Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 14-11-13
F160601  Info block
Gebouwen schilderen  Info block
Andere benamingen
Aanbrenger van kunsthars (m/v)  Info block
Aanbrenger van plamuur (m/v)  Info block
Behanger (m/v)  Info block
Gebouwschilder (m/v)  Info block
Hulpschilder (m/v)  Info block
Interieurschilder (m/v)  Info block
Letterschilder (m/v)  Info block
Plaatser van spanplafonds (m/v)  Info block
Plaatser van textielbehang (m/v)  Info block
Ploegbaas schilder- en decoratiewerken (m/v)  Info block
Schilder-afwerker (m/v)  Info block
Schilder-behanger (m/v)  Info block
Schilder-bijwerker (m/v)  Info block
Schilder-decorateur (m/v)  Info block
Schilder-glazenmaker (m/v)  Info block
Schilder-plamuurder (m/v)  Info block
Schilder-pleisterwerker (m/v)  Info block
Schilder-stoffeerder (m/v)  Info block
Teamleider schilderwerken (m/v)  Info block
Definitie
Werkt oppervlakken af en versiert ze door verf, hars, vernis, … aan te brengen na manuele of mechanische voorbereiding van de ondergrond. Plaatst muurbekleding (behang, stofbehang, …).
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: vloerbekleding plaatsen (vast tapijt, linoleum, …), ramen plaatsen, …  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De werf inrichten en beveiligen door het installeren van steigers, valbescherming, veiligheidslijnen en opslagplaatsen voor materiaal  Info block
- Kiest materiaal en gereedschap (verf, lijm, borstels, rollen, …)
- Bepaalt geschikte opslagplaatsen voor materiaal en gereedschap
- Schermt de niet te behandelen oppervlakken af (vloeren, stopcontacten, raamkozijnen, …)
- Verwijdert losse en vaste elementen (meubels, stopcontacten, spijkers, …)
- Plaatst ladders, stellingen, hoogtewerkers, … volgens de veiligheidsregels
- Schat in of het gebruik van een spuitpistool de moeite van de installatie loont
- Draagt persoonlijke beschermingsmiddelen volgens de richtlijnen (veiligheidsschoenen, handschoenen, ademhalingsbescherming, …)  Info block
Kennis van veiligheidsvoorschriften  Info block
Basiskennis van elektriciteit  Info block
De aard van de ondergrond identificeren (metselwerk, pleister, hout, metalen, plastic, ...) en de staat ervan controleren (gebreken, beschadiging, ...)  Info block
Kennis van chemische en fysische verschijnselen m.b.t. gebouwen (porositeit, capillariteit, condensatie, alkaliteit, corrosie, uitzetting en inkrimping van materialen, schimmelvorming, …)  Info block
De te bekleden ondergrond klaarmaken en plamuur, grondverf, ... aanbrengen  Info block
- Gebruikt manueel en elektrisch gereedschap (heteluchtbrander, schuurmachine, krabbers, plamuurmes, …)
- Bepaalt welk oppervlak welke behandeling moet krijgen
- Stemt producten en werkwijze af op de aard en de staat van de ondergrond
- Reinigt en ontstoft de te behandelen oppervlakken
- Verwijdert oude verf-, vernis- en muurbekledingslagen (afbijten, afbranden, afschuren, afstomen, …)
- Voert kleine herstellingen uit aan pleister- en metselwerk (gaten en barsten vullen, hervoegen, …)
- Schuurt of polijst de te behandelen oppervlakken
- Brengt een indringingslaag aan op hout en pleisterwerk
- Verlijmt vochtschermen op de muren met lood-, aluminium- en polystyreenbladen  Info block
Kennis van veiligheidsvoorschriften  Info block
Kennis van de kenmerken van plamuur  Info block
Kennis van plamuurtechnieken  Info block
Basiskennis van metselwerk  Info block
Kennis van oorzaken van en behandelingen tegen vocht  Info block
De verf klaarmaken  Info block
- Houdt zich aan de gebruiksaanwijzing
- Stelt kleurtonen samen volgens de monsters
- Maakt de verf aan tot een vloeibaar en homogeen mengsel  Info block
Kennis van de kenmerken van verf  Info block
Kennis van kleuren en kleurbenamingen  Info block
Kennis van mengverhoudingen  Info block
De eerste, de tussen- en de afwerkingslagen aanbrengen  Info block
- Kiest de kleur van de grondlaag in functie van de afdeklaag
- Brengt gelijkmatige lagen verf of vernis aan
- Gebruikt manueel gereedschap (borstels, rollen, strijkbord, spuitpistool, …)
- Regelt luchtdruk en verfdebiet van een spuitpistool in functie van het beoogde effect
- Houdt zich aan de droogtijd van de aangebrachte producten
- Schuurt of polijst de aangebrachte productlagen
- Werkt onvolkomenheden bij  Info block
Kennis van de kenmerken van verf  Info block
Kennis van schildertechnieken met een borstel  Info block
Kennis van schildertechnieken met een strijkbord  Info block
