Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 31-1-14
G130101  Info block
Toeristische producten ontwikkelen  Info block
Andere benamingen
Assistent productmanager toerisme (m/v)  Info block
Assistent productontwikkeling reizen (m/v)  Info block
Assistent productontwikkeling toerisme (m/v)  Info block
Assistent touroperator (m/v)  Info block
Brand- en productmanager (m/v)  Info block
Contractenagent toerisme (m/v)  Info block
Contractenagent toeristische dienstverlening (m/v)  Info block
Contractenagent zakenreizen (m/v)  Info block
Directeur productontwikkeling toerisme (m/v)  Info block
Manager toerismeproducten (m/v)  Info block
Productmanager toerisme (m/v)  Info block
Productontwikkelaar ecologische reizen (m/v)  Info block
Productontwikkelaar standaardreizen (m/v)  Info block
Productontwikkelaar toeristische dienstverlening (m/v)  Info block
Productontwikkelaar toeristische producten (m/v)  Info block
Productontwikkelaar zakenreizen (m/v)  Info block
Reisorganisator (m/v)  Info block
Touroperator (m/v)  Info block
Touroperator groepsreizen (m/v)  Info block
Touroperator groepsreizen op maat (m/v)  Info block
Touroperator taalkampen (m/v)  Info block
Verantwoordelijke productontwikkeling toerisme (m/v)  Info block
Definitie
Werkt een toeristisch product uit (rondreizen, verblijven, ...). Coördineert de verschillende fases vanaf de samenstelling van het product tot het op de markt brengen ervan. Volgt hierbij de richtlijnen voor de veiligheid van goederen en personen.
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: zich specialiseren in een product of een bestemming en een afdeling leiden.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Informatie over de dienstverlening van partners inwinnen en analyseren (hoteleigenaars, touringcareigenaars, luchtvaartmaatschappijen, ...)  Info block
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, ...)
- Raadpleegt marktinformatie, vaktijdschriften, nieuwsbrieven, internetforums, beoordelingen, …
- Bezoekt vakbeurzen
- Stelt een vergelijkend rapport op over de vaststellingen en bevindingen  Info block
Technische dossiers voorbereiden (lastenboek voor aanbestedingen, ...)
Antwoorden van leveranciers analyseren  Info block
- Maakt een overzicht van uit te voeren activiteiten of vereiste uitrustingen
- Neemt voorwaarden op omtrent leveringstermijn, kwaliteitsvereisten, procedures, termijn van indiening, ...
- Onderzoekt offertes op hun overeenkomst met de vereisten van de aanbesteding
- Vergelijkt het aanbod
 Info block
Kennis van aanbestedingsprocedures  Info block
Leveranciers of dienstverleners selecteren
Onderhandelen over contractvoorwaarden
De geleverde diensten of producten controleren  Info block
- Vraagt offertes en bijlagen op binnen de indieningsdatum van het dossier
- Vergelijkt offertes (prijs, kwaliteit, voorwaarden, termijnen, …)
- Onderhandelt over prijzen, termijnen, dienstverlening en procedures
- Controleert of de uitvoering of de dienst voldoet aan de contractvoorwaarden  Info block
Het toeristische programma samenstellen
De beschrijving van de te bezoeken plaatsen, praktische formaliteiten en verkoopsvoorwaarden opstellen  Info block
- Vertaalt het marketingplan naar een concreet productplan
- Selecteert de bestemmingen, logies en mogelijke excursies
- Stelt een verkoopbaar assortiment samen
- Stelt een brochure samen  Info block
Kennis van de organisatie van de nationale en internationale transportketen  Info block
Kennis van reglementering inzake toerisme  Info block
Kennis van toeristische geografie  Info block
Kennis van redactionele normen  Info block
Ontwerpen of helpen bij het ontwerp van het publiciteitsmateriaal
De communicatiekanalen selecteren  Info block
- Omschrijft de stappen in het lanceringsproject
- Past boodschap en taalgebruik aan het doelpubliek aan
