Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 20-10-14
G180101  Info block
Bediening café restaurant  Info block
Andere benamingen
Barman (m/v)  Info block
Caféhouder (m/v)  Info block
Hoofdbarman (m/v)  Info block
Bartender (m/v)  Info block
Verantwoordelijke van een café-bar (m/v)  Info block
Medewerker in een café, café-restaurant (m/v)  Info block
Baruitbater (m/v)  Info block
Uitbater van een café-restaurant (m/v)  Info block
Caféuitbater (m/v)  Info block
Uitbater van een café, café-restaurant (m/v)  Info block
Uitbater van een tearoom (m/v)  Info block
Beheerder van een café met een verkooppunt van rookwaren (m/v)  Info block
Beheerder van een café, café-restaurant (m/v)  Info block
Kelner in een café (m/v)  Info block
Kelner-caféhouder (m/v)  Info block
Leidinggevende van een bar (m/v)  Info block
Leidinggevende van een café-restaurant (m/v)  Info block
Kelner in een bar (m/v)  Info block
Kelner in een café-restaurant (m/v)  Info block
Kelner in een tearoom (m/v)  Info block
Kelner achter de toog (m/v)  Info block
Kelner in een brasserie (m/v)  Info block
Beheerder van een café-brasserie (m/v)  Info block
Uitbater van een brasserie (m/v)  Info block
Uitbater van een café-brasserie (m/v)  Info block
Leidinggevende in een brasserie (m/v)  Info block
Hulp barman (m/v)  Info block
Commis barman (m/v)  Info block
Barkeeper (m/v)  Info block
Tapkastbediener (m/v)  Info block
Buffetbediende (m/v)  Info block
Buffethouder (m/v)  Info block
Definitie
Staat in voor de bediening aan de toog, in de zaal, op het terras, van warme of koude dranken. Houdt zich daarbij aan de wetgeving. Onderhoudt de glazen, de baruitrusting en de ruimtes volgens de regels van de hygiëne en de regelgeving die geldt voor horecazaken.
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: de verkoop van bijkomende producten (tabak, loterijbiljetten, ...) en het uitbaten van een bar, een café of een bar-brasserie.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De klant ontvangen en de bestelling van dranken opnemen  Info block
- Groet klanten die binnen komen en buiten gaan en reageert op signalen van een klant
- Beantwoordt vragen van de klant
- Speelt bij het adviseren over dranken in op de behoefte van de klant
- Vestigt de aandacht op promoties of speciale aanbiedingen
- Onthoudt of noteert de bestellingen (gerechten, drank) en geeft ze in de kassa in
- Gaat diplomatisch om met veeleisende klanten
- Past de reglementering op drankverkoop toe  Info block
Kennis van regelgeving inzake wijnen en sterkedrank  Info block
De dranken klaarmaken en aan de toog, in de zaal, op het terras aan de klant serveren  Info block
- Bedient toestellen en hulpmiddelen voor het bereiden en schenken van koude en warme dranken (koffiemachine, tapkraan, …)
- Tapt of schenkt de voorgeschreven hoeveelheid (ijs, drank, garnering) in een geschikt glas of kopje volgens de richtlijnen
- Houdt bij het klaarmaken en uitschenken van meerdere dranken de voorgeschreven volgorde aan
- Past de hygiëne- en veiligheidsregels toe
- Serveert de dranken volgens de richtlijnen  Info block
Kennis van regelgeving inzake wijnen en sterkedrank  Info block
Kennis van regels voor voedselhygiëne en -veiligheid  Info block
Kennis van soorten alcohol  Info block
Kennis van technieken om dienborden te dragen  Info block
De betaling voor de consumpties innen  Info block
- Voorziet voldoende wisselgeld in de kassa
- Maakt de rekening voor de klanten
- Controleert de geldigheid van het betaalmiddel
- Volgt de voorgeschreven procedure voor betalingen met een bankkaart
- Ontvangt het te betalen bedrag en geeft correct wisselgeld terug  Info block
Kennis van inningsprocedures  Info block
De tafels, toog afruimen
De bar- en zaaluitrusting onderhouden en schoonmaken  Info block
- Reinigt de tapinstallatie en het meubilair
- Voert lege flessen af en sorteert afval
- Signaleert defecten, gebreken of storingen aan de apparatuur  Info block
Kennis van regels voor voedselhygiëne en -veiligheid  Info block
De glazen afwassen  Info block
- Verzamelt en sorteert het leeggoed
- Wast glazen en koppen manueel af
- Bedient een afwasmachine
- Bergt glazen en koppen op de voorziene plaats op  Info block
Kennis van regels voor voedselhygiëne en -veiligheid  Info block
De ruimtes en de bar inrichten en opnieuw op orde zetten  Info block
- Zet het meubilair in de zaal netjes en voorziet de tafels van drankkaarten, kaarsen, …
- Creëert een aangename sfeer in de bar
- Maakt toestellen gebruiksklaar (koffiemachine, tapkraan, afwasmachine, …
- Controleert de netheid van de glazen en koelt een aantal glazen voor
- Verzorgt de mise-en-place alvorens de dienst te starten (koelkasten aanvullen, temperatuur controleren, fruit snijden en/of persen, ijs maken, …)
