Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 14-11-13
F161101  Info block
Gevels plaatsen en renoveren  Info block
Andere benamingen
Betonhersteller (m/v)  Info block
Cementeerder-gevelreiniger (m/v)  Info block
Gevelbekleder (m/v)  Info block
Gevelbekleder-dakdekker (m/v)  Info block
Gevelbekleder-gevelreiniger (m/v)  Info block
Gevelbekleder-plamuurder (m/v)  Info block
Gevelbekleder-schilder (m/v)  Info block
Gevelbekleder-zandstraler (m/v)  Info block
Gevelpleisteraar (m/v)  Info block
Gevelreiniger (m/v)  Info block
Gevelreiniger-bijwerker (m/v)  Info block
Gevelreiniger-pleisterwerker (m/v)  Info block
Gevelreiniger-zandstraler (m/v)  Info block
Gevelrenoveerder (m/v)  Info block
Metselaar-gevelreiniger (m/v)  Info block
Metselaar-zandstraler (m/v)  Info block
Plaatser thermische gevelisolatie (m/v)  Info block
Plamuurder van buitenvloeren (m/v)  Info block
Pleisteraar (m/v)  Info block
Reiniger van gevels (m/v)  Info block
Schilder-gevelreiniger (m/v)  Info block
Vakman moderne bouwrestauratie (m/v)  Info block
Vochtbehandelaar (m/v)  Info block
Vochtinjecteerder (m/v)  Info block
Zandstraler (m/v)  Info block
Zandstraler van gevels (m/v)  Info block
Gevelrenoveerder-betonhersteller (m/v)  Info block
Definitie
Maakt de ondergrond klaar en brengt waterdichtheids- en afwerkingsproducten aan voor het onderhoud, de renovatie en de verfraaiing van gevels, muren en terrassen. Werkt volgens de veiligheidsregels.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De werf inrichten en beveiligen door het installeren van steigers, valbescherming, veiligheidslijnen en opslagplaatsen voor materiaal  Info block
- Raadpleegt technische bronnen
- Bepaalt geschikte opslagplaatsen voor materiaal en gereedschap
- Stapelt materialen veilig en zonder schade
- Beschermt materiaal en gereedschap tegen ongewenste vochtigheid, temperatuur of lichtinval
- Schermt de werken indien nodig af met behulp van zeilen
- Schermt niet te behandelen geveldelen of objecten af
- Bakent de werkzone af met kegels, hekken, lichten, verkeersborden, …
- Voorziet doorgangen voor voetgangers en toegangen voor vrachtwagens
- Neemt niet te behandelen gevelonderdelen weg en stockeert en registreert ze
- Zet materiaal en gereedschap klaar
- Plaatst collectieve beschermingsmiddelen (randbeveiliging, veiligheidsnetten, …)  Info block
Kennis van veiligheidsvoorschriften  Info block
Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken  Info block
Kennis van wettelijke bepalingen voor werfsignalisatie op de openbare weg  Info block
Basiskennis van voorraadbeheer  Info block
Draagstructuren monteren (steiger, schoren, platform, ...)  Info block
- Controleert of de ondergrond voldoende vlak en stevig is
- Houdt zich aan de opbouwvoorschriften van de fabrikant
- Beschermt de ondergrond (vloertegels, dakpannen, …) bij gevaar op beschadiging
- Verankert de draagstructuren of voorziet steunconstructies wanneer verankering niet mogelijk is
- Plaatst collectieve beschermingsmiddelen (leuningen, valbescherming, …)
- Zorgt voor een veilige toegang tot de werkvloeren
- Stabiliseert een constructie met stutten of schoren, rekening houdend met belasting, toegankelijkheid en veiligheid van de werkplek
- Demonteert de draagstructuren na de werkzaamheden, rekening houdend met de stabiliteit van de constructie  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Kennis van verankeringstechnieken  Info block
Kennis van het draagvermogen van steunpunten  Info block
Kennis van de wetgeving over werken op hoogte  Info block
Spuitmachines plaatsen en afstellen  Info block
- Stelt temperatuur en druk op een stoomgenerator in voor het reinigen van gevels met verzadigde stoom
- Stelt druk en hoeveelheid straalmiddel op een drukmachine in voor droog zandstralen in functie van de te reinigen ondergrond  Info block
Kennis van hydrozandstraaltechnieken  Info block
Kennis van droge zandstraaltechnieken  Info block
Metselwerk voorbereiden en reinigen (zandstralen, gommen, afwassen, …)
Oude bekledingslagen verwijderen (verf, pleisterkalk, …)  Info block
- Gebruikt manueel en elektrisch gereedschap (hamer en beitel, bikhamer, boorhamer, zandstraalmachine, stoomgenerator, …)
- Draagt persoonlijke beschermingsmiddelen volgens de richtlijnen (valhelm, veiligheidsschoenen, veiligheidsharnas, …)
- Inspecteert de schade aan gevels en muren (carbonatatiemetingen uitvoeren, schadeplekken aftekenen, …)
- Bepaalt welk oppervlak welke behandeling moet krijgen
- Reinigt en ontstoft de te behandelen oppervlakken
- Verwijdert oude verf-, vernis- en muurbekledingslagen (afbijten, afbranden, afschuren, afstomen, …)
- Schuurt of polijst de te behandelen oppervlakken
- Gebruikt de afzuigvoorziening om stofhinder te voorkomen
