Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 14-11-13
F161301  Info block
Isolatiewerken ruwbouw en dak  Info block
Andere benamingen
Aanbrenger van afdichtingsmiddelen (m/v)  Info block
Aanbrenger van asfalt (m/v)  Info block
Afdichter (m/v)  Info block
Asfalteerder (m/v)  Info block
Bekleder-afdichter (m/v)  Info block
Isoleerder (m/v)  Info block
Mastiekwerker (m/v)  Info block
Mastiekwerker-dakdekker (m/v)  Info block
Mastiekwerker-dakwerker (m/v)  Info block
Plaatser van thermische isolatie (m/v)  Info block
Teamleider waterdichtheidswerken (m/v)  Info block
Isoleerder ruwbouw en dak (m/v)  Info block
Definitie
Staat in voor de afdichting en de isolatie van daken, terrassen, muren of gevels en vloeren van appartementsgebouwen, huizen en industriële gebouwen, volgens de veiligheidsregels.
Een bijkomende activiteit kan zijn: vernieuwingswerken uitvoeren in het kader van renovaties.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De werf inrichten en beveiligen door het installeren van steigers, valbescherming, veiligheidslijnen en opslagplaatsen voor materiaal  Info block
- Raadpleegt technische bronnen
- Bepaalt geschikte opslagplaatsen voor materiaal en gereedschap
- Stapelt materialen veilig en zonder schade
- Beschermt materiaal en gereedschap tegen ongewenste vochtigheid, temperatuur of lichtinval
- Bakent de werkzone af met kegels, hekken, lichten, verkeersborden, …
- Voorziet doorgangen voor voetgangers en toegangen tot woningen en andere gebouwen tijdens de werken
- Schermt de werf indien nodig af met zeilen
- Plaatst collectieve beschermingsmiddelen (randbeveiliging, veiligheidsnetten, …)
- Draagt persoonlijke beschermingsmiddelen volgens de richtlijnen (valhelm, veiligheidsschoenen, veiligheidsharnas, …)
- Zet materiaal en gereedschap klaar  Info block
Kennis van veiligheidsvoorschriften  Info block
Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken  Info block
Kennis van wettelijke bepalingen voor werfsignalisatie op de openbare weg  Info block
De bestaande isolatie- en waterdichtheidsbekleding verwijderen en het te behandelen oppervlak schoonmaken  Info block
- Demonteert bestaande constructieonderdelen, isolatie en afdichtingslagen
- Sorteert afval en voert het af volgens de richtlijnen
- Gebruikt schoonmaakmaterieel  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Kennis van schoonmaaktechnieken  Info block
Te behandelen oppervlakken droogmaken (daken, terrassen, ...)  Info block
- Controleert de staat van bestaande isolatie en afdichtingslagen
- Stelt vocht- of andere isolatieproblemen vast die de isolatie- of afdichtingswerken ondoelmatig zouden maken
- Maakt vochtige zones droog
- Brengt indien nodig hechtvernis aan op de gereinigde ondergrond met een rol, borstel, trekker, spuit- of sproeimachine  Info block
Kennis van isolatieprincipes (koudebruggen, opstijgend vocht, luchtdichtheid, ...)  Info block
Kennis van kenmerken van isolatiematerialen  Info block
Openingen voorzien voor rookafvoerkanalen, ventilatie-uitlaten, …  Info block
- Raadpleegt technische bronnen
- Gebruikt meet- en controle-instrumenten (schuifmaat, winkelhaak, plooimeter, …)
- Bepaalt de plaats en de afmetingen van uitsparingen
- Realiseert waterdichte dak- en muurdoorbrekingen
- Gebruikt manueel en elektrisch gereedschap (hamer en beitel, slijpschijf, boorhamer, …)  Info block
Basiskennis van metselwerk  Info block
Kennis van isolatieprincipes (koudebruggen, opstijgend vocht, luchtdichtheid, ...)  Info block
Waterdichte en isolerende bekledingen lijmen, lassen of mechanisch bevestigen (aluminium, zink, ...)  Info block
- Raadpleegt technische bronnen
- Gebruikt meet- en controle-instrumenten (schuifmaat, winkelhaak, vochtigheidsmeter, …)
- Voorziet een isolatiedikte in overeenstemming met de opdracht, het materiaal en de ruimte
- Monteert indien nodig een houten kaderwerk volgens de plaatsingsvoorschriften
- Lijnt isolatie- en afdichtingsmaterialen, folies en dampschermen uit, tekent ze af en snijdt ze op maat
- Voegt isolatiematerialen samen en bevestigt ze (in spouwen, onder vloeren en gebinten, tegen muren of plafonds, bij de aansluitingen van schrijnwerk, …)
- Vermijdt dat het isolatiemateriaal bij de plaatsing vochtig wordt
- Plaatst afdichtingslagen volgens de opgegeven technieken en verbindt overlappingen
- Brengt een zware of lichte schutlaag aan ter bescherming van de afdichtingslaag
- Plaatst dampschermen, folies dichtings- en beschermingsmembranen volgens de voorschriften en plakt de naden dicht
- Bevestigt materialen volgens de voorgeschreven bevestigingstechnieken (warm bitumen, bitumineuze koudlijm, synthetische lijm, schroeven, pluggen, spouwankers, …)
