Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 14-11-13
F161302  Info block
Industriële isolatiewerken  Info block
Andere benamingen
Industrieel isoleerder (m/v)  Info block
Isoleerder (m/v)  Info block
Monteur-isoleerder van leidingen en toestellen (m/v)  Info block
Monteur van industriële thermische isolatie (m/v)  Info block
Plaatser van thermische isolatie (m/v)  Info block
Plaatwerker-isoleerder (m/v)  Info block
Verluchtingsarbeider (m/v)  Info block
Industrieel isolatiewerker (m/v)  Info block
Definitie
Staat in voor de isolatie van industriële leidingen, leidingelementen en apparaten volgens de veiligheidsregels.
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: installaties en uitrusting voor verwarming, ventilatie en airconditioning thermisch isoleren, vernieuwingswerken uitvoeren in het kader van renovaties.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De werf inrichten en beveiligen door het installeren van steigers, valbescherming, veiligheidslijnen en opslagplaatsen voor materiaal  Info block
- Raadpleegt technische bronnen (specificaties, isometrieën, …)
- Bepaalt geschikte opslagplaatsen voor materiaal en gereedschap
- Stapelt materialen veilig en zonder schade
- Beschermt materiaal en gereedschap tegen ongewenste vochtigheid, temperatuur of lichtinval
- Zet materiaal en gereedschap klaar
- Bakent de werkzone af met kegels, hekken, lichten, verkeersborden, …
- Plaatst collectieve beschermingsmiddelen (leuningen, valbescherming, …)
- Gaat na of alle veiligheidsvoorzieningen aanwezig zijn en de installatie is vrijgegeven vooraleer aan de werken te beginnen  Info block
Kennis van veiligheidsvoorschriften  Info block
Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken  Info block
De bestaande isolatie- en waterdichtheidsbekleding verwijderen en het te behandelen oppervlak schoonmaken  Info block
- Lokaliseert leidingen en apparaten volgens plan
- Demonteert oude beplating en isolatiemateriaal en beoordeelt welk materiaal herbruikbaar is
- Nummert de afgenomen beplating en brengt markeringen aan om hermontage te vereenvoudigen
- Sorteert afval en voert het af volgens de richtlijnen
- Gaat na of de staat van de ondergrond een correcte plaatsing van de isolatie toelaat (vlak, droog, proper, …)
- Gebruikt schoonmaakmaterieel
- Draagt persoonlijke beschermingsmiddelen volgens de richtlijnen (valhelm, veiligheidsschoenen, veiligheidsharnas, …)  Info block
Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken  Info block
Kennis van (de)montagetechnieken  Info block
Kennis van schoonmaaktechnieken  Info block
Isolatiewerken aan industriële installaties voorbereiden  Info block
- Brengt waar nodig steunconstructies (afstandsringen) aan voor isolatiemateriaal met een lage densiteit of hoge belasting
- Brengt draagconstructies of manchetten aan bij verticale leidingen
- Treft specifieke voorbereidingen voor koude-isolatie (corrosiewerende verf aanbrengen, de kap inoliën, bewegende onderdelen afdekken met folie, …)  Info block
Kennis van koude- en warmte-isolatie  Info block
Openingen voorzien voor rookafvoerkanalen, ventilatie-uitlaten, …  Info block
- Raadpleegt technische bronnen
- Gebruikt meet- en controle-instrumenten (schuifmaat, winkelhaak, plooimeter, …)
- Bepaalt de plaats en de afmetingen van uitsparingen voor mangaten, meetapparatuur, flensgaten, …
- Tekent uitsparingen af op de beplating en snijdt ze uit met een plaatschaar  Info block
Kennis van aftekentechnieken  Info block
Kennis van metaalbewerkingstechnieken  Info block
Waterdichte en isolerende bekledingen lijmen, lassen of mechanisch bevestigen (aluminium, zink, ...)  Info block
- Raadpleegt technische bronnen (specificaties, isometrieën, …)
- Draagt persoonlijke beschermingsmiddelen volgens de richtlijnen (valhelm, veiligheidsschoenen, veiligheidsharnas, …)
- Controleert of de isolatie de werking van meetinstrumenten, veiligheidsventielen, … niet zal verhinderen
- Omwikkelt de leiding indien voorgeschreven met folie
- Plaatst isolatiemateriaal in de gewenste dikte en aantal lagen en past het nauwsluitend aan met verspringende naden
- Smeert de naden indien nodig dicht met mastiek, bitumenfolie, …
- Zorgt ervoor dat isolatie niet nat wordt
- Brengt bij koude-isolatie een dampscherm aan over het isolatiemateriaal en smeert het luchtdicht af
- Monteert demonteerbare beplating, kokers, passtukken en bochten
