Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 18-12-14
H110101  Info block
Technische bijstand en hulp aan klanten  Info block
Andere benamingen
Directeur technische bijstand (m/v)  Info block
Deskundige technische ondersteuning (m/v)  Info block
Ingenieur technische bijstand (m/v)  Info block
Ingenieur klantendienst (m/v)  Info block
Ingenieur technische ondersteuning (m/v)  Info block
Technisch vertegenwoordiger gebruikers (m/v)  Info block
Verantwoordelijke klantenondersteuningscentrum (m/v)  Info block
Verantwoordelijke technische ondersteuning voor klanten (m/v)  Info block
Specialist technische ondersteuning (m/v)  Info block
Expert klantenondersteuning (m/v)  Info block
Technisch adviseur klantenondersteuning (m/v)  Info block
Technisch expert klantenondersteuning (m/v)  Info block
Definitie
Realiseert en garandeert de technische bijstand en ondersteuning van (interne en externe) klanten van het bedrijf. Lost technische exploitatie- en onderhoudsproblemen op door vragen te behandelen en technische oplossingen aan te reiken. Werkt volgens de kwaliteits- en termijneisen.
Bijkomende activiteit kan zijn: een team coördineren.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Technisch opvolgen van de producten en hun ontwikkeling bij de klanten  Info block
- Gebruikt software voor computerondersteunde group-technology
- Gebruikt software voor documentatiebeheer
- Houdt gegevens bij over de installatie
- Houdt gegevens bij over onderhoudswerkzaamheden
- Houdt gegevens bij over de aard van storingen of problemen, het tijdstip en de oplossing
- Volgt bestaande klanten op (klantentevredenheid, behoefte aan bijkomende dienstverlening, ...)
- Treedt op als aanspreekpunt voor de klant  Info block
Klanten informeren over de opgemerkte technische problemen, aan te brengen wijzigingen en uit te voeren herstellingen  Info block
- Past taalgebruik aan de doelgroep aan
- Bepaalt samen met de klant de kwaliteitsstandaard
- Bespreekt de voor- en nadelen van alternatieven  Info block
Kennis van commerciële technieken  Info block
Technische problemen en vereisten van de klant analyseren  Info block
- Stelt vragen om de wensen van de klant te achterhalen
- Volgt een systematiek bij het opsporen van problemen en fouten
- Selecteert relevante gegevens voor probleemanalyse
- Beoordeelt of een vastgesteld probleem oorzaak is of gevolg
- Registreert storingen, incidenten, onregelmatigheden en bijhorende oplossingen volgens de voorschriften  Info block
Kennis van statistische analyse  Info block
De oplossingen en technische aanbevelingen bepalen en aan de klanten meedelen  Info block
- Bepaalt de uitvoeringsvoorwaarden (termijn, budget, personeel, uitbesteding, investeringen, …)
- Vergelijkt mogelijke oplossingen voor het probleem
- Informeert de klant over richtprijzen
- informeert de klant over gangbare uitvoeringstermijnen
- Kiest de meest geschikte oplossing voor het probleem volgens de afspraken met de klant  Info block
Kennis van methodes voor probleemoplossing  Info block
Kennis van de organisatie van de logistieke keten  Info block
Een opleiding geven met betrekking tot de producten van het bedrijf
Teams en klanten begeleiden  Info block
- Bouwt verder op reeds aanwezige kennis en vaardigheden
- Geeft uitleg over de uitvoering en het doel van de opdrachten
- Demonstreert de werking van uitrusting en materiaal en/of licht methodieken en technieken toe
- Deelt complexe opdrachten op in stappen
- Past taalgebruik aan de medewerkers aan
- Ondersteunt de medewerker bij het inoefenen van vaardigheden
- Beantwoordt vragen van de medewerker
- Voorziet medewerkers en klanten van technische documenten over het product
- Geeft bij problemen feedback aan medewerkers en klanten  Info block
Kennis van e-learningtechnieken  Info block
Kennis van opleidingstechnieken  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Domein:
Geautomatiseerde processen, hydraulica, aeromechanica  Info block
Luchtvaartelektronica  Info block
Chemie, biochemie  Info block
Elektriciteit, elektronica en elektrotechniek  Info block
Informatica en telecommunicatie  Info block
Industriële informatica  Info block
Instrumentatie  Info block
Mechanica  Info block
Motorisering  Info block
Warmteleer  Info block
Een klanten- of prospectenbestand uitwerken  Info block
- Wint informatie in over de markt (concurrentie, potentiële klanten, producten, …) via verschillende kanalen (internet, databanken, kranten, …)
- Selecteert klanten uit het klantenbestand
- Wint relevante informatie in over (potentiële) klanten (budget, referentiegroepen, …)
- Benadert (potentiële) klanten proactief
- Verzamelt en beheert gegevens voor een klantenbestand
- Gebruikt software voor klantenbeheer
- Analyseert resultaten om de klantenportefeuille te optimaliseren  Info block
Kennis van verkooptechnieken  Info block
Kennis van marketing  Info block
Een ondersteunende dienst superviseren  Info block
- Bepaalt de doelstellingen van de dienst
- Stimuleert een goede werksfeer en teamvorming
- Zorgt voor de begeleiding van nieuwkomers, stagiairs, …
- Voorziet middelen en tijd voor werkoverleg
- Houdt gegevens bij (uitgaven, inkomsten, personeel, …)
- Evalueert de werking en doet voorstellen ter verbetering  Info block
Technische documentatie opstellen en ter beschikking van de klanten stellen  Info block
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, ...)
