Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 20-10-14
G180301  Info block
Bediening restaurant  Info block
Andere benamingen
Chef de rang (m/v)  Info block
Chef de rang roomservice (m/v)  Info block
Restauranthulp (m/v)  Info block
Hulp roomservice (m/v)  Info block
Zaalhulp (m/v)  Info block
Demi-chef de rang (m/v)  Info block
Garçon in een restaurant (m/v)  Info block
Gastheer in een zaal (m/v)  Info block
Banketkelner (m/v)  Info block
Restaurantkelner (m/v)  Info block
Roomservicekelner (m/v)  Info block
Kelner in de horeca (m/v)  Info block
Rijleider (m/v)  Info block
Rangkelner (m/v)  Info block
Buffetmedewerker (m/v)  Info block
Hulpkelner (m/v)  Info block
Oberkelner (m/v)  Info block
Commis (m/v)  Info block
Commis tournant (m/v)  Info block
Ontbijtmedewerker (m/v)  Info block
Definitie
Dient de gerechten op (opmaken van de tafels, onthalen van de klanten, bestellingen opnemen, ...) volgens de kwaliteitsvereisten en de regels van de hygiëne en voedselveiligheid.
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: eenvoudige gerechten bereiden en een team coördineren.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De mise-en-place verrichten in de zaal en de bijkeuken
De tafels klaarmaken voor de dienst  Info block
- Schikt tafels en stoelen in de ruimte volgens het zaalplan (rekening houdend met reservaties, …)
- Dekt de tafels, plooit servetten en past bestek, borden en glazen aan de menukeuze aan
- Staat in voor de mise-en-place van dienstmateriaal (brood, boter, warmplaten, …)
- Creëert een aangename sfeer (decoreert met bloemen, kaarsen, beperkt omgevingslawaai, achtergrondmuziek, ...)  Info block
Kennis van technieken om tafels op te maken  Info block
De klant onthalen bij aankomst in het restaurant, een tafel toewijzen en de kaart aanbieden  Info block
- Begroet de klanten
- Controleert de reservatie
- Neemt jassen aan en brengt ze naar de vestiaire
- Neemt afscheid bij vertrek  Info block
Kennis van regels voor het onthaal  Info block
Kennis van principes van klantvriendelijkheid  Info block
De klant adviseren bij zijn keuze van gerechten al naargelang zijn smaak en de dagsuggestie
De bestelling opnemen  Info block
- Informeert over het menu, aanbiedingen, suggesties, …
- Geeft toelichting over de bereiding en de ingrediënten, over de combinatie van gerechten en dranken
- Heeft aandacht voor speciale wensen van de klant
- Onthoudt of noteert de bestellingen (gerechten, dranken)
- Geeft de bestelling in op de computer
- Geeft de bestelling en bijzonderheden door aan de keuken  Info block
Basiskennis van bereidingen  Info block
De betaling voor de consumpties innen  Info block
- Voorziet voldoende wisselgeld in de kassa
- Maakt de rekening voor de klanten
- Controleert de geldigheid van het betaalmiddel
- Volgt de voorgeschreven procedure voor betalingen met een bankkaart
- Ontvangt het te betalen bedrag en geeft correct wisselgeld terug  Info block
Kennis van inningsprocedures  Info block
De tafels afruimen
De zaal van het restaurant schoonmaken  Info block
- Borden, bestek, glazen, … naar de spoelkeuken brengen
- Bergt proper materiaal op en rangschikt het
- Verwijdert volle vuilniszakken en plaatst nieuwe
- Verzamelt en rangschikt leeggoed
- Maakt dienstmateriaal schoon
- Maakt de zaal en het meubilair schoon volgens hygiënische richtlijnen
- Bewaakt de netheid van de toiletten  Info block
Kennis van regels voor voedselhygiëne en -veiligheid  Info block
Gerechten opdienen in de zaal  Info block
- Serveert dranken en gerechten volgens de richtlijnen van het huis en van de etiquette
- Schikt het eten op de borden bij buffetten
- Vraagt aan de klanten of alles naar wens is, beantwoordt hun vragen en wenst hen smakelijk eten toe.
- Reageert alert op signalen van de klanten
- Serveert, indien nodig, gerechten na.