- Beoordeelt het resultaat op regelmatige tijdstippen  Info block
Kennis van droge zandstraaltechnieken  Info block
Kennis van hydrozandstraaltechnieken  Info block
Kennis van technieken voor het reinigen van beton en betonwapeningen  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Metselwerk en gevels herstellen met cement, mortel, ...  Info block
- Gebruikt manueel en elektrisch gereedschap (bikhamer, boorhamer, …)
- Draagt persoonlijke beschermingsmiddelen volgens de richtlijnen (valhelm, veiligheidsschoenen, veiligheidsharnas, …)
- Reinigt de ondergrond met een staalborstel zodat het scheurverloop goed zichtbaar is
- Hakt scheuren wigvormig uit
- Plamuurt scheuren dicht of behandelt ze door injectie
- Bikt aangetast beton af tot op het gezonde beton
- Ontroest of verwijdert aangetaste betonwapening
- Maakt reparatiemortel aan in de kleur en structuur van het aangrenzende beton
- Brengt de reparatiemortel aan en herprofileert indien nodig
- Plaatst bekistingen en brengt spuitbeton aan (natte of droge methode)
- Dicht metselwerk af met plastische klei of snelhardende cementpleister en plaatst ankerstaven waar nodig
- Dekt gerepareerde delen af met plastic folie of behandelt ze met curing compound  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Kennis van chemische afbijttechnieken  Info block
Kennis van thermische afbijttechnieken  Info block
Kennis van de kenmerken van plamuur  Info block
Kennis van betontechnologie (samenstelling, specificaties, eigenschappen, …)  Info block
Kennis van mortelsoorten (gebruik, eigenschappen, ...)  Info block
Fixeermiddelen, plamuur, pleister, waterafstotende producten, verf, ... manueel of mechanisch aanbrengen  Info block
- Spoelt het behandelde oppervlak na tot alle resten van straalmiddelen en losgemaakt vuil verwijderd zijn
- Kit voegen op
- Behandelt de gevel met afwerkings- en beschermingslagen (biocides, steenverstevigers, hydrofobeermiddelen, anti-graffitisystemen, …)
- Houdt rekening met omgevingsomstandigheden bij het aanbrengen van producten (temperatuur, luchtvochtigheid, …)
- Draagt persoonlijke beschermingsmiddelen volgens de richtlijnen (mondmasker, veiligheidsbril, handschoenen, …)  Info block
Kennis van veiligheidsvoorschriften voor het werken met schadelijke producten  Info block
Bekleding plaatsen en bevestigen (parement, thermische isolatieplaten, glaslinnen, ...)  Info block
- Monteert weggenomen gevelonderdelen volgens hun registratie en classificatie
- Plaatst nieuwe bekledingselementen, isolatiematerialen en waterkeringen (loodslabben, glaslinnen, …)  Info block
Kennis van mechanische bevestigingsprocedés  Info block
Kennis van lijmbevestigingsprocedés  Info block
Kennis van isolatieprincipes (koudebruggen, opstijgend vocht, luchtdichtheid, ...)  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Werkzaamheden uitvoeren waarvoor een opleiding of attest vereist is:
VCA basisveiligheid  Info block
Werken op hoogte  Info block
Een machine gebruiken waarvoor een opleiding of attest vereist is:
Hoogwerker  Info block
Heftruck  Info block
Een te plamuren of berapen ondergrond klaarmaken of corrigeren door:
Passivering van staal  Info block
Plaatsen van bekistingen  Info block
Plaatsen van glaslinnen voor waterdichtheid  Info block
Realiseren van dilatatievoegen  Info block
Een gevel reinigen met pasta  Info block
- Brengt reinigingspasta aan met een borstel, spatel, verfroller, spons of sproeiapparaat
- Respecteert hoeveelheden en droogtijd volgens de voorschriften van de fabrikant en de omstandigheden
- Verwijdert de pastalaag en wast de ondergrond na met een vochtige spons  Info block
Kennis van veiligheidsvoorschriften voor het werken met schadelijke producten  Info block
Natuursteenreparaties uitvoeren  Info block
- Verwijdert restanten van ijzer en broze of verpoederde delen tot op de gezonde ondergrond
- Maakt de ondergrond ruw en brengt eventueel voegen aan
- Plaatst verankeringen in oxidatiebestendige materialen
- Maakt minerale of kunstharsgebonden steenrestauratiemortel aan
- Brengt de restauratiemortel aan en herprofileert indien nodig
- Kleurt restauratiemortel bij door schuren of patineren totdat de oorspronkelijke kleur en glans benaderd wordt
- Verlijmt steenelementen met kunstharslijm  Info block
Kennis van veiligheidsvoorschriften voor het werken met schadelijke producten  Info block
Basiskennis van steenkaptechnieken  Info block
Kennis van mechanische bevestigingsprocedés  Info block
Kennis van lijmbevestigingsprocedés  Info block
Afwerkingsbehandelingen uitvoeren:
Bestrijding van insecten of zwammen  Info block
- Draagt persoonlijke beschermingsmiddelen volgens de richtlijnen (mondmasker, veiligheidsbril, handschoenen, ...)