Kennis van schildertechnieken met een rol  Info block
Kennis van schildertechnieken met een spuitpistool  Info block
Kennis van types spuitpistolen (lage luchtdruksysteem, hoge luchtdruksysteem, elektrostatisch)  Info block
Basiskennis van elektrostatica (spuitpistolen)  Info block
De muurbekleding voorbereiden en lijmen  Info block
- Controleert de vlakheid van muren en de horizontaliteit van vloeren en plafonds en toetst ze aan de tolerantiedrempels
- Maakt lijm aan en bewaart hem volgens de voorschriften
- Tekent afmetingen op het bekledingsmateriaal af
- Snijdt bekledingsmateriaal volgens de aftekening
- Strijkt de muren en/of het bekledingsmateriaal in met lijm
- Plakt de stroken bekledingsmateriaal tegen de muur zonder luchtbellen of rimpels
- Laat patronen op elkaar aansluiten
- Voorkomt beschadigingen of lijmvlekken op het bekledingsmateriaal  Info block
Kennis van tolerantienormen  Info block
Kennis van lijmtechnieken  Info block
Kennis van aftekentechnieken  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Werkzaamheden uitvoeren waarvoor een opleiding of attest vereist is:
VCA basisveiligheid  Info block
BA4  Info block
Werken op hoogte  Info block
Een machine gebruiken waarvoor een opleiding of attest vereist is:
Hoogwerker  Info block
Plamuur aanbrengen:
Met een spons  Info block
Op basis van pleisterkalk  Info block
Sierpleister  Info block
Voegspecie  Info block
Waterdichte pleister  Info block
Verftechnieken uitvoeren:
Decoratieve randen  Info block
Een muur sauzen  Info block
Hoogglans  Info block
Patineren  Info block
Sjabloneren  Info block
Sponstechniek  Info block
De werf opruimen en schoonmaken (materiaal, werktuigen, ...)  Info block
- Reinigt gereedschap na de werkzaamheden of bij het overgaan op een andere verfsoort
- Bewaart gereedschap en producten volgens de richtlijnen
- Verwijdert beschermings- en afplakmateriaal
- Sorteert afval en restproducten en voert ze af volgens de richtlijnen  Info block
Kennis van schoonmaaktechnieken  Info block
Prefabelementen in pleisterkalk, stuc, ... plaatsen  Info block
- Gebruikt manuele werktuigen (plamuurmes, troffel, …)
- Maakt mortel en lijm aan volgens de richtlijnen
- Bevestigt ornamenten op muren en plafonds en werkt ze af (bijpleisteren, opschuren, …)
- Brengt een spanplafond aan  Info block
Kennis van mortelsoorten (gebruik, eigenschappen, ...)  Info block
Kennis van lijmtechnieken  Info block
Decoratieve effecten en versieringen realiseren (vals marmer, trompe-l'oeil, ...)  Info block
- Voert eenvoudig patineerwerk uit
- Voert gewapend of structuurschilderwerk uit
- Realiseert versieringen (spattechnieken, sjablonen, polychromeren, …)
- Brengt afwerkingskoorden, afdek- of sierlijsten aan
- Brengt beletteringen en publiciteitselementen aan (schilderen, plakken, …)
- Brengt bladmetalen aan (bladgoud, bladzilver, …)  Info block
Kennis van decoratieve technieken (patineren, spattechnieken, sjablonen, strijkbord, …)  Info block
Een glaselement vervangen  Info block
- Verwijdert glaselementen uit sponningen, kaders, muren, …
- Snijdt glaselementen op maat
- Werkt sponningen, kaders, … waar nodig bij
- Bevestigt decoratief glas en spiegels en werkt af (met glaslatten, afkitten, …)  Info block
Kennis van technieken voor het snijden en monteren van glas  Info block
Tegels snijden en leggen  Info block
- Zaagt of snijdt tegels, vloerdelen en plinten op maat (ook in verstek)
- Plaatst de pastegels op hoogte
- Bepaalt het legpatroon volgens de indeling van de ruimtes
- Bepaalt de beginlijn en bakent werkstroken af door het spannen van koorden
- Maakt mortel of lijm aan en spreidt deze geleidelijk uit over het te bekleden oppervlak
- Plaatst tegels volgens het opgegeven patroon
- Controleert de haaksheid, de hoogte en de pas van de tegels en werkt indien nodig bij
- Gebruikt meet- en controle-instrumenten (waterpas, plooimeter, winkelhaak, …)  Info block
Kennis van snijtechnieken  Info block
Kennis van pas- en loodtechnieken  Info block
Kennis van technieken om tegels te plaatsen  Info block
Kunsthars aanbrengen  Info block
- Houdt zich aan de richtlijnen en veiligheidsvoorschriften
- Veegt onmiddellijk schoon na het aanbrengen van kunsthars om verharding tegen te gaan  Info block
Kennis van veiligheidsvoorschriften voor het werken met schadelijke producten  Info block
Een soepele bekleding plaatsen (linoleum, vast tapijt, kunststoftegels, ...)  Info block
- Gebruikt meet- en controle-instrumenten (waterpas, plooimeter, winkelhaak, ...)
