Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 14-11-13
F160801  Info block
Tegels en houten vloeren plaatsen  Info block
Andere benamingen
Arbeider tegelzetter (m/v)  Info block
Helper tegelzetter (m/v)  Info block
Installateur-polijster van industriële tegelvloeren (m/v)  Info block
Mozaïekwerker (m/v)  Info block
Parketlegger (m/v)  Info block
Parketlegger-schrijnwerker (m/v)  Info block
Parketteur (m/v)  Info block
Parketvloerlegger (m/v)  Info block
Plaatser van faiences (m/v)  Info block
Plaatser van graniet (m/v)  Info block
Plaatser van marmer (m/v)  Info block
Plaatser van mozaïeken (m/v)  Info block
Plaatser van natuursteen (m/v)  Info block
Plaatser van parketvloeren (m/v)  Info block
Plaatser van sierschouwen (m/v)  Info block
Plaatser van stenen bekleding (m/v)  Info block
Schuurder-coater van parketvloeren (m/v)  Info block
Teamleider tegelzetten (m/v)  Info block
Tegelzetter (m/v)  Info block
Tegelzetter-mozaïekwerker (m/v)  Info block
Tegelzetter-plaatser van faiences (m/v)  Info block
Tegelzetter-plaatser van faiences-mozaïekwerker (m/v)  Info block
Vloerder (m/v)  Info block
Vloerder-tegelzetter (m/v)  Info block
Definitie
Bekleedt horizontale of verticale oppervlakken door het vastmetselen, vastlijmen of fixeren van harde materialen (tegels, faiences, sierstenen, …). Houdt zich aan de veiligheidsregels.
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: parketvloeren installeren, inrichtingswerkzaamheden uitvoeren.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De werfzone inplanten (beveiliging, opslag van de uitrusting en de materialen, ...)  Info block
- Bepaalt geschikte opslagplaatsen voor materiaal en gereedschap
- Beschermt materiaal en gereedschap tegen ongewenste vochtigheid, temperatuur of lichtinval
- Stapelt materialen veilig en zonder schade
- Reinigt en voert klein onderhoud uit aan machines en gereedschap  Info block
Kennis van veiligheidsvoorschriften  Info block
Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken  Info block
De bestaande bekleding verwijderen en het puin afvoeren  Info block
- Gebruikt manueel en elektrisch gereedschap om bekledingen uit te breken (hamer en beitel, boorhamer, …)
- Verwijdert stopcontacten, sanitaire installaties en deuren en plaatst ze terug na de werken
- Haalt deuren uit de hengsels en schaaft ze bij indien nodig
- Sorteert afval en voert het af volgens de richtlijnen
- Draagt persoonlijke beschermingsmiddelen volgens de richtlijnen  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Basiskennis van elektriciteit  Info block
Basiskennis van loodgieterij  Info block
Akoestische of thermische isolatie plaatsen  Info block
- Verzekert de continuïteit bij het aanbrengen van thermisch en akoestisch isolatiemateriaal
- Brengt een scheidingsmembraan aan  Info block
Kennis van kenmerken van isolatiematerialen  Info block
Kennis van isolatieprincipes (koudebruggen, opstijgend vocht, luchtdichtheid, ...)  Info block
Kennis van geluidsisolatienormen  Info block
Kennis van de passiefhuisstandaard  Info block
Het te bekleden oppervlak bijwerken en cementpap aanbrengen  Info block
- Gebruikt meet- en controle-instrumenten (waterpas, plooimeter, winkelhaak, …)
- Controleert vlakheid, horizontaliteit, hoogteverschil en/of helling van de ondergrond
- Beoordeelt de staat van de te behandelen oppervlakken (vochtigheid, alkaliteit, verpoedering, …)
- Bepaalt of het te behandelen oppervlak geëgaliseerd of hersteld moet worden
- Werkt oneffenheden weg (beitelen, opruwen, gaten en scheuren opvullen met specie)
- Maakt dekvloerspecie aan
- Brengt de dekvloerspecie aan rekening houdend met het niveau (verloop)
- Strijkt de dekvloerspecie egaal met een dekvloerijzer (reilat)
- Brengt indien nodig profielen en matkaders aan in de dekvloer  Info block
Basiskennis van metselwerk  Info block
Kennis van mortelsoorten (gebruik, eigenschappen, ...)  Info block
Kennis van pas- en loodtechnieken  Info block
Kennis van tolerantienormen  Info block
Kennis van veiligheidsvoorschriften  Info block
De uitlijning van de bekleding bepalen volgens de indeling van de ruimtes  Info block
- Raadpleegt technische bronnen
- Gebruikt meet- en controle-instrumenten (waterpas, plooimeter, winkelhaak, …)
- Voert dimensionale berekeningen uit (oppervlakte, volume, niveaus, …)
- Plaatst de pastegels op hoogte
- Bepaalt het legpatroon volgens de indeling van de ruimtes
