Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 6-10-16
G120401  Info block
Lichamelijke opvoeding  Info block
Andere benamingen
Assistent-opvoeder sportactiviteiten (m/v)  Info block
Assistent-trainer (m/v)  Info block
Badmeester (m/v)  Info block
Badmeester redder (m/v)  Info block
Begeleider recreatieve sport (m/v)  Info block
Fitnessbegeleider (m/v)  Info block
Groepsfitnessbegeleider (m/v)  Info block
Initiator sport (m/v)  Info block
Lesgever sportactiviteiten (m/v)  Info block
Manager-animator sportclub (m/v)  Info block
Monitor lichamelijke opvoeding (m/v)  Info block
Opleider sport (m/v)  Info block
Opvoeder fysieke activiteiten (m/v)  Info block
Opvoeder sportieve activiteiten (m/v)  Info block
Opvoeder sport voor personen met een handicap (m/v)  Info block
Personal trainer (m/v)  Info block
Redder (m/v)  Info block
Sportadviseur (m/v)  Info block
Sportanimator (m/v)  Info block
Sportbegeleider (m/v)  Info block
Sportcoach (m/v)  Info block
Sportinstructeur (m/v)  Info block
Sportleraar (m/v)  Info block
Sportmonitor (m/v)  Info block
Sportopvoeder (m/v)  Info block
Sporttrainer (m/v)  Info block
Technisch staflid sport (m/v)  Info block
Trainer (m/v)  Info block
Trainer sportteam (m/v)  Info block
Trainer topsport (m/v)  Info block
Schoolsportmonitor (m/v)  Info block
Verantwoordelijke zwembad (m/v)  Info block
Begeleider sportactiviteiten (m/v)  Info block
Definitie
Organiseert en animeert sportactiviteiten in één of meer disciplines. Traint of leidt personen op volgens veiligheidsregels en behoeften (ontspanning, initiatie, competitie, ...).
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: toezicht houden en reddingsacties uitvoeren in een zwemomgeving, topsporters opvolgen en voorbereiden (fysiek, technisch, ...), de activiteit van een team en de technische omkadering van een sportdiscipline coördineren en een sportorganisatie beheren.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Het educatief of recreatief sportproject uitwerken volgens de visie van de organisatie  Info block
- Zet nieuwe activiteiten op
- Heeft oog voor randvoorwaarden (inrichting van de locatie, keuze van materiaal, toegankelijkheid personen met een handicap, …)
- Legt nieuwe voorstellen voor aan de verantwoordelijke  Info block
Het publiek informeren over het beoefenen van de sportdiscipline en de organisatie van de sessies  Info block
- Verstrekt telefonisch, via e-mail of ter plaatse informatie
- Past taalgebruik en boodschap aan de deelnemers aan
- Bezorgt een informatiepakket
- Geeft advies
- Motiveert tot deelname aan en het volhouden van sport- en bewegingsactiviteiten
- Maakt reclame voor een sportdiscipline en sportsessies  Info block
Basiskennis van gedragsverandering en relatie beweging-gezondheid  Info block
Het beginniveau van de beoefenaar vaststellen
De sportieve doelstellingen bepalen  Info block
- Organiseert een intakegesprek
- Neemt testen, vragenlijsten, ... af (conditie, hartslag, vetpercentage, gewicht, lenigheid, bloeddruk)
- Interpreteert en evalueert de resultaten van de afgenomen testen, vragenlijsten, ...