- Bewerkt het oppervlak voor (oneffenheden wegwerken, gaten en scheuren vullen, …)
- Controleert of het voorbewerkte oppervlak waterpas en de ruimte haaks is
- Tekent randen en hoeken af op de soepele bekleding en snijdt ze op maat
- Hecht soepele bekledingsmaterialen door te lijmen, maroufleren, ...
- Brengt zelfklevend bekledingsmateriaal aan
- Werkt de randen af met plinten of profielen  Info block
Kennis van snijtechnieken voor soepele bekleding  Info block
Kennis van aftekentechnieken  Info block
Kennis van technieken om soepele bekleding te plaatsen  Info block
Akoestische of thermische isolatie plaatsen  Info block
- Voegt isolatiematerialen samen en bevestigt ze (in spouwen, tegen muren of plafonds, …)
- Brengt een dampscherm aan volgens de instructies
- Verzekert de continuïteit van de isolatie  Info block
Kennis van isolatieprincipes (koudebruggen, opstijgend vocht, luchtdichtheid, ...)  Info block
Sanitair (wastafel, badkuip, gootsteen, ...) en elektrische toestellen (her)plaatsen  Info block
Basiskennis van elektriciteit  Info block
Basiskennis van loodgieterij  Info block
Kennis van lastechnieken  Info block
Een prijsraming opstellen en de klant technisch advies geven  Info block
- Berekent de benodigde materialen, producten en werkuren voor een bepaald werk
- Maakt een schatting of berekening van de kosten
- Stelt materialen en toepassing voor aan de klant in functie van technische vereisten, noden en budget, duurzaamheid, …
- Geeft advies over kleuren, patronen, …
- Informeert de klant over mogelijke hinder van de werkzaamheden  Info block
Kennis van oppervlakte- en volumeberekeningen  Info block
Kennis van prijsberekeningen  Info block
Kennis van meetstaten en lastenboeken  Info block
Kennis van kleuren en kleurbenamingen  Info block
Kennis van materialen en producten  Info block
De activiteiten van een team coördineren  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Ambachtelijk bedrijf  Info block
KMO  Info block
Afwerking bouw  Info block
Bouw  Info block
Renovatie  Info block
Als zelfstandige  Info block
Bij particulieren thuis  Info block
Blootstelling aan geuren  Info block
In openlucht  Info block
Ongemakkelijke houdingen  Info block
Op grote hoogte  Info block
Verplaatsingen tijdens het werk  Info block
Werken met chemische stoffen  Info block
Werkomgeving
Je werkt op werven voor nieuwbouw of renovatie binnen bouwondernemingen of ambachtelijke ondernemingen. Je komt in contact met klanten, werkt op hoogte en draagt persoonlijke beschermingsmiddelen (veiligheidsschoenen, handschoenen, harnas, …).  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Gebouwen schilderen. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .

Voor het oprichten van een eigen onderneming is een bewijs van beroepsbekwaamheid en kennis van bedrijfsbeheer nodig (K.B. van 29/01/2007 betreffende de beroepsbekwaamheid voor de uitoefening van zelfstandige activiteiten van het bouwvak en van de elektrotechniek, alsook van de algemene aanneming).
Werknemers die op een stelling werken, moeten een opleiding veilig werken op hoogten volgen (K.B. van 31/08/2005 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte).  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:

Beroepskwalificatie niveau 3 - Schilder-decorateur (m/v)

ISCO-08-code:7131