Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 24-3-15
G120101  Info block
Reizen, culturele of sportieve activiteiten begeleiden  Info block
Andere benamingen
Begeleider milieuvriendelijk toerisme (m/v)  Info block
Begeleider ecotoerisme (m/v)  Info block
Begeleider middengebergte (m/v)  Info block
Begeleider natuurtochten (m/v)  Info block
Begeleider paardentoerisme (m/v)  Info block
Begeleider sportief toerisme (m/v)  Info block
Begeleider taalkampen (m/v)  Info block
Begeleider toerisme (m/v)  Info block
Begeleider trektochten (m/v)  Info block
Begeleider uitstappen (m/v)  Info block
Begeleider van reizen of culturele, sportieve en openluchtactiviteiten (m/v)  Info block
Coördinator toeristische verblijven (m/v)  Info block
Erkend gids (m/v)  Info block
Gids avontuurlijk toerisme (m/v)  Info block
Gids-begeleider (m/v)  Info block
Gids-begeleider bij het vissen (m/v)  Info block
Gids-begeleider ecotoerisme (m/v)  Info block
Gids hooggebergte (m/v)  Info block
Gids paardentoerisme (m/v)  Info block
Gids-tolk (m/v)  Info block
Gids tourleader (m/v)  Info block
Groepsbegeleider (m/v)  Info block
Landengids (m/v)  Info block
Monitor-gids bij vrijetijdsvissen (m/v)  Info block
Museumgids (m/v)  Info block
Nationaal gids-tolk (m/v)  Info block
Natuurgids (m/v)  Info block
Regionaal gids-tolk (m/v)  Info block
Reisbegeleider (m/v)  Info block
Reisgids (m/v)  Info block
Reisleider (m/v)  Info block
Specialist trektochten (m/v)  Info block
Sportgids (m/v)  Info block
Stadsgids (m/v)  Info block
Voordrachtgever (m/v)  Info block
Voordrachtgever reizen (m/v)  Info block
Toeristisch begeleider (m/v)  Info block
Gids (m/v)  Info block
Definitie
Begeleidt personen bij het ontdekken van plaatsen tijdens toeristische uitstappen of bezoeken (geografische, historische, culturele, ... bezienswaardigheden). Houdt zich aan de veiligheidsregels voor personen en goederen.
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: bijeenkomsten leiden en instaan voor sportieve begeleiding (paardentocht, beklimming van een berg, ...).  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Informatie verzamelen over de duur, het aantal deelnemers en de kenmerken van de toeristische begeleidingsopdracht  Info block
- Bespreekt de opdracht met de opdrachtgever
- Peilt naar de achtergrond en de interessegebieden van de deelnemers  Info block
Het geleide bezoek uitdenken door de te bezoeken plaatsen te bepalen, de bezoekersinformatie voor te bereiden  Info block
- Plant op een realistische manier de hoeveelheid informatie en het aantal te bezoeken plaatsen binnen de beschikbare tijd
- Zoekt bijkomende informatie op
- Maakt zich nieuwe informatie eigen
- Verkent de te bezoeken plaats voorafgaand aan de opdracht
- Past het parcours aan bij gewijzigde omstandigheden
- Stelt een overzichtelijk documentatiepakket samen voorzien van voldoende fotomateriaal
- Doet voorstellen die beantwoorden aan de vraag  Info block
Kennis van typlogie van toeristen  Info block
Het verloop van de begeleidingsopdracht organiseren
Toelatingen aanvragen, reserveren, ...  Info block
- Volgt gemaakte reservaties op
- Zoekt alternatieven wanneer een evenement, activiteit, bezoek, … volzet is
- Bouwt een professioneel netwerk van informatieve bronnen, diensten en instanties uit  Info block
Kennis van commerciële technieken  Info block
De deelnemers ontvangen en informeren over het verloop van de begeleidingsopdracht  Info block
- Stelt zichzelf voor
- Overloopt de planning
- Maakt afspraken over verzamelpunten, tijdstippen, …
- Creëert een ontspannen sfeer
- Vestigt de aandacht op richtlijnen voor de veiligheid en mogelijke risico’s  Info block
Kennis van communicatietechnieken  Info block
Kennis van groepsanimatie  Info block
Kennis van typlogie van toeristen  Info block
Kennis van veiligheidsregels voor goederen en personen  Info block
De geografische, historische en culturele bijzonderheden van de locaties voorstellen
De bezoekersinformatie aanpassen  Info block
- Draagt kennis en weetjes over op het publiek
- Onderscheidt hoofd- en bijzaken
- Treedt in dialoog met de bezoeker
- Stuurt de rondleiding bij op basis van verkregen informatie
- Past een rondleiding aan als de voorziene tijd dreigt overschreden te worden
- Stelt zich neutraal op  Info block
Kennis van communicatietechnieken  Info block
Kennis van typlogie van toeristen  Info block
De begeleidingsopdracht evalueren
Aanpassingen, nieuwe projecten, bepalen  Info block
- Laat deelnemers een evaluatieformulier invullen
- Ontwikkelt doelgroepgerichte of themagerichte gidsbeurten of projecten  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Opdrachten uitvoeren waarvoor een erkenning vereist is:
Gids  Info block
