Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 14-11-13
F161201  Info block
Natuursteenbewerking  Info block
Andere benamingen
Artistiek marmerwerker (m/v)  Info block
Artistiek mozaïekwerker (m/v)  Info block
Beeldhouwer-ornamentist op steen (m/v)  Info block
Beletteraar van natuursteen (m/v)  Info block
Bikker van natuursteen (m/v)  Info block
Bouwwerksteller (m/v)  Info block
Gevelsteller (m/v)  Info block
Grafsteenbewerker (m/v)  Info block
Grafwerksteller (m/v)  Info block
Houwer  (m/v)  Info block
Inlegger van halfedelstenen (m/v)  Info block
Marmerbewerker (m/v)  Info block
Plaatser van natuursteen (m/v)  Info block
Polijster van natuursteen (m/v)  Info block
Natuursteenbewerker (m/v)  Info block
Steenhouwer (m/v)  Info block
Steenhouwer-breuksteenbewerker (m/v)  Info block
Steenhouwer-polijster van gesteenten (m/v)  Info block
Steenhouwer-marmerwerker (m/v)  Info block
Steenhouwer-restaurateur (m/v)  Info block
Steenhouwer-waterfitter (m/v)  Info block
Steller van natuursteen (m/v)  Info block
Zager van natuursteen (m/v)  Info block
Definitie
Houwt en versiert decoratie- of bouwelementen voor nieuwbouw- of renovatiewerkzaamheden (parementwerk, straatstenen, trappen, schoorsteenmantels, daklijsten, fonteinen, ...). Werkt met natuurlijke delfstoffen (zandsteen, graniet, kalksteen, leisteen, ...) volgens de veiligheidsregels.
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: beeldhouwen en graveren, vervaardigde elementen op de werf plaatsen, beschermings- of restauratiewerkzaamheden op steen uitvoeren, een team coördineren of een organisatie leiden.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De klant informeren over termijnen en kosten van te bewerken elementen na het bepalen van de uitvoeringsvoorwaarden  Info block
- Raadpleegt technische bronnen (houwplannen, detailtekeningen, …)
- Bepaalt de kenmerken van de te vervaardigen stukken
- Berekent de benodigde materialen, producten en werkuren
- Maakt een schatting of berekening van de kosten
- Stelt materialen en toepassingen voor aan de klant in functie van de technische vereisten, noden en budget, duurzaamheid, isolerend vermogen, …
- Spreekt de prijs en de uitvoeringstermijn af
- Informeert de klant bij wijzigingen in de planning of problemen  Info block
Kennis van oppervlakteberekeningen  Info block
Kennis van prijsberekeningen  Info block
Kennis van meetstaten en lastenboeken  Info block
Kennis van courante handelsmaten (dikte van platen, ...)  Info block
Kennis van verkooptechnieken  Info block
Steenblokken selecteren volgens de kenmerken van het te houwen object  Info block
- Raadpleegt technische bronnen (houwplannen, detailtekeningen, …)
- Kiest steenblokken uit in de voorgeschreven hoeveelheid en kwaliteit
- Beoordeelt de steen op kleur en storende elementen (scheuren, grote brandlagen, vlekken, …)
- Bepaalt het groefleger  Info block
Kennis van kenmerken van stenen (porositeit, …)  Info block
Kennis van courante handelsmaten (dikte van platen, ...)  Info block
Detail- en samenstellingstekeningen maken (parementwerk, mozaïeken, …)  Info block
- Gebruikt meet- en controle-instrumenten (plooimeter, schuifmaat, waterpas, ...)
- Voert dimensionale berekeningen uit (oppervlakte, volume, …)
- Maakt werktekeningen op ware grootte en op schaal met maataanduiding
- Tekent de verbandpatronen uit voor het in verband plaatsen van de stenen
- Gebruikt CAD-software  Info block
Kennis van technieken om werktekeningen te maken  Info block
Kennis van meetkundige uitslagen en basiskrommen  Info block
Basiskennis van stereometrie  Info block
Kennis van leg-/verbandpatronen  Info block
De plaatsing van stenen bepalen, de plannen uitzetten en de merktekens voor het houwen op de steenblok overbrengen  Info block
- Gebruikt meet- en controle-instrumenten (luchtbelwaterpas, automatisch waterpastoestel, laser, ...)
