Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 14-11-13
F161001  Info block
Dakbedekkingen plaatsen en renoveren  Info block
Andere benamingen
Dakafdichter (m/v)  Info block
Dakbedekkingsmonteur (m/v)  Info block
Dakdekker metalen daken (m/v)  Info block
Dakdekker schuine daken (m/v)  Info block
Dakwerker (m/v)  Info block
Dakwerker-galvaniseur (m/v)  Info block
Dakwerker-lauzelegger (m/v)  Info block
Dakwerker-leidekker (m/v)  Info block
Dakwerker-pannenlegger (m/v)  Info block
Dakwerker-plaatwerker (m/v)  Info block
Dakwerker-timmerman (m/v)  Info block
Dakwerker van historische monumenten (m/v)  Info block
Dakwerker van strodaken (m/v)  Info block
Dakwerker voor het plaatsen van zonnepanelen (m/v)  Info block
Galvaniseur (m/v)  Info block
Helper dakwerker (m/v)  Info block
Monteur van gevelbekleding (m/v)  Info block
Monteur van metalen gevel- en dakelementen (m/v)  Info block
Monteur zonnepanelen (m/v)  Info block
Plaatser van groendaken (m/v)  Info block
Plaatser van metalen dakbedekkingen (m/v)  Info block
Plaatser van zonnepanelen (m/v)  Info block
Specialist afdichtingen (m/v)  Info block
Teamleider dakwerken (m/v)  Info block
Teamleider van dakwerkers (m/v)  Info block
Dakdekker (m/v)  Info block
Definitie
Bewerkt dakbedekkingselementen (leistenen, dakpannen, staalplaten, …) voor en plaatst ze om gebouwen wind- en regenvrij te maken, in het kader van nieuwbouw- of renovatiewerkzaamheden. Houdt zich aan de veiligheidsregels. Dicht vooruitspringende delen af en plaatst afwateringssystemen voor regenwater (dakgoten, …).
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: eenvoudige structuurwerken uitvoeren, een team leiden.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De montagekenmerken van het oorspronkelijke dakwerk vaststellen  Info block
- Identificeert de bestaande dakopbouw
- Controleert de staat en de draagkracht van het daktimmer op stevigheid, haaksheid, vochtigheidsgraad, …
- Controleert de staat van de dakbedekking, de isolatie en andere samenstellende materialen
- Gebruikt meet- en controle-instrumenten (schuifmaat, winkelhaak, vochtigheidsmeter, …)  Info block
Kennis van dakconstructies  Info block
Kennis van constructienormen  Info block
Kennis van hout en houtderivaten  Info block
Dakbedekkings- en afdichtingstoebehoren tekenen en ontwerpen (nokribben, dakgoten, afvoerpijpen voor regenwater, schoorstenen, dakvensters, …)  Info block
- Berekent afmetingen en uitzetting
- Bepaalt het type daktoebehoren en de gebruikte materialen
- Tekent het daktoebehoren en alle onderdelen ervan uit in technische plannen
- Voorziet afwerking, isolatie en afdichting van daktoebehoren
- Gebruikt CAD-software
- Gebruikt meet- en controle-instrumenten (waterpas, plooimeter, winkelhaak, …)  Info block
Kennis van geometrie  Info block
Kennis van constructienormen  Info block
Kennis van technisch tekenen  Info block
Kennis van de passiefhuisstandaard  Info block
Het dak volledig of gedeeltelijk verwijderen en de spanten vervangen  Info block
- Verzekert de stabiliteit van de dakconstructie tijdens de demontage
- Vervangt onderdelen van de dakstructuur en verbindt ze met de muurplaat
- Sorteert afval en voert het af volgens de richtlijnen
- Draagt persoonlijke beschermingsmiddelen volgens de richtlijnen (valhelm, veiligheidsschoenen, veiligheidsharnas, …)  Info block
Kennis van veiligheidsvoorschriften  Info block
Kennis van demontagetechnieken  Info block
Kennis van bevestigingstechnieken  Info block
Isolatiematerialen verwijderen en plaatsen (glaswol, rotswol, afdichtingslagen, contralatten, …)  Info block
