Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 18-11-13
F170601  Info block
Prefabricatie industrieel beton  Info block
Andere benamingen
Afwerker in de betonindustrie (m/v)  Info block
Bekister prefab beton (m/v)  Info block
Betonstaalverwerker (m/v)  Info block
Gieter in de betonindustrie (m/v)  Info block
Medewerker spanbeton in de betonindustrie (m/v)  Info block
Productiemedewerker in de betonindustrie (m/v)  Info block
Productiemedewerker prefab beton (m/v)  Info block
Teamleider in de betonindustrie (m/v)  Info block
Vervaardiger van prefab betonelementen (m/v)  Info block
Voorbereider-monteur van gietvormen in de betonindustrie (m/v)  Info block
Definitie
Maakt producten in beton per stuk of in kleine series (platen, trappen, muren, rioolbuizen, ...). Gebruikt gietvormen en manueel of halfautomatisch gereedschap volgens de veiligheidsregels en de productievereisten (termijnen, kwantiteit, kwaliteit, ...).
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: wapeningen maken, werkstukken verplaatsen en transporteren, een team coördineren.
 Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De samenstelling en de afmetingen van een gietvorm, het soort wapening en de wijze van gieten en ontkisten bepalen naargelang het te vervaardigen stuk  Info block
- Raadpleegt technische bronnen
- Voert dimensionale berekeningen uit (oppervlakte, volume, …)  Info block
Kennis van betonwapeningstechnieken  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Het materiaal (draden, staalkabels, ...) en het beton klaarmaken voor de realisatie van het product (spanbeton, betonblokken, ...)  Info block
- Raadpleegt technische bronnen
- Berekent de benodigde hoeveelheden beton
- Bepaalt de eigenschappen van het beton in functie van de voorziene toepassing
- Selecteert staven, draden, staaldraden of stangen voor de wapeningen
- Snijdt of buigt wapeningsstaven in de gewenste vorm en afmeting met een snij-, buig- of plooimachine
- Bedient een extrusiemachine
- Draagt persoonlijke beschermingsmiddelen (veiligheidsschoenen, handschoenen, …)  Info block
Kennis van betonwapeningsplannen  Info block
Kennis van metaalbewerking  Info block
Kennis van oppervlakte- en volumeberekeningen  Info block
Kennis van buigstaten  Info block
Kennis van betontechnologie (samenstelling, specificaties, eigenschappen, …)  Info block
Betonstaal, wapeningen, inzetstukken, uitsparingen, ... in de gietvorm of voorbespanningsbank plaatsen  Info block
- Plaatst netten en wapeningen in de gietvorm met behulp van de gepaste afstandhouders
- Plaatst voor- en naspanbewapening
- Controleert de schikking van de wapening
- Gaat na of de wapening de nodige stijfheid heeft en niet kan verschuiven door de uitgeoefende druk
- Verwijdert draad- en steenafval van de bekistingsbodem
- Draagt persoonlijke beschermingsmiddelen (veiligheidsschoenen, handschoenen, …)  Info block
Kennis van betonwapeningsplannen  Info block
Kennis van principes van voorbespanning  Info block
Kennis van kenmerken van wapeningen  Info block
Kennis van minimum betondekking in functie van de blootstellingsklasse  Info block
Een bekisting samenstellen (in metaal, hout, pvc, ...)  Info block
- Raadpleegt technische bronnen
- Gebruikt manueel of elektrisch gereedschap (cirkelzaag, zaagmachine, vlakschaafmachine, …)
- Tekent onderdelen van bekistingen af op het basismateriaal (hout, metaal, pvc)
- Zaagt de elementen volgens de aftekening
- Voegt gemoduleerde of op maat gemaakte bekistingspanelen samen
- Controleert samengestelde bekistingen (loodrechte stand, niveaus, …) en stelt ze bij
- Voert een voorbehandeling uit op de bekisting
- Draagt persoonlijke beschermingsmiddelen (veiligheidsschoenen, handschoenen, …)  Info block
Kennis van schrijnwerktechnieken  Info block
Kennis van specifieke eigenschappen van betonbekistingen  Info block
Kennis van houtverbindingen  Info block
Kennis van aftekentechnieken  Info block
Kennis van veiligheidsvoorschriften  Info block
Het beton in de gietvorm of in de voorbespanningsbank gieten  Info block
- Neemt monsters van het te storten beton
- Controleert het geleverde beton en voegt indien nodig producten toe
- Stort het beton in de gietvorm, spreidt en verdicht het
- Gebruikt manuele werktuigen (troffel, strijkbord, spade, …)
- Draagt persoonlijke beschermingsmiddelen (veiligheidsschoenen, handschoenen, …)
- Ontkist werkstukken in de juiste volgorde en volgens de juiste ontkistingstermijn
- Recupereert herbruikbaar materieel
- Draagt persoonlijke beschermingsmiddelen (veiligheidsschoenen, handschoenen, …)  Info block
Kennis van eigenschappen van beton  Info block
Kennis van vormgiettechnieken  Info block
Kennis van veiligheidsvoorschriften  Info block
Het stuk ontkisten en de gietvorm demonteren  Info block
- Ontkist werkstukken in de juiste volgorde en volgens de juiste ontkistingstermijn
- Recupereert herbruikbaar materieel
- Draagt persoonlijke beschermingsmiddelen (veiligheidsschoenen, handschoenen, …)  Info block