- Stelt een lange termijn plan op voor talentontwikkeling
- Beoordeelt prestaties, motivatie en aanleg van een sporter  Info block
Basiskennis van anatomie en fysiologie  Info block
Basiskennis van voedingsleer  Info block
Basiskennis van meten en evalueren van fysieke conditie  Info block
De sessie afstemmen op het niveau van de doelgroep
Het materiaal of de uitrusting klaarmaken  Info block
- Stelt een trainingsschema op rekening houdend met diversiteit, verwachtingen, beleving, conditie, … van sporters
- Bouwt oefeningen geleidelijk op
- Plant voldoende hersteltijd in tussen sessies
- Stemt het materiaal af op het niveau van de sporters
- Controleert of het materiaal voldoet aan de veiligheidsvereisten  Info block
Kennis van sporttrainingstechnieken  Info block
Kennis van veiligheidsregels voor goederen en personen  Info block
Oefeningen aan de beoefenaars voorstellen en hen technisch bijstaan  Info block
- Past taalgebruik, boodschap en sportniveau aan de sporters aan
- Formuleert concrete doelen en bespreekt die met de sporters
- Beschrijft de te verwachten fysieke gevolgen en veranderingen
- Legt de regels van een sporttak uit
- Demonstreert en leert technieken, houdingen en motorische gedragingen aan
- Voorziet voldoende warming-up en cool-down
- Heeft aandacht voor uithouding, lenigheid, kracht en weerstand
- Verbetert fouten in de techniek
- Geeft extra instructies indien nodig
- Controleert het naleven van de veiligheidsregels en –aanwijzingen  Info block
Kennis van EHBO  Info block
Kennis van groepsanimatie  Info block
Kennis van pedagogische technieken  Info block
Kennis van sporttrainingstechnieken  Info block
Kennis van veiligheidsregels voor goederen en personen  Info block
Sportmateriaal en -uitrusting nakijken  Info block
- Ziet er op toe dat sporters het materiaal opgeruimd en netjes achterlaten
- Meldt de nood aan onderhoud of vervanging van materiaal en accommodatie
- Adviseert bij de aanschaf van materiaal en de
inrichting van accommodaties  Info block
Kennis van veiligheidsregels voor goederen en personen  Info block
Sportmanifestaties organiseren en opstarten  Info block
- Bespreekt de uitvoering van de opdrachten met alle betrokkenen
- Plant vervoer voor personen en materialen
- Organiseert ruimtes, hun inrichting en de installatie van materiaal
- Organiseert dagelijkse voorzieningen voor bezoekers en leveranciers (ontvangst, parking, toiletten, catering, ...)
- Controleert of organiseert de beveiliging van de locatie
- Voert acties of reclamecampagnes  Info block
Kennis van projectmanagement  Info block
Kennis van veiligheids- en toegangsvoorschriften van publieke ruimten en gebouwen  Info block
Het educatief of recreatief sportproject evalueren en verbeteringen voorstellen  Info block
- Vraagt feedback aan de deelnemers
- Experimenteert met nieuwe concepten en procedures
- Neemt deel aan teamoverleg
- Rapporteert aan de verantwoordelijke  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Werken met een doelgroep:
Competitiesporters  Info block
Kinderen  Info block
Leerlingen  Info block
Personen met een beperking  Info block
Topsporters  Info block
Volwassenen  Info block
Ouderen  Info block
Kennis van classificatie van handicaps  Info block
Kennis van de reglementering van topsport  Info block
Kennis van bijzondere doelgroepen  Info block
Sportdiscipline:
Aangepaste sportactiviteiten  Info block
Acrobatische sporten  Info block
Aikido  Info block
Skiën  Info block
Alpinisme  Info block
Atletiek  Info block
Autosport  Info block
Badminton  Info block
