Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 20-10-14
G170301  Info block
Hotelreceptie  Info block
Andere benamingen
Reserveringsmedewerker in een hotel (m/v)  Info block
Assistent receptie in een hotel (m/v)  Info block
Teamchef hotelreceptie (m/v)  Info block
Hoofd hotelreceptie (m/v)  Info block
Hotelreceptionist (m/v)  Info block
Reservatiebediende in het hotelwezen (m/v)  Info block
Night audit (m/v)  Info block
Night auditor (m/v)  Info block
Diensthoofd hotelreceptie (m/v)  Info block
Campingreceptionist (m/v)  Info block
Nachtreceptionist (m/v)  Info block
Receptionist van een vakantiedorp (m/v)  Info block
Receptionist in een toeristisch bedrijf (m/v)  Info block
Receptionist in een hotel (m/v)  Info block
Roterend receptionist in een hotel (m/v)  Info block
Leidinggevende van de hotelreceptie (m/v)  Info block
Leidinggevende reserveringen in het hotelwezen (m/v)  Info block
Nachtwaker in een hotel (m/v)  Info block
Front office manager (m/v)  Info block
Leidinggevende reservaties (m/v)  Info block
Chef receptionist (m/v)  Info block
Guestservice agent (m/v)  Info block
Medewerker klantendienst (m/v)  Info block
Definitie
Onthaalt en informeert de klanten over de verblijfsvoorwaarden, de formaliteiten, de prijzen en het onthaal in een hotel of toeristische verblijfplaats. Volgt daarbij de kwaliteitsvereisten en het commerciële beleid van de organisatie. Staat in voor de administratie (reservaties, planning, behandeling van de post, ...) en de boekhoudkundige verwerking van klantendossiers (facturatie, incassering, ...).
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: de activiteiten van het receptiepersoneel superviseren en coördineren. Het hotel of toeristisch verblijf promoten (mailings, prospectie, tariefstrategie, ...).  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De klant informeren over de diensten van de organisatie en de reservatieprocedure  Info block
- Verzorgt taal en houding in contact met klanten volgens de richtlijnen
- Stelt het dienstenaanbod in het hotel voor aan de klant
- Licht de reservatieprocedure toe  Info block
Kennis van verkooptechnieken  Info block
Kennis van typologie van klanten of consumenten  Info block
Kennis van principes van klantvriendelijkheid  Info block
De reservaties registreren en de bezetting van kamers, appartementen, bungalows, ... actualiseren  Info block
- Gebruikt reservatiesoftware
- Controleert de beschikbaarheid in het reservatiesysteem
- Zoekt alternatieven voor overboekingen
- Maakt een offerte voor een verblijf of een arrangement
- Neemt reservatiegegevens op in het systeem
- Bevestigt de reservatie
- Voert wijzigingen en annuleringen door in een reservatie
- Berekent annulatiekosten
- Geeft informatie over kamerbezetting en wensen van klanten door aan andere afdelingen  Info block
Kennis van planningstechnieken  Info block
De klanten verwelkomen bij hun aankomst
De administratieve formaliteiten in verband met hun verblijf afhandelen  Info block
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad,...)
- Bereidt de aankomst van klanten voor
- Begroet klanten in een taal die ze begrijpen
- Controleert de reservatie in het systeem
- Identificeert de klanten aan de hand van hun identiteitskaart
- Vult het registratieformulier in en laat het ondertekenen door de klant
- Controleert de kredietwaardigheid van de klanten
- Neemt met de groepsleider de lijst met namen van klanten en kamers door
- Wijst een kamer toe aan een klant
- Maakt een sleutelkaart aan  Info block
Kennis van regels voor het onthaal  Info block
Kennis van communicatietechnieken  Info block
Kennis van veiligheidsregels voor goederen en personen  Info block
Antwoorden op vragen van de klanten tijdens hun verblijf  Info block
- Geeft informatie over mogelijke wijzigingen in het verblijf (verlenging of verkorting, verandering van kamer, ...)
- Noteert technische problemen en geeft aan hoe en wanneer ze zullen opgelost worden
- Geeft de klanten inlichtingen over de culturele, sportieve en toeristische activiteiten en transportmogelijkheden (restaurants, bars, winkels, bezienswaardigheden, ...)
- Raadpleegt verschillende toeristische informatiebronnen (brochures, internet, affiches, gidsen, ...)  Info block
Kennis van het culturele en toeristische aanbod  Info block
De gepaste acties nemen bij een geschil met een klant (commerciële ingesteldheid, ...)  Info block
- Stelt vragen ter verduidelijking van problemen of klachten
- Onderzoekt de oorzaak van een klacht
- Houdt in alle omstandigheden de eigen emoties onder controle
- Hanteert klachtenprocedures
- Wisselt informatie uit met interne en externe diensten
- Doet de klant een voorstel voor oplossing volgens de gangbare procedures
- Registreert klachten  Info block
Kennis van technieken voor conflictvoorkoming en -beheersing  Info block
De facturen voor de verblijfkosten opstellen, de betalingsmiddelen controleren en de betalingen ontvangen  Info block
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, ...)
- Brengt alle onkosten van de klant in rekening bij het opmaken van de factuur
- Past eventuele promoties of prijsafspraken toe
- Verwerkt betalingen (cash, bankkaart, kredietkaart) en levert een betalingsbewijs af
- Peilt naar de tevredenheid van de klant  Info block
Kennis van boekhoudkundig en administratief beheer  Info block
Kennis van inningsprocedures  Info block
Kennis van financieel beheer  Info block
De kassa afsluiten en de openstaande rekeningen controleren  Info block
- Telt het geld in de kassa
- Registreert de omzet op het einde van de dag
- Verantwoordt ontvangen gelden en openstaande rekeningen  Info block
De opvolggegevens van de activiteiten registreren (reservaties, annulaties, verkoop, ...)