- Bepaalt de beginlijn en bakent werkstroken af door het spannen van koorden  Info block
Kennis van pas- en loodtechnieken  Info block
Kennis van tolerantienormen  Info block
De bekledings- en afwerkingsmaterialen op maat brengen (plinten, afdeklatten, …)  Info block
- Gebruikt meet- en controle-instrumenten (schuifmaat, plooimeter, winkelhaak, …)
- Knipt tegels uit met een tang
- Zaagt of snijdt tegels, vloerdelen en plinten op maat (ook in verstek)
- Kort afdeklatten op de gepaste lengte af
- Maakt gaten in tegels met een punthamer  Info block
Kennis van snijtechnieken  Info block
Kennis van aftekentechnieken  Info block
Kennis van veiligheidsvoorschriften  Info block
Tegels op muren en vloeren plaatsen en hun haaksheid controleren  Info block
- Gaat de gelijke dikte van de tegels na
- Dompelt de tegels onder indien nodig
- Mengt tegels uit verschillende verpakkingen
- Plaatst tegels volgens het opgegeven patroon
- Controleert de haaksheid, de hoogte en de pas van de tegels en werkt indien nodig bij
- Gebruikt meet- en controle-instrumenten (waterpas, plooimeter, winkelhaak, …)  Info block
Kennis van technieken om tegels te plaatsen  Info block
Kennis van technieken voor het plaatsen van vloer- en plafondbekleding  Info block
Kennis van technieken voor het plaatsen van muurbekleding  Info block
Kennis van pas- en loodtechnieken  Info block
Kennis van tolerantienormen  Info block
Tegels, faiences, plinten, afdeklatten, … vastzetten door lijmen of cementeren  Info block
- Maakt mortel aan en spreidt deze geleidelijk uit over het te bekleden oppervlak
- Maakt lijm aan en smeert deze op het te bekleden oppervlak met een getande spatel
- Past verschillende lijmtechnieken toe (floaten, buttering, dubbel verlijmen, …)
- Klopt de tegels zachtjes aan met een rubberen hamer
- Brengt voegspecie aan op de tegels en wast ze in
- Droogt voegen met droogpoeder en effent ze met een borstel
- Poetst de tegels op met een spons of natte doek
- Plaatst afwerkingsmaterialen (plinten, hoekprofielen, afdeklatten, …)
- Verwijdert te hoog zittende randisolatie
- Vult voegen indien nodig op met silicone  Info block
Kennis van technieken om tegels te plaatsen  Info block
Kennis van technieken voor het plaatsen van muurbekleding  Info block
Kennis van technieken voor het plaatsen van vloer- en plafondbekleding  Info block
Kennis van mortelsoorten (gebruik, eigenschappen, ...)  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Werkzaamheden uitvoeren waarvoor een opleiding of attest vereist is:
VCA basisveiligheid  Info block
Bekleding plaatsen in:
Granito (terrazzo)  Info block
Hout  Info block
Houten vloerdelen  Info block
Kurk  Info block
Laminaat  Info block
Leisteen  Info block
Marmer  Info block
Natuursteen  Info block
Terracotta  Info block
Zandsteen  Info block
Parketvloeren afwerken, renoveren of herstellen  Info block
- Werkt de randen van parket- en laminaatvloeren af met plinten, profielen of afdeklatten
- Drevelt zo nodig spijkerkoppen in en stopt de gaten
- Schuurt een nieuwe of bestaande parketvloer op met een schuurmachine
- Maakt de vloer schoon en stofvrij
- Brengt een afwerkingslaag aan op de parketvloer (lak, olie, was, …)
- Zet losse vloerdelen vast
- Vervangt beschadigde vloerdelen rekening houdend met de bestaande vloer (patroon, kleur, afwerking, …)  Info block
Kennis van hout en houtderivaten  Info block
Kennis van drevel- en stopmethoden  Info block
Kennis van kleur- en nerfpatronen  Info block
Parket plaatsen  Info block
- Tekent afmetingen, randen en hoeken af op vloerdelen
- Brengt vloerdelen op maat door te zagen of te schaven
- Gebruikt manueel en elektrische houtbewerkingsgereedschap (verstekzaag, handzaagmachine, cirkelzaag, …)
- Legt een tussenvloer en bevestigt hem indien vereist op de ondervloer
- Meet de horizontaliteit van de tussenvloer na
- Zet de bovenste vloerdelen uit volgens het vereiste legpatroon of de indeling van de ruimte
- Bevestigt de bovenste vloerdelen op de tussenvloer  Info block
Kennis van hout en houtderivaten  Info block
Kennis van kleur- en nerfpatronen  Info block
Kennis van houtbewerkingstechnieken  Info block
Kennis van technieken om parket te zagen  Info block
Kennis van bevestigingstechnieken  Info block
Kennis van aftekentechnieken  Info block
Industriële vloeren leggen  Info block
- Beoordeelt de aard en de staat van de ondergrond
- Plaatst een wapeningsnet
- Gaat na of de wapening de nodige stijfheid heeft en niet kan verschuiven door de uitgeoefende druk
