info block
Kranen, wastafels en gootstenen  Info block
Leidingnetten voor specifieke stoffen (perslucht, stikstof, zuren, …)  Info block
Overdruk- en drukreductietoestellen  Info block
Sanitair  Info block
Toestellen voor de behandeling van afvalwater (terugslagtoestellen, bezinkput, benzine-afscheider, …)  Info block
Ventilatie- en airconditioningsystemen voor huishoudelijk gebruik  Info block
Verwarming  Info block
Warmwatertoestellen op elektriciteit of gas (doorstroom- en voorraadboilers)  Info block
Waterbehandelingstoestellen (waterontharders, …)  Info block
WC-potten, geurafsluiters, stortbakken, valpijpen  Info block
Zonthermische systemen (zonneboilers, …)  Info block
Zwembaduitrusting (pompen, filters, ...)  Info block
Klimaatregelingsinstallaties (HVAC)  Info block
Werkzaamheden uitvoeren waarvoor een opleiding of attest vereist is:
VCA basisveiligheid  Info block
Habilitatie voor de aardgasinstallateur (CERGA)  Info block
Habilitatie voor de propaangasinstallateur (CERGA)  Info block
Controle en onderhoud van stookolietanks  Info block
Certificaat van bekwaamheid in vloeibare brandstoffen  Info block
Certificaat van bekwaamheid in gasvormige brandstoffen G1  Info block
Certificaat van bekwaamheid in gasvormige brandstoffen G2  Info block
Certificaat van bekwaamheid in gasvormige brandstoffen G3  Info block
Certificaat van bekwaamheid inzake de verwarmingsaudit  Info block
Certificaat van bekwaamheid Hernieuwbare Energie-installateur  Info block
Certificaat van bekwaamheid als aspirant Hernieuwbare Energie-installateur  Info block
Koeltechnicus categorie I  Info block
Koeltechnicus categorie II  Info block
Koeltechnicus categorie III  Info block
Koeltechnicus categorie IV  Info block
BA4  Info block
BA5  Info block
Europese laskeuring EN-ISO 9606-1 (staal)  Info block
Europese laskeuring EN-ISO 9606-2 (aluminium)  Info block
PE-lasser  Info block
Een machine gebruiken waarvoor een opleiding of attest vereist is:
Heftruck  Info block
Hoogwerker  Info block
De materialen kiezen en de voorraad grondstoffen en verbruiksgoederen aanleggen  Info block
- Kiest het benodigde materieel en grondstoffen (buizen, koppelingen, kranen, wastafels, buissnijders, ...)
- Plaatst bestellingen voor materieel en grondstoffen
- Beschermt materieel en grondstoffen tegen ongewenste vochtigheid, temperatuur of lichtinval  Info block
Kennis van onderdelen van sanitaire en verwarmingsinstallaties  Info block
Basiskennis van voorraadbeheer  Info block
Vloerverwarming installeren  Info block
- Legt buizen voor vloerverwarming op de ondervloer volgens een regelmatig patroon en afstand in functie van het benodigde vermogen
- Bevestigt de buizen met behulp van klemmen op het draadnet, bevestigingsrails of een voorgeprofileerde isolatieplaat
- Sluit vloerverwarmingsgroepen aan op de collector van de centrale verwarmingsinstallatie
- Plaatst thermostatische kranen, voelers en warmtebegrenzers voor het regelen van de temperatuur  Info block
Kennis van bevestigingstechnieken  Info block
Kennis van regelsystemen voor het afstellen van de verwarmingsinstallatie  Info block
Een installatie voor gecontroleerde mechanische ventilatie (GMV) installeren of vervangen  Info block
- Monteert de luchtafzuigingsunit en de luchtafzuigingskanalen (steekverbindingen, kniebochten, flexibele slangverbindingen, …)
- Maakt de verbindingen van de afzuigingskanalen luchtdicht
- Monteert hulpstukken (afzuigventielen, geluidsdempers, dakdoorvoeren, …)
- Stelt de installatie in gebruik en controleert de werking ervan
- Reinigt de installatie  Info block
Kennis van bevestigingstechnieken  Info block
Kennis van de werkingsprincipes van een ventilatiesysteem  Info block
Een centraal airconditioningssysteem installeren  Info block
- Monteert luchtroosters, luchtkanalen, luchtgroepen en de bijhorende toestellen
- Sluit de onderdelen aan op tapwater-, gekoeld water-, stoom-, sanitaire en verwarmingsleidingen
- Stelt de installatie in gebruik en controleert de werking
- Stelt het airconditioningssysteem af volgens de aard en het gebruik van de ruimtes en de wensen van de klant  Info block
Kennis van de werkingsprincipes van een airconditioningsysteem  Info block
Een op afstand bediende verwarmingsketel regelen  Info block
- Stelt de regelsystemen voor het op afstand bedienen van een verwarmingsinstallatie in volgens opgegeven parameters of de wensen van de klant  Info block
Kennis van domotica  Info block
Een binnen- of buitenvoeler installeren en afstellen voor het regelen van de temperatuur  Info block
- Plaatst thermostatische kranen op de juiste wijze t.o.v. vensters en venstertabletten
- Plaatst een binnenvoeler in de referentieruimte, op een binnenmuur weg van de warmtebron(nen)
- Plaatst een buitenvoeler aan de gevel op een beschutte plaats
- Sluit de binnen- of buitenvoeler aan op de centrale verwarmingsinstallatie en het elektriciteitsnetwerk
- Bedient de regeleenheden van verschillende types thermostaten (klokthermostaat, kamerthermostaat, …)
- Stelt de thermostaat af volgens de aard en het gebruik van de ruimtes en de wensen van de klant  Info block