- Plaatst waterkeringen (loodslabben, glaslinnen, …) of voert waterwerende bepleisteringen uit (cementmortel, bitumen, …)
- Werkt de aansluitingen tussen constructieonderdelen, schrijnwerk en dak- muurdoorbrekingen wind- en waterdicht af  Info block
Kennis van isolatieprincipes (koudebruggen, opstijgend vocht, luchtdichtheid, ...)  Info block
Kennis van afdichtingsprocedés  Info block
Kennis van kenmerken van isolatiematerialen  Info block
Kennis van technieken om harde bekleding te plaatsen  Info block
Kennis van technieken om soepele bekleding te plaatsen  Info block
Kennis van verbindingstechnieken  Info block
Kennis van de passiefhuisstandaard  Info block
Kennis van veiligheidsvoorschriften voor het werken met schadelijke producten  Info block
De waterdichtheid van de bekleding en de afwatering van regenwater naar de afvoerpijpen controleren  Info block
- Controleert of de geplaatste isolatie- en afdichtingslagen aan de normen voldoen (afwatering, waterdichtheid, …)
- Werkt bij indien nodig  Info block
Kennis van constructienormen  Info block
Kennis van de passiefhuisstandaard  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Een machine gebruiken waarvoor een opleiding of attest vereist is:
Hoogwerker  Info block
Werkzaamheden uitvoeren waarvoor een opleiding of attest vereist is:
VCA basisveiligheid  Info block
Werken op hoogte  Info block
Draagstructuren monteren (steiger, schoren, platform, ...)  Info block
- Controleert of de ondergrond voldoende vlak en stevig is
- Houdt zich aan de opbouwvoorschriften van de fabrikant
- Beschermt de ondergrond bij gevaar op beschadiging
- Verankert de draagstructuren of voorziet steunconstructies wanneer verankering niet mogelijk is
- Plaatst collectieve beschermingsmiddelen (leuningen, valbescherming, …)
- Zorgt voor een veilige toegang tot de werkvloeren
- Demonteert de draagstructuren na de werkzaamheden, rekening houdend met de stabiliteit van de constructie  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Kennis van verankeringstechnieken  Info block
Kennis van het draagvermogen van steunpunten  Info block
Kennis van de wetgeving over werken op hoogte  Info block
Isolatiemateriaal spuiten of blazen op vloeren, muren en daken  Info block
- Plakt ramen en muren af met beschermingsmateriaal
- Vult de isolatiemachine en regelt de parameters (druk, temperatuur, …) volgens de opdracht en de ruimte
- Brengt de isolatie op de gewenste plaats en in de gewenste dikte aan met de isolatiemachine
- Meet het niveau van de isolatie na
- Gaat na of er holtes in de aangebrachte isolatie zitten
- Schuurt indien nodig oneffenheden bij na droging van de isolatie
- Reinigt en onderhoudt de isolatiemachine en de spuitmond na gebruik  Info block
Kennis van kenmerken van isolatiematerialen  Info block
Kennis van isolatieprincipes (koudebruggen, opstijgend vocht, luchtdichtheid, ...)  Info block
Kennis van de passiefhuisstandaard  Info block
Isolatiemateriaal injecteren of inblazen in spouwmuren en andere compartimenten  Info block
- Dicht openingen en kieren indien nodig
- Opent folies en boort gaten in spouwmuren
- Vult compartimenten met isolatiemateriaal met behulp van een injectie- of inblaaspistool
- Controleert of alle compartimenten zijn opgevuld en of schoorstenen, ventilatiekanalen, … niet verstopt zijn
- Controleert de densiteit van de aangebrachte isolatie
- Plakt openingen in de folies weer toe  Info block
Basiskennis van hedendaagse en vroegere constructiemethoden  Info block
Kennis van de passiefhuisstandaard  Info block
Kennis van isolatieprincipes (koudebruggen, opstijgend vocht, luchtdichtheid, ...)  Info block
Kennis van kenmerken van isolatiematerialen  Info block
Geluidsisolatie op daken en terrassen plaatsen  Info block
Kennis van akoestische isolatienormen (NBN S 01-400-1)  Info block
Thermisch isolatiemateriaal aanbrengen  Info block
Kennis van isolatieprincipes (koudebruggen, opstijgend vocht, luchtdichtheid, ...)  Info block
Kennis van kenmerken van isolatiematerialen  Info block
Metalen dak- en gevelbekledingselementen plaatsen  Info block
- Raadpleegt technische bronnen
- Gebruikt manueel en elektrisch gereedschap (zaagmachine, buigmachine, boordmachine, …)
- Bewerkt metalen platen (snijden, plooien, opkanten en felsen, …)
- Verdeelt metalen dakbedekkingselementen op het dak in functie van de uit te voeren naadtypes
- Verbindt de langs- en dwarszijden van metalen dakbedekkingselementen (staande naad of roefnaad, aanhaking, …)
- Brengt latten en regelprofielen op maat, bevestigt ze tegen de gevel en lijnt ze uit
- Monteert binnendozen, buitenplaten of sandwichpanelen tegen de gevel
- Plaatst isolatiemateriaal tussen binnendozen en buitenplaten