Dagelijkse statistische rapporten opstellen (bezettingsgraad, gemiddelde prijs, ...)  Info block
- Bewaart en verzamelt gegevens voor het maken van statistieken
- Maakt lijsten over kamerbezetting, aankomsten, vertrekken, specifieke wensen, … voor de andere afdelingen  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Promotionele acties voeren (mailing, ...)
Klantenrelaties opvolgen  Info block
- Houdt commerciële statistieken bij
- Stelt informatie beschikbaar
- Ontwikkelt arrangementen, speciale activiteiten, evenementen en kortingsregelingen
- Kiest communicatiemiddelen aangepast aan de doelgroep  Info block
De klantenrekeningen administratief opvolgen (aanmaningen, controle van uitgestelde betalingen, ...)  Info block
- Controleert of betalingen tijdig gebeuren
- Stuurt aanmaningen naar slechte betalers
- Controleert betalingsmiddelen (cheques, betaalkaarten, ...)  Info block
De gegevens over de activiteiten van de dienst of de organisatie opvolgen en analyseren
Een vooruitgangstraject voorstellen  Info block
- Houdt gegevens bij over de evolutie van de bezetting van de kamers
- Vergelijkt vooropgestelde doelen met de behaalde resultaten
- Zorgt voor informatiedoorstroming naar de medewerkers en verantwoordelijke
- Overlegt over aanpassing van de bedrijfsprocessen  Info block
Kennis van yield management technieken  Info block
Kennis van tariefstrategie  Info block
Kennis van commerciële strategie  Info block
Kennis van statistische analyse  Info block
Klaarmaken en opdienen van het ontbijt in de eetzaal of op de kamer  Info block
- Bereidt eenvoudige gerechten (spek, eieren, worstjes, geroosterd brood, …)
- Bereidt warme dranken
- Voert de mise-en-place van de zaal uit (tafels en stoelen volgens zaalplan schikken, toonbank of ontbijtbuffet klaarzetten en aanvullen)
- Maakt tafels en stoelen schoon
- Verzamelt de dienbladen en ruimt het buffet op
- Handelt volgens de regels van de voedselveiligheid  Info block
Kennis van regels voor voedselhygiëne en -veiligheid  Info block
Vreemde valuta wisselen voor buitenlandse klanten  Info block
- Berekent het bedrag aan de hand van de wisselkoersen
- Controleert het te wisselen bedrag
- Controleert de identiteit van de klant
- Levert een bewijs af  Info block
Kennis van betalingswijzen  Info block
Kennis van wisselrecht  Info block
De organisatie van seminaries, congressen, ... in het bedrijf coördineren  Info block
- Identificeert de wensen van de klant
- Zoekt en selecteert dienstverleners, leveranciers, tussenpersonen, locaties
- Stelt een offerte op
- Werkt een planning uit
- Bespreekt de uitvoering van de opdrachten met de betrokkenen
- Controleert de uitvoering van het project  Info block
Plaatsen en goederen bewaken
Rondes ter preventie en voor het opsporen van risico's uitvoeren  Info block
- Past veiligheidsregels toe voor personen en goederen
- Bewaakt de ingangen en de veiligheid van personen en goederen
- Houdt toezicht op de orde en netheid in het gebouw
- Gebruikt instrumenten voor radioverkeer
- Doet controlerondes (te voet, met vervoermiddel)
- Merkt afwijkingen op en onderneemt actie
- Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijke
- Gebruikt installaties voor monitorbewaking  Info block
Kennis van reglementering brandveiligheid  Info block
Kennis van veiligheidsvoorschriften  Info block
Kennis van de werking van de veiligheidsuitrusting en -systemen (alarm, detectoren, ...)  Info block
Kennis van bemiddelingstechnieken  Info block
Kennis van technieken voor bewaking en monitorbewaking  Info block
De activiteiten van een team coördineren  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Low budgethotel  Info block
Hotel  Info block
Hotel zonder hotelclassificatie  Info block
Camping, bungalowpark  Info block
Mobiele logies (cruiseschip, ...)  Info block
Vakantiehuis  Info block
Hotel residentie  Info block
Vakantiedorp  Info block
Horeca  Info block
Nachtwerk  Info block
In ploegen  Info block
In weekends en op feestdagen  Info block
Verplichte werkkledij of uniform  Info block
Werkomgeving
Je werkt aan de receptie of aan de ‘desk’ van hotels, toeristische residenties, mobiele logies, openluchthotels, vakantiedorpen. Je komt in contact met klanten en werkt samen met verschillende personen en diensten (restaurant, roomservice, directie, ...). Je werk varieert al naargelang het soort, de omvang van de organisatie en de graad van informatisering (software voor hotelbeheer, facturatie, ...). Je werkt soms tijdens het weekend, op feestdagen of 's nachts. Je bent soms meerdere dagen of weken van huis weg (rivierhotel, zeecruise, ...). Je moet een uniform dragen. Je begrijpt en spreekt meerdere vreemde talen (Frans, Engels, Duits, ...).  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Hotelreceptie. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:

Beroepskwalificatie niveau 4 - Receptionist

ISCO-08-code:4224