Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 31-1-14
G140301  Info block
Een toeristische recreatieve accommodatie uitbaten  Info block
Andere benamingen
Beheerder dancing (m/v)  Info block
Beheerder sportinfrastructuur (m/v)  Info block
Beheerder recreatieve infrastructuur (m/v)  Info block
Beheerder centrum voor watersporten (m/v)  Info block
Beheerder zwembad (m/v)  Info block
Bewaarder berghut (m/v)  Info block
Bioscoopuitbater (m/v)  Info block
Campingbeheerder (m/v)  Info block
Campingdirecteur (m/v)  Info block
Campinguitbater (m/v)  Info block
Casinodirecteur (m/v)  Info block
Casino-uitbater (m/v)  Info block
Clubmanager (m/v)  Info block
Directeur afslankcentrum (m/v)  Info block
Directeur bioscoopzaal (m/v)  Info block
Directeur fitnesscentrum (m/v)  Info block
Directeur bungalowpark (m/v)  Info block
Directeur sportaccommodatie (m/v)  Info block
Directeur sportcentrum (m/v)  Info block
Directeur toeristische residentie (m/v)  Info block
Directeur vrijetijdsaccommodatie (m/v)  Info block
Directeur watersportcentrum (m/v)  Info block
Directeur wellnesscentrum (m/v)  Info block
Discotheekuitbater (m/v)  Info block
Fitnessuitbater (m/v)  Info block
Kartinguitbater (m/v)  Info block
Manager afslankcentrum (m/v)  Info block
Manager fitnesscentrum (m/v)  Info block
Manager groene en recreatieve zones (m/v)  Info block
Manager infrastructuur voor toeristische logies (m/v)  Info block
Manager recreatiepark (m/v)  Info block
Manager recreatiecentrum (m/v)  Info block
Manager infrastructuur voor recreatie en toerisme (m/v)  Info block
Manager wellnesscentrum (m/v)  Info block
Manege-uitbater (m/v)  Info block
Minigolfuitbater (m/v)  Info block
Uitbater acrobatisch hoogteparcours (m/v)  Info block
Uitbater acrobatisch parcours (m/v)  Info block
Uitbater afslankcentrum (m/v)  Info block
Uitbater attracties (m/v)  Info block
Uitbater bed and breakfast (m/v)  Info block
Uitbater biljartzaal (m/v)  Info block
Uitbater bowlingzaal (m/v)  Info block
Uitbater dierenpark (m/v)  Info block
Uitbater-directeur golfbaan (m/v)  Info block
Uitbater fitnesscentrum (m/v)  Info block
Uitbater ijsschaatsbaan (m/v)  Info block
Uitbater kermisattractie (m/v)  Info block
Uitbater kermisdraaimolen (m/v)  Info block
Uitbater nachtclub (m/v)  Info block
Uitbater natuur- en dierenpark (m/v)  Info block
Uitbater paardensportcentrum (m/v)  Info block
Uitbater spelvereniging (m/v)  Info block
Uitbater sportinfrastructuur (m/v)  Info block
Uitbater tennisbaan (m/v)  Info block
Uitbater infrastructuur voor toeristische logies (m/v)  Info block
Uitbater toneelzaal (m/v)  Info block
Uitbater vakantiehuisje (m/v)  Info block
Uitbater recreatieve infrastructuur (m/v)  Info block
Uitbater infrastructuur voor openluchtrecreatie (m/v)  Info block
Uitbater lunapark (m/v)  Info block
Verantwoordelijke aquarium (m/v)  Info block
Verantwoordelijke natuurpark (m/v)  Info block
Verantwoordelijke planetarium (m/v)  Info block
Verantwoordelijke sportzaal (m/v)  Info block
Verantwoordelijke vakantiedorp (m/v)  Info block
Zwembaddirecteur (m/v)  Info block
Verantwoordelijke sport-, recreatieve of toeristische accommodatie (m/v)  Info block
Definitie
Baat een infrastructuur voor recreatie of toeristische logies uit. Organiseert de werkzaamheden op technisch, commercieel, menselijk, financieel, ... vlak rekening houdend met de kwaliteitsdoelstellingen en de economische rentabiliteit. Volgt veiligheidsregels met betrekking tot goederen en personen.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Het strategisch beleid van een organisatie bepalen of helpen bepalen (investeringen, uitrustingen, specialisatie, ...)  Info block
- Werkt de missie en visie van de organisatie uit
- Voert analyses uit en trekt daaruit conclusies
- Gaat na of elk element van de missie en visie is vervat in één of meerdere strategische doelstellingen
- Werkt elke strategische doelstelling uit in één of meerdere operationele doestellingen (SMART-methode, …)  Info block
Basiskennis van handelsrecht  Info block