- Vult wijn en water bij aan tafel
- Behandelt klachten over de kwaliteit van het eten of de wijn, de wachttijd, … of geeft ze door aan de verantwoordelijke  Info block
Kennis van technieken om dienborden te dragen  Info block
Kennis van technieken om schotels op te dienen  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Gerechten opdienen:
Op de Engelse manier  Info block
Op een bord  Info block
Op de Franse manier  Info block
Op de Russische manier (op een pronktafeltje)  Info block
Onder een stolp  Info block
Eenvoudige gerechten bereiden (salades, rauwkostschotel, kaasschotel, nagerechten, ...)  Info block
- Wast, schilt en snijdt groenten en fruit
- Schikt de gerechten aan de hand van een technische fiche
- Respecteert de juiste proporties
- Werkt de volgorde van de gerechten af volgens de bestellingen  Info block
Kennis van bereidingswijze van voedingsmiddelen  Info block
Kennis van hygiëne- en veiligheidsvoorschriften voor voedingsmiddelen (HACCP)  Info block
Warme of koude dranken bereiden
De barservice op zich nemen  Info block
- Gebruikt barmateriaal (koffiemachine, tapkraan, ...)
- Helpt bij de mise-en-place voor dranken en toebehoren
- Tapt of schenkt de voorgeschreven hoeveelheid drank in een glas volgens de richtlijnen
- Vult dranken aan  Info block
Kennis van soorten alcohol  Info block
Kennis van soorten niet alcoholische dranken  Info block
Glazen en couverts onderhouden (met stoom, met azijn, ...)
Het vaatwerk opbergen  Info block
- Verzamelt en sorteert het af te wassen materiaal
- Wast manueel af
- Bedient een afwasmachine
- Bergt afgewassen materiaal op de voorziene plaats op  Info block
De activiteiten van een team coördineren  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
De wijnkaart aanbieden, de klanten adviseren en de bestelling opnemen  Info block
- Geeft informatie over de wijnkaart
- Geeft informatie over smaken van gerechten en wijnen en de afstemming ervan op elkaar
- Raadpleegt bij bijzondere wensen de leidinggevende of de wijnkelner
- Neemt de bestelling van de wijn op
- Serveert de wijn volgens de richtlijnen  Info block
Basiskennis van sommeliertechnieken  Info block
Basiskennis van oenologie (wijnkennis)  Info block
Gerechten afwerken (vlees, vis snijden, flamberen, ...)  Info block
- Controleert de materialen voor de uit te voeren tafelbereiding op hygiëne
- Controleert de klaargezette grondstoffen
- Past de voorgeschreven keukentechniek aan tafel toe
- Ruimt de gebruikte materialen af  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Mobiele restauratie (cruiseschip, trein, ...)  Info block
Hotel  Info block
Officierskantine (leger)  Info block
Themarestaurant  Info block
Gastronomisch restaurant  Info block
Traditioneel restaurant  Info block
Horeca  Info block
Als bijverdienste  Info block
Lopend werk  Info block
Onregelmatige werkuren  Info block
Verplichte werkkledij of uniform  Info block
In weekends en op feestdagen  Info block
Werkomgeving
Je werkt in restaurants of hotels. Je komt in contact met klanten en je werkt samen met de verantwoordelijke van het restaurant, de maître d’hotel en het keukenpersoneel. Je werkt met flexibele of onderbroken werkuren, tijdens het weekend, op feestdagen, 's avonds en volgens pieken . Je moet warme gerechten hanteren en langdurig rechtstaan. Je draagt vaak ook een uniform voor het uitvoeren van je werk. Je begrijpt vreemde talen (Frans, Engels, ...).  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Bediening restaurant. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen voor het beroep Kelner restaurant en het beroep Hulpkelner vind je op de website van onderwijskiezer.  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:

Beroepskwalificatie niveau 3 - Hulpkelner (m/v)

Beroepskwalificatie niveau 4 - Kelner (m/v)

ISCO-08-code:5131, 5132