Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 31-1-14
G140101  Info block
Hotel- en restaurantmanagement assisteren  Info block
Andere benamingen
Adjunct-directeur horeca (m/v)  Info block
Directieassistent horeca (m/v)  Info block
Directieassistent hotel (m/v)  Info block
Directieassistent restaurant (m/v)  Info block
Econoom horeca (m/v)  Info block
Econoom restaurant (m/v)  Info block
Horecaverantwoordelijke (m/v)  Info block
Managementassistent horeca (m/v)  Info block
Manager fastfoodrestaurant (m/v)  Info block
Manager snelrestauratie (m/v)  Info block
Verantwoordelijke hotel (m/v)  Info block
Verantwoordelijke seminaries (m/v)  Info block
Assistent-manager hotel restaurant (m/v)  Info block
Definitie
Superviseert en coördineert teams in een hotel of restaurant (hallpersoneel, kamerpersoneel, kelners, koks, ...). Waakt erover dat de hygiënische en veiligheidsnormen worden toegepast. Volgt de organisatie commercieel en financieel op. Volgt hierbij de doelstellingen die door de directie gedefinieerd worden
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: deelnemen aan het onthaal van en dienstverlening aan klanten en tarieven van de diensten bepalen.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De planning van werknemers opstellen (kelners, teamleden, ...)  Info block
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, ...)
- Houdt rekening met de duur en de volgorde van de opdrachten, de verwachte drukte, verlofregelingen, …
- Past de planning aan bij wijzigende omstandigheden  Info block
Kennis van planningstechnieken  Info block
De activiteiten van teams superviseren
De toepassing van de procedures voor veiligheid, hygiëne en kwaliteit controleren  Info block
- Verleent hulp en advies bij problemen
- Licht regels en afspraken omtrent veiligheid, hygiëne en kwaliteit toe
- Wijst medewerkers op gebreken of tekortkomingen en verbeterpunten op het vlak van veiligheid, hygiëne en kwaliteit  Info block
Kennis van communicatietechnieken  Info block
Kennis van hygiëne- en veiligheidsvoorschriften voor voedingsmiddelen (HACCP)  Info block
Kennis van managementtechnieken  Info block
Het commerciële beleid toepassen
Klanten binden  Info block
- Vertaalt de strategische keuzes naar operationele doelstellingen
- Werkt nieuwe promoties en ideeën voor verkoop uit
- Maakt publiciteit en informeert klanten over promoties en nieuwigheden  Info block
Basiskennis van marketing  Info block
Kennis van communicatietechnieken  Info block
De werking opvolgen
Waken over de klanttevredenheid  Info block
- Houdt toezicht op de kwaliteit en de dienstverlening
- Vraagt naar de tevredenheid van klanten
- Beantwoordt vragen van klanten
- Hanteert klachtenprocedures
- Onderzoekt de oorzaak van een klacht  Info block
Kennis van communicatietechnieken  Info block
De organisatie commercieel en administratief opvolgen  Info block
- Controleert de gegevens over de bezetting en de verkoop
- Controleert de geldstroom (kassarapporten, facturen, …)  Info block
Kennis van statistische analyse  Info block
Kennis van boekhoudkundige en financiële analyse  Info block
Personeel aanwerven en ze de richtlijnen van de organisatie aanleren  Info block
- Voert selecties uit (gesprek, test, …)
- Zorgt voor de begeleiding van nieuwkomers, stagiairs, …
- Vertaalt de missie en de doelstellingen van de organisatie naar het personeel
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen  Info block
Basiskennis van personeelsbeheer  Info block
Kennis van aanwervingstechnieken  Info block
Kennis van sociale wetgeving  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Tarieven bepalen voor kamers en suites op basis van de ligging van het logement  Info block
- Voorspelt de vraag naar kamers op basis van huidige bezetting en bezetting in het verleden
- Hanteert tariefgroepen gebaseerd op de voorspelde bezetting
- Bestudeert de opbrengst van verschillende arrangementen  Info block
Kennis van yield management technieken  Info block
Menu’s opstellen
De tarieven voor gerechten opstellen  Info block
- Speelt in op de behoeften van wensen van het doelpubliek
- Houdt rekening met het beschikbare budget, seizoensgebonden prijsschommelingen, beschikbare voorraden, gebruik van convenience producten, …
- Berekent de verkoopprijs rekening houdend met de kostprijs, winstmarge, verwachte verkoop, speciale acties, …  Info block
Basiskennis van dieetleer  Info block
Kennis van het assortiment voedingsproducten  Info block
Gerechten bereiden (samenstelling compositie, gaarheid, ...)  Info block
- Volgt de instructies van de chef-kok op
- Controleert de kwaliteit en versheid van de voedingswaren
- Bereidt gerechten aan de hand van een recept