- Voert bestaand isolatiemateriaal af volgens de richtlijnen
- Tekent isolatiematerialen af en snijdt ze op maat
- Voegt isolatiematerialen samen en bevestigt ze in, op en onder de ribben en de vloeren
- Plaatst isolatiemateriaal tussen de binnendozen en de buitenplaten van metalen daken en gevels
- Verzekert de continuïteit van de isolatie en vermijdt luchtkamers in het dakcomplex
- Plaatst een dampscherm en/of waterkerende laag  Info block
Kennis van kenmerken van isolatiematerialen  Info block
Kennis van isolatieprincipes (koudebruggen, opstijgend vocht, luchtdichtheid, ...)  Info block
Kennis van de opbouw van meerlagige dakbedekking  Info block
Kennis van de passiefhuisstandaard  Info block
De locatie van dragers bepalen en ze plaatsen (panlatten, roeflatten, daklatten)  Info block
- Raadpleegt technische bronnen
- Lijnt het dak uit in functie van het dakoppervlak, de helling en de te gebruiken dakbedekking
- Plaatst een stijf of buigzaam onderdak
- Plaatst tengels en panlatten voor pannendaken
- Plaatst het latwerk en/of de beschieting voor leien, golfplaten, shingles, …  Info block
Kennis van veiligheidsvoorschriften  Info block
Kennis van constructienormen  Info block
Kennis van bevestigingstechnieken  Info block
Dakpannen, leistenen, staalplaten, … op maat brengen en plaatsen  Info block
- Raadpleegt technische bronnen
- Houdt zich aan de richtlijnen voor het plaatsen van verschillende dakbedekkingsmaterialen
- Draagt persoonlijke beschermingsmiddelen volgens de richtlijnen (valhelm, veiligheidsschoenen, veiligheidsharnas, …)
- Gebruikt manueel en elektrisch gereedschap (zaagmachine, buigmachine, boordmachine, …)
- Brengt dakbedekkingselementen op maat (pannen, leien, shingles, …)
- Bewerkt metalen platen (snijden, plooien, opkanten en felsen, …)
- Plaatst en bevestigt dakbedekkingsmaterialen (pannen, leien, shingles, …) door aanhaken, metselen, nagelen, verlijmen, …
- Verdeelt metalen dakbedekkingselementen op het dak in functie van de uit te voeren naadtypes
- Verbindt de langs- en dwarszijden van metalen dakbedekkingselementen (staande naad of roefnaad, aanhaking)  Info block
Kennis van aftekentechnieken  Info block
Kennis van technieken om materialen te snijden  Info block
Kennis van bevestigingstechnieken  Info block
Kennis van metaalbewerkingstechnieken  Info block
Kennis van de eigenschappen van metaalsoorten en legeringen (ferro en non-ferro)  Info block
Kennis van veiligheidsvoorschriften  Info block
Dakgoten en afvoerpijpen vervaardigen en plaatsen  Info block
- Raadpleegt technische bronnen
- Gebruikt manueel en elektrisch gereedschap (buigmachine, rolmachine, boordmachine, …)
- Tekent maten af op metaal en kunststof
- Brengt onderdelen in de juiste vorm en afmetingen
- Bouwt onderdelen samen (solderen, klinken, lijmen, …)
- Voorziet metalen elementen indien nodig van een coating
- Bevestigt hang- en bakgoten volgens de juiste hellingsgraad
- Plaatst systemen voor opvang en hergebruik van regenwater
- Sluit regenwaterafvoerpijpen aan op het rioleringssysteem
- Voert water- en geurdichte verbindingen uit
- Houdt rekening met de vrije werking, juiste bevestiging, waterdichte uitvoering en vlotte afvoer  Info block
Kennis van constructienormen  Info block
Kennis van principes voor gescheiden regenwateropvang  Info block
Kennis van metaalbewerkingstechnieken  Info block
Kennis van bevestigingstechnieken  Info block
Schrijnwerkelementen in het dak plaatsen en afdichten  Info block
- Raadpleegt technische bronnen
- Maakt uitsparingen in het dak
- Brengt schrijnwerkelementen ter plaatse en verankert ze aan de aansluitende constructie