Basiskennis van elektrotechniek  Info block
Kennis van domotica  Info block
Sanitair meubilair assembleren en plaatsen  Info block
- Gebruikt meet- en controle-instrumenten (plooimeter, schuifmaat, waterpas, ...)
- Monteert en plaatst de interieurelementen volgens een montageschema
- Bevestigt de interieurelementen aan muren of vloeren
- Werkt de aansluiting tussen de interieurelementen en de rest van het interieur af
- Monteert meubelbeslag volgens de detailschets (scharnieren, sloten, schuifgeleiders, …)
- Integreert glas, spiegels, … in de interieurelementen
- Sluit nutsvoorzieningen aan op de geïnstalleerde interieurelementen (elektriciteit, water, …)  Info block
Kennis van bevestigingstechnieken  Info block
Kennis van houtverbindingen  Info block
Kennis van afwerkingstechnieken  Info block
Basiskennis van elektriciteit  Info block
Toestellen op de elektriciteitskast aansluiten (sanitaire afvalcomprimeerder, geiser, handdroger, …)  Info block
- Raadpleegt technische bronnen
- Sluit verschillende onderdelen van laagspanningsinstallaties aan op de elektriciteitsinstallatie met behulp van geleiders
- Controleert de werking van de differentieelschakelaar
- Controleert de werking van de aangesloten toestellen  Info block
Basiskennis van elektriciteit  Info block
Basiskennis van elektrotechniek  Info block
Kennis van het AREI (Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties)  Info block
Schoorsteenpijpen schoonmaken  Info block
- Houdt zich aan de wettelijke voorschriften en de instructies van de fabrikant
- Meet de schoorsteentrek en controleert de staat van de schoorsteen (luchtdichtheid, blokkages, …)
- Bedekt de vloer voor de schoorsteenmond met een beschermende afdekfolie
- Sluit de schoorsteenmond af bij reiniging van bovenuit
- Reinigt de schoorsteen van boven- of onderuit met een kogel of een uitschuifbare schoorsteenveegborstel
- Voert onderhouds- en dichtingswerkzaamheden uit aan de schoorsteen (dichtingsmiddelen aanbrengen, klein metselwerk uitvoeren, …)
- Plaatst trekregelaars en flexibele binnenbuizen
- Reinigt kachels, haarden en branders
- Schrijft een attest uit voor de verzekering  Info block
Kennis van schoonmaaktechnieken  Info block
Kennis van verzekeringsattesten  Info block
Bekleding plaatsen (tegels, faience, tapijt, linoleum, ...)  Info block
Uitrusting voor specifieke installaties plaatsen (balneo- en hydrotherapie, zwembad, ...)  Info block
De klant adviseren over het soort installatie en de energiewijzen in functie van de ruimtes en de behoeften  Info block
- Berekent de benodigde capaciteit van branders en verwarmingslichamen volgens de aard en het gebruik van de ruimtes
- Stelt toestellen en installaties voor in functie van technische vereisten, noden en budget van de klant, verbruik, hernieuwbare energie, …
- Legt gebruiksvoorschriften uit aan de klant (instellen van de brander, thermostaat, …)
- Informeert de klant over de risico’s van verstoppingen van ventilatiesystemen en rookafvoerkanalen en de wetgeving hierop
- Informeert de klant over hernieuwbare energietoepassingen  Info block
Kennis van warmteverlies- en transmissieberekening  Info block
Kennis van diverse CV-systemen, (eigenschappen, voor- en nadelen, kostprijs, …)  Info block
Kennis van de wetgeving rond keuring en onderhoud van verwarmingsinstallaties  Info block
Kennis van technieken voor verbeterde energieprestatie van gebouwen  Info block
De activiteiten van een team coördineren  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Ambachtelijk bedrijf  Info block
KMO  Info block
Afwerking bouw  Info block
Bouw  Info block
Defensie  Info block
Verwarming  Info block
Als zelfstandige  Info block
Bij particulieren thuis  Info block
Blootstelling aan stof  Info block
Hanteren van lasten  Info block
Ongemakkelijke houdingen  Info block
Verplaatsingen tijdens het werk  Info block
Wachtdiensten  Info block
Werken met elektriciteit  Info block
Werkomgeving
Je werkt op werven voor nieuwbouw of renovatie of in gebruikte gebouwen binnen bouwondernemingen of kleine ondernemingen. Je komt in conctact met klanten. Soms werk je in het weekend of heb je wachtdiensten. Je hanteert lasten en werkt in ongemakkelijke houdingen (moeilijke bereikbaarheid van installaties).  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Installatie sanitaire en thermische installaties. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen voor het beroep Sanitair installateur en het beroep Monteur van centrale verwarmingsinstallaties/Brandertechnicus vind je op de website van onderwijskiezer.

Voor het oprichten van een eigen onderneming is een bewijs van beroepsbekwaamheid en kennis van bedrijfsbeheer nodig (K.B. van 29/01/2007 betreffende de beroepsbekwaamheid voor de uitoefening van zelfstandige activiteiten van het bouwvak en van de elektrotechniek, alsook van de algemene aanneming).  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:

Beroepskwalificatie niveau 4 - Chauffagist (m/v)

Beroepskwalificatie niveau 4 - Sanitarist (m/v)

ISCO-08-code:7126