- Beoordeelt de smaak van gedoseerde en gemengde ingrediënten
- Werkt gerechten af volgens de bestellingen
- Respecteert de juiste proporties van de maaltijdcomponenten
- Presenteert en schikt de maaltijden hygiënisch en aantrekkelijk  Info block
Kennis van bereidingswijze van voedingsmiddelen  Info block
Kennis van kooktechnieken  Info block
Kennis van recepten  Info block
Horecaproducten of -diensten verkopen  Info block
- Neemt de bestelling op
- Geeft informatie over de kenmerken van de diensten of faciliteiten (kamers, daguitstappen, excursies, wellness, …)
- Stimuleert de klant tot een aankoop
- Verwerkt betalingen (cash, bankkaart, kredietkaart)  Info block
Kennis van inningsprocedures  Info block
Kennis van verkooptechnieken  Info block
Kennis van principes van klantvriendelijkheid  Info block
Kennis van typologie van klanten of consumenten  Info block
Kennis van diensten en faciliteiten  Info block
De modaliteiten van een banket, een conferentie bepalen
De organisatie ervan coördineren  Info block
- Werkt arrangementen uit voor conferenties of banketten volgens eigen mogelijkheden en de wensen van de klant
- Stelt richtlijnen op voor de praktische organisatie (materiaal, technische ondersteuning, externe diensten, …)
- Besteedt in overleg aanvullende logistieke processen uit aan onderaannemers
- Stelt richtlijnen op voor de samenwerking tussen verschillende afdelingen (keuken, zaal, schoonmaak, …)
- Stelt werkfiches op  Info block
De voorraad opvolgen, tekorten vaststellen
Bestellingen plaatsen  Info block
- Gebruikt software voor voorraadbeheer
- Centraliseert de bestellingen van de verschillende diensten (keuken, zaal, administratieve diensten, afdeling huishouden)
- Registreert gegevens over het verbruik van grondstoffen en producten
- Berekent de te bestellen hoeveelheden
- Houdt bij het bestellen rekening met kosten en levertermijnen
- Houdt rekening met de capaciteit van de voorraadruimtes, koelkasten, …  Info block
Kennis van voorraadbeheer  Info block
Producten controleren bij de levering (kwaliteit, kwantiteit, staat)
Toezicht houden op het opbergen en opslaan (koelkamer, diepvries, ...)  Info block
- Controleert de binnengekomen bestellingen aan de hand van de bestelbon
- Oordeelt over de kwaliteit van een product op basis van temperatuur, gewicht, houdbaarheidsdatum, verpakking, transportverpakking, zintuiglijke controle
- Organiseert en superviseert de interne verdeling van de goederen naar de verschillende afdelingen  Info block
Kennis van het bewaren van voedingswaren  Info block
Kennis van het systematisch handhaven van de juiste bewaartemperatuur  Info block
Leveranciers of dienstverleners selecteren
Onderhandelen over contractvoorwaarden
De geleverde diensten of producten controleren  Info block
- Vergelijkt offertes (prijs, kwaliteit, voorwaarden, termijnen, …)
- Maakt prijs- en leveringsafspraken
- Controleert of de uitvoering van het werk of de dienst voldoet aan de contractvoorwaarden  Info block
Kassabedragen tellen  Info block
- Gebruikt een kasregister
- Controleert de totale dagontvangst en vergelijkt deze met de kassarol
- Verwerkt en controleert de dagelijkse verrichtingen boekhoudkundig
- Onderzoekt oorzaken van kasverschillen  Info block
Basisonderhoud van ruimtes en uitrusting superviseren  Info block
- Merkt afwijkingen, storingen of de nood aan preventief onderhoud aan de keuken- en hoteluitrusting op
- Meldt onregelmatigheden aan de betrokken dienst
- Ziet toe op orde, netheid en hygiëne in de magazijnen  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Driesterrenhotel  Info block
Fastfoodrestaurant  Info block
Gastronomisch restaurant  Info block
Grootkeuken  Info block
Hotel residentie  Info block
Mobiele logies (cruiseschip, ...)  Info block
Themarestaurant  Info block
Traditioneel restaurant  Info block
Vakantiedorp  Info block
Vakantiehuis  Info block
Viersterrenhotel  Info block
Vijfsterrenhotel  Info block
Horeca  Info block
Toerisme  Info block
Onregelmatige werkuren  Info block
In weekends en op feestdagen  Info block
Werkomgeving
Je werkt in restaurants of in het hotelwezen (hotels, vakantiehuizen, vakantiedorpen, ...). Je komt in contact met de manager en de verantwoordelijken (receptie, keuken, verdieping, ...) en vaak ook met klanten. Het werk varieert naargelang het type uitbating (onafhankelijk hotel, fastfoodrestaurant, ...) en de organisatie. Je werk kan plaatsvinden tijdens het weekend, op feestdagen en 's avonds. Soms is kennis van de normen voor hygiëne en voedselbescherming (HACCP) vereist.  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Hotel- en restaurantmanagement assisteren. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:1411, 1412