- Stelt de dranken op een ordelijke en aantrekkelijke manier op aan de toog
- Zet de ingrediënten, benodigdheden en decoratie voor het bereiden en garneren van dranken klaar binnen handbereik (rietjes, servetten, roerstokjes, …)  Info block
Kennis van het 'first in first out' principe  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De voorraad opvolgen, tekorten vaststellen
Bestellingen plaatsen  Info block
- Gebruikt software voor voorraadbeheer
- Controleert de staat en de omvang van de voorraad
- Stemt de te bestellen hoeveelheden af op het verbruik, de planning, de opslagcapaciteit, …
- Contacteert de leverancier(s) of aankoopafdeling
- Volgt bestellingen op en controleert de levering  Info block
Kennis van voorraadbeheer  Info block
De goederen ontvangen en ze opbergen (biervaten, flessenrekken, ...)  Info block
- Controleert de geleverde goederen op aantallen en kwaliteit
- Controleert de bewaring en de opslag van goederen en voedingswaren  Info block
Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken  Info block
Eenvoudige gerechten bereiden (salades, rauwkostschotel, kaasschotel, nagerechten, ...)  Info block
- Wast, schilt en snijdt groenten en fruit
- Schikt de gerechten aan de hand van een technische fiche
- Respecteert de juiste proporties
- Werkt de volgorde van de gerechten af volgens de bestellingen  Info block
Cocktailrecepten met of zonder alcohol uitwerken  Info block
- Probeert nieuwe combinaties van dranken en ingrediënten uit
- Doet ideeën op via vakbladen, internet, beurzen, …  Info block
Cocktails samenstellen op vraag van de klant  Info block
- Koelt glazen voor
- Gebruikt cocktailgerei
- Gebruikt een maatglas om hoeveelheden af te meten
- Bereidt dranken door het mengen van de aangegeven hoeveelheid van de ingrediënten volgens het recept
- Kiest het geschikte glas
- Werkt de cocktail af met fruit en garnituur  Info block
Kennis van soorten cocktails  Info block
Een organisatie boekhoudkundig en administratief beheren  Info block
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, ...)
- Houdt gegevens bij (aan- en verkoopfacturen, personeelsdossiers, ...)
- Volgt de (uitbestede) boekhouding op
- Berekent omzetcijfers
- Bepaalt de verkoopprijzen van diensten en producten
- Komt wettelijke en fiscale verplichtingen na  Info block
Basiskennis van boekhouden en administratief beheer  Info block
Personeel aanwerven en ze de richtlijnen van de organisatie aanleren  Info block
- Ondersteunt de werving en selectie van nieuwe medewerkers
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers  Info block
Kennis van aanwervingstechnieken  Info block
De activiteiten van het personeel controleren  Info block
Basiskennis van personeelsbeheer  Info block
Kennis van managementtechnieken  Info block
De activiteiten van een team coördineren  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Producten verkopen:
Loterij, spelletjes  Info block
Tabak en rookwaren  Info block
- Houdt een dubbele kassa bij (spelletjes, tabak)  Info block
Kennis van reglementering voor spellen en loterijen  Info block
Kennis van regelgeving inzake tabaksverkoop  Info block
De kassa bij het begin van de werkdag controleren
De kassa-inhoud bij sluiting tellen  Info block
- Gebruikt een kasregister
- Controleert de totale dagontvangst en vergelijkt deze met de kassarol
- Verwerkt en controleert de dagelijkse verrichtingen boekhoudkundig
- Onderzoekt oorzaken van kasverschillen  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Themabar  Info block
Taverne brasserie  Info block
Café, bar  Info block
Speelhal  Info block
Uitgaanszaak (discotheek, nachtclub, ...)  Info block
Theesalon  Info block
Taverne/Brasserie  Info block
Restaurant  Info block
Hotel-restaurant  Info block
Horeca  Info block
Als bijverdienste  Info block
Als zelfstandige  Info block
Rechtstaand werk  Info block
Verplichte werkkledij of uniform  Info block
In weekends en op feestdagen  Info block
Onregelmatige werkuren  Info block
Werkomgeving
Je werkt in cafés, bars, brasseries, café-restaurants, hotels, nachtclubs of speelzalen. Je komt in contact met de klanten en de leveranciers. Je werkt met flexibele en onderbroken werkuren, tijdens het weekend, op feestdagen of 's nachts. Je begrijpt meerdere vreemde talen (Frans, Engels, ...).  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Bediening café restaurant. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen voor het beroep Barman en het beroep Kelner brasserie vind je op de website van onderwijskiezer.  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:

Beroepskwalificatie niveau 3 - Hulpbarman (m/v)

Beroepskwalificatie niveau 4 - Barman (m/v)

Beroepskwalificatie niveau 5 - Gespecialiseerd drankenkelner (m/)

ISCO-08-code:1411, 1412, 5131, 5132