Kennis van commerciële technieken  Info block
De dagelijkse werking organiseren en toepassen (uurroosters, onthaal van het publiek, gebruik van infrastructuur, ...)  Info block
- Voorziet de nodige vergunningen en verzekeringen
- Bepaalt openingsuren
- Werkt een tariefbeleid uit
- Werkt een regeling uit voor het gebruik of het verhuren van infrastructuur
- Werkt procedures en richtlijnen uit voor de veiligheid  Info block
Kennis van bedrijfsbeheer  Info block
Kennis van commerciële technieken  Info block
Kennis van installatienormen en -technieken en uitbaten van sport- en vrijetijdsuitrusting  Info block
Kennis van managementtechnieken  Info block
Kennis van veiligheids- en toegangsvoorschriften van publieke ruimten en gebouwen  Info block
De activiteiten van een team coördineren
Acties ter ondersteuning van het personeelsbeheer uitvoeren (aanwerving, opleiding, ...)  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken
- Organiseert de werving en selectie van nieuwe medewerkers
- Zorgt voor de begeleiding van nieuwkomers, stagiairs, …
- Stelt functieprofielen op  Info block
Basiskennis van competentiemanagement  Info block
Kennis van communicatietechnieken  Info block
Kennis van sociale wetgeving  Info block
Kennis van technieken voor conflictvoorkoming en -beheersing  Info block
Het onderhoud van de uitrusting, het materiaal of de installaties controleren
De nood aan vernieuwing of herstelling vaststellen  Info block
- Zet onderhoudsoperaties op volgens het onderhoudsplan en het vooropgestelde tijdschema
- Meldt problemen aan de technici of onderhoudsmedewerkers
- Controleert of de uitgevoerde werken voldoen aan de vooropgestelde kwaliteitsnormen en planning
- Houdt een overzicht van het onderhoud bij (voor facturatie, verduidelijking van uitgevoerde werkzaamheden, melding van terugkerende problemen, …)  Info block
Kennis van installatienormen en -technieken en uitbaten van sport- en vrijetijdsuitrusting  Info block
Kennis van onderhoudsprocedures voor de uitrusting en het bebouwde erfgoed  Info block
De activiteitengegevens analyseren (aantal bezoekers, inkomsten, ...)
Een jaarlijkse evaluatie maken en mogelijke evoluties herkennen  Info block
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, ...)
- Meet effecten en resultaten
- Experimenteert met nieuwe concepten en procedures  Info block
Een organisatie boekhoudkundig en administratief beheren  Info block
- Verzamelt en analyseert rapporteren met financiële informatie in functie van de planning en controle binnen het bedrijf
- Maakt een overzicht van de financiële positie van het bedrijf
- Stelt een resultatenrekening op
- Bestudeert winsten en verliezen
- Verantwoordt het gevoerde financiële beleid  Info block
Kennis van boekhoudkundig en administratief beheer  Info block
Communicatieacties over de activiteiten van de organisatie uitdenken  Info block
- Bepaalt de inhoud en vorm van de communicatieactie
- Past de communicatiestijl aan de doelgroep aan
- Selecteert de meest efficiënte communicatiedragers
- Integreert audiovisuele hulpmiddelen  Info block
Kennis van commerciële technieken  Info block
Kennis van communicatietechnieken  Info block
Kennis van marketingtechnieken  Info block
De procedures voor veiligheid en hygiëne uitwerken of aanpassen
De toepassing van deze procedures controleren
Technische ondersteuning bieden aan het personeel  Info block
- Bekijkt samen met een deskundige of er aanpassingen op de afdeling moeten gebeuren
- Werkt een noodplan uit
- Stelt een huishoudelijk reglement op en verspreidt dit intern
- Instrueert medewerkers over hygiëne-, veiligheids-, milieu en kwaliteitsregels  Info block
Basiskennis van handelsrecht  Info block
Kennis van veiligheids- en toegangsvoorschriften van publieke ruimten en gebouwen  Info block
Kennis van het VLAREM  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De activiteiten van een bedrijf coördineren:
Acrobatisch parcours  Info block
Afslankcentrum  Info block
Attractiepark  Info block