- Brandt muren af en verwijdert verspreide sporen bij zwambestrijding
- Vernevelt insecten- en/of zwammendodend product over alle risico-oppervlakken  Info block
Kennis van veiligheidsvoorschriften voor het werken met schadelijke producten  Info block
Basiskennis van metselwerk  Info block
Afwerkingsbehandelingen uitvoeren:
Behandeling tegen opstijgend vocht  Info block
- Boort injectieopeningen in het metselwerk volgens de juiste afstand, helling en diepte
- Maakt de injectieopeningen zuiver (met perslucht) en plaatst injectiebuisjes
- Doseert en mengt de injectievloeistof en spuit ze op de juiste druk in de openingen met een injectietoestel  Info block
Kennis van veiligheidsvoorschriften voor het werken met schadelijke producten  Info block
Eenvoudig metselwerk uitvoeren  Info block
- Gebruikt manueel en elektrisch gereedschap (troffel, slijpschijf, …)
- Maakt sleuven, nissen en doorboringen in vloeren en muren door te slijpen, te kappen en te boren
- Maakt mortel aan
- Metselt of plamuurt sleuven en holtes dicht
- Voegt metselwerk op  Info block
Basiskennis van metselwerk  Info block
Kennis van mortelsoorten (gebruik, eigenschappen, ...)  Info block
Kennis van verschillende soorten voegen  Info block
Basiskennis van energieprestatiewetgeving (EPB-decreet)  Info block
De verf klaarmaken  Info block
- Houdt zich aan de gebruiksaanwijzing
- Stelt kleurtonen samen volgens de monsters
- Maakt de verf aan tot een vloeibaar en homogeen mengsel  Info block
Kennis van kleuren en kleurbenamingen  Info block
Kennis van de kenmerken van verf  Info block
Kennis van mengverhoudingen  Info block
Profielen, wapeningen, stijlen, hoekbeslag, ... plaatsen en bevestigen  Info block
- Beoordeelt wanneer wapeningen of verstevigingen nodig zijn
- Meet wapeningsstaven en randafwerking op en brengt ze op maat
- Versterkt uitspringende hoeken met een profiel of hoekversterking
- Vlecht nieuwe wapeningen in of plaatst en verankert nieuwe wapeningsnetten
- Behandelt wapeningen met roestwerende producten  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Kennis van betonwapeningstechnieken  Info block
Akoestische of thermische isolatie plaatsen  Info block
- Tekent isolatiematerialen af en snijdt ze op maat
- Voegt isolatiematerialen samen en bevestigt ze in of tegen gevels
- Verzekert de continuïteit van de isolatie
- Brengt een dampscherm aan volgens de instructies  Info block
Kennis van isolatieprincipes (koudebruggen, opstijgend vocht, luchtdichtheid, ...)  Info block
Kennis van akoestische isolatienormen (NBN S 01-400-1)  Info block
Balkon- of terrasvloeren waterdicht maken  Info block
- Plaatst afdichtingslagen volgens de opgegeven technieken (branden, gieten, lijmen, …)  Info block
Kennis van afdichtingsprocedés  Info block
Afbijtafval recupereren en sorteren  Info block
- Sorteert afval en voert het af volgens de richtlijnen  Info block
Kennis van milieunormen  Info block
De activiteiten van een team coördineren  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Ambachtelijk bedrijf  Info block
KMO  Info block
Afwerking bouw  Info block
Bouw  Info block
Cultureel en historisch erfgoed  Info block
Renovatie  Info block
Als zelfstandige  Info block
Bij particulieren thuis  Info block
Blootstelling aan stof  Info block
Hanteren van lasten  Info block
In een vochtige ruimte  Info block
In openlucht  Info block
Ongemakkelijke houdingen  Info block
Op grote hoogte  Info block
Verplaatsingen tijdens het werk  Info block
Werken met chemische stoffen  Info block
Werkomgeving
Je werkt op renovatiewerven binnen bouwondernemingen en ondernemingen voor burgerlijke bouwkunde, in contact met klanten. Je werkt op hoogte of in de nabijheid van bouwputten, hanteert lasten en draagt persoonlijke beschermingsmiddelen (veiligheidshelm, harnas, stofbril, stofmasker, …).  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Gevels plaatsen en renoveren. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .

Voor het oprichten van een eigen onderneming is een bewijs van beroepsbekwaamheid en kennis van bedrijfsbeheer nodig (K.B. van 29/01/2007 betreffende de beroepsbekwaamheid voor de uitoefening van zelfstandige activiteiten van het bouwvak en van de elektrotechniek, alsook van de algemene aanneming).
Werknemers die op een stelling werken, moeten een opleiding veilig werken op hoogten volgen (K.B. van 31/08/2005 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte).  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:

Beroepskwalificatie niveau 4 - Betonhersteller (m/v)

ISCO-08-code:7131