Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 14-11-13
F170301  Info block
Metselwerk  Info block
Andere benamingen
Aanbrenger van cement (m/v)  Info block
Baksteenmetselaar (m/v)  Info block
Breuksteenbewerker (m/v)  Info block
Breuksteenmetselaar (m/v)  Info block
Cementarbeider (m/v)  Info block
Cementeerder (m/v)  Info block
Cementeerder-plamuurder (m/v)  Info block
Chapelegger (m/v)  Info block
Chapper (m/v)  Info block
Dekvloerlegger (m/v)  Info block
Dekvloerlegger-chapelegger (m/v)  Info block
Glasovenmetselaar (m/v)  Info block
Installateur van prefabzwembaden (m/v)  Info block
Metselaar (m/v)  Info block
Metselaar-afwerker (m/v)  Info block
Metselaar-bekister (m/v)  Info block
Metselaar-betonvlechter (m/v)  Info block
Metselaar-cementarbeider (m/v)  Info block
Metselaar-cementeerder (m/v)  Info block
Metselaar-dakwerker (m/v)  Info block
Metselaar grof metselwerk (m/v)  Info block
Metselaar industriële thermiek (m/v)  Info block
Metselaar-plaatser van schoorstenen en kachels (m/v)  Info block
Metselaar-plamuurder (m/v)  Info block
Metselaar-pleisterwerker (m/v)  Info block
Metselaar-stutter (m/v)  Info block
Metselaar-tegelzetter (m/v)  Info block
Metselaar van bakstenen (m/v)  Info block
Metselaar van grafmonumenten (m/v)  Info block
Metselaar van landschapselementen (m/v)  Info block
Metselaar-zwembadbouwer (m/v)  Info block
Metselwerkarbeider (m/v)  Info block
Metser (m/v)  Info block
Ovenmetselaar (m/v)  Info block
Plaatser van bindsteen (m/v)  Info block
Plaatser van ovenbekleding (m/v)  Info block
Renovatiemetselaar (m/v)  Info block
Schoorsteenmetselaar (m/v)  Info block
Schouw- en schoorsteenmetselaar (m/v)  Info block
Schouwmetselaar (m/v)  Info block
Steenmetselaar (m/v)  Info block
Teamleider-metselaar (m/v)  Info block
Voeger (m/v)  Info block
Voeger met kunststof (m/v)  Info block
Uitvoerder metselwerk (m/v)  Info block
Definitie
Bouwt muren, gevels en wanden door draagelementen (bindsteen, baksteen, breuksteen, gipsblokken, ...) te metselen volgens de veiligheidsregels. Realiseert horizontale oppervlakken (dekvloeren, straattegels, ...), bekistingen en betonwapeningen en de afdichting en isolatie van ruimtes.
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: specifieke bouwwerken als zwembaden en grafmonumenten bouwen, de werf bevoorraden, opruimen en onderhouden, een klein team leiden.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Draagstructuren monteren (steiger, schoren, platform, ...)  Info block
- Controleert of de ondergrond voldoende vlak en stevig is
- Houdt zich aan de opbouwvoorschriften van de fabrikant
- Beschermt de ondergrond (vloertegels, dakpannen, …) bij gevaar op beschadiging
- Verankert de draagstructuren of voorziet steunconstructies wanneer verankering niet mogelijk is
- Plaatst collectieve beschermingsmiddelen (leuningen, valbescherming, …)
- Zorgt voor een veilige toegang tot de werkvloeren
- Stabiliseert een constructie met stutten of schoren, rekening houdend met belasting, toegankelijkheid en veiligheid van de werkplek
- Stut putten, werkputten en sleuven met beschoeiing en schoorwerk
- Demonteert de draagstructuren na de werkzaamheden, rekening houdend met de stabiliteit van de constructie  Info block
Kennis van veiligheidsvoorschriften  Info block
Kennis van verankeringstechnieken  Info block
Kennis van het draagvermogen van steunpunten  Info block
Kennis van de wetgeving over werken op hoogte  Info block
Funderingen graven en nivelleren  Info block
- Bepaalt de afmetingen van bouwputten op basis van een plan en zet ze uit met jalons, piketten, …
- Bepaalt op basis van een plan waar er machinaal of manueel moet gegraven worden (aanwezigheid van nutsleidingen)
- Geeft bedieners van graafmachines eenduidige seinen en radiofonische instructies
- Gebruikt manueel gereedschap en mechanische graafmachines (spade, minigraver, …)
- Graaft de bodem af of vult aan volgens de voorgeschreven glooiingshoek en referentiepeilen
- Stut putten, werkputten en sleuven met beschoeiing en schoorwerk
- Bepaalt wanneer er bemaling noodzakelijk is
- Plaatst de onderdelen van een bemalingssysteem (pompen, zuigbuizen, drains, …) en stelt het in werking
- Effent de bodem van de werkput en maakt hem schoon
- Brengt de steenslagverharding aan rekening houdend met de opgegeven granulometrie
- Maakt een sleuf voor het aanbrengen van de aardingslus
- Brengt stabiliseerzand aan op de bodem en plaatst een waterdicht membraan  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Kennis van schoor- en beschoeiingstechnieken  Info block
Kennis van bodemsoorten (zand, klei, rotsachtig, ...)  Info block