- Speelt in op de informatiebehoefte van het doelpubliek  Info block
Kennis van commerciële technieken  Info block
Kennis van communicatietechnieken  Info block
Kennis van marketingtechnieken  Info block
Professionele informatie bijwerken  Info block
- Raadpleegt informatiebronnen
- Volgt ontwikkelingen in het vakgebied op
- Wisselt kennis uit met collega’s
- Past nieuw verworven kennis en inzichten toe in het dagelijks functioneren
- Bouwt een professioneel netwerk uit  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Een pakketreis uitwerken voor:
Businessklanten  Info block
Groepen  Info block
Individuele klanten  Info block
Uitwerken of helpen bij de uitwerking van toeristische producten volgens de socio-economische gegevens (markt, verwachtingen van de klanten, balans van het seizoen, ...)  Info block
- Volgt ontwikkelingen in de markt op
- Zoekt nieuwe mogelijkheden en kansen voor verkoop
- Stemt het assortiment af op de lokale markt en op wijzigingen in de markt  Info block
Kennis van projectmanagement  Info block
Organiseren van taalkampen  Info block
- Bepaalt de programmatie en inhoud van de taalkampen
- Regelt de praktische formaliteiten
- Maakt afspraken met externe partners en met de medewerkers  Info block
De marktprijs en de verkoopprijs bepalen  Info block
- Bepaalt de prijs op basis van reservatiegegevens, bezettingsgraad, annuleringen, vraag en aanbod, ….  Info block
Plannen en opvolgen van de fases in het tot stand komen van het toeristisch product
De activiteiten van de betrokkenen coördineren  Info block
- Stemt de planning af op de duur en volgorde van de opdrachten
- Wisselt informatie uit met interne en externe diensten
- Voorziet middelen en tijd voor werkoverleg
- Geeft extra instructies indien nodig
- Controleert of de uitvoering van het project voldoet aan de kwaliteitsnormen en planning
- Doet voorstellen ter verbetering van de werking  Info block
Een product of een bestemming analyseren (tevredenheid van de klanten, bezettingsgraad, ...)
Aanpassingen voorstellen  Info block
- Verwerkt de resultaten
- Neemt besluiten voor aanpassingen op basis van de resultaten  Info block
Kennis van yield management technieken  Info block
De ontwikkeling van een website bepalen en sturen  Info block
- Gebruikt multimedia-opmaakprogramma's
- Selecteert teksten en thema’s
- Integreert beeldmateriaal, geluidsopnames en/of objecten
- Controleert de kwaliteit van de informatie
- Past taalgebruik aan het doelpubliek aan
- Verzamelt informatie over het gebruik van de website
- Volgt de reacties van gebruikers op
- Houdt de website actueel  Info block
Kennis van regelgeving e-commerce  Info block
Acties uitvoeren ter ondersteuning van het personeelsbeheer (aanwerving, opleiding, ...)  Info block
- Ondersteunt de werving en selectie van nieuwe medewerkers
- Zorgt voor de begeleiding van nieuwkomers, stagiairs, …
- Ondersteunt de opmaak van functieprofielen  Info block
Basiskennis van personeelsbeheer  Info block
Kennis van sociale wetgeving  Info block
De activiteiten van een team coördineren  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Reisbureau  Info block
Reisorganisator (touroperator)  Info block
Vereniging  Info block
Toerisme  Info block
Buitenlandse reizen  Info block
Veelvuldig beeldschermwerk  Info block
Verplaatsingen tijdens het werk  Info block
Werkomgeving
Je werkt bij toeristische ondernemingen (touroperators, ...). Je werkt samen met betrokken personen (klanten, leveranciers, commerciële afdeling, ...). Je moet soms verplaatsingen doen (bezoeken aan plaatsen, dienstleveranciers, ...). Je werk kan variëren naargelang de functie (touroperator, productmanager toerisme, ...).  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Toeristische producten ontwikkelen. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:4221