Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 31-1-14
G140201  Info block
Hotel-restaurantmanagement  Info block
Andere benamingen
Directeur fastfoodrestaurant (m/v)  Info block
Directeur hotel-restaurant (m/v)  Info block
Manager hotel-restaurant (m/v)  Info block
Directeur van de keuken (m/v)  Info block
Directeur van een hotel (m/v)  Info block
Directeur van een hotelresidentie (m/v)  Info block
Directeur van een vakantiedorp (m/v)  Info block
Horecadirecteur (m/v)  Info block
Hotelgerant (m/v)  Info block
Hoteldirecteur (m/v)  Info block
Hoteleigenaar (m/v)  Info block
Hoteleigenaar-restauranthouder (m/v)  Info block
Hoteluitbater (m/v)  Info block
Manager van het restaurant (m/v)  Info block
Restaurantbeheerder (m/v)  Info block
Restaurantdirecteur (m/v)  Info block
Restauranthouder (m/v)  Info block
Restaurantuitbater (m/v)  Info block
Verantwoordelijke hotel-restaurant (m/v)  Info block
Verantwoordelijke restaurant (m/v)  Info block
Definitie
Leidt, organiseert en coördineert alle diensten in een hotel of restaurant. Bepaalt de werking en het commerciële beleid rekening houdend met rentabiliteit, het kwaliteitscharter en de hygiënische en veiligheidsnormen. Bijkomende activiteiten kunnen zijn: deelnemen aan het onthaal van en de dienstverlening aan klanten.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Het commercieel beleid bepalen en promotieacties superviseren of lanceren  Info block
- Leest marktonderzoeksrapporten, vaktijdschriften, nieuwsbrieven van brancheorganisaties, internetforums, databasebestanden, …
- Bezoekt studiedagen, vakbeurzen, …
- Verzamelt relevante informatie over (potentiële) doelgroepen, marktontwikkelingen en productontwikkelingen
- Bepaalt welke reclame- en communicatiemiddelen gebruikt worden
- Bepaalt de prioriteiten voor de promotiecampagne
- Werkt samen met andere afdelingen, reclamebureaus, …
- Ziet toe op de concrete uitwerking van de promotiecampagne  Info block
Kennis van communicatietechnieken  Info block
Kennis van marketing  Info block
Het jaarbudget opstellen
Resultaten controleren  Info block
- Verzamelt financiële informatie over de onderneming en haar activiteiten
- Bepaalt de financiële ruimte voor uitgaven, investeringen of besparingen
- Evalueert de financiële resultaten op basis van vooraf bepaalde indicatoren
- Analyseert afwijkingen tussen de verwachte en de feitelijke resultaten  Info block
Kennis van boekhoudkundig en administratief beheer  Info block
Kennis van economisch en financieel beheer  Info block
Kennis van normen voor hotelexploitatie  Info block
Kennis van statistische analyse  Info block
De dienstverlening coördineren en controleren
De toepassing van de procedures voor veiligheid, hygiëne en kwaliteit bewaken  Info block
- Analyseert rapporten en verslagen over klanttevredenheid, klachten, …
- Evalueert de activiteiten en doet voorstellen ter verbetering van de werking
- Voert acties uit om de efficiëntie te verbeteren en de kosten te beheersen
- Licht regels en afspraken omtrent veiligheid, hygiëne en kwaliteit toe
- Wijst op gebreken of tekortkomingen en verbeterpunten op het vlak van kwaliteit, veiligheid en hygiëne  Info block
Basiskennis van personeelsbeheer  Info block
Kennis van managementtechnieken  Info block
Kennis van normen voor hotelexploitatie  Info block
Kennis van hygiëne- en veiligheidsvoorschriften voor voedingsmiddelen (HACCP)  Info block
Aanwerving van personeel superviseren of uitvoeren  Info block
- Analyseert de nood aan personeel
- Ondersteunt de werving en selectie van nieuwe medewerkers
- Zorgt voor de begeleiding van nieuwkomers, stagiairs, …  Info block
Kennis van aanwervingstechnieken  Info block
Kennis van personeelsbeheer  Info block
De activiteiten van het personeel controleren  Info block
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken
- Evalueert de werking en doet voorstellen ter verbetering  Info block
Basiskennis van personeelsbeheer  Info block
Kennis van managementtechnieken  Info block
Een organisatie boekhoudkundig en administratief beheren  Info block
- Verzamelt en analyseert rapporteren met financiële informatie in functie van de planning en controle binnen het bedrijf
- Maakt een overzicht van de financiële positie van het bedrijf
- Stelt een resultatenrekening op
- Bestudeert winsten en verliezen
- Verantwoordt het gevoerde financiële beleid  Info block
Kennis van boekhoudkundig en administratief beheer  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Klanten bij aankomst verwelkomen en informeren over de organisatie  Info block