Kennis van grondmechanische problemen (verzakkingen, ...)  Info block
Kennis van bemalingssystemen  Info block
Kennis van conventionele seincodes en gebaren  Info block
Muren zetten door het metselen van draagelementen (baksteen, bindsteen, gipsblokken, ...)  Info block
- Zet het werk uit, plaatst hoogtelijnen en profielen
- Hakt en zaagt bakstenen en blokken op maat
- Voert metselwerk uit (in de grond, opgaand metselwerk, uitsparingen, siermetselwerk, …)
- Plaatst waterkeringen (loodslabben, …) en isolatiematerialen
- Controleert of de muren loodrecht, waterpas en vlak zijn
- Gebruikt manueel en elektrisch gereedschap (troffel, slijpschijf, …)
- Gebruikt meet- en controle-instrumenten (laser, waterpas, …)  Info block
Kennis van metseltechnieken  Info block
Kennis van technieken om bakstenen te plaatsen  Info block
Kennis van verschillende metselverbanden  Info block
Kennis van verschillende soorten voegen  Info block
Kennis van stuttingstechnieken  Info block
Kennis van constructienormen  Info block
Kennis van aftekentechnieken  Info block
Mortel, vulmiddel, ... klaarmaken en aanbrengen  Info block
- Maakt mortel, plamuur, lijmen en siliconen mechanisch of met de hand aan volgens de doseringen van het bestek
- Beoordeelt de verwerkbaarheid van mortel en plamuur  Info block
Kennis van plamuurtechnieken  Info block
Kennis van mortelsoorten (gebruik, eigenschappen, ...)  Info block
Betonwapening assembleren en plaatsen  Info block
- Raadpleegt technische bronnen (wapeningsplannen, …)
- Beoordeelt wanneer een wapeningsnet nodig is
- Snijdt staven op maat met een elektrische snijmachine
- Verbindt staven door te vlechten, te lassen, met gegloeide staaldraad, haakjes, beugels, …
- Maakt het vereiste aantal knopen, afhankelijk van de soort knoop, de diameter van de wapeningsstaven, hun profilering en de vereiste stijfheid
- Plaatst netten en wapeningen in een bekisting of op een draagvloer met de gepaste afstandhouders
- Plaatst voor- en naspanbewapening
- Controleert de schikking van de wapening
- Gaat na of de wapening de nodige stijfheid heeft en niet kan verschuiven door de uitgeoefende druk
- Verwijdert draad- en steenafval van de bekistingsbodem  Info block
Kennis van betonwapeningstechnieken  Info block
Kennis van veiligheidsvoorschriften  Info block
Kennis van manuele en mechanische bindtechnieken  Info block
Kennis van minimum betondekking in functie van de blootstellingsklasse  Info block
Kennis van injectiesystemen bij naspanbeton  Info block
Kennis van kabel- en ankersystemen voor spanbeton  Info block
Bekistingen maken en plaatsen
Beton storten  Info block
- Zet de uitlijning en/of de middenas van de werken uit, rekening houdend met mogelijke krachten
- Voegt bekistingspanelen samen, controleert ze (hoogtemerken, geleidingsprofielen, stabiliteit, waterdichtheid, …) en stelt ze bij
- Maakt voegen of plaatst ze in de bekisting (uitzettingsvoegen, dichtingsvoegen, stortvoegen, …)
- Voert indien vereist een voorbehandeling uit op de bekisting
- Berekent de benodigde hoeveelheid beton
- Controleert de leveringsbon met de samenstelling van het te storten beton en neemt monsters
- Voegt indien nodig producten toe aan het beton
- Stort het beton in de bekistingen met een kubel, slang of stortkoker, spreidt het en verdicht met een trilnaald
- Geeft de bedieners van betonpompen eenduidige seinen en instructies
- Ontkist de werkstukken in de juiste volgorde en volgens de juiste ontkistingstermijn
- Neemt stutten en onderslagbalken weg
- Recupereert herbruikbaar materieel na het ontkisten
- Werkt het betonoppervlak af volgens de voorschriften (gewassen beton, gegritstraald, betonbeschermingsmiddelen, …)
- Controleert de vlakheid van het geplaatste beton en gaat na of de voegen juist geplaatst zijn  Info block
Kennis van veiligheidsvoorschriften  Info block
Kennis van betimmeringstechnieken  Info block
Kennis van betongiettechnieken  Info block
Kennis van betontechnologie (samenstelling, specificaties, eigenschappen, …)  Info block
Kennis van oppervlakte- en volumeberekeningen  Info block
Kennis van verschillende soorten voegen  Info block
Kennis van constructienormen  Info block
Vloerelementen gieten en voegen met mortel  Info block
- Beoordeelt de staat van de draagvloer (hardheid, scheurvorming, aanwezigheid van leidingen, …)
- Lijnt de te bewerken constructievloer uit en gaat de horizontaliteit ervan na
- Zet referentiepeilen uit met peilmerktekens vanuit een vast punt (meterpas)
- Brengt paslatten op de juiste hoogte ten opzichte van de peilmerken en stelt ze vlak af
- Gebruikt meet- en controle-instrumenten (waterpas, laser, passlang, theodoliet, ...)
