Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 14-11-13
F160401  Info block
Interieurbouw  Info block
Andere benamingen
Geniesoldaat modulaire bouwwerken (m/v)  Info block
Inrichter van keukens (m/v)  Info block
Inrichter van stands (m/v)  Info block
Inrichtingsmonteur (m/v)  Info block
Inrichtingsmonteur van thermische en geluidsisolatie (m/v)  Info block
Inrichtingsmonteur van thermische isolatie (m/v)  Info block
Installateur van keukens (m/v)  Info block
Installateur van stands (m/v)  Info block
Interieurbouwer (m/v)  Info block
Monteur-plaatser van inrichtingen (m/v)  Info block
Monteur-plamuurder (m/v)  Info block
Monteur van cleanrooms (m/v)  Info block
Monteur van koelkamers (m/v)  Info block
Monteur van koelruimtes (m/v)  Info block
Monteur van prefabelementen (m/v)  Info block
Monteur van stands (m/v)  Info block
Monteur van valse plafonds (m/v)  Info block
Monteur van wanden (m/v)  Info block
Monteur-voeger-plamuurder (m/v)  Info block
Plaatser van gipskartonplaten (m/v)  Info block
Plaatser van keukens (m/v)  Info block
Plaatser van prefabwanden (m/v)  Info block
Plaatser van valse plafonds (m/v)  Info block
Plaatser van wanden (m/v)  Info block
Plaatser van wanden en plafonds (m/v)  Info block
Plamuurder (m/v)  Info block
Plamuurder-pleisteraar (m/v)  Info block
Pleisterwerker-plamuurder (m/v)  Info block
Standenbouwer (m/v)  Info block
Teamleider inrichtingswerken (m/v)  Info block
Voeger-plamuurder (m/v)  Info block
Monteur interieurinrichtingen (m/v)  Info block
Definitie
Assembleert prefabplaten of –modules volgens de veiligheidsregels (spaanplaten, gelaagde platen, gipsplaten). Plaatst wanden, bekledingen, vloeren of valse plafonds om de geometrische of akoestische kenmerken van een ruimte te corrigeren, een gebouw te isoleren of een interieur in te richten voor diverse doeleinden (winkels, …).
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: keukens, stands en modulaire prefabgebouwen inrichten.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De werf inrichten en beveiligen door het installeren van steigers, valbescherming, veiligheidslijnen en opslagplaatsen voor materiaal  Info block
- Bepaalt geschikte opslagplaatsen voor materiaal en gereedschap
- Stapelt materialen veilig en zonder schade
- Beschermt materiaal en gereedschap tegen ongewenste vochtigheid, temperatuur of lichtinval
- Zet materiaal, gereedschap, ladders, stellingen en hijstoestellen klaar  Info block
Kennis van veiligheidsvoorschriften  Info block
Kennis van hout en houtderivaten  Info block
Kennis van kenmerken van gipskartonplaten  Info block
Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken  Info block
Kozijnen en lijsten op maat maken en bevestigen  Info block
- Raadpleegt technische bronnen
- Gebruikt meet- en controle-instrumenten (schuifmaat, plooimeter, winkelhaak, …)
- Berekent benodigde hoeveelheden op basis van metingen (houten planken, plaatmateriaal, spijkers, schroeven, …)
- Kantrecht ruw hout
- Tekent de uit te zagen onderdelen af op gekantrecht hout of plaatmateriaal
- Zaagt onderdelen uit gekantrecht hout of plaatmateriaal volgens de aftekening
- Werkt onderdelen af en verbindt ze (schaven, boren, lijmen, houtverbindingen maken, …)
- Bevestigt interieurelementen aan andere constructie-onderdelen en werkt de aansluitingen af
- Stelt onvolkomenheden vast en werkt ze bij (haaksheid, aansluitingen, staat van de materialen, …)
- Draagt persoonlijke beschermingsmiddelen volgens de richtlijnen (veiligheidsschoenen, handschoenen, gehoor- en ademhalingsbescherming, …)  Info block
Kennis van hout en houtderivaten  Info block
Kennis van houtverbindingen  Info block
Kennis van bevestigingstechnieken  Info block
Kennis van lijmtechnieken  Info block
Kennis van aftekentechnieken  Info block
Een frame bevestigen en vloeren en verlaagde plafonds plaatsen  Info block
- Beschermt de ondergrond waarop gewerkt wordt bij risico op beschadigingen
- Gebruikt meet- en controle-instrumenten (schuifmaat, plooimeter, winkelhaak, vochtigheidsmeter, …)
- Bepaalt de inplanting van tussenwanden en plafonds op basis van een plan en zet ze uit
- Bepaalt de vlakheid en het niveau van muren, vloeren en plafonds