Reisleider  Info block
Kennis van kunst- en stijlgeschiedenis  Info block
Werken met een doelgroep:
Leerlingen  Info block
Personen met een beperking  Info block
De uitrusting van de deelnemers voorbereiden en controleren
Technische bijstand verlenen tijdens te activiteit  Info block
- Meldt de nood aan onderhoud of vervanging van materiaal
- Geeft extra instructies indien nodig
- Wijst de deelnemers op gevaarlijke situaties en risico’s
- Controleert het naleven van de veiligheidsregels en –aanwijzingen  Info block
De regels en technieken van een sport uitleggen tijdens een sportieve begeleiding (technieken, gebruik van het materiaal, ...)  Info block
- Demonstreert de werking van uitrusting en materieel en refereert naar het doel van de handeling
- Instrueert over het veilig omgaan met de uitrusting en het materieel
- Verbetert fouten in de techniek, houding, …  Info block
Kennis van EHBO  Info block
Kennis van veiligheidsvoorschriften  Info block
Kennis van regels en afspraken verbonden aan het beoefenen van een sport  Info block
Een dier voorbereiden op een trektocht en het verzorgen  Info block
- Evalueert de gezondheidstoestand van de dieren
- Voorziet water en dierenvoeding volgens de behoefte van de dieren (soort, samenstelling, hoeveelheid, …)
- Voorziet het dier van aangepast trek- en draagmateriaal
- Houdt zich aan de wettelijke richtlijnen over dierenwelzijn  Info block
Kennis van technieken voor benaderen en hanteren van dieren  Info block
Kennis van gezondheidsvoorschriften  Info block
De administratieve formaliteiten bij de begeleiding van een groep op zich nemen (bevestiging van verblijven, betaling van onkosten, ...)
Oplossingen zoeken in onvoorziene omstandigheden  Info block
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, ...)
- Houdt gegevens van de deelnemers bij (persoonlijke gegevens, inschrijving, onkosten, …)
- Bemiddelt in geval van problemen
- Verwittigt de verantwoordelijke of de bevoegde instanties
- Informeert de deelnemers, over de bestaande klachtenprocedures
- Verleent hulp aan personen in moeilijkheden  Info block
Ontspannende activiteiten voorstellen en plannen naargelang de vraag van de deelnemers of het programma (animatie, vertoningen, ...)  Info block
- Informeert zich over het bestaande vrijetijdsaanbod
- Blijft neutraal en objectief bij het maken van aanbevelingen  Info block
Een commercieel aanbod uitwerken en voorstellen aan klanten
De samenwerking vastleggen  Info block
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, …)
- Onderhandelt over de mogelijkheden, de voorwaarden, de prijs, de kwaliteit, de service, speciale acties, … die leiden tot verkoop
- Bezorgt de klant een prijsopgave  Info block
Communicatieacties organiseren  Info block
- Bepaalt de inhoud en vorm van de communicatieactie
- Geeft uiteenzettingen voor groepen
- Past de communicatiestijl aan de doelgroep aan
- Neemt deel aan colloquia, ...
- Voert promotie
- Maakt gebruik van drukwerk, regionale media, website, …
- Gebruikt audiovisuele hulpmiddelen en ander didactisch materiaal  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Organisatie voor cultuur of erfgoed  Info block
Natuurpark  Info block
Reisbureau  Info block
Reisorganisator (touroperator)  Info block
Vereniging  Info block
Vereniging voor natuurbescherming  Info block
Dienst voor toerisme  Info block
Toerisme  Info block
Als vrijwilliger  Info block
Als zelfstandige  Info block
Werkomgeving
Je werkt in ondernemingen voor toerisme, culturele, sportieve en openluchtactiviteiten. Je werkt als zelfstandige, op vrijwillige basis of als bijverdienste. Je komt in contact met klanten en je werkt samen met verschillende betrokkenen (verkopers, administraties, educatieve netwerken, ...). Je moet je verplaatsen en je bent soms meerdere dagen afwezig van huis (rondritten, trektochten, verblijven, ...). Je taken variëren al naargelang de activiteit (bijeenkomst, avontuurlijke expeditie, sportief toerisme, ...) en het publiek (schoolgaande jeugd, derde leeftijd, gehandicapte personen, ...). Je moet ook werken tijdens het weekend, op feestdagen en volgens seizoenspieken (schoolvakanties, zomerperiodes, ...). Je begrijpt en spreekt meerdere vreemde talen (Frans, Engels, Duits en Spaans).  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Reizen, culturele of sportieve activiteiten begeleiden. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .

Verder moet voor het werken als erkend gids of reisleider een opleiding gevolgd worden die erkend is door Toerisme Vlaanderen.  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:

Beroepskwalificatie niveau 4 - Gids (m/v)

Beroepskwalificatie niveau 5 - Reisleider (m/v)

ISCO-08-code:5113