Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 31-1-14
G130201  Info block
Prijsbeheer toeristische producten  Info block
Andere benamingen
Analist revenu management (m/v)  Info block
Assistent yield management (m/v)  Info block
Contingentbeheerder transport (m/v)  Info block
Directeur rendement toeristische producten (m/v)  Info block
Leidinggevende rendement toeristische producten (m/v)  Info block
Onderhandelaar van hotelcontracten (m/v)  Info block
Revenue manager (m/v)  Info block
Verantwoordelijke optimalisatie toeristische producten (m/v)  Info block
Verantwoordelijke rendement toeristische producten (m/v)  Info block
Verantwoordelijke yield management (m/v)  Info block
Yield manager (m/v)  Info block
Definitie
Herziet en past de prijzen van de toeristische dienstverlening in realtime aan om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen (vliegtuig- en treinplaatsen, overnachtingen, verhuur van voertuigen, ...). Optimaliseert de rentabiliteit van producten en diensten en de competitiviteit van de onderneming.
Een bijkomende activiteit kan zijn: een team coördineren.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De informatie over de bezettingsgraad, reservaties, overnachtingstarieven, vliegtuigplaatsen, ... verzamelen en analyseren  Info block
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, ...)
- Raadpleegt marktinformatiebronnen en databasebestanden
- Verwerkt de resultaten in een rapport met vaststellingen en bevindingen  Info block
Kennis van organisatie en werking van de toeristische industrie  Info block
Kennis van de organisatie van de nationale en internationale transportketen  Info block
Kennis van statistische analyse  Info block
Het socio-economische milieu en de kenmerken van de toeristische vraag analyseren  Info block
- Brengt de behoefte van de doelgroep in kaart
- Leest marktonderzoeksrapporten, vaktijdschriften, nieuwsbrieven van brancheorganisaties, internetforums, …
- Bezoekt studiedagen, vakbeurzen, …
- Zoekt nieuwe mogelijkheden en kansen voor verkoop  Info block
Kennis van organisatie en werking van de toeristische industrie  Info block
De verkoopprognose opstellen
De tarievenlijst uitwerken of eraan meewerken (periode, segmentatie , categorie, ...)  Info block
- Analyseert verkoopcijfers en winstmarges
- Vergelijkt het marktaandeel met de concurrenten
- Vergelijkt verkoopgegevens met informatie uit marktonderzoeken
- Bepaalt het tariefrooster volgens richtwaarden (catalogi, eigen expertise, …), verkoopstrategie en toegekend budget  Info block
Kennis van technieken voor controle van het financieel beheer en de financiële analyse  Info block
Kennis van transportreglementering  Info block
De informatieketen organiseren en opstarten
Tariefgegevens verspreiden op internet en via reservatiecentrales, ...  Info block
- Stelt een plan van aanpak op met doelstellingen, benodigde middelen, tijdspad, taakverdeling, …
- Onderhoudt contacten met gespecialiseerde media
- Selecteert efficiënte communicatieacties
- Coördineert de verspreiding van de productinformatie  Info block
Kennis van communicatietechnieken  Info block
Kennis van marketingtechnieken  Info block
De afdelingen (receptie, commercieel, ...) bewust maken van de wijze van optimalisering van toeristische producten
Technische bijstand verlenen  Info block
- Formuleert concrete doelen en bespreekt die met de afdelingen
- Geeft instructies en aanwijzingen
- Motiveert teamleden  Info block
Kennis van communicatietechnieken  Info block
De prestatie-indicatoren van producten opvolgen en analyseren
Aanpassingen voorstellen  Info block
- Legt op basis van de verkoopdoelstellingen indicatoren vast om activiteiten op te volgen (klanttevredenheidsindicatoren, verkoopcijfers, ...)
- Verzamelt, registreert en analyseert gegevens en resultaten
- Gaat actief op zoek naar mogelijkheden om de verkoop te optimaliseren
- Neemt beleidsbeslissingen over de producten  Info block
Kennis van statistische analyse  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Domein:
Horeca  Info block
Luchtvaart  Info block
Zeevaart  Info block
Treinreizen  Info block
Verhuur van voertuigen  Info block
Vaststellen van of meewerken aan de promotie en de pakketverkoop van een toeristisch product, volgens de vraag, de concurrentie, de markt, ...  Info block
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, ...)
- Bestudeert trends in toerisme aan de hand van gegevens uit marktonderzoek
- Speelt bij het uitwerken van promotieacties in op de verkoop van pakketreizen  Info block
Beschikbaarheid van producten beheren (bepalen van de capaciteit, tarieven openen en afsluiten, ...)
Overboekingen, bodemprijzen, ... voorstellen  Info block
- Gebruikt reservatiesoftware
- Werkt tarieven uit om de omzet te optimaliseren  Info block
Contingent contracten onderhandelen (aantal overnachtingen, vliegtuigplaatsen, ...)  Info block
- Bouwt een netwerk van contacten uit en onderhoudt dit
- Berekent de nodige hoeveelheden en kwaliteiten
- Onderhandelt over prijs en releasedatum
- Legt schriftelijk een overeenkomst vast  Info block
Kennis van commerciële technieken  Info block
Kennis van onderhandelingstechnieken  Info block
Het budget van een commercieel project opstellen en opvolgen  Info block
- Bepaalt de financiële ruimte voor uitgaven of besparingen
- Bepaalt waaraan het budget wordt besteed
- Neemt maatregelen bij overschrijding van het budget  Info block
Kennis van budgetbeheer  Info block
De activiteiten van een team coördineren  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Reisbureau  Info block
Reisorganisator (touroperator)  Info block
Reservatiecentra  Info block
Transportbedrijf  Info block
Vereniging  Info block
Horeca  Info block
Toerisme  Info block
Buitenlandse reizen  Info block
Werkomgeving
Je werkt in reservatiecentrales, bij touroperators, hotelketens, tranportbedrijven, .... Je werkt samen met verschillende tussenpersonen (verkopers, leveranciers, ...).  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Prijsbeheer toeristische producten. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:4221