- Verbindt onderdelen met zelftappende schroeven, rondsels, bandjes, … of door koudlijmen, lijmen met verhitting, lassen, …
- Houdt zich aan de juiste montagerichting (afwaterend) en de aangegeven overlap
- Vermijdt contact tussen de beplating en de leiding
- Werkt de beplating af (schaamplaten en kappen monteren, identificatieplaatjes aanbrengen, plexiglas in uitsparingen plaatsen, afkitten, …)  Info block
Kennis van kenmerken van isolatiematerialen  Info block
Kennis van isolatieprincipes (koudebruggen, opstijgend vocht, luchtdichtheid, ...)  Info block
Kennis van koude- en warmte-isolatie  Info block
Kennis van verbindingstechnieken  Info block
Kennis van tolerantienormen  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Een machine gebruiken waarvoor een opleiding of attest vereist is:
Hoogwerker  Info block
Werkzaamheden uitvoeren waarvoor een opleiding of attest vereist is:
Europese laskeuring EN-ISO 9606-1 (staal)  Info block
Europese laskeuring EN-ISO 9606-2 (aluminium)  Info block
VCA basisveiligheid  Info block
Werken op hoogte  Info block
Leidingen en apparaten opmeten  Info block
- Raadpleegt technische bronnen (specificaties, isometrieën, …)
- Gebruikt meet- en controle-instrumenten (plooimeter, rolmeter, omrekeningstabellen, ...)
- Kent karweinummers toe aan leidingen, markeert ze en nummert de stukken (kokers, passtukken, bochten, …)
- Meet leidingen, leidingelementen, mantels, apparaten en schroefkasten uit
- Werkt isolatietechnische tekeningen uit en bepaalt montagespecificaties (overlap, bevestigingswijze, …)
- Geeft richtlijnen door voor de productie van stukken (materiaalkeuze, naden, ponsgaten, …)  Info block
Kennis van de eigenschappen van metaalsoorten en legeringen (ferro en non-ferro)  Info block
Kennis van projectiemethodes en de isometrische klok  Info block
De beplating vervaardigen (lopende meters, passtukken, bochten en gecompliceerde vormstukken)  Info block
- Raadpleegt technische bronnen (specificaties, isometrieën, …)
- Gebruikt meet- en controle-instrumenten (plooimeter, rolmeter, gradenboog, ...)
- Berekent afmetingen en tekent ze af op plaat met de hand of met behulp van sjablonen
- Snijdt platen manueel of machinaal op de juiste afmetingen met zo min mogelijk materiaalverlies
- Bewerkt plaatmateriaal (voren trekken, walsen, ponsgaten aanbrengen, …)
- Gebruikt manuele of CNC-gestuurde metaalbewerkingsmachines (voormachine, wals, plooibank, zetbank, …)
- Brengt indien nodig afvlakkingen, inzetten, sloten of wolpinnen aan
- Verbindt onderdelen onderling met pennen en rondsels, bandjes, sloten of popnagels  Info block
Kennis van meetkundige begrippen (oppervlakte, omtrek, diameter, pi, …)  Info block
Kennis van de eigenschappen van metaalsoorten en legeringen (ferro en non-ferro)  Info block
Kennis van aftekentechnieken  Info block
De activiteiten van een team coördineren  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Ambachtelijk bedrijf  Info block
KMO  Info block
Bouw  Info block
Industrie  Info block
Renovatie  Info block
Aan installaties  Info block
Als zelfstandige  Info block
Beperkte ruimte werkplaats  Info block
Hanteren van lasten  Info block
In openlucht  Info block
Ongemakkelijke houdingen  Info block
Op grote hoogte  Info block
Verplaatsingen tijdens het werk  Info block
Wachtdiensten  Info block
Werken met chemische stoffen  Info block
Werkomgeving
Je werkt op sites van industriële bedrijven (petrochemie, voedingsnijverheid, …), in contact met klanten. Je maakt verplaatsingen, soms van meerdere dagen, werkt op hoogte, hanteert lasten en draagt persoonlijke beschermingsmiddelen (veiligheidsschoenen, handschoenen, veiligheidshelm, ...).  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Industriële isolatiewerken. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .

Voor het oprichten van een eigen onderneming is een bewijs van beroepsbekwaamheid en kennis van bedrijfsbeheer nodig (K.B. van 29/01/2007 betreffende de beroepsbekwaamheid voor de uitoefening van zelfstandige activiteiten van het bouwvak en van de elektrotechniek, alsook van de algemene aanneming).
Werknemers die op een stelling werken, moeten een opleiding veilig werken op hoogten volgen (K.B. van 31/08/2005 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte).  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:

Beroepskwalificatie niveau 3 - Industrieel isolatiewerker (m/v)

ISCO-08-code:7124