- Brengt afwerkingsprofielen op maat en bevestigt ze met schroeven, lijm of silicone  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Kennis van bevestigingstechnieken  Info block
Kennis van metaalbewerkingstechnieken  Info block
Kennis van de eigenschappen van metaalsoorten en legeringen (ferro en non-ferro)  Info block
Goten in zink of lood maken en deze aansluiten op de afvoerpijpen van regenwater  Info block
- Raadpleegt technische bronnen
- Gebruikt manueel en elektrisch gereedschap (buigmachine, rolmachine, boordmachine, …)
- Tekent maten af op metaal en kunststof
- Brengt onderdelen in de juiste vorm en afmetingen
- Bouwt onderdelen samen (solderen, klinken, lijmen, …)
- Voorziet metalen elementen indien nodig van een coating
- Houdt rekening met de vrije werking, juiste bevestiging, waterdichte uitvoering en vlotte afvoer
- Bevestigt hang- en bakgoten volgens de juiste hellingsgraad
- Sluit regenwaterafvoerpijpen aan op het rioleringssysteem
- Voert water- en geurdichte verbindingen uit
- Plaatst systemen voor opvang en hergebruik van regenwater  Info block
Kennis van constructienormen  Info block
Kennis van metaalbewerkingstechnieken  Info block
Kennis van aftekentechnieken  Info block
Kennis van bevestigingstechnieken  Info block
Kennis van principes voor gescheiden regenwateropvang  Info block
Renovaties uitvoeren door bijwerken, kleine metselwerken, betegelen, ...  Info block
- Gebruikt manuele, elektrische en elektropneumatische werktuigen (hamer en beitel, slijpschijf, boorhamer, …)
- Maakt sleuven, nissen en doorboringen in vloeren en muren door te slijpen, te kappen en te boren
- Maakt mortel aan
- Metselt of plamuurt sleuven en holtes dicht
- Voegt metselwerk op
- Plaatst bekledingsmateriaal (tegels, …)  Info block
Basiskennis van metselwerk  Info block
Kennis van mortelsoorten (gebruik, eigenschappen, ...)  Info block
Basiskennis van energieprestatiewetgeving (EPB-decreet)  Info block
Een oppervlak in beton afbreken en plaatsen  Info block
- Gebruikt manueel, elektrisch en pneumatisch gereedschap (slijpschijf, boorhamer, …)
- Herkent dragende elementen en structuren
- Sloopt bestaand metselwerk en beton door te knippen, te slijpen en te breken
- Graaft funderingen uit
- Voegt bekistingspanelen samen
- Plaatst netten en wapeningen in de bekisting met behulp van de gepaste afstandhouders
- Stort het beton in de bekistingen, spreidt en verdicht het
- Ontkist de werkstukken in de juiste volgorde en volgens de juiste ontkistingstermijn  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Kennis van slooptechnieken  Info block
Kennis van stabiliteitsvoorschriften  Info block
Kennis van schadelijke stoffen en materialen in gebouwen (asbest, ...)  Info block
Kennis van betongiettechnieken  Info block
Asfaltbekleding op vloeren plaatsen  Info block
- Plaatst afdichtingslagen volgens de opgegeven technieken (branden, gieten, lijmen, …)  Info block
Kennis van afdichtingsprocedés  Info block
Kennis van veiligheidsvoorschriften voor het werken met schadelijke producten  Info block
Raveelbalken of –verbindingen plaatsen bij raamwerk en uitsparingen  Info block
Kennis van constructienormen  Info block
Basiskennis van sterkteleer  Info block
De activiteiten van een team coördineren  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Ambachtelijk bedrijf  Info block
KMO  Info block
Afwerking bouw  Info block
Bouw  Info block
Renovatie  Info block
Als zelfstandige  Info block
Bij particulieren thuis  Info block
Hanteren van lasten  Info block
In een vochtige ruimte  Info block
In openlucht  Info block
Ongemakkelijke houdingen  Info block
Op grote hoogte  Info block
Verplaatsingen tijdens het werk  Info block
Werken met chemische stoffen  Info block
Werkomgeving
Je werkt op werven voor nieuwbouw of renovatie binnen bouwondernemingen. Je komt in contact met klanten en maakt verplaatsingen, soms van meerdere dagen. Je werkt op hoogte, hanteert lasten en draagt persoonlijke beschermingsmiddelen zoals veiligheidsschoenen, handschoenen of veiligheidshelm.  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Isolatiewerken ruwbouw en dak. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .

Voor het oprichten van een eigen onderneming is een bewijs van beroepsbekwaamheid en kennis van bedrijfsbeheer nodig (K.B. van 29/01/2007 betreffende de beroepsbekwaamheid voor de uitoefening van zelfstandige activiteiten van het bouwvak en van de elektrotechniek, alsook van de algemene aanneming).
Werknemers die op een stelling werken, moeten een opleiding veilig werken op hoogten volgen (K.B. van 31/08/2005 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte).  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:7124