- Zet vaste punten en referentiepeilen (hoogtemerken en andere merktekens) uit
- Gaat de conformiteit van het uitgezette tracé na
- Merkt stenen met symbolen, cijfers en/of letters overeenkomstig het leg-/verbandpatroon  Info block
Kennis van leg-/verbandpatronen  Info block
Mallen maken van te vervaardigen stukken (in hout, …)  Info block
- Raadpleegt technische bronnen (houwplannen, detailtekeningen, …)
- Voert opmetingen uit met behulp van een vormtoestel of lijstkam (sjabloon, centreermal)
- Brengt de maten over op een mal
- Maakt uitslagen en mallen volgens de werkopdracht  Info block
Basiskennis van stereometrie  Info block
Werkstukken en onderdelen houwen  Info block
- Raadpleegt technische bronnen (houwplannen, detailtekeningen, …)
- Gebruikt manueel en CNC-gestuurd gereedschap (kantrecht-, kap-, zaag-, slijp- en schuurmachines, …)
- Draagt persoonlijke beschermingsmiddelen (veiligheidsschoenen, stofbril, stofmasker, gehoorsbescherming, …)
- Gebruikt hijsmaterieel en hulpmiddelen voor het verplaatsen van zware lasten (takel, rolbrug, hijsband, …)
- Bepaalt hoe de elementen zo economisch mogelijk uit de ruwe steen gehaald kunnen worden en tekent ze af
- Brengt steenblokken op maat (doorhakken, hersplijten, openwerken, joppen, verzagen, rechtmaken, hakken en groeven, …)
- Behouwt de steenelementen met verschillende technieken (ruw beklopt, smillé, grof gebikt, mechanisch gebikt, gepunthamerd, gefrijnd, …)
- Schuint de steenelementen af (vlak, bol, samengesteld)  Info block
Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken  Info block
Kennis van steenhouwtechnieken  Info block
Kennis van veiligheidsvoorschriften  Info block
Kennis van aftekentechnieken  Info block
Stenen of werkstukken polijsten en graveren  Info block
- Gebruikt manueel en CNC-gestuurd gereedschap (frezen, boren, zandstraalmachines, …)
- Slijpt, zoet en/of polijst de steenelementen
- Voert specifieke afwerkingen (vlammen, ijsbloemen, …) en bewerkingen (zandstralen, bas-reliëfs, rotaties, …) uit
- Lijnt letters en cijfers uit volgens de vlakverdeling en tekent ze af
- Graveert of straalt letters en cijfers met een gelijkmatige breedte en diepte
- Boort gaten volgens de vlakverdeling en bevestigt letters of ornamenten met lijm of pennen  Info block
Kennis van aftekentechnieken  Info block
Kennis van manuele graveertechnieken  Info block
Kennis van vormgevingstechnieken  Info block
Kennis van bevestigingstechnieken  Info block
Kennis van schuurmiddelen  Info block
Kennis van architecturale stijlen  Info block
Kennis van kunst- en stijlgeschiedenis  Info block
Bewerkte stenen en stenen bekledingen op de werf samenvoegen, monteren en verbinden  Info block
- Raadpleegt technische bronnen (houwplannen, detailtekeningen, …)
- Gebruikt meet- en controle-instrumenten (luchtbelwaterpas, automatisch waterpastoestel, laser, ...)