- Gebruikt hulpmiddelen voor het verplaatsen van zware lasten (takel, hijsband, …)
- Bevestigt bewegende onderdelen aan de kozijnen
- Monteert beslag in of op de schrijnwerkelementen (schroeven, draaien, klikken, …)
- Werkt de aansluitingen tussen schrijnwerk en dak en andere dakdoorbrekingen wind- en waterdicht af
- Controleert onvolkomenheden aan het geplaatste schrijnwerk (loodrechte stand, …) en werkt indien nodig bij  Info block
Kennis van isolatieprincipes (koudebruggen, opstijgend vocht, luchtdichtheid, ...)  Info block
Kennis van de passiefhuisstandaard  Info block
Kennis van afdichtingsprocedés  Info block
Kennis van plaatsingstechnieken voor schrijnwerk  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Werkzaamheden uitvoeren waarvoor een opleiding of attest vereist is:
VCA basisveiligheid  Info block
Werken op hoogte  Info block
Certificaat van bekwaamheid Hernieuwbare Energie-installateur  Info block
Certificaat van bekwaamheid als aspirant Hernieuwbare Energie-installateur  Info block
Een machine gebruiken waarvoor een opleiding of attest vereist is:
Hoogwerker  Info block
Dakbedekkingselementen plaatsen:
Dakpannen  Info block
Dakstro (riet)  Info block
Fotovoltaïsche pannen  Info block
Glas  Info block
Hout  Info block
Leisteen  Info block
Metaal (zink, aluminium, titanium, ...)  Info block
Steen (lauze, ...)  Info block
De werf inrichten en beveiligen door het installeren van steigers, valbescherming, veiligheidslijnen en opslagplaatsen voor materiaal  Info block
- Raadpleegt technische bronnen
- Bepaalt geschikte opslagplaatsen voor materiaal en gereedschap
- Stapelt materialen veilig en zonder schade
- Beschermt materiaal en gereedschap tegen ongewenste vochtigheid, temperatuur of lichtinval
- Bakent de werkzone af met kegels, hekken, lichten, verkeersborden, …
- Voorziet doorgangen voor voetgangers en toegangen tot woningen en andere gebouwen tijdens de werken
- Schermt de werf indien nodig af met zeilen
- Plaatst collectieve beschermingsmiddelen (randbeveiliging, veiligheidsnetten, …)
- Zet materiaal en gereedschap klaar  Info block
Kennis van wettelijke bepalingen voor werfsignalisatie op de openbare weg  Info block
Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken  Info block
Kennis van veiligheidsvoorschriften  Info block
Een plat dak afdichten  Info block
- Reinigt de ondergrond en verwijdert plooien en blazen, vochtplekken en oude afdichtingslagen
- Verwijdert dakranden, kraallatten en daktoebehoren
- Brengt een losliggende scheidingslaag of hechtvernis aan op de ondergrond
- Plaatst een dampscherm volgens de voorgeschreven overlappingen en de ondergrond (losliggend, gekleefd, …)
- Plaatst isolatieplaten losliggend of bevestigt ze met warm bitumen, bitumineuze koudlijm, synthetische lijm of schroeven
- Vermijdt dat het isolatiemateriaal vochtig wordt
- Lijnt afdichtingsmateriaal uit op de ondergrond en snijdt het op maat zodat er zo weinig mogelijk naden ontstaan
- Legt afdichtingsmateriaal losliggend of hecht het op de ondergrond volgens de gepaste techniek (vloeibare bitumen, lassen met brander, lijm, schroeven, …)
- Vermijdt kruis- en tegennaden
- Verbindt overlappingen met hete lucht, een brander of koudlijm
- Dicht naden af met hete lucht, contactlijm of zelfklevende strips
- Brengt een zware of lichte schutlaag aan ter bescherming van de afdichtingslaag
- Werkt daktoebehoren (goten, schouwen, opkanten, dakranden, …) af met bitumen, metalen slabben, kleefvernis, dekstenen, dakrandprofielen, …  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Kennis van afdichtingsprocedés  Info block
