Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 19-12-13
G120201  Info block
Animatie culturele of recreatieve activiteiten  Info block
Andere benamingen
Animator (m/v)  Info block
Animator publieke digitale omgeving (m/v)  Info block
Animator seniorenclubs (m/v)  Info block
Animator vakantiecentrum (m/v)  Info block
Assistent animator (m/v)  Info block
Aquagym animator (m/v)  Info block
Begeleider adviseur ICT (m/v)  Info block
Begeleider artistieke of ludieke workshop (m/v)  Info block
Begeleider audiovisuele activiteiten (m/v)  Info block
Begeleider circuskunsten (m/v)  Info block
Begeleider culturele, technische of ludieke activiteiten (m/v)  Info block
Begeleider culturele activiteiten en ontspanning (m/v)  Info block
Begeleider culturele en technische activiteiten (m/v)  Info block
Begeleider cyberspace (m/v)  Info block
Begeleider ecologisch museum (m/v)  Info block
Begeleider ecologische opvoeding (m/v)  Info block
Begeleider initiatie in ICT (m/v)  Info block
Begeleider internetworkshop (m/v)  Info block
Begeleider knutselworkshop (m/v)  Info block
Begeleider leesworkshop (m/v)  Info block
Begeleider multimediaruimte (m/v)  Info block
Begeleider multimediaworkshop (m/v)  Info block
Begeleider muziekworkshop (m/v)  Info block
Begeleider natuurinitiatie (m/v)  Info block
Begeleider plastische kunsten (m/v)  Info block
Begeleider schrijfworkshop (m/v)  Info block
Begeleider vakantieclub (m/v)  Info block
Begeleider vakantiedorp (m/v)  Info block
Begeleider wetenschappelijke workshop (m/v)  Info block
Begeleider workshop in een bejaardentehuis (m/v)  Info block
Begeleider workshop lichaamsexpressie (m/v)  Info block
Bejaardenanimator (m/v)  Info block
Lesgever tai chi (m/v)  Info block
Natuur- en milieubegeleider (m/v)  Info block
Polyvalent animator (m/v)  Info block
Yogaleraar (m/v)  Info block
Begeleider vakantieverblijf voor personen met een handicap (m/v)  Info block
Begeleider ludieke activiteiten (spel en speelactivitieten) (m/v)  Info block
Leisure and hospitality assistent (m/v)  Info block
Skileraar (m/v)  Info block
Skimonitor (m/v)  Info block
Begeleider culturele en recreatieve activiteiten (m/v)  Info block
Definitie
Zet culturele, technische of ludieke activiteiten op en begeleidt ze. Houdt hierbij rekening met de behoeften van het publiek en het specifieke karakter van de dienst (sociocultureel centrum, vakantiecentrum, bejaardentehuis, ...).
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: een multimediaruimte leiden, de activiteit van een team coördineren.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Een animatieprogramma uitdenken op maat van het publiek  Info block
- Bedenkt een nieuw concept dat inspeelt op behoeften
- Gebruikt beschikbare bronnen
- Ontwikkelt een activiteitenprogramma dat past binnen het budget
- Heeft oog voor randvoorwaarden (toegankelijkheid, personen met een handicap, …)  Info block
Kennis van socioculturele eigenschappen van de verschillende doelgroepen  Info block
Kennis van projectmanagement  Info block
De verwachtingen van het publiek vaststellen
Inlichtingen geven over de animatieactiviteit(en) en de organisatie ervan  Info block
- Peilt naar de persoonlijke wensen en fysieke achtergrond
- Verstrekt telefonisch, schriftelijk, via e-mail of ter plaatse actuele informatie
- Geeft advies bij praktische problemen of vragen
- Motiveert tot deelname aan de activiteiten
- Past taalgebruik en boodschap aan de deelnemers aan
- Bezorgt een informatiepakket  Info block
Kennis van communicatietechnieken  Info block
Kennis van socioculturele eigenschappen van de verschillende doelgroepen  Info block
De animatieactiviteit uitwerken en het materiaal en de ruimte klaarmaken  Info block
- Stelt een draaiboek of scenario op voor de activiteit
- Maakt een overzicht van middelen, benodigdheden en interventies om de activiteit te realiseren
- Stemt de inrichting van de ruimte af op de leefwereld van de deelnemers
- Gebruikt sport- en spelattributen, geluids-, licht- en videoapparatuur
- Brengt structuur en gezelligheid aan
- Controleert ter plekke of alle benodigdheden aanwezig zijn
- Houdt de inschrijvingen bij  Info block
Kennis van veiligheidsregels voor goederen en personen  Info block
De activiteit uitleggen (instructies geven, demonstreren, ...