- Raadpleegt informatiebronnen (handleidingen, databanken, internet, …)
- Structureert teksten, formuleert kernachtig
- Integreert reeds bestaand materiaal
- Actualiseert materiaal
- Controleert de lay-out en het gebruik van de huisstijl  Info block
Databanken met vragen, antwoorden, kennis en technische oplossingen uit het verleden actualiseren  Info block
- Gebruikt software voor databankbeheer
- Raadpleegt informatiebronnen (handleidingen, databanken, internet, …)
- Wisselt informatie uit met interne en externe diensten
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, …)  Info block
Dossiers behandelen of ze aan de betreffende dienst overmaken (geschillen, ...)  Info block
- Stelt een dossier samen (documenten verzamelen, controleren en opstellen)
- Gaat na wat de oorzaak is van het probleem
- Wisselt informatie uit met interne en externe diensten (commerciële dienst, juridische dienst, transporteur, …)
- Doet de klant een voorstel voor oplossing volgens de gangbare procedures  Info block
Kennis van de modaliteiten met betrekking tot de behandeling van geschillen  Info block
Kennis van commerciële voorschriften voor de dienst na verkoop  Info block
Kennis van juridische procedures  Info block
De ontwikkeling van de materialen opvolgen
Operationele incidenten analyseren
Corrigerende en preventieve acties onderzoeken  Info block
- Gebruikt gedocumenteerde storingsmeldingen en oplossingen
- Werkt structurele oplossingen uit voor veelvoorkomende of gerelateerde problemen  Info block
Complexe technische problemen overmaken aan specialisten (studies, onderzoek, onderhoud, ...)  Info block
- Beschrijft het technische probleem
- Selecteert een specialist
- Maakt afspraken voor het oplossen van het probleem (kostprijs, uitvoeringstermijn, …)  Info block
De tussenkomsten van de teams en de bijstand aan klanten organiseren en controleren  Info block
- Zet de wensen van de klant om in een opdracht
- Bepaalt de werkmethode voor de opdrachten
- Licht regels en afspraken van het bedrijf toe
- Werkt binnen de afgebakende lijnen van het kwaliteitssysteem  Info block
Een project leiden  Info block
- Omschrijft de stappen in het project
- Bepaalt per projectstap de uitvoeringsvoorwaarden (termijn, budget, personeel, uitbesteding, investeringen, ...)
- Stelt een planning en taakverdeling op
- Controleert of de uitvoering van het project voldoet aan de kwaliteitsnormen en planning  Info block
Kennis van projectmanagement  Info block
De activiteiten van een team coördineren
Een organisatie leiden  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken
- Volgt de administratie op (boekhouding, …)
- Voert een personeelsbeleid
- Voert een financieel beleid
- Voert een commercieel beleid
- Komt wettelijke en fiscale verplichtingen na
- Beheert de infrastructuur  Info block
Kennis van managementtechnieken  Info block
Kennis van budgetbeheer  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Industrieel bedrijf  Info block
Dienstverlenend bedrijf  Info block
Luchtvaarttechnieken (luchtvaart, ruimtevaart)  Info block
Voeding  Info block
Wapenindustrie  Info block
Autosector  Info block
Scheepsbouw  Info block
Eco-industrie  Info block
Elektriciteit  Info block
Elektronica  Info block
Energie, kernenergie, gas- en vloeistoffen  Info block
Spoorwegen  Info block
Metaal- en staalindustrie  Info block
Machinebouw  Info block
Watersport  Info block
Optica, optronica  Info block
Kunststofverwerking, rubber, composiet  Info block
Sport en vrije tijd  Info block
Transport en logistiek  Info block
Chemie  Info block
Glas  Info block
Bouwmaterialen  Info block
Hout  Info block
Meubelsector  Info block
Confectie  Info block
Lederverwerking  Info block
Textiel  Info block
Papier- en kartonsector  Info block
Communicatie  Info block
Mechanica  Info block
Metaalbewerking  Info block
Verplaatsingen tijdens het werk  Info block
Werkomgeving
Je werkt in industriële of dienstverlenende bedrijven. Je werkt samen met de klanten van het bedrijf. Je werk kan verplaatsingen inhouden. Je werk varieert naargelang de sector (luchtvaart, chemische sector, gestuurde processen, ...) en de organisatiewijze (onlinedienstverlening, ...). Je werkt soms tijdens het weekend, op feestdagen en ’s nachts. Je doet soms wachtdiensten.  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Technische bijstand en hulp aan klanten. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:2433, 2434