Kennis van isolatieprincipes (koudebruggen, opstijgend vocht, luchtdichtheid, ...)  Info block
Kennis van de passiefhuisstandaard  Info block
Metalen gevelelementen monteren  Info block
- Gebruikt manueel en elektrisch gereedschap (zaagmachine, buigmachine, boordmachine, …)
- Brengt houten latten en metalen regelprofielen op maat
- Bevestigt latten en regelprofielen aan de gevel en lijnt ze uit
- Bevestigt metalen binnendozen aan de gevel
- Monteert buitenplaten op de binnendozen of plaatst sandwichpanelen
- Brengt afwerkingsprofielen op maat en bevestigt ze met schroeven, lijm of silicone
- Snijdt uitsparingen in de platen of snijdt de platen schuin af  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Kennis van bevestigingstechnieken  Info block
Kennis van metaalbewerkingstechnieken  Info block
Dakbedekkingselementen plaatsen:
Zonnepanelen (fotovoltaïsche cellen)  Info block
- Raadpleegt technische bronnen en houdt zich aan de voorschriften van de fabrikant
- Gebruikt meet- en controle-instrumenten (waterpas, plooimeter, winkelhaak, …)
- Controleert of de staat van het dak de plaatsing van zonnepanelen toelaat
- Versterkt waar nodig de dakstructuur of de dakbedekking
- Meet het dak op en bepaalt de plaats van profielen en zonnepanelen
- Realiseert waterdichte dakdoorbrekingen
- Monteert dakhaken en profielen op het dak en verifieert of ze waterpas en haaks staan
- Past indien nodig de dakbedekking aan ter hoogte van de dakhaken
- Monteert en zekert de zonnepanelen op de profielen
- Plaatst en verbindt sensoren waterdicht en gemakkelijk demonteerbaar
- Verbindt de zonnepanelen met de omvormer en met de aarding en sluit de omvormer aan op de verdeelkast  Info block
Kennis van bevestigingstechnieken  Info block
Basiskennis van elektriciteit  Info block
Kennis van plaatsingstechnieken voor zonnepanelen (uitgestelde plaatsing, half- of volledig geïntegreerde plaatsing, …)  Info block
Een groendak aanleggen en onderhouden  Info block
- Gaat na of de dakconstructie de plaatsing van een intensief of extensief groendak toelaat
- Plaatst de onderdelen van een groendak op de afdichtingslaag van het dak (beschermlagen, drainagematten, waterreservoirs, substraatlaag, …)
- Kiest begroeiing in functie van de substraatdikte en de aard van het groendak (vetplanten, mossen, grassen, …)
- Plaatst begroeiing op de substraatlaag (voorgekweekte matten, planten, zaaien, scheuten, …)
- Voert onderhoud aan het groendak uit (substraatlaag bijvoeren, doorgroei tegengaan, onkruid verwijderen, …)  Info block
Kennis van de opbouwprincipes van groendaken  Info block
Kennis van kenmerken van planten  Info block
Dakstenen (lauze, gneis, …) op maat brengen en op het dakgewelf plaatsen  Info block
Dakbedekkingselementen metselen (nokpannen, gevelpannen, …)  Info block
De projecties van een dakhelling op een schema uitzetten  Info block
- Meet de onderdelen van het dakwerk op
- Maakt werktekeningen op ware grootte en op schaal met maataanduiding (uit de hand en met hulpinstrumenten)
- Gebruikt CAD-software  Info block
Kennis van technisch tekenen  Info block
Asbestdaken verwijderen  Info block
- Sorteert asbesthoudend afval en voert het af volgens de richtlijnen  Info block
Kennis van asbestverwijderingsnormen  Info block
Kennis van de wetgeving m.b.t. blootstelling aan asbest  Info block
Draagstructuren monteren (steiger, schoren, platform, ...)  Info block
- Controleert of de ondergrond voldoende vlak en stevig is
- Houdt zich aan de opbouwvoorschriften van de fabrikant