- Brengt een dunne aanbrandlaag aan op de draagvloer voor een goede hechting met de dekvloer
- Brengt indien nodig een onderlaag aan om oneffenheden weg te werken
- Scheidt de onderlaag van de dekvloer met een membraan of een aangepaste primer
- Plaatst isolatiemateriaal volgens de voorschriften en de aard van de dekvloer (zwevend, niet-zwevend, …)
- Verpompt dekvloerspecie onder hoge druk en verspreidt hem over de draagvloer
- Trekt de dekvloerspecie af met een rei, op hoogte van de aangebrachte passen
- Spaant de dekvloer machinaal of manueel af (roterende volle schijf of metalen polijstspaan)
- Verwijdert de paslatten en smeert de ontstane uitsparingen aan
- Brengt een ‘vet’ water-cementmengsel aan ter bescherming van de afwerkvloer
- Dekt de vloer af met een folie tegen te snel drogen en scheurvorming  Info block
Kennis van constructienormen  Info block
Kennis van mortelsoorten (gebruik, eigenschappen, ...)  Info block
Kennis van veiligheidsregels voor het werken met schadelijke producten  Info block
Kennis van isolatieprincipes (koudebruggen, opstijgend vocht, luchtdichtheid, ...)  Info block
Kennis van chemische en fysische verschijnselen m.b.t. gebouwen (porositeit, capillariteit, condensatie, alkaliteit, corrosie, uitzetting en inkrimping van materialen, schimmelvorming, …)  Info block
Kennis van de passiefhuisstandaard  Info block
Prefabelementen plaatsen en vastzetten (dagkanten, bovendrempels, daklijsten, trappen, ...)  Info block
- Gebruikt hulpmiddelen voor het verplaatsen van zware lasten (takel, hijsband, …)
- Voegt prefabelementen samen (vloerbalken, kolommen, dakbalken, …)
- Plaatst en stelt de geprefabriceerde onderdelen loodrecht, waterpas en volgens tegenpeil, zeeg en uitlijning
- Zet de geplaatste elementen vast en brengt afdichtingsnaden aan
- Brengt stutten aan in functie van de belasting (bij metselwerk, balken, vloeren, muuropeningen, …)  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Kennis van stuttingstechnieken  Info block
Kennis van methoden om te stellen  Info block
Kennis van stabiliteitsvoorschriften  Info block
Kennis van constructienormen  Info block
Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken  Info block
Openingen maken in bestaand metselwerk (ramen, deuren, trapgat, ...)  Info block
- Raadpleegt technische bronnen
- Gebruikt manueel, elektrisch en pneumatisch gereedschap (hamer en beitel, drilboor, …)
- Plaatst stutten en schoren  Info block
Kennis van stuttingstechnieken  Info block
Kennis van stabiliteitsvoorschriften  Info block
Basiskennis van krachtenspreiding in een gebouw  Info block
Voegen uitvoeren en vlakmaken  Info block
- Vormt uitvoeringsvoegen en naden
- Brengt voegprofielen aan ter bescherming van de voegranden
- Voert constructie- en verdeelvoegen uit volgens de aard van de dekvloer (hechtend, niet-hechtend, …) en de constructie
- Vult voegen op met mortel, silicone, … en werkt indien nodig bij  Info block
Kennis van verschillende soorten voegen  Info block
Kennis van mortelsoorten (gebruik, eigenschappen, ...)  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Een machine gebruiken waarvoor een opleiding of attest vereist is:
Hoogwerker  Info block
Werkzaamheden uitvoeren waarvoor een opleiding of attest vereist is:
VCA basisveiligheid  Info block
Werken op hoogte  Info block
Dakbedekkingselementen plaatsen:
Dakpannen  Info block
Metaal (zink, aluminium, titanium, ...)  Info block
Shingles  Info block
Staalplaat  Info block
Voegen met:
Mortel  Info block
Kunststof  Info block
- Verwijdert de voegvulling van bestaand metselwerk
- Beoordeelt het metselwerk (loodrecht, waterpas en vlak)
- Voegt metselwerk op met mortel of kunststof
- Spuit constructie- en gevelelementen (ramen, deuren, marmerplaten, …) op met de gepaste voegkit  Info block
