Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 14-11-13
F170401  Info block
Werfvoorbereiding  Info block
Andere benamingen
Afbraakarbeider (m/v)  Info block
Arbeider openbare werken (m/v)  Info block
Begrinder (m/v)  Info block
Betonboorder - betonzager (m/v)  Info block
Bouwarbeider (m/v)  Info block
Bouwer militaire genie (m/v)  Info block
Grondwerker (m/v)  Info block
Handlanger bouw (m/v)  Info block
Harktrekker (m/v)  Info block
Hulpmetselaar (m/v)  Info block
Hulpmetselaar openbaar wegennet en diverse netten (m/v)  Info block
Magazijnier bouw en openbare werken (m/v)  Info block
Puinruimer (m/v)  Info block
Recyclagearbeider voor bouwmaterialen (m/v)  Info block
Ruwbouwarbeider (m/v)  Info block
Schietmeester-sloper (m/v)  Info block
Sloper (m/v)  Info block
Sloper bouw (m/v)  Info block
Sloper-recyclagearbeider bouw en openbare werken (m/v)  Info block
Sloper - recyclage van bouwmaterialen (m/v)  Info block
Hulparbeider wegenwerken (m/v)  Info block
Werfbediener (m/v)  Info block
Werfvoorbereider (m/v)  Info block
Definitie
Maakt het terrein, de werktuigen en de materialen klaar voor de uitvoering van bouw-, reparatie- of onderhoudswerkzaamheden aan gebouwen, wegen, havens of waterwegen. Werkt volgens de veiligheidsregels. Voert verschillende eenvoudige werken uit.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Het materieel en de uitrusting klaarmaken en de werkzone beveiligen  Info block
- Raadpleegt technische bronnen (bouwplannen, …)
- Bakent de werkzone af met kegels, hekken, lichten, verkeersborden, …
- Voorziet doorgangen voor voetgangers en toegangen voor vrachtwagens
- Schermt de werken indien nodig af met behulp van zeilen
- Plaatst collectieve beschermingsmiddelen (randbeveiliging, veiligheidsnetten, …)
- Draagt persoonlijke beschermingsmiddelen volgens de richtlijnen (valhelm, veiligheidsschoenen, …)
- Assisteert bij de aansluiting van leidingen en nutsvoorzieningen voor de werking van de bouwplaats  Info block
Kennis van veiligheidsvoorschriften  Info block
Kennis van wettelijke bepalingen voor werfsignalisatie op de openbare weg  Info block
Kennis van werforganisatie  Info block
De opslagzones voor werktuigen en bouwmaterialen inrichten  Info block
- Bakent opslagzones af op de werf of langs het traject
- Zorgt ervoor dat de opslagzones veilig en goed bereikbaar zijn (toegankelijk voor vrachtwagens en werfvoertuigen, voldoende sterke draagvloer, …)
- Plaatst afsluitingen, containers, afdaken, … om werktuigen en bouwmaterialen te beschermen tegen diefstal, weersomstandigheden, …  Info block
Kennis van werforganisatie  Info block
De materialen manueel lossen en stockeren in de opslagzones  Info block
- Gebruikt manuele en gemotoriseerde machines voor goederenbehandeling (transpallet, steekwagentje, heftruck, …)
- Stapelt materialen veilig en zonder schade
- Beschermt materiaal en gereedschap tegen ongewenste vochtigheid, temperatuur of lichtinval  Info block
Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken  Info block
Een constructie afbreken met behulp van een machine  Info block
- Raadpleegt technische bronnen (bouwplannen, …)
- Gebruikt manueel, elektrisch en pneumatisch gereedschap (kasseihefboom, slijpschijf, drilboor, …)
- Herkent dragende elementen en structuren in het bouwwerk
- Plaatst stutten en schoren in functie van de belasting en de toegankelijkheid van de werkplek
- Stut belendende percelen bij het afbreken van een gebouw
- Ontmantelt gebouwen, structuren en installaties in de juiste volgorde
- Sloopt bestaand metselwerk en beton door te knippen, te slijpen en te breken
- Breekt bestaande verhardingen op
- Geeft de bedieners van werfmachines eenduidige seinen en radiofonische instructies  Info block
Kennis van veiligheidsvoorschriften  Info block
Kennis van ontmantelingstechnieken  Info block
Kennis van slooptechnieken  Info block
Kennis van stuttingstechnieken  Info block
Kennis van stabiliteitsvoorschriften  Info block
Kennis van schadelijke stoffen en materialen in gebouwen (asbest, ...)  Info block
Kennis van conventionele seincodes en gebaren  Info block