- Verzorgt taal en houding in contact met bezoekers volgens richtlijnen
- Bezorgt een informatiepakket
- Helpt bij praktische problemen
- Vestigt de aandacht op producten en diensten
- Blijft neutraal en objectief bij het maken van aanbevelingen
- Houdt rekening met de commerciële doestelling van het bedrijf  Info block
Kennis van regels voor het onthaal  Info block
Kennis van verkooptechnieken  Info block
Kennis van principes van klantvriendelijkheid  Info block
Tarieven bepalen voor kamers en suites op basis van de ligging van het logement  Info block
- Voorspelt de vraag naar kamers op basis van huidige bezetting en bezetting in het verleden
- Hanteert tariefgroepen gebaseerd op de voorspelde bezetting
- Bestudeert de opbrengst van verschillende arrangementen  Info block
Kennis van yield management technieken  Info block
De uitwerking van menu’s en restauranttarieven superviseren  Info block
- Geeft richtlijnen over het beschikbare budget, seizoensgebonden acties, kwaliteit van de producten, … voor de uitwerking van menu’s en tarieven
- Ziet toe op de veiligheid en de hygiëne
- Controleert de berekening van de verkoopprijs rekening houdend met de kostprijs, winstmarge, verwachte verkoop, speciale acties, …  Info block
Basiskennis van bereidingen  Info block
De organisatie van een seminarie, een banket, een receptie superviseren (bestellen van producten, betalen van de waarborg, bijkomende diensten, ...)  Info block
- Werkt arrangementen uit volgens eigen mogelijkheden en de wensen van de klant
- Stelt richtlijnen op voor de praktische organisatie (materiaal, technische ondersteuning, externe diensten, …)
- Besteedt in overleg aanvullende logistieke processen uit aan onderaannemers
- Stelt richtlijnen op voor de samenwerking tussen verschillende afdelingen (keuken, zaal, schoonmaak, …)  Info block
Voorraden beheren
Tekorten vaststellen
Bestellingen plaatsen  Info block
- Gebruikt software voor voorraadbeheer
- Centraliseert de bestellingen van de verschillende diensten (keuken, zaal, administratieve diensten, afdeling huishouden)
- Registreert gegevens over het verbruik van grondstoffen en producten
- Berekent de te bestellen hoeveelheden
- Houdt bij het bestellen rekening met kosten en levertermijnen
- Houdt rekening met de capaciteit van de voorraadruimtes, koelkasten, …  Info block
Kennis van voorraadbeheer  Info block
Beslissen over renovatie of herinrichting van het gebouw
Uitvoerders zoeken  Info block
- Merkt defecten, nood aan onderhoud, … op aan gebouwen en infrastructuur
- Zet onderhoudsoperaties op volgens het onderhoudsplan en het vooropgestelde tijdschema
- Vraagt offertes op
- Vergelijkt binnengekomen offertes (prijs, kwaliteit, voorwaarden, termijnen, …)
- Onderhandelt over de contractvoorwaarden  Info block
Kennis van veiligheids- en toegangsvoorschriften van publieke ruimten en gebouwen  Info block
De inrichting en decoratie bepalen  Info block
- Volgt trends op
- Onderzoekt mogelijkheden, alternatieven en combinaties
- Maakt keuzes m.b.t. materialen, meubelen, decoratie, … en combineert tot een interieur
- Maakt afspraken over uit te voeren werken met medewerkers of derden  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Driesterrenhotel  Info block
Eensterhotel  Info block
Fastfoodrestaurant  Info block
Gastronomisch restaurant  Info block
Grootkeuken  Info block
Hotel residentie  Info block
Low budgethotel  Info block
Mobiele logies (cruiseschip, ...)  Info block
Hotel zonder hotelclassificatie  Info block
Themarestaurant  Info block
Traditioneel restaurant  Info block
Tweesterrenhotel  Info block
Viersterrenhotel  Info block
Vijfsterrenhotel  Info block
Hotelketen  Info block
Horeca  Info block
Toerisme  Info block
Onregelmatige werkuren  Info block
In weekends en op feestdagen  Info block
Werkomgeving
Je werkt in hotels of in restaurants. Je werkt samen met verschillende diensten (receptie, keuken, verdiepingen, ...) en je komt soms in contact met de klanten. Je verplaatst je soms voor promotieacties. Je werk varieert naargelang de omvang en het soort organisatie (onafhankelijk, keten, ...). Je werkt tijdens het weekend en op feestdagen. Je hebt kennis van de normen voor hygiëne en voedselbescherming in de horeca (HACCP).  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Hotel-restaurantmanagement. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen voor het beroep Manager hotel restaurant , het beroep Restauranthouder en het beroep Uitbater café-brasserie vind je op de website van onderwijskiezer.  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:1411, 1412