- Beschermt de ondergrond (vloertegels, dakpannen, …) bij gevaar op beschadiging
- Verankert de draagstructuren of voorziet steunconstructies wanneer verankering niet mogelijk is
- Plaatst collectieve beschermingsmiddelen (leuningen, valbescherming, …)
- Zorgt voor een veilige toegang tot de werkvloeren
- Stabiliseert een constructie met stutten of schoren, rekening houdend met belasting, toegankelijkheid en veiligheid van de werkplek
- Demonteert de draagstructuren na de werkzaamheden, rekening houdend met de stabiliteit van de constructie  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Kennis van verankeringstechnieken  Info block
Kennis van het draagvermogen van steunpunten  Info block
Kennis van de wetgeving over werken op hoogte  Info block
Een prijsraming opstellen en de klant technisch advies geven  Info block
- Berekent de benodigde materialen, producten en werkuren voor een bepaald werk
- Maakt een schatting of berekening van de kosten
- Stelt materialen en toepassingen voor aan de klant in functie van de technische vereisten, noden en budget, duurzaamheid, isolerend vermogen, …
- Brengt de klant op de hoogte van de mogelijkheden op het vlak van hernieuwbare energietoepassingen  Info block
Kennis van oppervlakteberekeningen  Info block
Kennis van prijsberekeningen  Info block
Kennis van meetstaten en lastenboeken  Info block
Kennis van materialen en producten  Info block
Kennis van hernieuwbare energieconcepten  Info block
De activiteiten van een team coördineren  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Ambachtelijk bedrijf  Info block
KMO  Info block
Afwerking bouw  Info block
Bouw  Info block
Renovatie  Info block
Als zelfstandige  Info block
Bij particulieren thuis  Info block
Blootstelling aan stof  Info block
Hanteren van lasten  Info block
In openlucht  Info block
Ongemakkelijke houdingen  Info block
Op grote hoogte  Info block
Verplaatsingen tijdens het werk  Info block
Werkomgeving
Je werkt op werven voor nieuwbouw of renovatie binnen bouwondernemingen. Je komt in contact met klanten en maakt verplaatsingen, soms van meerdere dagen. Je werkt op hoogte en draagt persoonlijke beschermingsmiddelen zoals veiligheidsschoenen, handschoenen, veiligheidshelm, harnas, …  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Dakbedekkingen plaatsen en renoveren. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen voor het beroep Dakafdichter , het beroep Dakdekker industriële daken , het beroep Dakdekker platte daken , het beroep Dakdekker schuine daken en het beroep Monteur van metalen gevel- en dakelementen vind je op de website van onderwijskiezer.

Voor het oprichten van een eigen onderneming is een bewijs van beroepsbekwaamheid en kennis van bedrijfsbeheer nodig (K.B. van 29/01/2007 betreffende de beroepsbekwaamheid voor de uitoefening van zelfstandige activiteiten van het bouwvak en van de elektrotechniek, alsook van de algemene aanneming).
Werknemers die op een stelling werken, moeten een opleiding veilig werken op hoogten volgen (K.B. van 31/08/2005 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte).
Voor het verwijderen van asbestmateriaal voorziet de werkgever in een initiële basisopleiding en in herhalingsopleidingen voor de werknemers, volgens het K.B. van 16/03/2006 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico’s van de blootstelling aan asbest.  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:

Beroepskwalificatie niveau 3 - Dakafdichter (m/v)

Beroepskwalificatie niveau 3 - Dakdekker (m/v)

Beroepskwalificatie niveau 3 - Monteur metalen gevel en dakelementen (m/v)

ISCO-08-code:7121