- Gebruikt hijsmaterieel en hulpmiddelen voor het verplaatsen van zware lasten (takel, rolbrug, hijsband, …)
- Draagt persoonlijke beschermingsmiddelen (veiligheidsschoenen, handschoenen, veiligheidshelm, …)
- Schikt de steenelementen volgens de mal en voert eventueel retouches uit
- Bepaalt en markeert assen, referentiepunten en horizontale en verticale peilen
- Stelt, plaatst en bevestigt de steenelementen met haken, doken, mastiek, …
- Plaatst schoren of stutten tijdens de werken
- Controleert de uitvoering (uitlijning, hoogte, stabiliteit, binnen- en buitenwelflijn, aanzetlijn, tegenpeil, …)
- Voegt of hervoegt metselwerk in een gelijkmatige kleur en kwaliteit
- Reinigt en ontvlekt steenelementen en brengt beschermingsproducten aan
 Info block
Kennis van kenmerken van stenen (porositeit, …)  Info block
Kennis van tolerantienormen  Info block
Kennis van verankeringstechnieken  Info block
Kennis van leg-/verbandpatronen  Info block
Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken  Info block
Kennis van architecturale stijlen  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Werkzaamheden uitvoeren waarvoor een opleiding of attest vereist is:
VCA basisveiligheid  Info block
Werken op hoogte  Info block
Een machine gebruiken waarvoor een opleiding of attest vereist is:
Heftruck  Info block
Hoogwerker  Info block
Houwen en bewerken van:
Graniet  Info block
Kalksteen  Info block
Leisteen  Info block
Marmer  Info block
Zandsteen  Info block
Oppervlakken behandelen door:
Aanbrengen van beschermingsproducten (vorstbescherming, …)  Info block
Lustreren  Info block
Manueel polijsten  Info block
Mechanisch polijsten  Info block
Patineren  Info block
Schoonmaken  Info block
Vernissen  Info block
Decoraties uitvoeren:
Beeldhouwen van gewelfde en afgeronde elementen  Info block
Beeldhouwen van lijstwerk  Info block
Graveren  Info block
Inleggen van materialen in marmer of steen  Info block
Vergulden, schilderen  Info block
Monteren of plaatsen:
Bekleding van vloeren en binnenmuren  Info block
Gevelbekleding  Info block
Gewelftraceringen (rondboog, volrond, gedrukt of verhoogd gewelf, spitsboog, lancetboog, korfboog, …)  Info block
Grafmonumenten  Info block
Mozaïek (op houten dragers, op muren, ...)  Info block
Schoorsteenmantels  Info block
Met mortel  Info block
Met droge voegen  Info block
Werkzaamheden op werven voorbereiden:
Steigers monteren  Info block
Stenen werkstukken stutten  Info block
Vormgeven van:
Beelden en fonteinen  Info block
Decorstukken  Info block
Externe bouwelementen (raamkaders, straatstenen, ...)  Info block
Interieurinrichting (zuilen, mantels, gootstenen, ...)  Info block
Interne bouwelementen (trappen, bevloering, ...)  Info block
Schoorsteenmantels  Info block
Zonnewijzers  Info block
De werf inrichten en beveiligen door het installeren van steigers, valbescherming, veiligheidslijnen en opslagplaatsen voor materiaal  Info block
- Bakent de werkzone af met kegels, hekken, lichten, verkeersborden, …
- Schermt de werken indien nodig af met zeilen
- Plaatst collectieve beschermingsmiddelen volgens de richtlijnen (randbeveiliging, veiligheidsnetten, …)
- Bepaalt geschikte opslagplaatsen voor materiaal en gereedschap
- Sorteert en klasseert natuursteenelementen en slaat ze op volgens hun aard, kenmerken en gebruik
- Beschermt materiaal en gereedschap tegen ongewenste vochtigheid, temperatuur of lichtinval
- Stapelt materialen veilig en zonder schade  Info block
Kennis van veiligheidsvoorschriften  Info block
Kennis van wettelijke bepalingen voor werfsignalisatie op de openbare weg  Info block
Restauratie-, conservatie- en herstellingswerken uitvoeren  Info block
- Bepaalt de oorzaak van beschadigingen of onvolkomenheden
- Maakt een gedetailleerde maattekening van de herstelling en een bestek met typische kenmerken, bewerkings- en afwerkingswijze, groeven, stijl, …
- Slijpt en/of hakt de beschadigde gedeeltes uit tot op de gezonde steen