De interactie binnen de groep coördineren  Info block
- Legt de regels van een sport, spel, … uit
- Luistert naar de verwachtingen en vragen van de deelnemers
- Past het gedrag aan de groep aan
- Let op de veiligheid en houdt toezicht
- Grijpt in bij conflicten binnen de groep  Info block
Kennis van communicatietechnieken  Info block
Kennis van groepsanimatie  Info block
Kennis van pedagogische technieken  Info block
Kennis van veiligheidsregels voor goederen en personen  Info block
De deelnemers begeleiden tijdens de activiteit of aanpassingen voorstellen al naargelang hun vooruitgang  Info block
- Leert technieken, houdingen, … aan
- Verbetert fouten in de techniek, houding, …
- Geeft extra instructies
- Verdeelt de aandacht in een groep over de verschillende deelnemers
- Stimuleert de participatie van alle deelnemers
- Vraagt om feedback
- Past de sessie aan de leeftijd, inbreng en niveau van de deelnemers aan  Info block
Kennis van groepsanimatie  Info block
Kennis van pedagogische technieken  Info block
De animatieruimte opruimen
De voorraad van materiaal en uitrusting controleren en de tekorten aangeven  Info block
- Ziet er op toe dat deelnemers het materiaal in de oorspronkelijke staat achterlaten
- Reinigt het materiaal
- Meldt de nood aan onderhoud of vervanging van materiaal
- Adviseert bij de aanschaf van materiaal
- Sorteert afval volgens de richtlijnen  Info block
Kennis van veiligheidsregels voor goederen en personen  Info block
Het animatieproject evalueren
Verbeteringen voorstellen  Info block
- Houdt gegevens bij over de uitgaven en inkomsten
- Meet en rapporteert over effecten en resultaten
- Experimenteert met nieuwe concepten en procedures
- Laat deelnemers een evaluatieformulier invullen  Info block
Kennis van projectmanagement  Info block
Professionele informatie en reglementering opvolgen en actualiseren  Info block
- Raadpleegt informatiebronnen (handleidingen, literatuur, databanken, internet, …)
- Bezoekt beurzen, salons, …
- Wisselt kennis uit met collega’s
- Legt en onderhoudt contacten met deskundigen binnen en buiten de organisatie
- Stelt zich op de hoogte van (wijzigingen in) de wet- en regelgeving omtrent veiligheid en milieu  Info block
Kennis van EHBO  Info block
Communicatieacties organiseren  Info block
- Bepaalt de inhoud en vorm van de communicatieactie
- Geeft uiteenzettingen voor groepen
- Past de communicatiestijl aan de doelgroep aan
- Neemt deel aan colloquia, ...
- Voert promotie
- Maakt gebruik van drukwerk, regionale media, website, …
- Gebruikt audiovisuele hulpmiddelen en ander didactisch materiaal  Info block
Kennis van communicatietechnieken  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Activiteiten lanceren en begeleiden in volgende domeinen:
Beeldende kunsten  Info block
Beeld en geluid (foto, video, ...)  Info block
Informatie- en communicatietechnologieën -ICT-  Info block
Lichaamsexpressie  Info block
Literatuur  Info block
Muziek  Info block
Verkenning van de omgeving of de natuur  Info block
Verkenning van het erfgoed  Info block
Schrijven  Info block
Spellen (gezelschapsspellen, ...)  Info block
Toneel  Info block
Wetenschappen  Info block
Evenementen organiseren
Onderhandelen over kostprijzen en locaties, verblijf en vervoer reserveren  Info block
- Zoekt informatie op
- Brengt de benodigde middelen, faciliteiten en personeel in kaart
- Vergelijkt offertes
- Bestelt tijdig middelen en materialen
- Controleert de beschikbaarheid van extern personeel en legt de reserveringen schriftelijk vast  Info block
Groepen vergezellen tijdens geleide bezoeken, rondleidingen en verkenningen
Bezoekersinformatie geven  Info block
- Stemt de informatie en documentatie af op het doelpubliek
- Helpt bij praktische problemen of vragen  Info block
De werking van het materiaal controleren (informatica, foto-, videomateriaal, ...)
Het basisonderhoud uitvoeren of storingen melden  Info block
- Repareert storingen of geeft dit door aan de verantwoordelijke persoon  Info block
Uitwerken van of meewerken aan de uitwerking van animatieprogramma's  Info block
Een commercieel aanbod uitwerken en voorstellen aan klanten
De samenwerking vastleggen  Info block
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, …)
- Onderhandelt over de mogelijkheden, de voorwaarden, de prijs, de kwaliteit, de service, speciale acties, … die leiden tot verkoop
- Bezorgt de klant een prijsopgave  Info block
Kennis van commerciële technieken  Info block
Opleidingsacties binnen de organisatie realiseren  Info block
- Plant opleidingen in (reserveren lokaal, materiaal, ...)
- Begeleidt of regelt de begeleiding van nieuwe medewerkers, stagiairs of vrijwilligers
- Legt uit hoe activiteiten moeten worden uitgevoerd
- Ziet toe op de uitvoering van de opdrachten van nieuwe medewerkers, stagiairs of vrijwilligers
- Grijpt in bij verkeerd werk of gedrag
- Stelt de nood aan opleidingen vast en meldt dit aan de verantwoordelijke  Info block
De activiteiten van een team coördineren  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Woonzorgvoorziening  Info block
Organisatie voor cultuur of erfgoed  Info block
Jeugdhuis  Info block
Natuurpark  Info block
Recreatiecentrum zonder overnachting  Info block
Sociocultureel centrum  Info block
Vakantie- en recreatiecentrum voor kinderen en jongeren  Info block
Seniorenvereniging  Info block
Vereniging  Info block
Vereniging voor natuurbescherming  Info block
Camping, bungalowpark  Info block
Vakantiedorp  Info block
Toerisme  Info block
Als zelfstandige  Info block
Als vrijwilliger  Info block
Bij particulieren thuis  Info block
Seizoensgebonden  Info block
Verplichte werkkledij of uniform  Info block
In weekends en op feestdagen  Info block
Werkomgeving
Je werkt in vakantie- of vrijetijdscentra voor kinderen of jongeren, in socioculturele centra, bejaardentehuizen, als zelfstandige, .... Je komt in contact met personen (kinderen, volwassenen, bejaarden, ...) en je werkt samen met verschillende partners (begeleiders, dienstverantwoordelijken, ...). Je kan dit beroep uitoefenen bij particulieren thuis.  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Animatie culturele of recreatieve activiteiten. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen voor het beroep Begeleider recreatieve activiteiten en het beroep Animator in de ouderenzorg vind je op de website van onderwijskiezer.  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:5113