Baseball, softball  Info block
Basketbal  Info block
Baskisch kaatsspel  Info block
Bergbeklimmen  Info block
Biljart  Info block
Bobsleeën  Info block
Bodybuilding  Info block
Boksen  Info block
Bowling  Info block
Boogschieten  Info block
Canyoning  Info block
Dansen  Info block
Deltavliegen  Info block
Duatlon  Info block
Duiken  Info block
Fitness  Info block
Frans boksen  Info block
Gehandicaptensporten  Info block
Gewichtheffen - bodybuilding  Info block
Golf  Info block
Handbal  Info block
Hondenwedrennen  Info block
IJshockey  Info block
IJssport  Info block
Judo - jiujitsu  Info block
Kano en kajak  Info block
Karate  Info block
Krachttraining  Info block
Kaatsen  Info block
Kendo  Info block
Kitesurfen  Info block
Korfbal  Info block
Krachtbal  Info block
Kunstschaatsen  Info block
Langlaufen  Info block
Moderne vijfkamp  Info block
Motorrijden  Info block
Oriëntatielopen  Info block
Paardensport  Info block
Paardrijden  Info block
Petanque  Info block
Reddend zwemmen  Info block
Ritmisch turnen  Info block
Roeien  Info block
Rolschaatsen  Info block
Ropeskipping  Info block
Rugby League met 13 spelers  Info block
Rugby Union met 15 spelers  Info block
Sambo  Info block
Schermen  Info block
Schieten  Info block
Snelschaatsen  Info block
Speleologie  Info block
Sportactiviteiten voor iedereen  Info block
Squash  Info block
Strandzeilen  Info block
Surfen  Info block
Taekwondo  Info block
Tafeltennis  Info block
Tennis  Info block
Trampolinespringen  Info block
Triathlon  Info block
Gymnastiek  Info block
Turnen  Info block
Valschermspringen  Info block
Veldhockey  Info block
Voetbal  Info block
Volleybal  Info block
Wandelen  Info block
Waterskiën  Info block
Wielrennen  Info block
Worstelen  Info block
Wushu  Info block
Zeilen  Info block
Zwemmen  Info block
Diploma in een zwemomgeving:
Brevet redder aan zee  Info block
Eerste hulpverlener aan de waterkant  Info block
Hoger reddersbrevet  Info block
Sporters of teams begeleiden tijdens een competitie
Individuele of collectieve verbeteringen bepalen  Info block
- Analyseert het spel van de tegenstanders
- Stelt een tactiek, wedstrijdplan en/of teamopstelling op
- Handelt wedstrijdformaliteiten en andere administratie af
- Houdt voor- en nabesprekingen over de sportprestaties
- Heeft aandacht voor zowel het lichamelijke als het mentale welzijn
- Motiveert de sportbeoefenaars
- Wisselt sporters tijdens de wedstrijd
- Grijpt in wanneer de veiligheid van de sporters in het gedrang komt
- Rapporteert aan de verantwoordelijke  Info block
Een fysiek voorbereidingsprogramma voor een sporter of een team uitwerken en toepassen (oefeningen, duur, frequentie, opeenvolging, ...)  Info block
- Stemt alle sporttechnische onderdelen van het trainingsprogramma op elkaar af
- Geeft cardiotraining, krachttraining en/of conditietraining in verschillende omgevingen
- Evalueert het trainingsprogramma en stelt bij waar nodig
- Stelt een scoutingteam samen
- Geeft instructies aan scouts
- Beoordeelt of sporters in aanmerking komen voor verdere ontwikkeling in de sport
- Overlegt met en/of rapporteert aan de betrokkenen (trainer, ouders, leerkracht, ...)  Info block
Basiskennis van gedragsverandering en relatie beweging-gezondheid  Info block
Basiskennis van neurowetenschappen van de sport  Info block
Basiskennis van trainingsleer  Info block
Basiskennis van voedingsleer  Info block
Financiering zoeken bij partners tijdens het opzetten van specifieke acties  Info block
- Legt contacten met mogelijke sponsors
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad,...)