Kennis van specifieke eigenschappen van betonbekistingen  Info block
De conformiteit van de gerealiseerde stukken controleren (vlakheid, loodrechte stand, ...) en stalen nemen voor analyse  Info block
- Gaat na of de afgewerkte stukken conform zijn aan de vereisten (meten van vlakheid, haaksheid, …)
- Gebruikt meet- en controleinstrumenten
- Neemt stalen en gaat na of het gebruikte beton geschikt is voor de voorziene toepassing (homogeniteit, korrelgrootte, …)  Info block
Kennis van betontechnologie (samenstelling, specificaties, eigenschappen, …)  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Kennis van procedures voor staalname  Info block
Machines, uitrustingen, gietvormen en werktuigen schoonmaken (extrusiemachine, voorbespanningsbank, ...)  Info block
- Houdt zich aan het onderhoudsplan en –richtlijnen
- Reinigt machines en werktuigen na ieder gebruik
- Voert eenvoudige onderhoudswerkzaamheden uit (smeren, …)
- Merkt de nood aan onderhoud op
- Meldt problemen die niet zelf op te lossen zijn aan de verantwoordelijke
- Sorteert afval en voert het af volgens de richtlijnen  Info block
Kennis van veiligheidsvoorschriften  Info block
Kennis van onderhoudsprocedures voor machines en gereedschap  Info block
Kennis van schoonmaaktechnieken  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Een machine gebruiken waarvoor een opleiding of attest vereist is:
Heftruck  Info block
Hoogwerker  Info block
Reachtruck  Info block
Rolbrug  Info block
Wiellader  Info block
Werkzaamheden uitvoeren waarvoor een opleiding of attest vereist is:
VCA basisveiligheid  Info block
Europese laskeuring EN-ISO 9606-1 (staal)  Info block
Voorbespanningselementen vervaardigen met behulp van:
Een voorbespanningsbank (bekistingsplaten, balken, golfplaten, ...)  Info block
Gietvormen (rechte balken, I-balken, dwarsbalken)  Info block
De stukken afwerken en bijwerken (hoeken bijwerken, mofgaten dichten, cementdeeg verwijderen, ...)  Info block
- Stelt werkstukken indien nodig bij of voert nabewerkingen uit
- Werkt het betonoppervlak af volgens de voorschriften (gewassen, gegritstraald, …)
- Verwijdert vuil en betonresten van de stukken
- Gebruikt manueel gereedschap en schoonmaakmaterieel (borstels, punthamer, slijpmachine, schuurmachine, …)  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Kennis van afwerkingstechnieken  Info block
Kennis van schoonmaaktechnieken  Info block
Oppervlaktebehandelingen op gietvormen uitvoeren (borstelen, plooien, zandstralen, punthameren, bijwerken, ...)  Info block
- Gebruikt manueel en elektrisch gereedschap (borstels, punthamer, slijpmachine, schuurmachine, …)  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Wapeningen in staal vervaardigen  Info block
- Stelt wapeningsstaten op aan de hand van wapeningsplannen
- Verbindt staven door te vlechten, te lassen, met gegloeide staaldraad, haakjes, beugels, …
- Stemt het aantal knopen af op de soort knoop, de diameter van de wapeningsstaven, hun profilering en de vereiste stijfheid  Info block
Kennis van betonwapeningsplannen  Info block
Kennis van manuele en mechanische bindtechnieken  Info block
Kennis van de eigenschappen van metaalsoorten en legeringen (ferro en non-ferro)  Info block
Producten markeren, etiketteren (referentie, ...)  Info block
- Houdt gegevens bij over het verloop van de productie en de herkomst van de stukken
- Brengt zichtbare herkenningstekens en/of productiegegevens aan op de geproduceerde stukken  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Bestellingen opmaken voor beton of benodigdheden voor het vervaardigen van de stukken  Info block
- Bepaalt de hoeveelheid en samenstelling van het beton
- Bepaalt de benodigde grondstoffen, werkstukken, gereedschap, …
- Maakt een bestelbon op
- Neemt leveringen in ontvangst
- Controleert of het geleverde beton overeenstemt met de gegevens op de leveringsbon (samenstelling, vloeibaarheidsklassen, toevoegsels, …)  Info block
Kennis van betontechnologie (samenstelling, specificaties, eigenschappen, …)  Info block
Basiskennis van voorraadbeheer  Info block
De activiteiten van een team coördineren  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Industrieel bedrijf  Info block
Beton  Info block
Blootstelling aan lawaai  Info block
Blootstelling aan stof  Info block
Blootstelling aan trillingen  Info block
Hanteren van lasten  Info block
Werken met chemische stoffen  Info block
Werkomgeving
Je werkt binnen productieondernemingen in de betonindustrie. Je werkt in een atelier of buiten, hanteert lasten en voert verschillende productiehandelingen uit (wapeningen assembleren, overschotten verwijderen, ...). Je kan werken in een ploegensysteem, tijdens het weekend, op feestdagen of ’s nachts en draagt persoonlijke beschermingsmiddelen (veiligheidsschoenen, gehoorsbescherming, ...).  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Prefabricatie industrieel beton. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:7114, 8114