Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 24-3-15
G110101  Info block
Toeristen onthalen  Info block
Andere benamingen
Adviseur toeristische verblijven (m/v)  Info block
Balie- en informatiebediende (m/v)  Info block
Gastheer (m/v)  Info block
Host (m/v)  Info block
Host animator riviercruises (m/v)  Info block
Host animator zeecruises (m/v)  Info block
Host onthaal en animatie zeecruises (m/v)  Info block
Host toeristisch onthaal (m/v)  Info block
Lokaal medewerker toeristische dienst (m/v)  Info block
Lokaal vertegenwoordiger toeristische dienst (m/v)  Info block
Onthaalmedewerker toeristen (m/v)  Info block
Onthaalmedewerker inkomend toerisme (m/v)  Info block
Receptiemedewerker (m/v)  Info block
Specialist toeristenonthaal (m/v)  Info block
Definitie
Ontvangt en informeert toeristen en faciliteert hun verblijfs- of reisomstandigheden.
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: het verblijf van klanten van een toeristische verblijfplaats beheren (vakantieclub, hotel-club, ...), de activiteit van een team coördineren.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Het publiek ontvangen en inlichten over het lokale toeristische aanbod  Info block
- Verzorgt taal en houding in contact met bezoekers volgens de richtljnen
- Verstrekt actuele informatie aan de balie, telefonisch, schriftelijk of via e-mail
- Bezorgt een informatiepakket
- Helpt bij praktische problemen  Info block
Kennis van communicatietechnieken  Info block
Kennis van principes van klantvriendelijkheid  Info block
Kennis van regels voor het onthaal  Info block
Personen adviseren over de dienstverlening, over lokale producten, souvenirs, …  Info block
- Herkent verschillende types van bezoekers en hun gewoontes
- Stemt het advies af op het type bezoekers
- Vestigt de aandacht op producten en diensten
- Blijft neutraal en objectief bij het maken van aanbevelingen
- Houdt rekening met de commerciële doelstelling van de organisatie  Info block
Kennis van communicatietechnieken  Info block
Kennis van kenmerken van toeristische producten  Info block
Kennis van principes van klantvriendelijkheid  Info block
Kennis van typlogie van toeristen  Info block
Diensten verkopen (verblijven, uitstapjes, ...)
Betalingen innen  Info block
- Stelt een pakket samen (vervoer, verblijf, bezoeken, ...)
- Volgt reservaties op (boeking, facturatie, wijziging, groepsreservaties, …)
- Gebruikt reservatiesoftware
- Verrekent kortingen
- Controleert de geldigheid van de betaalmiddelen en levert een betaalbewijs af  Info block
Kennis van verkooptechnieken  Info block
Kennis van communicatietechnieken  Info block
Kennis van kenmerken van toeristische producten  Info block
Kennis van procedures voor toeristische reservaties  Info block
De onthaalruimte versieren, affiches ophangen, documentatie rangschikken  Info block
- Stelt de voorwerpen volgens bepaalde thema’s en verkoopdoelstellingen ten toon
- Maakt decoraties (combinaties, licht- en kleurgebruik, attributen, muziek, ...)
- Benut de mogelijkheden van de ruimte of de etalage
- Plaatst brochures en reclame op een zichtbare plaats voor de klant
- Verandert de opstelling van de voorwerpen op regelmatige tijdstippen  Info block
Kennis van publiciteitstechnieken (keuze van media, dragers, ...)  Info block
Informatie over het lokale toeristische aanbod verzamelen
Nieuwigheden voorstellen  Info block
- Onderhoudt contacten met reserveringsbureaus, reisbureaus, toeristische organisaties, …
- Deelt informatie met collega’s
- Selecteert relevante artikels met informatie en nieuwigheden uit regionale dag- en weekbladen, artikelen  Info block
Kennis van communicatietechnieken  Info block
Kennis van kenmerken van toeristische producten  Info block
Opvolg- en activiteitengegevens registreren
De informatie doorgeven aan de betrokken dienst  Info block
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, …)
- Houdt dossiers bij
- Stelt rapporten op over aantal bezoekers, reservaties, verkoop tickets, bezetting accommodaties, klachten, ...
- Verzamelt informatie in functie van overzichten en statistieken  Info block
Professionele informatie bijwerken  Info block
- Houdt een adressenbestand bij
- Stelt evenementenlijsten, accommodatielijsten, ... op  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Passagiers ontvangen tijdens:
Riviercruises  Info block
Treinreizen  Info block
Vliegtuigreizen  Info block
Zeecruises  Info block
- Stelt zichzelf voor als vertegenwoordiger van de organisatie
- Controleert reis- en persoonlijke gegevens
- Maakt duidelijke afspraken
- Begeleidt passagiers naar hun verblijfplaats  Info block
Kennis van de modaliteiten voor de in- en ontscheping van passagiers  Info block
Het verblijf van de klanten van een toeristische verblijfplaats organiseren en opvolgen  Info block
- Vraagt reisinformatie over de passagiers op
- Bevraagt toeristen spontaan over de mate van tevredenheid en hun eventuele wensen
- Bemiddelt in geval van problemen of reikt oplossingen aan
- Verwittigt de verantwoordelijke of de bevoegde instanties
- Informeert de toeristen over de bestaande klachtenprocedures  Info block
Kennis van groepsanimatie  Info block
Kennis van technieken voor conflictvoorkoming en -beheersing  Info block
Een animatieproject voor een toeristische verblijfplaats of gebied uitwerken en lanceren  Info block
- Informeert zich over het bestaande vrijetijdsaanbod
- Ontwikkelt creatieve, muzische en sportieve activiteiten
- Werkt activiteiten praktisch uit (locatie, hulpmiddelen, …)
- Neemt maatregelen om de veiligheid te garanderen
- Presenteert, begeleidt en neemt deel aan de activiteiten  Info block
Kennis van groepsanimatie  Info block
Kennis van projectmanagement  Info block
Een budget beheren en de balans van toeristische animaties opmaken  Info block
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, ...)
- Berekent de kosten
- Houdt gegevens bij over de uitgaven en inkomsten
- Legt verantwoording af voor de uitgaven
- Neemt maatregelen bij overschrijding van het budget  Info block
Kennis van budgetbeheer  Info block
De activiteiten van een team coördineren  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Dienstverlenend bedrijf  Info block
Camping, bungalowpark  Info block
Reisbureau  Info block
Reisorganisator (touroperator)  Info block
Dienst voor toerisme  Info block
Transportbedrijf  Info block
Vakantiedorp  Info block
Vakantiehuis  Info block
Dienst voor toerisme  Info block
Toerisme  Info block
Verplichte werkkledij of uniform  Info block
Buitenlandse reizen  Info block
Werken in weekends en op feestdagen  Info block
Werkomgeving
Je werkt in reisbureaus, kantoren voor inkomend toerisme, transportbedrijven, toeristische diensten, ... Je hebt contact met het publiek en je werkt samen met verschillende tussenpersonen (verkopers, leveranciers, hoteleigenaars, ...). Je bent soms meerdere dagen of maanden weg van huis (plaatsen in het buitenland, ...). Je jobinhoud varieert naargelang de organisatie waarvoor je werkt (toeristische dienst, VVV kantoor, transportbedrijf, ...). Je werkt ook tijdens het weekend, op feestdagen en je hebt te maken met seizoensgebonden pieken (schoolvakanties, zomerperiodes, ...). Je begrijpt en spreekt meerdere vreemde talen (Frans, Engels, Duits en Spaans).  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Toeristen onthalen. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:4226, 5113