- Beoordeelt de staat van de ondergrond (stevigheid, cohesie, vochtigheidsgraad, …)
- Bewerkt oppervlakken voor (cement- en betonresten of loshangende bepleistering verwijderen, barsten dichten, …)
- Snijdt of knipt de profielen voor de onderstructuur op de juiste lengte  Info block
Kennis van veiligheidsvoorschriften  Info block
Kennis van bevestigingstechnieken  Info block
Kennis van kenmerken van profielen  Info block
Wanden en bekledingsplaten monteren  Info block
- Verwijdert losse en vaste elementen (meubels, stopcontacten, …)
- Gebruikt meet- en controle-instrumenten (schuifmaat, plooimeter, winkelhaak, …)
- Snijdt of zaagt plaatmateriaal op de juiste afmetingen
- Maakt sparingen in gipskartonplaten voor schakelaars, stopcontacten, …
- Bepaalt de onderlinge afstand van de plaatdragende elementen
- Schroeft of hamert plaatmateriaal op regelmatige afstanden tegen de onderstructuur vast
- Voegt isolatiematerialen samen en bevestigt ze (in spouwen, tegen muren of plafonds, …)
- Brengt een dampscherm aan volgens de instructies
- Verzekert de continuïteit van de isolatie  Info block
Kennis van kenmerken van gipskartonplaten  Info block
Kennis van hout en houtderivaten  Info block
Kennis van isolatieprincipes (koudebruggen, opstijgend vocht, luchtdichtheid, ...)  Info block
Basiskennis van elektriciteit  Info block
De voegen van de plaatstructuur opvullen en de structuur versterken  Info block
- Werkt voegen en schroef- of spijkerkoppen bij met voegspecie en voegbanden
- Verwijdert overtollig voegproduct
- Poliert de voegspecie af
- Brengt kooflijsten aan
- Versterkt uitspringende hoeken met een profiel of hoekversterking  Info block
Kennis van kenmerken van profielen  Info block
Kennis van plamuurtechnieken  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Een machine gebruiken waarvoor een opleiding of attest vereist is:
Heftruck  Info block
Hoogwerker  Info block
Werkzaamheden uitvoeren waarvoor een opleiding of attest vereist is:
VCA basisveiligheid  Info block
BA4  Info block
BA5  Info block
Europese laskeuring EN-ISO 9606-1 (staal)  Info block
Europese laskeuring EN-ISO 9606-2 (aluminium)  Info block
De inrichting realiseren van:
Boten  Info block
Campers, caravans, mobilhomes  Info block
Cleanrooms  Info block
Keukens  Info block
Koelkamers  Info block
Stands  Info block
Winkels  Info block
Interieurelementen in het atelier vervaardigen (keukenmeubels, …)  Info block
- Raadpleegt technische bronnen
- Gebruikt manuele, elektrische of CNC-gestuurde houtbewerkingsmachines (zagen, boren, schaaf- en schuurmachines, frezen, pers- en lijmwalsmachines, fineersnijmachine, kantenlijmmachine, …)
- Gebruikt meet- en controle-instrumenten (plooimeter, schuifmaat, waterpas, …)
- Zaagt platen of massief hout op de juiste afmeting volgens het productieplan
- Paart onderdelen om hun plaats en stand aan te geven
- Schaaft werkstukken vlak op de gewenste dikte
- Schuurt, profileert en doorboort werkstukken volgens de opgegeven maten en/of detailschets
- Snijdt fineerstroken op maat
- Controleert en sorteert bekledingen naargelang tekening, uitzicht en kwaliteit
- Lijmt en perst bekledingen en kantstroken op plaatmateriaal
- Lijmt kantstroken op de platen met een kantenlijmmachine
- Brengt beschermings- en afwerkingslagen aan met een borstel of spuitpistool, in een spuitcabine of door onderdompeling (lakken, vernissen, kleuren, patineren, …)
- Schuurt werkstukken op tussen twee verf- of afwerkingslagen
- Controleert de afgewerkte oppervlakken visueel
- Voert kleine herstellingen en retouches uit  Info block
Kennis van schrijnwerktechnieken  Info block
Kennis van zaagpatronen  Info block
Kennis van boorpatronen  Info block
Kennis van lijm-, stapel- en perspatronen  Info block
Kennis van conventionele paartekens  Info block
Kennis van het 32mm-systeem  Info block
Kennis van schuurafwijkingen en schuurrichtingen  Info block
Kennis van CNC-programmeertalen  Info block
Interieurelementen monteren en assembleren (keukenmeubels, …)  Info block
- Raadpleegt technische bronnen
- Gebruikt meet- en controle-instrumenten (plooimeter, schuifmaat, waterpas, ...)