Kennis van mortelsoorten (gebruik, eigenschappen, ...)  Info block
Kennis van lijmen en kunststoffen (gebruik, eigenschappen, ...)  Info block
Kennis van veiligheidsregels voor het werken met schadelijke producten  Info block
De werfzone inplanten (beveiliging, opslag van de uitrusting en de materialen, ...)  Info block
- Raadpleegt technische bronnen
- Bepaalt geschikte opslagplaatsen voor materiaal en gereedschap
- Beschermt materiaal en gereedschap tegen ongewenste vochtigheid, temperatuur of lichtinval
- Stapelt materialen veilig en zonder schade
- Bakent de werkzone af met kegels, hekken, lichten, verkeersborden, …
- Voorziet doorgangen voor voetgangers en toegangen voor vrachtwagens
- Schermt de werken indien nodig af met behulp van zeilen
- Plaatst collectieve beschermingsmiddelen (randbeveiliging, veiligheidsnetten, …)
- Draagt persoonlijke beschermingsmiddelen volgens de richtlijnen (valhelm, veiligheidsschoenen, …)
- Assisteert bij de aansluiting van leidingen en nutsvoorzieningen voor de werking van de bouwplaats
- Geeft grens- en rooilijnen weer met behulp van topografische instrumenten en beschermt ze
- Zet referentiepeilen uit met peilmerktekens  Info block
Kennis van veiligheidsvoorschriften  Info block
Kennis van wettelijke bepalingen voor werfsignalisatie op de openbare weg  Info block
Kennis van werforganisatie  Info block
Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken  Info block
Afbraakwerkzaamheden uitvoeren  Info block
- Herkent dragende elementen en structuren in het bouwwerk
- Plaatst stutten en schoren
- Gebruikt manueel, elektrisch en pneumatisch gereedschap (hamer en beitel, drilboor, …)
- Geeft bedieners van werfmachines eenduidige seinen en radiofonische instructies
- Sorteert afval en voert het af  Info block
Kennis van slooptechnieken  Info block
Kennis van ontmantelingstechnieken  Info block
Kennis van schadelijke stoffen en materialen in gebouwen (asbest, ...)  Info block
Kennis van conventionele seincodes en gebaren  Info block
Uitsparingen maken voor latere installaties en inrichtingen (loodgieterij, elektriciteit, rookkanalen, ...)  Info block
Een muur in breuksteen bouwen (natuursteen)  Info block
Specifieke bouwwerken plaatsen (zwembaden, kelders, grafmonumenten, ...)  Info block
Prefabzwembaden plaatsen (in polyester, ...)  Info block
Een rookkanaal bouwen en een schoorsteen plaatsen  Info block
Kennis van rookkanalen  Info block
Kennis van uitzettingscoëfficiënten van materialen  Info block
Tegels snijden en leggen  Info block
- Zaagt of snijdt tegels, vloerdelen en plinten op maat (ook in verstek)
- Plaatst de pastegels op hoogte
- Bepaalt het legpatroon volgens de indeling van de ruimtes
- Bepaalt de beginlijn en bakent werkstroken af door het spannen van koorden
- Maakt mortel of lijm aan en spreidt deze geleidelijk uit over het te bekleden oppervlak
- Plaatst tegels volgens het opgegeven patroon
- Controleert de haaksheid, de hoogte en de pas van de tegels en werkt indien nodig bij
- Gebruikt meet- en controle-instrumenten (waterpas, plooimeter, winkelhaak, …)  Info block
Kennis van snijtechnieken  Info block
Kennis van pas- en loodtechnieken  Info block
Kennis van technieken om tegels te plaatsen  Info block
Schrijnwerkelementen plaatsen en vastzetten (ramen, deuren, ...)  Info block
- Brengt schrijnwerkelementen ter plaatse en verankert ze aan de aansluitende constructie
- Bevestigt bewegende onderdelen aan de kozijnen
- Monteert beslag in of op de schrijnwerkelementen (schroeven, draaien, klikken, …)
- Werkt de aansluitingen tussen schrijnwerk en andere constructieonderdelen wind- en waterdicht af
- Brengt thermisch en akoestisch isolatiemateriaal aan op de aansluitingen tussen het schrijnwerk en andere constructieonderdelen