- Demonteert steenplaten zonder het omliggende werk te beschadigen
- Selecteert stenen of steenplaten ter vervanging van de verwijderde stukken
- Verlijmt het nieuwe stuk en plaatst indien nodig doken, krammen of verankering
- Past specifieke renovatie- of verouderingstechnieken toe (patineren, …)  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Kennis van kenmerken van stenen (porositeit, …)  Info block
Kennis van verankeringstechnieken  Info block
Kennis van restauratietechnieken van kunststukken  Info block
Kennis van detailtekeningen  Info block
Basisonderhoud van machines en uitrustingen uitvoeren  Info block
- Onderhoudt en reinigt bewerkingsmachines (zaagmachines, steensnijders, …)
- Ontbraamt, slijpt en scherpt puntige en snijdende gereedschappen
- Controleert de goede werking van collectieve uitrusting (ontstoppingsinrichting, spoelbak-gruisafscheider, waterafvoer, …)
- Stockeert, onderhoudt en monteert slijpschijven, slijpstenen en met diamant bezette werktuigen  Info block
Basiskennis van voorraadbeheer  Info block
Kennis van onderhoudsvoorschriften  Info block
Steenblokken verzagen (in schijven, ...)  Info block
- Gebruikt meet- en controle-instrumenten (plooimeter, schuifmaat, waterpas, ...)
- Tekent afmetingen af op de steenblokken
- Gebruikt CNC-gestuurde machines
- Draagt persoonlijke beschermingsmiddelen (veiligheidsschoenen, stofbril, stofmasker, gehoorsbescherming, …)  Info block
Kennis van steenhouwtechnieken  Info block
Kennis van aftekentechnieken  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
De technieken van het vak doorgeven of sensibiliseringsacties opzetten  Info block
- Geeft uitleg over de uitvoering van de opdrachten
- Geeft zelf het voorbeeld
- Bespreekt de uitvoering van de opdrachten met de medewerker
- Stuurt bij indien nodig  Info block
Kennis van didactische technieken  Info block
De activiteiten van een team coördineren
Een organisatie leiden  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken
- Volgt de administratie op (boekhouding, …)
- Voert een personeelsbeleid
- Voert een financieel beleid
- Voert een commercieel beleid
- Komt wettelijke en fiscale verplichtingen na
- Beheert de infrastructuur  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Kennis van managementtechnieken  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Ambachtelijk bedrijf  Info block
KMO  Info block
Lokaal of regionaal bestuur  Info block
Overheidsbedrijf, overheidsinstelling  Info block
Steenhouwonderneming  Info block
Bouw  Info block
Cultureel en historisch erfgoed  Info block
Renovatie  Info block
Uitvaartsector  Info block
Als zelfstandige  Info block
Blootstelling aan lawaai  Info block
Blootstelling aan stof  Info block
Hanteren van lasten  Info block
In openlucht  Info block
Ongemakkelijke houdingen  Info block
Op grote hoogte  Info block
Verplaatsingen tijdens het werk  Info block
Werkomgeving
Je werkt binnen bouw-, steenhouw- of begrafenisondernemingen, openbare instellingen, … Je werkt in een atelier, buiten, bij klanten thuis en soms op hoogte. Je gebruikt scherpe en bewegende werktuigen, hanteert lasten en draagt persoonlijke beschermingsmiddelen (veiligheidsschoenen, stofbril, stofmasker, gehoorsbescherming, …).  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Natuursteenbewerking. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .

Voor het oprichten van een eigen onderneming is een bewijs van beroepsbekwaamheid en kennis van bedrijfsbeheer nodig (K.B. van 29/01/2007 betreffende de beroepsbekwaamheid voor de uitoefening van zelfstandige activiteiten van het bouwvak en van de elektrotechniek, alsook van de algemene aanneming).
Werknemers die op een stelling werken, moeten een opleiding veilig werken op hoogten volgen (K.B. van 31/08/2005 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte).  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:

Beroepskwalificatie niveau 4 - Natuursteenbewerker (m/v)

ISCO-08-code:7113