Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 20-10-14
G180201  Info block
Bediening restaurant superviseren  Info block
Andere benamingen
Assistent-hofmeester (m/v)  Info block
Hoofd roomservice (m/v)  Info block
Hofmeester (m/v)  Info block
Ober-keldermeester (m/v)  Info block
Eerste hofmeester (m/v)  Info block
Zaalverantwoordelijke (m/v)  Info block
Banketverantwoordelijke (m/v)  Info block
Verantwoordelijke voor het ontbijt (m/v)  Info block
Tweede hofmeester (m/v)  Info block
Oberkelner (m/v)  Info block
Maître d'hôtel (m/v)  Info block
Definitie
Onthaalt de klanten in een restaurant, toont ze hun plaatsen en adviseert ze. Superviseert de bediening in de zaal (organisatie, coördinatie van het team, ...) volgens de kwaliteitsvereisten en de normen van de hygiëne en voedselveiligheid.
Bijkomende activiteiten zijn: wijn opdienen en gerechten afwerken.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De planning van het zaalpersoneel opstellen
De activiteiten en instructies over de teams verdelen  Info block
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, ...)
- Houdt rekening met de duur en de volgorde van de opdrachten, de verwachte drukte, verlofregelingen, …
- Past de planning aan bij wijzigende omstandigheden
- Geeft instructies en aanwijzingen voor en tijdens de shift, volgens de drukte in de zaal  Info block
De reservaties noteren en de bezetting van tafels, zalen in het restaurant bijwerken  Info block
- Gebruikt reservatiesoftware
- Noteert naam, aantal personen, datum, uur en eventuele speciale wensen van de reservering
- Maakt een overzicht van de reservaties
- Zorgt voor een efficiënte indeling en opstelling van tafels  Info block
De klant onthalen bij aankomst in het restaurant, een tafel toewijzen en de kaart aanbieden  Info block
- Begroet de klanten
- Controleert de reservatie
- Neemt jassen aan en brengt ze naar de vestiaire
- Neemt afscheid bij vertrek  Info block
Kennis van regels voor het onthaal  Info block
Kennis van principes van klantvriendelijkheid  Info block
De klant adviseren bij zijn keuze van gerechten al naargelang zijn smaak en de dagsuggestie
De bestelling opnemen  Info block
- Informeert over het menu, aanbiedingen, suggesties, …
- Geeft toelichting over de bereiding en de ingrediënten, over de combinatie van gerechten en dranken
- Heeft aandacht voor speciale wensen van de klant
- Onthoudt of noteert de bestellingen (gerechten, dranken)
- Geeft de bestelling in op de computer
- Geeft de bestelling en bijzonderheden door aan de keuken  Info block
Basiskennis van bereidingen  Info block
De bediening in de zaal organiseren en controleren (opmaken van de tafels, samenwerking zaal-keuken, ...)  Info block
- Geeft instructies aan de kelners of de barman
- Waakt over de afstemming van de activiteiten van de keuken met de drukte in de zaal
- Houdt toezicht op de mise-en-place van de zaal, de tafels, het dienstmateriaal, de benodigdheden, …
- Ziet er op toe dat de bediening volgens de richtlijnen verloopt
- Ziet toe op de orde en netheid in de zaal  Info block
Kennis van regels voor voedselhygiëne en -veiligheid  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Gerechten afwerken (vlees, vis snijden, flamberen, ...)  Info block
- Controleert de materialen voor de uit te voeren tafelbereiding op hygiëne
- Controleert de klaargezette grondstoffen
- Past de voorgeschreven keukentechniek aan tafel toe
- Ruimt de gebruikte materialen af  Info block
De klant adviseren bij de wijnkeuze volgens de gekozen gerechten en de wijn schenken  Info block
- Geeft informatie over de wijnkaart
- Geeft informatie over de combinatie van smaken van gerechten en wijnen
- Raadpleegt bij bijzondere wensen de wijnkelner
- Neemt de bestelling van de wijn op
- Serveert de wijn volgens de richtlijnen  Info block
Basiskennis van oenologie (wijnkennis)  Info block
Basiskennis van sommeliertechnieken  Info block
Wijn kiezen en aankopen
De voorraad van een restaurantwijnkelder beheren  Info block
- Gebruikt software voor voorraadbeheer
- Controleert de staat en de omvang van de voorraad
- Stemt de aankoop van de wijn af op het menu, het verbruik, de planning in overleg met de chef-kok
- Bepaalt de hoeveelheid en kwaliteit per soort in te kopen wijn, aperitief en digestief
- Contacteert leverancier(s) of de aankoopafdeling
- Volgt bestellingen op en controleert de levering  Info block
Kennis van wijnstokvariëteiten (wijnstokkunde)  Info block
Kennis van voorraadbeheer  Info block
De modaliteiten van een banket, een conferentie bepalen
De organisatie ervan coördineren  Info block
- Werkt in overleg met andere afdelingen arrangementen uit voor conferenties of banketten volgens eigen mogelijkheden en de wensen van de klant
- Stelt richtlijnen op voor de praktische organisatie (materiaal, technische ondersteuning, externe diensten, …)
- Besteedt in overleg aanvullende logistieke processen uit aan onderaannemers
- Stelt in overleg richtlijnen op voor de samenwerking tussen verschillende afdelingen (keuken, zaal, schoonmaak, …)
- Stelt werkfiches op  Info block
Kassabedragen tellen  Info block
- Gebruikt een kasregister
- Controleert de totale dagontvangst en vergelijkt deze met de kassarol
- Verwerkt en controleert de dagelijkse verrichtingen boekhoudkundig
- Onderzoekt oorzaken van kasverschillen  Info block
Personeel aanwerven en ze de richtlijnen van de organisatie aanleren  Info block
- Voert selecties uit (gesprek, test, …)
- Vertaalt de missie en de doelstellingen van de organisatie naar het personeel
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen  Info block
Kennis van technieken voor het ontwikkelen van leermateriaal  Info block
Gerechten opdienen in de zaal  Info block
- Serveert dranken en gerechten volgens de richtlijnen van het huis en van de etiquette
- Schikt het eten op de borden bij buffetten
- Vraagt aan de klanten of alles naar wens is, beantwoordt hun vragen en wenst hen smakelijk eten toe
- Reageert alert op signalen van de klanten
- Serveert, indien nodig, gerechten na
- Vult wijn en water bij aan tafel
- Behandelt klachten over de kwaliteit van het eten of de wijn, de wachttijd, …  Info block
Kennis van technieken om dienborden te dragen  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Mobiele restauratie (cruiseschip, trein, ...)  Info block
Hotel  Info block
Officierskantine (leger)  Info block
Gastronomisch restaurant  Info block
Traditioneel restaurant  Info block
Horeca  Info block
Lopend werk  Info block
Onregelmatige werkuren  Info block
Verplichte werkkledij of uniform  Info block
In weekends en op feestdagen  Info block
Werkomgeving
Je werkt in restaurants of hotels. Je komt in contact met klanten en werkt samen met de verantwoordelijke van het restaurant, het keuken- en restauratiepersoneel. Je werkt met flexibele of onderbroken werkuren, tijdens het weekend, op feestdagen, 's avonds en volgens pieken. Je draagt vaak ook een uniform voor het uitvoeren van je werk. Je begrijpt meerdere vreemde talen (Frans, Engels, ...).  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Bediening restaurant superviseren. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:

Beroepskwalificatie niveau 5 - Maître d'hôtel (m/v)

ISCO-08-code:5131