Het terrein of de constructie opruimen, uitgraven of ophogen  Info block
- Assisteert bij het voorlopig effenen van het terrein
- Assisteert bij het weergeven en beschermen van grens- en rooilijnen en referentiepeilen
- Bepaalt op basis van een plan waar er machinaal of manueel moet gegraven worden (aanwezigheid van nutsleidingen)
- Gebruikt manuele graafwerktuigen of een minigraver
- Geeft bedieners van graafmachines eenduidige seinen en radiofonische instructies
- Graaft de bodem af of vult aan volgens de voorgeschreven glooiingshoek en referentiepeilen
- Stut putten, werkputten en sleuven met beschoeiing en schoorwerk
- Effent de bodem van de werkput en maakt hem schoon
- Plaatst de onderdelen van een bemalingssysteem (pompen, zuigbuizen, drains, …) en stelt het in werking  Info block
Kennis van bodemsoorten (zand, klei, rotsachtig, ...)  Info block
Kennis van afgravings- en afdammingstechnieken  Info block
Kennis van schoor- en beschoeiingstechnieken  Info block
Kennis van verdichtingstechnieken  Info block
Kennis van bemalingssystemen  Info block
Kennis van grondmechanische problemen (verzakkingen, ...)  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Kennis van conventionele seincodes en gebaren  Info block
Producten aanmaken (mortel, plamuur, lijm, ...)  Info block
- Maakt mortel, plamuur, lijmen, siliconen en kunststoffen mechanisch of met de hand aan volgens de doseringen van het bestek
- Beoordeelt de verwerkbaarheid van mortel en plamuur  Info block
Kennis van mortelsoorten (gebruik, eigenschappen, ...)  Info block
Kennis van lijmen en kunststoffen (gebruik, eigenschappen, ...)  Info block
Kennis van veiligheidsvoorschriften voor het werken met schadelijke producten  Info block
Oppervlakken afwerken en opvoegen  Info block
- Verwijdert de voegvulling van bestaand metselwerk
- Voegt metselwerk op
- Spuit onderdelen op met de gepaste voegkit
- Voert eenvoudige pleisterwerken uit
- Plaatst verhardingen op funderingen (stabiliseerzand en/of in volle mortel)
- Vult de voegen met zand of mortel en borstelt het in  Info block
Basiskennis van metselwerk  Info block
Kennis van verbindingstechnieken  Info block
De werf opruimen en schoonmaken (materiaal, werktuigen, ...)  Info block
- Versnijdt of verbrijzelt brokstukken
- Sorteert afval en afbraakmaterialen (goede en slechte grondsoorten, puin, herbruikbare materialen, …)
- Graaft vervuilde grond af
- Voert afval, afbraakmaterialen en vervuilde grond af volgens de richtlijnen
- Voert basisonderhoud uit aan machines en gereedschap (reinigen, smeren, ...)  Info block
Kennis van bodemsoorten (zand, klei, rotsachtig, ...)  Info block
Kennis van veiligheidsvoorschriften voor het werken met schadelijke producten  Info block
Kennis van veiligheidsvoorschriften voor het werken in een vervuilde omgeving  Info block
Kennis van schoonmaaktechnieken  Info block
De werkpost voorzien van materiaal en producten of de bevoorrading controleren  Info block
- Zet materiaal en gereedschap klaar
- Controleert de voorraden in de opslagzones
- Neemt leveringen in ontvangst en controleert of ze conform zijn aan de bestelling  Info block
Basiskennis van voorraadbeheer  Info block
Kennis van werforganisatie  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Een machine gebruiken waarvoor een opleiding of attest vereist is:
Heftruck  Info block
Hoogwerker  Info block
Werkzaamheden uitvoeren waarvoor een opleiding of attest vereist is:
VCA basisveiligheid  Info block
Werken op hoogte  Info block
Industrieel gebruik van springstoffen  Info block
Afdichtingen plaatsen:
Asfaltbekleding  Info block
Dakbedekkingselementen  Info block
Dakplaten  Info block
Kunstharsen  Info block
Sleuven graven  Info block
Draagstructuren monteren (steiger, schoren, platform, ...)  Info block
- Controleert of de ondergrond voldoende vlak en stevig is
- Houdt zich aan de opbouwvoorschriften van de fabrikant
- Beschermt de ondergrond (vloertegels, dakpannen, …) bij gevaar op beschadiging
- Verankert de draagstructuren of voorziet steunconstructies wanneer verankering niet mogelijk is
