Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

ROME-fiche
F1701  Info block
Betonwerken  Info block
Andere benamingen
Betonwerker (m/v)  Info block
Betonneerder (m/v)  Info block
Bekister (m/v)  Info block
Bekister-betontimmerman (m/v)  Info block
Plaatser van heipalen (m/v)  Info block
Stutter (m/v)  Info block
Teamleider-betontimmerman (m/v)  Info block
Teamleider-ijzervlechter bouw en openbare werken (m/v)  Info block
Betontimmerman (m/v)  Info block
Betontimmerman gewapend beton (m/v)  Info block
Betontimmerman burgerlijke bouwkunde (m/v)  Info block
Plaatser van metalen bekistingen (m/v)  Info block
Betontimmerman-bekister (m/v)  Info block
Betontimmerman glijbekisting (m/v)  Info block
Betontimmerman-stutter (m/v)  Info block
Betontimmerman-stutter-trappenmaker (m/v)  Info block
Bekister-ijzervlechter (m/v)  Info block
Plaatser van gewapend beton (m/v)  Info block
Plaatser van metselwerk en gewapend beton (m/v)  Info block
Monteur-ijzervlechter (m/v)  Info block
IJzervlechter bouw en openbare werken (m/v)  Info block
IJzervlechter-betonneerder bouw en openbare werken (m/v)  Info block
Industrieel metselaar-monteur (m/v)  Info block
Monteur prefabelementen (m/v)  Info block
Monteur van zware prefabelementen (m/v)  Info block
Monteur van gelaste wapeningsnetten (m/v)  Info block
Betonarbeider (m/v)  Info block
Arbeider burgerlijke bouwkunde (m/v)  Info block
Plaatser van zwembaden in beton (m/v)  Info block
Definitie
Bouwt werkstukken en gebouwen met behulp van bekistingen, wapeningen en beton, volgens de uitvoeringsvoorschriften en de veiligheidsregels. Maakt bekistingen en assembleert prefabelementen in beton, gewapend beton of spanbeton. Bijkomende activiteiten kunnen zijn: een klein team leiden, de bevoorrading van de werf voorzien.  Info block
Opleidingen en certificaten
Dit beroep is toegankelijk voor houders van een getuigschrift van vakbekwaamheid/vakdiploma bekisting, betonwapening, gewapend beton, draagconstructie. Het beroep mag ook uitgeoefend worden met beroepservaring in deze sectoren zonder specifiek diploma. Een diploma middelbaar onderwijs (middelbaar onderwijs, mbo) kan worden gevraagd voor leidinggevende functies in een team.  Info block
Werkomgeving
Je werkt op werven voor bouw en openbare werken. Je maakt verplaatsingen, soms van meerdere dagen, werkt op hoogte of ondergronds, hanteert lasten en draagt persoonlijke beschermingsmiddelen (veiligheidshelm, veiligheidsschoenen, ...).  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Defensie  Info block
Bouw  Info block
Op grote hoogte  Info block
Ondergronds  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De werfzone inplanten  Info block
De werfzone beveiligen  Info block
De funderingen, de bouwput en het stortbed nivelleren  Info block
Leidingen, afvoerpijpen en aansluitingen realiseren  Info block
Lasten aanslaan  Info block
Betonnen werkstukken bekisten  Info block
Betonnen werkstukken ontkisten  Info block
Betonnen werkstukken gieten  Info block
Zware draagstructuren assembleren  Info block
Wapeningen in beton plaatsen  Info block
Prefabelementen in beton assembleren  Info block
Prefabelementen in beton bevestigen  Info block
Betonwapeningstechnieken  Info block
Veiligheidsregels en -voorschriften  Info block
Technieken voor het aanslaan en uitwijzen van lasten  Info block
Montage van bekistingsschotten  Info block
Betongiettechnieken  Info block
Betonwapeningsplannen  Info block
Het maken van haakse hoeken  Info block
Stuttingstechnieken  Info block
Het lezen van plannen en schema's  Info block
Bepaling van loodrechte stand en niveau  Info block
Begeleiding van bouwplaatsmachines  Info block
Kenmerken van wapeningen  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Een machine bedienen waarvoor een opleiding of attest vereist is  Info block
Montage, gebruik en demontage van stellingen (CACES R 408)  Info block
Bekistingshout zagen  Info block
Bekistingen assembleren  Info block
Prefabelementen in beton vervaardigen  Info block
Bekistingstechnieken  Info block
Dosering van mortel  Info block
Afdichtingswerkzaamheden uitvoeren  Info block
Betonplaten vlakstrijken en opschuren  Info block
Funderingen boren  Info block
Boortechnieken  Info block
Afval verzamelen  Info block
Afval sorteren en verwijderen  Info block
Afval afvoeren naar de behandelings- of opslagzones  Info block
Richtlijnen opstellen en de toepassing ervan controleren  Info block
Veiligheidsregels  Info block
De activiteiten van een team coördineren  Info block
Classificatie
ISCO-08-code:7114