- Gaat na of de muren loodrecht en de vloeren waterpas zijn en werkt ze indien nodig bij
- Plaatst en monteert de interieurelementen volgens een montageschema
- Bevestigt de interieurelementen aan muren of vloeren (nieten, nagelen, schroeven, lijmen, houtverbindingen, …)
- Werkt de aansluitingen met andere constructieonderdelen af
- Brengt waar nodig verstevigingen aan
- Monteert meubelbeslag volgens de detailschets (scharnieren, sloten, schuifgeleiders, …)
- Integreert glas, spiegels, … in de interieurelementen  Info block
Kennis van bevestigingstechnieken  Info block
Kennis van schrijnwerktechnieken  Info block
Kennis van afwerkingstechnieken  Info block
Kennis van houtverbindingen  Info block
Kennis van hout en houtderivaten  Info block
Basiskennis van elektriciteit  Info block
Basiskennis van loodgieterij  Info block
Sanitair (wastafel, badkuip, gootsteen, ...) en elektrische toestellen (her)plaatsen  Info block
- Sluit nutsvoorzieningen aan op de geïnstalleerde interieurelementen (elektriciteit, water, …)  Info block
Basiskennis van elektriciteit  Info block
Basiskennis van loodgieterij  Info block
Kennis van lastechnieken  Info block
Afwerken (schilderen, betegelen, decoreren, ...)  Info block
Soepele muur- en vloerbekleding en isolatielagen aanbrengen  Info block
Plaatsen van:
Spanplafonds  Info block
De stand van zaken van de werkzaamheden opvolgen en de uitvoering controleren  Info block
- Bepaalt de geëigende werkvolgorde
- Controleert de kwaliteit, de voorbereiding en de plaatsing van materialen en elementen
- Meet afmetingen, niveaus en haaksheid na en voert visuele controles uit (verbindingen, staat van de materialen, …)
- Controleert of specifieke technieken goed werden uitgevoerd
- Gebruikt meet- en controle-instrumenten (plooimeter, schuifmaat, waterpas, ...)  Info block
Kennis van houtverbindingen  Info block
Kennis van constructienormen  Info block
De klant technisch adviseren bij de keuze van materialen  Info block
- Doet voorstellen over materialen, afwerking, design, …
- Houdt rekening met de noden van de klant, technische vereisten, gebruik, budget, duurzaamheid, …  Info block
Kennis van materialen en producten  Info block
De activiteiten van een team coördineren  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Ambachtelijk bedrijf  Info block
Dienstverlenend bedrijf  Info block
KMO  Info block
Bouw  Info block
Defensie  Info block
Evenementen  Info block
Hout  Info block
Koetswerk  Info block
Watersport  Info block
Als zelfstandige  Info block
Blootstelling aan stof  Info block
Ongemakkelijke houdingen  Info block
Verplaatsingen tijdens het werk  Info block
Werken met elektriciteit  Info block
Werkomgeving
Je werkt op bouwwerven, industriële sites, … binnen bouw- of dienstverlenende ondernemingen. Je komt in contact met klanten en maakt verplaatsingen, soms van meerdere dagen. Soms werk je in het weekend of in wachtdiensten. Je werkt soms op hoogte, hanteert lasten en draagt persoonlijke beschermingsmiddelen zoals veiligheidsschoenen, handschoenen, …  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Interieurbouw. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .

Voor het oprichten van een eigen onderneming is een bewijs van beroepsbekwaamheid en kennis van bedrijfsbeheer nodig (K.B. van 29/01/2007 betreffende de beroepsbekwaamheid voor de uitoefening van zelfstandige activiteiten van het bouwvak en van de elektrotechniek, alsook van de algemene aanneming).  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:

Beroepskwalificatie niveau 3 - Decor- en standenbouwer (m/v)

Beroepskwalificatie niveau 3 - Interieurbouwer (m/v)

ISCO-08-code:7115