- Zet referentiepeilen uit vanuit een vast punt (meterpas) om de hoogte/dikte van de vloer te bepalen
- Gebruikt meet- en controle-instrumenten (waterpas, laser, passlang, …)
- Beoordeelt de samenstelling van het beton en de condities voor een goede verwerkbaarheid (temperatuur, luchtvochtigheid, …)
- Stort of verpompt beton naar de af te werken vloer en verspreidt het
- Brengt het beton op de juiste hoogte (horizontaal of onder helling)
- Poliert de betonvloer manueel of machinaal (met een helikopter)
- Werkt het betonoppervlak af volgens de voorschriften (gepolierd, half gepolierd, gewassen, geribd, …)
- Brengt vloercoatings (epoxy of polyurethaan) en betonbeschermingsmiddelen (curing compound, …) aan
- Vormt zaagsneden en uitzetprofielen  Info block
Kennis van eigenschappen van beton  Info block
Kennis van betongiettechnieken  Info block
Kennis van tolerantienormen  Info block
Kennis van veiligheidsvoorschriften voor het werken met schadelijke producten  Info block
Mozaïek plaatsen  Info block
- Meet de plaats op waar tekeningen of decoraties moeten komen
- Smeert het te bekleden oppervlak in met lijm met een getande spatel
- Kleeft mozaïektegels in de juiste kleefrichting op de vloer of de muur en drukt ze aan
- Verwijdert kleefpapier of lijmresten  Info block
Kennis van lijmkarakteristieken  Info block
Kennis van soorten opus (romeins, incertum, reticulatum, ...)  Info block
Kunsthars aanbrengen  Info block
- Houdt zich aan de richtlijnen en veiligheidsvoorschriften
- Veegt onmiddellijk schoon na het aanbrengen van kunsthars om verharding tegen te gaan  Info block
Kennis van veiligheidsvoorschriften voor het werken met schadelijke producten  Info block
Sanitaire elementen verwijderen en terugplaatsen (wastafel, badkuip, gootsteen, …)  Info block
Basiskennis van elektriciteit  Info block
Basiskennis van loodgieterij  Info block
Specifieke dragers vervaardigen en betegelen of lambriseren (badkaders, sokkels, scheidingsmuurtjes, …)  Info block
Basiskennis van schrijnwerk  Info block
Marmerplaten op vloeren of meubels plaatsen (keukens, badkamers, …)  Info block
Een bekleding in keramiek plaatsen  Info block
Kennis van kenmerken van keramiek  Info block
Een prijsraming opstellen en de klant technisch advies geven  Info block
- Berekent de benodigde materialen, producten en werkuren voor een bepaald werk
- Maakt een schatting of berekening van de kosten
- Stelt materialen en toepassingen voor aan de klant in functie van de technische vereisten, noden en budget, duurzaamheid, isolerend vermogen, …
- Stelt een legplan op om de werken zo efficiënt en economisch mogelijk uit te voeren
- Geeft de klant advies over onderhoud en reiniging van de vloer  Info block
Kennis van oppervlakte- en volumeberekeningen  Info block
Kennis van prijsberekeningen  Info block
Kennis van meetstaten en lastenboeken  Info block
Kennis van materialen en producten  Info block
Kennis van het FSC-label  Info block
Kennis van onderhouds- en reinigingsvoorschriften  Info block
De activiteiten van een team coördineren  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Ambachtelijk bedrijf  Info block
KMO  Info block
Afwerking bouw  Info block
Bouw  Info block
Hout  Info block
Renovatie  Info block
Als zelfstandige  Info block
Bij particulieren thuis  Info block
Blootstelling aan stof  Info block
Hanteren van lasten  Info block
Ongemakkelijke houdingen  Info block
Verplaatsingen tijdens het werk  Info block
Werken met chemische stoffen  Info block
Werkomgeving
Je werkt binnen bouwondernemingen of ambachtelijke ondernemingen, soms in contact met klanten. Je werkt langdurig op de knieën en hanteert lasten.  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Tegels en houten vloeren plaatsen. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen voor het beroep Vloerder-tegelzetter en het beroep Parketlegger vind je op de website van onderwijskiezer.

Voor het oprichten van een eigen onderneming is een bewijs van beroepsbekwaamheid en kennis van bedrijfsbeheer nodig (K.B. van 29/01/2007 betreffende de beroepsbekwaamheid voor de uitoefening van zelfstandige activiteiten van het bouwvak en van de elektrotechniek, alsook van de algemene aanneming).  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:

Beroepskwalificatie niveau 3 - Dekvloerlegger (m/v)

Beroepskwalificatie niveau 3 - Tegelzetter (m/v)

ISCO-08-code:7122