Bed and breakfast  Info block
Berghut  Info block
Bioscoopzaal, toneelzaal, dancing  Info block
Camping, bungalowpark  Info block
Casino  Info block
Dierenpark, zoo  Info block
Draaimolen, kermisattractie  Info block
Fitness  Info block
Golfclub  Info block
Paardensportcentrum  Info block
Speelzaal (bowling, biljart, ...)  Info block
Spelvereniging  Info block
Sportcentrum, sportzaal  Info block
Tennisbaan  Info block
Theater  Info block
Vakantiedorp  Info block
Vakantiehuisjes  Info block
Wellnesscentrum  Info block
Zwembad, watersportcentrum  Info block
Kennis van veiligheidsregels in de bergen  Info block
Preventief of correctief basisonderhoud van machines of uitrustingen uitvoeren  Info block
- Houdt zich aan het onderhoudsplan en –richtlijnen
- Merkt de nood aan preventief onderhoud op
- Stemt de techniek af op de opdracht (reinigen, smeren, gereedschappen slijpen of vervangen, …)
- Gebruikt handgereedschap (sleutel, tang, zaag, …)
- Gebruikt draagbaar elektrisch gereedschap (elektrische zaag, schuurmachine, …)  Info block
Klanten informeren over de diensten van de organisatie
Tickets verkopen  Info block
- Stelt vragen over de wensen van de klant
- Stemt advies af op de klant
- Wijst de klant op speciale acties en aanbiedingen om de verkoop te stimuleren
- Benadrukt de kwaliteit van het eigen aanbod
- Geeft informatiemateriaal mee
- Past het taalgebruik en de boodschap aan de klant aan  Info block
Kennis van verkooptechnieken  Info block
Kennis van principes van klantvriendelijkheid  Info block
Toezicht houden op de dieren (verblijven schoonmaken, preventieve verzorging, ...)
De dierenarts verwittigen indien nodig  Info block
- Symptomen van ziekte of pijn herkennen
- Controleert de werking van de machines of uitrustingen (voeder- en watersystemen, …)  Info block
Kennis van hygiëne- en ontsmettingsregels  Info block
Stimuleren van duurzaam ondernemen binnen een organisatie of dienst  Info block
- Houdt rekening met milieu en sociale context bij het uitvoeren van de kernactiviteiten
- Stelt een charter op en verspreidt dit intern
- Maakt medewerkers bewust van het belang van duurzaam ondernemen
- Werkt een afvalbeleid uit  Info block
Kennis van het VLAREM  Info block
Kennis van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen  Info block
Het budget van een organisatie bepalen en opvolgen  Info block
- Verzamelt financiële informatie over de onderneming en haar activiteiten
- Evalueert de financiële resultaten op basis van vooraf bepaalde indicatoren
- Analyseert afwijkingen tussen de verwachte en de feitelijke resultaten
- Bepaalt de financiële ruimte voor uitgaven, investeringen of besparingen
- Formuleert voorstellen voor bijsturing  Info block
Kennis van budgetbeheer  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Afslankcentrum  Info block
Attractiepark  Info block
Camping, bungalowpark  Info block
Fitness  Info block
Recreatiepark  Info block
Recreatieve infrastructuur  Info block
Rondreizend gezelschap  Info block
Speelhal  Info block
Spelvereniging  Info block
Sportieve vereniging  Info block
Sportinfrastructuur  Info block
Vakantiedorp  Info block
Vakantiehuis  Info block
Wellnesscentrum  Info block
Zaal voor voorstellingen  Info block
Horeca  Info block
Sport en vrije tijd  Info block
In weekends en op feestdagen  Info block
Werkomgeving
Je werkt in sportcomplexen, bungalowparken, speelzalen, vrijetijdscentra, ... of rondtrekkende groepen (kermisattracties, ...). Je komt in contact met bezoekers en je werkt samen met verschillende betrokkenen (administratieve diensten, leveranciers, begeleiders, verenigingen, ...). Je werk variëert naargelang het type infrastructuur (zwembad, ijsbaan, bioscoopzaal, karting circuit, ...). Je werkt eveneens in het weekend, op feestdagen of ’s nachts. Je werk kan variëren naargelang het seizoen (schoolvakanties, ...).  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Een toeristische recreatieve accommodatie uitbaten. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:1411