- Plaatst collectieve beschermingsmiddelen (leuningen, valbescherming, …)
- Zorgt voor een veilige toegang tot de werkvloeren
- Stabiliseert een constructie met stutten of schoren, rekening houdend met belasting, toegankelijkheid en veiligheid van de werkplek
- Demonteert de draagstructuren na de werkzaamheden, rekening houdend met de stabiliteit van de constructie  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Kennis van verankeringstechnieken  Info block
Kennis van het draagvermogen van steunpunten  Info block
Kennis van de wetgeving over werken op hoogte  Info block
Betonwapeningsstaven snijden en klaarmaken  Info block
- Raadpleegt technische bronnen (wapeningsplannen, …)
- Snijdt betonwapeningsstaven op maat met een elektrische snijmachine  Info block
Kennis van betonwapeningsplannen  Info block
Kabels voor elektriciteit door de buizen trekken  Info block
- Trekt kabels van stroomkringen, datanetwerken, … door de buizen met behulp van een trekveer  Info block
Basiskennis van pneumatica  Info block
Bekistingshout zagen  Info block
- Gebruikt manueel of elektrisch gereedschap (cirkelzaag, zaagmachine, …)
- Gebruikt meet- en controleinstrumenten (schuifmaat, plooimeter, waterpas, ...)
- Voert dimensionale opmetingen uit
- Tekent onderdelen van bekistingen af op het hout
- Zaagt de houtelementen volgens de aftekening  Info block
Kennis van aftekentechnieken  Info block
Kennis van schrijnwerktechnieken  Info block
Straatkolken, putdeksels, ... plaatsen  Info block
- Bepaalt de plaats van straatkolken en putdeksels
- Graaft putten uit (voor straatkolken, …)
- Geeft bedieners van hijsmachines eenduidige seinen en radiofonische instructies  Info block
Kennis van conventionele seincodes en gebaren  Info block
Bind- en bakstenen verplaatsen en ophijsen  Info block
- Brengt stenen en materiaal manueel (met kruiwagen, …) of machinaal (goederenlift, hefplatform, …) ter plaatse
- Selecteert het juiste hijshulpmiddel in functie van de last (kettingtakel, strop, hijsband, hijsmagneet, …)
- Schat het gewicht van de last in en bepaalt het zwaartepunt, de tophoek en de figuur van aanslaan van de last
- Maakt knooppunten voor het stroppen van de last
- Bevestigt en zekert de last aan de hijsvoorzieningen
- Geeft de kraanman eenduidige seinen en radiofonische instructies  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken  Info block
Kennis van technieken voor het aanslaan en uitwijzen van lasten  Info block
Kennis van conventionele seincodes en gebaren  Info block
Basiskennis van metselwerk  Info block
Boordstenen op maat snijden en plaatsen  Info block
- Hakt bakstenen en bestratingselementen op maat
- Plaatst boordstenen met tangen of laat ze plaatsen door een hijsmachine en controleert hun loodrechte stand
- Voegt de boordstenen op en werkt ze aan volgens de aard van de bestrating
- Gebruikt meet- en controleinstrumenten (waterpas, maatlat, …)  Info block
Kennis van aftekentechnieken  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Bouw  Info block
Defensie  Info block
Openbare wegennet  Info block
Openbare werken  Info block
Ruwbouw  Info block
Zeevaart, binnenvaart  Info block
Blootstelling aan lawaai  Info block
Blootstelling aan stof  Info block
Hanteren van lasten  Info block
In openlucht  Info block
Ongemakkelijke houdingen  Info block
Op grote hoogte  Info block
Verplaatsingen tijdens het werk  Info block
Werken met chemische stoffen  Info block
Werken met elektriciteit  Info block
Werkomgeving
Je werkt op werven voor nieuwbouw of renovatie binnen ondernemingen voor openbare werken, bouw, zee- en rivierwerken, ... Soms werk je in een ploegensysteem, tijdens het weekend, op feestdagen of ’s nachts. Je werkt soms op hoogte of ondergronds, hanteert lasten en draagt persoonlijke beschermingsmiddelen (veiligheidshelm, veiligheidsschoenen, ...).  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Werfvoorbereiding. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:

Beroepskwalificatie niveau 2 - Werfbediener ruwbouw (m/v)

ISCO-08-code:9312, 9313