- Controleert onvolkomenheden aan het geplaatste schrijnwerk (loodrechte stand, …) en werkt indien nodig bij  Info block
Kennis van plaatsingstechnieken voor schrijnwerk  Info block
Kennis van afdichtingsprocedés  Info block
Kennis van isolatieprincipes (koudebruggen, opstijgend vocht, luchtdichtheid, ...)  Info block
Kennis van de passiefhuisstandaard  Info block
Lichte tussenwanden, prefab bekleding, valse plafonds, ... plaatsen  Info block
- Gebruikt manuele of elektrische werktuigen (mes, schroevendraaier, raspvijl, decoupeerzaag, …)
- Bewerkt oppervlakken voor (verwijderen van cement- of betonresten, loshangende bepleistering, …)
- Maakt profielen voor de onderstructuur op maat en monteert ze tegen de muren of het plafond
- Maakt bekledingsplaten op maat en schroeft of hamert ze op regelmatige afstanden tegen de onderstructuur vast
- Werkt voegen en schroef- of spijkerkoppen bij met voegspecie en voegbanden  Info block
Kennis van kenmerken van gipskartonplaten  Info block
Kennis van bevestigingstechnieken  Info block
Akoestische of thermische isolatie plaatsen  Info block
- Tekent isolatiematerialen af en snijdt ze op maat
- Voegt isolatiematerialen samen
- Bevestigt thermisch en akoestisch isolatiemateriaal op, onder of tussen muren, plafonds, vloeren en daken
- Verzekert de continuïteit van de isolatie
- Brengt een dampscherm aan volgens de instructies
- Plaatst dichtings- en beschermingsmembranen tegen funderingsmuren
- Voert waterwerende bepleisteringen uit (cementmortel, bitumen, …)  Info block
Kennis van isolatieprincipes (koudebruggen, opstijgend vocht, luchtdichtheid, ...)  Info block
Kennis van akoestische isolatienormen (NBN S 01-400-1)  Info block
Kennis van de passiefhuisstandaard  Info block
Een prijsraming opstellen en de klant technisch advies geven  Info block
- Berekent de benodigde materialen, producten en werkuren voor een bepaald werk
- Maakt een schatting of berekening van de kosten
- Stelt materialen en toepassingen voor aan de klant in functie van de technische vereisten, noden en budget, duurzaamheid, isolerend vermogen, …  Info block
Kennis van oppervlakte- en volumeberekeningen  Info block
Kennis van prijsberekeningen  Info block
Kennis van meetstaten en lastenboeken  Info block
Kennis van materialen en producten  Info block
De activiteiten van een team coördineren  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Ambachtelijk bedrijf  Info block
Bouw  Info block
Defensie  Info block
Ruwbouw  Info block
Als zelfstandige  Info block
Blootstelling aan stof  Info block
Hanteren van lasten  Info block
In openlucht  Info block
Ongemakkelijke houdingen  Info block
Op grote hoogte  Info block
Verplaatsingen tijdens het werk  Info block
Werkomgeving
Je werkt op werven voor nieuwbouw of renovatie binnen bouwondernemingen. Je komt in contact met klanten en maakt verplaatsingen. Soms werk je in het weekend of op feestdagen. Je kan op hoogte werken en lasten dragen. Je draagt persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals veiligheidshelm, veiligheidsschoenen, …  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Metselwerk. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen voor het beroep Metselaar , het beroep Voeger en het beroep Dekvloerlegger vind je op de website van onderwijskiezer.

Voor het oprichten van een eigen onderneming is een bewijs van beroepsbekwaamheid en kennis van bedrijfsbeheer nodig (K.B. van 29/01/2007 betreffende de beroepsbekwaamheid voor de uitoefening van zelfstandige activiteiten van het bouwvak en van de elektrotechniek, alsook van de algemene aanneming).  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:

Beroepskwalificatie niveau 3 - Dekvloerlegger (m/v)

Beroepskwalificatie niveau 3 - Metselaar (m/v)

ISCO-08-code:7111, 7112, 7114