- Stelt subsidiedossiers op
- Gebruikt promotietechnieken
- Bespreekt voorwaarden en prijzen  Info block
Basiskennis van marketing  Info block
Kennis van commerciële technieken  Info block
Communicatieacties over de activiteiten van de organisatie uitdenken  Info block
- Bepaalt de inhoud en vorm van de communicatieactie
- Past de communicatiestijl aan de doelgroep aan
- Voert promotie
- Maakt gebruik van drukwerk, regionale media, website, …
- Gebruikt audiovisuele hulpmiddelen  Info block
Kennis van communicatietechnieken  Info block
Een sportwedstrijd leiden als scheidsrechter of jureren  Info block
- Past de spelregels toe
- Merkt fouten en overtredingen van sportbeoefenaars op
- Neemt beslissingen
- Kent een puntenscore toe
- Blijft bij een standpunt
- Bewaakt fair play  Info block
Kennis van scheidsrechterprocedures  Info block
Sporters scouten  Info block
- Stelt een lange termijn plan op voor talentontwikkeling
- Stelt een scoutingteam samen
- Geeft instructies aan scouts
- Beoordeelt prestaties, motivatie en aanleg van sporters
- Beoordeelt of sporters in aanmerking komen voor verdere ontwikkeling in de sport
- Overlegt met en/of rapporteert aan de betrokkenen (trainer, ouders, leerkracht, …)  Info block
De administratie en boekhoudkundige gegevens van een organisatie of dienst opvolgen  Info block
- Gebruikt boekhoudkundige programma’s
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, ...)
- Houdt gegevens bij over de uitgaven en de inkomsten  Info block
Basiskennis van boekhouden en administratief beheer  Info block
Opleidingsacties binnen de organisatie realiseren  Info block
- Plant opleidingen in (reserveren lokaal, materiaal, ...)
- Begeleidt of regelt de begeleiding van nieuwe medewerkers, stagiairs of vrijwilligers
- Legt uit hoe activiteiten moeten worden uitgevoerd
- Ziet toe op de uitvoering van de opdrachten van nieuwe medewerkers, stagiairs of vrijwilligers
- Grijpt in bij verkeerd werk of gedrag
- Stelt de nood aan opleidingen vast en meldt dit aan de verantwoordelijke  Info block
Basiskennis van competentiemanagement  Info block
De activiteiten van een team coördineren  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Fitness  Info block
Medische instelling (ziekenhuis, …)  Info block
Opleidingsinstelling of school  Info block
Lokaal of regionaal bestuur  Info block
Sociocultureel centrum  Info block
Sportclub  Info block
Sportfederatie  Info block
Sportinfrastructuur  Info block
Vakantie- en recreatiecentrum voor kinderen en jongeren  Info block
Vereniging  Info block
Wellness centrum  Info block
Vakantiedorp  Info block
Camping, bungalowpark  Info block
Administratie, overheidsdienst  Info block
Defensie  Info block
Privé-sector  Info block
Social profit  Info block
Sport  Info block
Als zelfstandige  Info block
Bij particulieren thuis  Info block
Seizoensgebonden  Info block
In weekends en op feestdagen  Info block
Werkomgeving
Je werkt in sportclubs, diensten van de gemeente, vrijetijds- of vakantieorganisaties of als zelfstandige, .... Je komt in contact met de doelgroep (kinderen, volwassenen, topsporters, ...) en met verschillende tussenpersonen (begeleiders, lesgevers, gemeenteraadsleden, partners van sportfederaties, technische diensten, ...). Je werk kan variëren naargelang de sporttak (in groep, individueel, benodigd materiaal of toestel, ...), de organisatiestructuur (sportclub, vakantiecentrum, ...) en het niveau van de deelnemers (initiatie, competitie, ...). Je werkt in het weekend, op feestdagen en je bent onderworpen aan seizoenspieken (schoolvakanties, sportmanifestaties, zomer- of wintersporten, ...).  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Lichamelijke opvoeding. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen voor het beroep Begeleider sportactiviteiten en het beroep Sportfunctionaris vind je op de website van onderwijskiezer. Verder zijn er de ervaringsbewijzen fitnessbegeleider, groepsfitnessbegeleider en personal trainer.  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:

Beroepskwalificatie niveau 4 - Initiator (m/v)

Beroepskwalificatie niveau 4 - Instructeur B (m/v)

Beroepskwalificatie niveau 5 - Personal trainer (m/v)

Beroepskwalificatie niveau 5 - Trainer B (m/v)

Beroepskwalificatie niveau 6 - Trainer A (m/v)

ISCO-08-code:3422, 3423